torna

Patricia Gómez i Picard

Patricia Gómez i Picard

Consellera

gabinetsalut@caib.es

Màster en Gestió i Planificació Sanitària per a Directius de Salut per la Universitat Europea de Madrid. Diplomada en infermeria per la Universitat de les Illes Balears.

Des de l’any 2011 fins a l’actualitat ha estat infermera d’atenció primària de Mallorca.

Ha estat directora de Cures i Coordinació Sociosanitària del Servei de Salut de les Illes Balears (2007-2011) i supervisora de l’Àrea de Formació i Recerca d’Infermeria de l’Hospital Universitari Son Dureta (2000-2007).

Ha treballat com a adjunta de Qualitat, Formació i Recursos Humans del Complex Hospitalari de Mallorca (1999-2000) i ha ocupat diferents càrrecs a l’Hospital Universitari de Son Dureta com a subdirectora d’Infermeria, supervisora de l’Àrea Hospital Verge de la Salut i supervisora de la Unitat Hospital de Dia, adults i pediatria (1994-1999).

Ha participat en nombroses comissions, comitès i consorcis, i també en estratègies de salut, entre les quals destaca la de cures pal·liatives.

Té una àmplia experiència docent en l’àmbit de la salut, en matèria de gestió, organització i cures en les organitzacions sanitàries. També ha participat en diversos projectes de recerca.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 57882,3 €