Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_0.94 Notícies d'actualitat ca Tue, 24 Oct 2017 06:04:48 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Setanta docents de les Illes Balears participen a la formació Desenvolupament de la funció directiva http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3107599&lang=ca&coduo=7 <p>El pasado d&#237;a 19 de octubre setenta docentes iniciaron la formaci&#243;n Desarrollo de la funci&#243;n directiva. Esta formaci&#243;n, inicialmente prevista para un grupo de 30 participantes, se ampli&#243; debido al gran n&#250;mero de personas interesadas. En este sentido, la Direcci&#243;n General de Formaci&#243;n Profesional y Formaci&#243;n del Profesorado est&#225; estudiando la posibilidad de poder ofrecer durante el pr&#243;ximo trimestre dos formaciones m&#225;s.</p> <p>En estas formaciones participan docentes de Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca. La formaci&#243;n se divide en dos partes: una presencial, de 60 horas de duraci&#243;n y concentrada en cuatro jornadas intensivas, y una a distancia, tambi&#233;n de 60 horas de duraci&#243;n.<br /> La jornada formativa inicial tuvo lugar en el Espai Francesc Quetglas de Palma. Posteriormente, los inscritos se dividieron por etapas en dos grupos en las aulas del CEP de Palma Jaume Ca&#241;ellas Mut. Los tutores de los grupos de participantes ser&#225;n Pere Mulet, director de primaria; Toni Salv&#224;, director de secundaria, y Miquel &#192;ngel Tirado, inspector de Educaci&#243;n.</p> Mon, 23 Oct 2017 11:33:08 GMT Programa de formació i transferència "Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar". http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3095374&lang=ca&coduo=7 <p>Programa de formaci&#243; i transfer&#232;ncia &#8220;Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar".</p> <p><strong>Terminis de presentaci&#243;: </strong>de l'11 d'octubre fins al 25 d'octubre de 2017 (ambd&#243;s inclosos).<strong></strong></p> Mon, 23 Oct 2017 11:23:10 GMT Concerts educatius curs escolar 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2908832&lang=ca&coduo=7 <p>Publicada la Resoluci&#243; del director general de Planificaci&#243;, Ordenaci&#243; i Centres de 18 de setembre de 2017 per la qual s'aprova l'amplicaci&#243; de determinades hores del professorat de m&#250;sica per al Programa Integrat de M&#250;sica del centre concertat Sant Josep Obrer II&#160;per al curs 2017-2018</p> <p>Publicada la resoluci&#243; del director general de Planificaci&#243;, Ordenaci&#243; i Centres de 25 de setembre de 2017 per la qual es modifica l'annex 12<span style="white-space: pre;"> </span>del Decret 3/2017, de 13 de gener, per la qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocat&#242;ries per a l'establiment i la renovaci&#243; dels concerts educatius a partir del curs acad&#232;mic 2017-2018</p> Mon, 23 Oct 2017 10:37:03 GMT Activitat de formació: Acreditació en metodologies per a l'aprenentatge d'àrees no lingüístiques en llengües estrangeres http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3107349&lang=ca&coduo=7 Mon, 23 Oct 2017 09:47:33 GMT Activitat de formació: Impuls a les competències socials i creatives (ICSCrea) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3065720&lang=ca&coduo=7 <p>Entre d&#8217;altres, un dels objectius del programa ICSCrea &#233;s fomentar la creativitat i la innovaci&#243; en la formaci&#243; professional</p> <div> <p>&#160;</p> </div> Fri, 20 Oct 2017 11:30:54 GMT Educació destina més de 200.000 euros a equipament musical per als quatre conservatoris professionals de música de les Illes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3106288&lang=ca&coduo=7 <p><em>La compra es far&#224; mitjan&#231;ant concurs p&#250;blic i dona resposta a les necessitats plantejades pels centres&#160;</em></p> Thu, 19 Oct 2017 12:35:49 GMT Programa de centres ecoambientals curs 2017/2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3067999&lang=ca&coduo=7 Thu, 19 Oct 2017 06:26:35 GMT Es redueix el nombre de casos d'assetjament escolar a les aules de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3105730&lang=ca&coduo=7 <p><em>&#160; Tots els centres de les Balears apliquen programes de prevenci&#243; per a la millora de la conviv&#232;ncia<em style="font-size: 0.8em;">&#160;</em></em></p> <p><em>&#160; S&#8217;ha refor&#231;at la formaci&#243; cap a les comissions de conviv&#232;ncia, molt ben valorades pels centres</em></p> <p><em>&#160;S&#8217;incrementa un 63&#160;% la implantaci&#243; de programes per al foment de la igualtat de g&#232;nere</em></p> <p><em>&#160;Nom&#233;s el 30&#160;% dels protocols oberts s&#8217;han tractat finalment com a assetjament escolar</em></p> Wed, 18 Oct 2017 12:19:06 GMT Reunió de seguiment del conveni per a la realització de les proves corresponents al Diploma d'Estudis en Llengua Francesa (DELF escolar) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3105792&lang=ca&coduo=7 <p>Un dels objectius del conveni &#233;s que l&#8217;alumnat de les Illes Balears pugui obtenir aquest diploma oficial que atorga el Ministeri d&#8217;Educaci&#243; franc&#232;s</p> Wed, 18 Oct 2017 11:34:25 GMT CONVOCATÒRIA D'INTERINS (Curs 2017-2018) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2840476&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 14/08/2017:</span> Tr&#224;mit Previ a la Presa de Possessi&#243;</p> Tue, 17 Oct 2017 12:05:25 GMT Professors de religió http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2933601&lang=ca&coduo=7 Tue, 17 Oct 2017 12:04:12 GMT Comissions de serveis (curs 2017-2018) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2938568&lang=ca&coduo=7 <p>Llista definitiva de l'adjudicaci&#243; dels funcionaris de carrera que han sol&#183;licitat comissi&#243; de serveis.</p> Tue, 17 Oct 2017 12:02:45 GMT Adjudicació de destinacions provisionals curs 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2985239&lang=ca&coduo=7 <p><span>Llista definitiva d'adjudicacions dels funcionaris en pr&#224;ctiques pel curs 2017-2018</span>.</p> Tue, 17 Oct 2017 12:02:15 GMT Servei de retribucions (Centres Públics) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3055875&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 13/09/2017:</span></p> <p>Taula de retribucions mensuals actualitzada del personal docent.</p> Tue, 17 Oct 2017 12:00:42 GMT Convocatòria específica i extraordinària d'interins (curs 2017-2018) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058247&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 10/10/2017:</span></p> <p>Publicaci&#243; de les llistes definitives d'admesos i exclosos.</p> Tue, 17 Oct 2017 11:58:16 GMT CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2017/2018) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3059491&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 11/10/2017:</span></p> <p>Llista definitiva d'admesos i exclosos.</p> Tue, 17 Oct 2017 11:55:35 GMT Reconeixement dels itineraris d'autoformació com a formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3041442&lang=ca&coduo=7 Tue, 17 Oct 2017 11:55:33 GMT CONCURS-OPOSICIÓ 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3067794&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 09/10/2017:</span></p> <p>Places i especialitats per a les oposicions de personal docent de l'any 2018.</p> Tue, 17 Oct 2017 11:54:40 GMT NOVA CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2017/2018) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3099444&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 16/10/2017:</span></p> Tue, 17 Oct 2017 11:12:04 GMT Nova convocatòria específica i extraordinària d'interins (curs 2017-2018) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3105049&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 17/10/2017:</span></p> Tue, 17 Oct 2017 11:06:45 GMT Visita a les noves instal·lacions del CEPA Sant Antoni http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3105319&lang=ca&coduo=7 <p>La directora general de Formaci&#243; Professional i Formaci&#243; del Professorat i la delegada territorial&#160; d&#8217;Educaci&#243; a Eivissa i Formentera valoraren positivament el canvi d&#8217;ubicaci&#243;</p> Tue, 17 Oct 2017 10:36:50 GMT Ajudes universitàries de desplaçament 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2900924&lang=ca&coduo=7 <p>NOVETAT 21/08/2017</p> <p>Publicat l'informe de documentaci&#243; pendent.</p> <p>Termini de presentaci&#243; de documentaci&#243;: fins al 22 de setembre de 2017.