torna

Bartomeu Tugores i Bautista

Bartomeu Tugores i Bautista

Director/Gerent

Bartomeu Tugores Bautista (Palma, 1961) ha començat la seva trajectòria professional com a treballador del centre d’educació especial ASPACE, tasca que va emprar durant un total de 26 anys.

A l’any 1998 va ser nomenat secretari del grup de consellers d’EU al Consell Insular de Mallorca. Des de 1999 fins a 2003 va treballar com a cap de gabinet de la Conselleria de Treball del Govern Balear, al mateix temps va tenir la funció de secretari de grup d’EU-EV del Parlament de les Illes Balears.

Bartomeu Tugores també va tenir el càrrec d’assessor al departament de Cooperació Local del Consell Insular de Mallorca. Entre altres, Tugores ha estat membre suplent del Consell d'Administracio de RTV de Mallorca i membre del Consell d'Administració d'IB3 fins al 2011.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 45.082,44 €

(Inclou la part màxima variable possible de les retribucions totals)