torna

Gabriel Barceló i Milta

Gabriel Barceló i Milta

Vicepresident i conseller

consellervicepresidencia@caib.es

Palma, 1967

Llicenciat en dret per la Universitat de les Illes Balears (1991) i màster en Direcció d’Empreses del Centre de Formació Empresarial de Balears (1992-93); curs de pràctica jurídica de l’Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, i formació específica en dret local, dret administratiu, dret urbanístic i dret civil per diverses institucions i universitats.

Tècnic superior de la Comunitat Autònoma (lletrat de la Direcció General de Salut Laboral). Ha estat tècnic jurídic al Consell de Mallorca en diversos departaments i assessor jurídic de l’STEI-Intersindical.

Secretari del grup municipal del PSM-EN a l’Ajuntament de Palma (1991-1995), exercí alternativament de secretari d’organització i de secretari general de l’Agrupació de Palma del PSM-EN (1992-2002). Ha estat regidor de l’Ajuntament de Palma i portaveu del grup municipal d’aquesta ciutat del PSM-EN (2002-2003) i fou conseller del Consell de Mallorca (2003-2004).

Membre de la Comissió Executiva del PSM-EN (2000-2006) i secretari general del PSM-EN des del maig de 2006.

El juny de 2007 va ser nomenat diputat pel BLOC al Parlament de les Illes Balears. L’any 2011, diputat i portaveu del Grup Parlamentari MÉS i membre de la Comissió Parlamentària d’Hisenda i Pressuposts. L’octubre de 2013 va ser elegit coordinador general de la coalició MÉS per Mallorca, càrrec que ha exercit fins l’abril de 2016.

Durant la darrera legislatura va ser el portaveu del Grup Parlamentari MÉS.

En les eleccions de maig de 2015 va encapçalar la llista de MÉS per Mallorca al Parlament, i el mes de juliol va ser nomenat vicepresident del Govern i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució neta: 57.882,3 €