</p> Tue, 17 Oct 2017 10:18:37 GMT Resolució provisional de les ajudes de desplaçament i de mobilitat 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1647969&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: red;">NOVETAT 16/10/17&#160;&#160;</span>Proposta de resoluci&#243; provisional de concessi&#243; de les ajudes de mobilitat dins l&#8217;&#224;mbit de l&#8217;Euroregi&#243; Pirineus Mediterr&#224;nia i ajudes de despla&#231;ament 2016-2017</p> Mon, 16 Oct 2017 12:13:00 GMT I Jornada d'Administratius de la Salut http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3104634&lang=ca&coduo=7 <p>El cap del Departament d&#8217;FP, Lluc Mas, hi impart&#237; una xerrada titulada &#8220;La formaci&#243; professional. Formaci&#243; i reconeixement d&#8217;experi&#232;ncia&#8221;&#160;&#160;</p> Mon, 16 Oct 2017 11:11:30 GMT Estades formatives en empreses per al professorat de formació professional http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3104437&lang=ca&coduo=7 <div> <p>Per primera vegada es podran realitzar estades formatives no nom&#233;s a empreses i entitats de les Illes Balears sin&#243; tamb&#233; a les de l&#8217;Estat espanyol o la Uni&#243; Europea</p> </div> Mon, 16 Oct 2017 10:00:08 GMT La convocatòria d'oposicions docents per a 2018 oferirà 1.007 places http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3090108&lang=ca&coduo=7 <p><em>Educaci&#243; i sindicats treballaran per a fer una planificaci&#243; temporal d&#8217;oposicions m&#233;s enll&#224; de 2020 i estudiaran mesures d&#8217;estabilitat per als interins</em></p> Mon, 16 Oct 2017 09:23:04 GMT Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2637018&lang=ca&coduo=7 <p><span>NOVETAT: 11/09/2017</span></p> <p>Publicada Resoluci&#243; del director general de Planificaci&#243;, Ordenaci&#243; i Centres de 8 de setembre de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol&#183;licituds estimades i desestimades, presentades del 15 de juny al 30 de juny de 2017, per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formaci&#243; del professorat establert en l'Acord del 2016 de reprogramaci&#243; de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears.</p> Fri, 13 Oct 2017 09:47:52 GMT Pautes d'actuació de procediments http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2407538&lang=ca&coduo=7 <p style="text-align: justify;">Aqu&#237; trobareu informaci&#243; sobre les passes a seguir&#160;per a&#160;la tramitaci&#243; de convenis, subvencions,&#160;decrets i ordres i&#160;per a&#160;la resoluci&#243; de recursos administratius. Aquestes pautes van dirigides a les direccions generals de la Conselleria d'Educaci&#243; i Universitat.</p> Fri, 13 Oct 2017 08:49:23 GMT Educació inicia la tramitació per crear un servei de prevenció de riscs laborals propi http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3096807&lang=ca&coduo=7 <p><strong><em>Avui s&#8217;ha presentat l&#8217;esborrany del decret a la Mesa Sectorial d&#8217;Educaci&#243;</em></strong><strong>&#160;</strong></p> Wed, 11 Oct 2017 13:03:45 GMT Visita del conseller d'Educació i Universitat, Martí March al CEE Pinyol Vermell a Marratxí http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3096775&lang=ca&coduo=7 <p><em>L&#8217;objectiu &#233;s el de con&#232;ixer la realitat dels centres de les Illes Balears</em></p> Wed, 11 Oct 2017 12:50:33 GMT Constitució d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3096631&lang=ca&coduo=7 <p>El termini de presentaci&#243; de sol&#183;licituds finalitza el 27 d&#8217;octubre de 2017</p> Wed, 11 Oct 2017 11:27:08 GMT Programa de formació i transferència "Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3096462&lang=ca&coduo=7 <p>El termini de presentaci&#243; de sol&#183;licituds &#233;s de l&#8217;11 al 25 d&#8217;octubre de 2017</p> Wed, 11 Oct 2017 09:01:17 GMT Finalitzen les jornades d'acollida dels auxiliars de conversa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3088384&lang=ca&coduo=7 <p>La darrera jornada va tenir lloc el passat dilluns a Menorca</p> Wed, 11 Oct 2017 07:14:45 GMT Gestió econòmica dels centres concertats http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=37079&lang=ca&coduo=7 <p>Normativa de refer&#232;ncia, instruccions, models d'impresos i informes pagaments.</p> Wed, 11 Oct 2017 06:24:28 GMT Taxes en matèria d'educació 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=167527&lang=ca&coduo=7 <p>Instruccions i normativa.</p> Wed, 11 Oct 2017 06:15:32 GMT Oferta Educativa curs 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=50606&lang=ca&coduo=7 <p>Relaci&#243; de centres educatius de les Illes Balears amb la seva oferta educativa</p> Tue, 10 Oct 2017 12:42:46 GMT Despeses tribunals del concurs oposició de funcionaris docents 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=177457&lang=ca&coduo=7 <p>Instruccions i impresos per a la justificaci&#243; de les despeses dels tribunals d'oposicions d'acc&#233;s als cossos de funcionaris docents.</p> Tue, 10 Oct 2017 12:19:58 GMT Gran èxit de participació en el IV Simposi d'Aprenentatge Cooperatiu http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3095890&lang=ca&coduo=7 <p>Hi varen participar 300 docents d&#8217;arreu de l&#8217;Estat espanyol i del Principat d&#8217;Andorra, 100 dels quals de les Illes Balears</p> Tue, 10 Oct 2017 11:55:23 GMT Gestió econòmica dels centres docents publics no universitaris http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=133815&lang=ca&coduo=7 <p>Normativa de refer&#232;ncia, instruccions i models d'impresos.</p> Tue, 10 Oct 2017 11:40:18 GMT Centres educatius promotors de salut curs 2017/2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3055038&lang=ca&coduo=7 <p>Es posa en marxa la quarta convocat&#242;ria amb l&#8217;objectiu que tota la comunitat educativa adopti h&#224;bits de vida saludables en un entorn favorable per a la salut.</p> Tue, 10 Oct 2017 11:21:17 GMT Tramitació de les despeses generades per la impartició de cursos i conferències http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=950324&lang=ca&coduo=7 Tue, 10 Oct 2017 11:19:34 GMT II Trobada de Zeladors a l'Hospital Universitari Son Espases http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3095308&lang=ca&coduo=7 <p>La trobada compt&#224; amb el suport i la participaci&#243; de l&#8217;IQPIB i el SOIB</p> Tue, 10 Oct 2017 06:49:34 GMT Dotació addicional del suport educatiu a centres concertats 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3002456&lang=ca&coduo=7 <p>Resoluci&#243; definitiva del director general de Planificaci&#243;, Ordenaci&#243; i Centres de 20 de juliol de 2017 per la qual es determina l&#8217;ampliaci&#243; de la dotaci&#243; de personal de suport educatiu per a l&#8217;atenci&#243; a la diversitat a l&#8217;ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018</p> Mon, 09 Oct 2017 18:54:23 GMT Comissió Valoració Professorat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3088088&lang=ca&coduo=7 Mon, 09 Oct 2017 18:52:05 GMT Educació posa en marxa el programa RobotIB per fomentar la introdució de la robótica entre els alumnes d'ESO el curs 2017/18 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3092100&lang=ca&coduo=7 <p><em>25 instituts de Balears podran participar d&#8217;aquesta iniciativa que inclou formaci&#243; per als docents i el material necessari per dur-la a terme</em></p> Mon, 09 Oct 2017 12:45:53 GMT 2017 - Impresos actualitzats - Indemnitzacions per raó del servei: Instruccions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=109111&lang=ca&coduo=7 <p>Normativa i els distints models d'impresos per a la tramitaci&#243; de les indemnitzacions per ra&#243; del servei: dietes, despeses de viatge i quilometratge.</p> Mon, 09 Oct 2017 12:41:24 GMT Martí March ha visitat avui el CEPA Camp Rodó de Palma amb motiu de l'inici de curs dels centres d'adults http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3090120&lang=ca&coduo=7 Mon, 09 Oct 2017 12:38:24 GMT Convocatòria Programa EOIES curs 2017-18 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2480478&lang=ca&coduo=7 <p><strong>NOVETAT:</strong>&#160;<strong>Llistat definitiu de centres admesos al programa EOIES per illa, EOI i grups per idioma</strong></p> <p><strong>La prova de nivell estar&#224; operativa del 9 al 19 d'octubre</strong></p> Mon, 09 Oct 2017 11:57:37 GMT La Conselleria d'Educació i el Consell de Menorca signaran per segon any l'acord per impulsar l'educació de persones adultes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3090010&lang=ca&coduo=7 <div> <p>Una de les finalitats del conveni &#233;s fomentar la formaci&#243; permanent de les persones adultes per fer efectiu l&#8217;aprenentatge al llarg de tota la vida</p> <p>&#160;</p> </div> Mon, 09 Oct 2017 11:22:22 GMT Cursos específics d'idiomes per al sector turístic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2763734&lang=ca&coduo=7 <p><strong>NOVETAT:</strong> Cursos quadrimestrals d'idiomes enfocats al turisme</p> Mon, 09 Oct 2017 11:18:05 GMT