torna

Juan Manuel Rosa González

Juan Manuel Rosa González

Director General

directorgeneral@dgad.caib.es

Diplomat en Treball Social per la Universitat de les Illes Balears (1985) i graduat en Treball Social per la Universitat Internacional de la Rioja (2015).

Vinculat laboralment als serveis socials d’ençà del 1983. Funcionari de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma des de 1986.

Durant el transcurs de la seva carrera professional ha acumulat experiència en diversos camps: exclusió, servei de menors, atenció primària, majors, persones amb discapacitat, rehabilitació integral de barris, direcció, gestió, investigació i planificació de serveis socials. Ha col·laborat amb diferents publicacions relacionades amb serveis socials i ha estat professor associat de la UIB durant sis cursos.

Durant la legislatura 2007-2011 va ocupar el càrrec de director general d’Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €

Retribució: 53998,80 €