torna

Lourdes Aguiló Bennàssar

Lourdes Aguiló Bennàssar

Directora

directorgeneral@ajuridic.caib.es

Lourdes Aguiló Bennassar, nascuda el 10 de febrer de 1957, és llicenciada en Dret per la Universitat de les Illes Balears, llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Oberta de Catalunya UOC i té un Postgrau en Administració Pública per la UOC.

Entre 1981 i 1988, ha treballat a l'Administració de Justícia com a Secretaria del Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Palma i com a Delegada professional tècnica del Tribunal Tutelar de Menors, i a l'Ajuntament de Palma com a Tècnica en programació de Serveis Socials.

El 1989 va ingressar com a funcionaria a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la Conselleria d'Economia i Hisenda com a Técnica superior de la Intervenció General. Des de llavors ha ocupat diversos càrrecs i llocs de treball a l'Administració Autonómica: Cap de Servei de Fiscalització de la Intervenció General, Conselleria d'Economia i Hisenda; Cap de Servei d'Administració de Personal a la Conselleria Funció Pública; lletrada del Departament Jurídic de la CAIB, Presidència; Cap del Servei de Retribucions, Conselleria Funció Pública; Advocada Presidència i Vicepresidència; Cap del Departament Jurídic de la Direcció General de Funció Pública, Conselleria d'Interior; Cap del Departament de Coordinació deis Serveis Jurídics de les Conselleries i deis Ens Instrumentals, Conselleria de Presidència i Vicepresidència; Cap del Departament d'Assumptes Consultius i Coordinació Jurídica, de l'Advocacia de la Conselleria de Presidència; actualment és Directora de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma (en comissió de serveis).

Com a càrrec polític ha estat Secretaria General de la Conselleria de Presidència des de setembre 2008 a abril 2011. Diputada del Parlament de les Illes Balears (VIII Legislatura) i Vicepresidenta de la Comissió d'Assumptes Institucionals del Parlament de les Illes Balears (VIII legislatura).

Té experiència docent, impartint cursos, seminaris, jornades i ponències, en matèries relacionades amb el dret funcionarial i dret administratiu. Cal destacar la impartició de més de cinquanta cursos a l'Escola Balears d'Administració Pública i d'altres a diverses administracions de les Illes Balears i fora d'aquestes.

Ha col·laborat en diverses publicacions de col·leccions legislatives, així com també ha intervingut en la redacció de distintes normes legislatives i reglamentàries.

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Adhesió al Codi ètic

Retribució: 87861,480 €