torna

Joan Ramon Villalonga

Joan Ramon Villalonga

Director/Gerent

Mancor de la Vall, 1982

Llicenciat en Enginyeria de Monts per la Universitat Politècnica de València (UPV). Va realitzar el projecte final de carrera a la University of Helsinki (Finlàndia). Màster en Energies Renovables per la Universitat Camilo José Cela (UCJC). Ha realitzat diversos cursos de formació en gestió forestal així com de prevenció i extinció d’incendis forestals.

Ha treballat 18 mesos com a tècnic del Servei d’Ajudes de l’Estat del Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears (FOGAIBA) tramitant línies d’ajuda i subvencions a la pagesia.

Durant 3 anys ha treballat com a tècnic funcionari interí en el Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la Conselleria de Medi Ambient, on ha format part del grup tècnic d’extinció d’incendis forestals i s’ha encarregat de la redacció d’informes i plans tècnics de gestió, repoblació i restauració forestal.

Finalment, ha treballat durant les tres darreres campanyes consecutives d’incendis forestals com a operador a la central de comunicacions d’incendis forestals de l’IBANAT i com a tècnic de coordinació aèria. A la vegada, ha redactat diferents plans de prevenció d’incendis forestals i projectes d’ordenació forestal per a l’administració autonòmica i municipal, empreses privades i particulars.

Adhesió al Codi ètic 

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats 

Retribució: 53.999,04 €

(Inclou la part màxima variable possible de les retribucions totals)