Noticies : SERVEI DE GESTIÓ I RELACIONS AMB CENTRES CONCERTATS http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=953155&lang=ca Notícies d'actualitat Imatge del Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/root/imgs/cap/logo.gif http://www.caib.es/root/imgs/cap/logo.gif Imatge del Govern de les Illes Balears