torna

Catalina Cladera i Crespí

Catalina Cladera i Crespí

Consellera

consellerahisendaiaapp@caib.es

Llicenciada en economia per la Universitat de Barcelona i màster en gestió pública per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Des del juny de 2011 fins a l’actualitat i entre el maig de 2004 i el juliol de 2007, ha treballat com a auditora de comptes a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

També ha realitzat tasques de la intervenció local i de comptabilitat pública local a l’Ajuntament de Calvià (1998-1999).
Ha ocupat el càrrec de responsable de l’oficina pressupostària a l’Ajuntament de Calvià (1999-2004), i també de l’oficina pressupostària de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (1996-1998).

Va ser la directora gerent de l’Institut Balear de l’Habitatge entre l’agost de 2007 i el juny de 2011.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 58461,06