Logo del Govern de les Illes Balears

Responsable

Joan Ramón Villalonga

Joan Ramón Villalonga

Mancor de la Vall, 1982

Llicenciat en Enginyeria de Monts per la Universitat Politècnica de València (UPV). Va realitzar el projecte final de carrera a la University of Helsinki (Finlàndia). Màster en Energies Renovables per la Universitat Camilo José Cela (UCJC). Ha realitzat diversos cursos de formació en gestió forestal així com de prevenció i extinció d’incendis forestals.

Ha treballat 18 mesos com a tècnic del Servei d’Ajudes de l’Estat del Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears (FOGAIBA) tramitant línies d’ajuda i subvencions a la pagesia.

Durant 3 anys ha treballat com a tècnic funcionari interí en el Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la Conselleria de Medi Ambient, on ha format part del grup tècnic d’extinció d’incendis forestals i s’ha encarregat de la redacció d’informes i plans tècnics de gestió, repoblació i restauració forestal.

Finalment, ha treballat durant les tres darreres campanyes consecutives d’incendis forestals com a operador a la central de comunicacions d’incendis forestals de l’IBANAT i com a tècnic de coordinació aèria. A la vegada, ha redactat diferents plans de prevenció d’incendis forestals i projectes d’ordenació forestal per a l’administració autonòmica i municipal, empreses privades i particulars.

Adhesió al Codi ètic 

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53464,68 €

Fotografies

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears