torna

Patricia Gómez i Picard

Patricia Gómez i Picard

Consellera

gabinetsalut@caib.es

Màster en Gestió y Planificació Sanitària per a Directius de Salut per la Universitat Europea de Madrid. Diplomada en infermeria per la Universitat de les Illes Balears.


Des de l'any 2011 fins ara ha estat infermera d'Atenció Primària de Mallorca.


Ha estat directora de Cures i Coordinació Sociosanitària del Servei de Salut de les Illes Balears (2007-2011) i supervisora de l'Àrea de Formació i Recerca d'Infermeria de l'Hospital Universitari Son Dureta (2000-2007).

Ha treballat com adjunta de Qualitat, Formació i Recursos Humans del Complex Hospitalari de Mallorca (1999-2000) i ha ocupat diferents càrrecs a l'Hospital Universitari Son Dureta com a subdirectora d'Infermeria, supervisora de l'Àrea Hospital Verge de la Salut i supervisora de la Unitat Hospital de Dia, Adults i Pediatria (1994-1999).


Ha participat en nombroses comissions, comitès i consorcis, i també en estratègies de salut, entre las quals destaca la de cures pal·liatives.

Té una àmplia experiència docent en l'àmbit de la salut, en matèria de gestió, organització i cures en las organitzacions sanitàries. També ha participat en diversos projectes de recerca.

 

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 58461,06 €