torna

Juan José Montaño Moreno

Juan José Montaño Moreno

Director General

dguniversitat@dguni.caib.es

Juan José Montaño Moreno (1970) és professor titular d'universitat adscrit a l'àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament del departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb el perfil docent en Anàlisi de dades i el perfil investigador en Modelat estadístic per mitjà de xarxes neuronals artificials (XNA). És premi extraordinari de llicenciatura i premi extraordinari de doctorat en Psicologia amb la tesi Xarxes neuronals artificials aplicades a l'anàlisi de dades (2002).


 És membre del grup de recerca en Anàlisi de dades de la UIB i de l’Institut de Recerca Sanitària de Palma (IDISPA). Té concedits dos trams de recerca per part de la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI) corresponents als períodes 2001-2006 i 2008-2013.


Al llarg dels últims 20 anys d'activitat investigadora, versada en l'anàlisi de dades i el modelat estadístic, aporta 45 articles en revistes científiques, 10 llibres i capítols de llibre, la participació en 7 projectes R+D+i, 70 contribucions a congressos i ser autor del programa informàtic sobre simulació de models de XNA Sensitivity Neural Network 1.0, registrat en la propietat intel•lectual.


Ha exercit els següents càrrecs acadèmics en la UIB: director de l'Oficina de Convergència i Harmonització Europea (2007-2008), vicerector associat d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea (2008-2011), vicerector de Docència i Qualitat (2011-2012), vicerector d'Ordenació Acadèmica (2012-2013), director acadèmic de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa (2011-2013) i director del departament de Psicologia (2013-2015).

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €