torna

Manel Santana Morro

Manel Santana Morro

Director General

Manel Santana Morro (Consell, 1972) és llicenciat i doctor en Història. Fins a l’actualitat ha exercit com a professor d’ensenyament secundari i també com a associat de la Universitat de les Illes Balears, on ha impartit l’assignatura d’Història de l’Educació del grau de Pedagogia. És autor de múltiples publicacions de recerca, sobretot en l’estudi dels moviments associatius a la Mallorca contemporània i la Guerra Civil espanyola. Autor de llibres com La Guerra Civil a Consell. Les penes de mort (1998), Associacionisme i Ideologies en el Municipi de Selva (1923-1936) i La Guerra Civil a Selva. Al recer de la muntanya (1998), El forjament de la Solidaritat. Mutualitats, cooperatives i sindicats a Mallorca (1868-1936) i Les emigracions forçades del Franquisme (amb Antoni Marimon com a coautor) (2001); coautor d’Història de la UGT. Un segle de lluita sindical (2003); Classe obrera, cultura i educació a Mallorca (2006), Els exiliats, (2007) (amb Antoni Marimon com a coautor); Dietari de la geografia infinita. Eivissa en la calma de fora de Temporada (2010); Invocar les remors esvaïdes (2012); i El sementer de les mines (2014).

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €