Logo del Govern de les Illes Balears

Responsable

Manuel Porras Romero

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53464,22 €

directorgeneraldgindust.caib.es
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears