torna

Mateu Ginard i Sampol

Mateu Ginard i Sampol

Director General

Montuïri, Illes Balears 1958


Diplomat en Infermeria per l'escola universitària d'infermeria de Palma de Mallorca. Juliol 1986.

Especialista Universitari  en Educació Infantil per la UNED 1996.

Especialista Universitari en Agricultura Ecològica per la Universitat de les Illes Balears 2007.

Tècnic en radiologia a la Mútua Balear des de 1-10-85 a 30-9-86.

Soci de la Cooperativa Es Liceu S.Coop des de setembre de 1986.

President de Cooperativa Es Liceu. Des de l'any 1991 a 1999

Professor de formació professional  al Centre d’adults de la Mancomunitat Del Pla de Mallorca. Curs 94-95 en les especialitats de Auxiliar de clínica i Tècnic en Jardí d'infància.

Professor  de Formació professional de Tècnic en jardí d’infància a l’escola Es Liceu des de setembre de l’any 84 fins a setembre de l’any 98.

Vocal del Consell Rector de la Unió de Cooperatives de Treball de les Illes Balears entre els anys 1992 i 1996.

Infermer de Guàrdia al  Punt d’Atenció Continuada de Vilafranca de Bonany. 1990 a 1999.

Mestre d’educació infantil a l’escola Es Liceu des de  setembre de 98 a agost del 99.

Director General de Desenvolupament Rural del Govern de les Illes Balears.99-2003.

Mestre d'Educació Infantil a l'escola Es Liceu de 2003 al 2007.

Membre del Consell Rector de la Cooperativa Es Liceu des de 2006 a 2014.

Alta de productor Ecològic en el CBPAE 7-01-2009.

President de la Cooperativa Es Liceu de 2012 a 2014.

Professor del Cicle Formatiu de Grau Mitja de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria al col•legi Es Liceu de 2007 a 2015.

Regidor de l'Ajuntament de Montuïri del 1991 fins a 2007.

Soci de l'associació de Productors d'Agricultura Ecològica ( APAEMA) des de gener de  2009.

President d'APAEMA des de abril de 2009 fins a juliol de 2015.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €