torna

Francisco Javier Ramis Otazua

Francisco Javier Ramis Otazua

Director General

directorgeneral@dgtam.caib.es

Nascut a Madrid al 1960, Xavier Ramis és arquitecte Tècnic per l’E.U.A.T. de Barcelona i graduat en edificació (U.I.B). També és tècnic de Nivell Superior en Seguretat del Treball (Govern Balear). Està notablement format en matèria d’Urbanisme i Territori.
 
Ha estat Senador per Mallorca (2008 – 2011) Portaveu PSIB- PSOE del municipi d’Inca (2003-2015).
Des del 1985 ha exercit la professió d’Arquitecte Tècnic a la Direcció d’Obres a diferents empreses de la illa. Les competències han anat des de la Direcció Tècnica, al seguiment i treballs de control de Seguretat  i Salut. Per altra banda, ha redactat i portat la direcció tècnica de diversos Estudis de Seguretat i Higiene al Treball, Estudis de Seguretat i Salut.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €