Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_0.92 Notícies d'actualitat ca Sat, 19 Jan 2019 01:44:20 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Resolució convocatòria proves de determinats idiomes de les EOI per a l'alumnat d'educació secundària (MODIFICACIÓ) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3464261&lang=ca&coduo=7 Prova lliure de batxillerat 2019 per a persones majors de 20 anys http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2848181&lang=ca&coduo=7 Oferta Educativa curs 2018-2019 (NOU FORMAT!!!) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=50606&lang=ca&coduo=7 <p>Relaci&#243; de centres educatius de les Illes Balears amb la seva oferta educativa</p> Programa de centres ecoambientals curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3502922&lang=ca&coduo=7 Concurs de trasllats d'àmbit estatal 2018-2019 - COSSOS DOCENTS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3561283&lang=ca&coduo=7 <p>(17/01/2019) Publicaci&#243; de les llistes definitivas dels aspirants.</p> Programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora curs 2018/2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3482173&lang=ca&coduo=7 Formació Programa d'Acompanyament Escolar http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3610558&lang=ca&coduo=7 <p>La Direcci&#243; General d'Innovaci&#243; i Comunitat Educativa amb el suport del Ministeri d'Educaci&#243; i Formaci&#243; Professional, el Fons Social Europeu, i la UIB Facultat d'Educaci&#243;, organitza la formaci&#243;n del Programa d'Acompanyament Escolar (PAE).</p> <p><strong>Finalitat: </strong>Compartir idees i eines que poden servir per donar respostes a les necessitats individuals del alumnat, planificant i ordenant el seu treball escolar. Definir i treballar el PAE tenint en compte aspectes com: la planificaci&#243; del treball escolar i la coordinaci&#243; entre les diferents sessions.</p> <p><strong>Dates</strong>:</p> <p><strong>Eivissa</strong>: 8 de gener de 2019</p> <p><strong>Mallorca</strong> 15 de gener de 2019</p> <p><strong>Menorca</strong>: 14 de febrer de 2019</p> <p><strong>Persones destinat&#224;ries</strong>: Coordinadors del programa d&#8217;acompanyament escolar; professorat participant al programa d&#8217;acompanyament escolar; docents en actiu per ordre d&#8217;inscripci&#243;.</p> <p>Reconeixement de hores de <strong>formaci&#243;</strong>.</p> <p><strong>Termini d'Inscripci&#243;:</strong></p> <p><strong>Eivissa</strong>: dia 12 a dia 19 de desembre de 2019</p> <p><strong>Mallorca</strong>: dia 12 de desembre de 2018 a dia 8 de gener de 2019 (ampliat termini)</p> <p><strong>Menorca</strong>: dia 10 a dia 21 de gener de 2019.</p> <p><strong>M&#233;s informaci&#243;</strong>: Servei d'Innovaci&#243; Educativa 971 17 77 81 <a href="mailto:sie@dgice.caib.es">sie@dgice.caib.es</a></p> <p><strong><span style="color: #c30045;">Novetats</span></strong></p> <p><strong>16/01/2019</strong>: Publicada la pon&#232;ncia de <a href="http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3634966"><strong>Mica Garau L&#243;pez</strong></a><a href="http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3611062"><strong></strong></a></p> Balears incrementa fins el 85% el nombre de places de plantilla orgànica dels centres educatius http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3634850&lang=ca&coduo=7 PROFESSORS ESPECIALISTES - CURS 2018-2019 (2a Convocatòria) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3498257&lang=ca&coduo=7 <p><strong>Les diferentes resolucions publicades s&#243;n les que corresponen a les especialitats de:</strong><br /><br />(1) Sistemes i aplicacions inform&#224;tiques<br /><br />(2) Equips electr&#242;nics, Instal&#8226;lacions electrot&#232;cniques, M&#224;quines, serveis i producci&#243;, Mecanitzat i manteniment de m&#224;quines</p> <p>(3) Manteniment de vehicles, Mediaci&#243; comunicativa</p> <p>(4) Est&#232;tica i Perruqueria</p> <p>(5) Cuina i pastisseria i Serveis de restauraci&#243;</p> Per primera vegada a les Illes Balears hi ha més d'un 90% d'aprovats a totes les àrees en acabar primària http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3634645&lang=ca&coduo=7 Activitat de formació: "Educar i acompanyar l'alumnat de formació professional bàsica. Claus d'èxit i qualitat" (Eivissa i Formentera, Menorca i Mallorca) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3634615&lang=ca&coduo=7 La Conselleria d'Educació i Universitat lliura sis cotxes elèctrics valorats en 142.901 € a sis centres educatius de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3634568&lang=ca&coduo=7 Reunió amb els membres de les comissions que participaran en el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals de 21 qualificacions professionals http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3634503&lang=ca&coduo=7 PROFESSORS ESPECIALISTES - CURS 2018-2019 (3a Convocatòria) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3603783&lang=ca&coduo=7 <p>La resoluci&#243; publicada &#233;s la que correspon a l'especialitat de:<br /><br />(1) Alemany</p> <p>&#160;</p> <p>Les especialitats que queden pendents de publicar s&#243;n:</p> <p>- Equips electr&#242;nics<br />- Instal&#183;laci&#243; i manteniment d'equips t&#232;rmics i fluids<br />- Instal&#183;lacions electrot&#232;cniques<br />- Mecanitzat i manteniment de m&#224;quines<br />- Sistemes i aplicacions inform&#224;tiques<br />- Mediaci&#243; comunicativa<br />- Franc&#232;s</p> GESTIÓ D'INTERINS (Curs 2019-2020) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3610920&lang=ca&coduo=7 <p><strong>Termini</strong><br />El termini per presentar les sol&#183;licituds per participar en la convocat&#242;ria &#233;s del<strong> dia 15 al 29 de gener</strong>, ambd&#243;s inclosos.</p> <p><button onclick="location.href='https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&amp;modelo=EC0014INTE&amp;version=11'"> Acc&#233;s al tr&#224;mit </button></p> FONS SOCIAL - Ajuts per estudis http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=675275&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 14/01/2019: </span>Ajuts per estudis</p> <p>- per matr&#237;cula (fins a 462,83&#8364; anuals)<br />- per llibres relacionats (fins a 155,75&#8364; anuals)<br />A partir de l&#8217;1 de gener fins el 30 d&#8217;abril del corresponent exercici.</p> Ajuts per dur a terme projectes d'innovació aplicada i transferència del coneixement a l'FP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3633066&lang=ca&coduo=7 Més de 100 docents de les EOI de les Illes Balears participen a la jornada "El repte de la implantació del nou pla d'estudis, currículum i avaluació" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3631974&lang=ca&coduo=7 Fons FEDER 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2615510&lang=ca&coduo=7 <p>Actuacions: Subministrament i instal&#183;laci&#243; d&#8217;equipaments d&#8217;aula digital per a centres docents p&#250;blics de les Illes Balears</p> El CEIP Joan Mas i Verd, de Montuïri, inaugura noves aules i millora la seva accessibilitat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3632134&lang=ca&coduo=7 2019 - Impresos actualitzats - Indemnitzacions per raó del servei: Instruccions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=109111&lang=ca&coduo=7 <p>Normativa i els distints models d'impresos per a la tramitaci&#243; de les indemnitzacions per ra&#243; del servei: dietes, despeses de viatge i quilometratge.</p> Cicle de conferències: "Som parlants, som models i tenim un marge d'acció" (Formentera) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3631779&lang=ca&coduo=7 Taxes en matèria d'educació 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=167527&lang=ca&coduo=7 <p>Instruccions i normativa.</p> Educació ordena i agilitza l'obtenció de certificats de professionalitat per a l'alumnat d'FP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3630712&lang=ca&coduo=7 Convocatòria per seleccionar l'ambaixador de la plataforma EPALE http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3630525&lang=ca&coduo=7 Concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3221194&lang=ca&coduo=7 El projecte de conversió de la Sala Augusta de Maó en Conservatori de Menorca ha sortit a exposició pública http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3624717&lang=ca&coduo=7 Concerts educatius curs 2019-2020 (Termini de sol·licituds: de l'1 al 31 de gener del 2019. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament a través del GestIB) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3605923&lang=ca&coduo=7 Professors de religió http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2933601&lang=ca&coduo=7 <p>Adjudicaci&#243; definitiva de professors d'ensenyament de religi&#243; cat&#242;lica (Curs 2018-2019)</p> Concurs de trasllats d'àmbit estatal 2018-2019 - COSSOS D'INSPECTORS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3561310&lang=ca&coduo=7 <p>El termini per presentar les sol&#183;licituds i la documentaci&#243; &#233;s de<strong> dia 6 al 27 de novembre de 2018</strong>, ambd&#243;s inclosos.</p> <b><big><font color='#FF0000'>OPOSICIONS 2019</font></big></b><br> http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3526039&lang=ca&coduo=7 <p>Proposta d'especialitats per a les oposicions de personal docent del 2019.</p> Educació ordena i agilitza l'obtenció de certificats de professionalitats per l'alumnat d'FP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3621837&lang=ca&coduo=7 El Govern i Red.es fan arribar la banda ampla ultraràpida a 320 seus educatives http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3612552&lang=ca&coduo=7 NOVETAT – Model de sol·licitud d'inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat (tràmit convocatòria interins curs 2019-2020) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3612056&lang=ca&coduo=7 Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3611780&lang=ca&coduo=7 Activitat de formació: "Actualització ortogràfica i gramatical" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3605867&lang=ca&coduo=7 Programa d'Acompanyament Escolar del curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3499237&lang=ca&coduo=7 <p>Convocat&#242;ria del Programa d&#8217;Acompanyament Escolar per a centres docents p&#250;blics dependents de la Conselleria d&#8217;Educaci&#243; i Universitat que imparteixen educaci&#243; prim&#224;ria o educaci&#243; secund&#224;ria obligat&#242;ria el curs escolar 2018-2019</p> Trenta instituts de les Illes participen a la campanya contra la venda d'alcohol a menors http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3609825&lang=ca&coduo=7 Personal de suport i tècnics d'FP protagonitzen la nova convocatòria d'oposicions docents per a 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3609802&lang=ca&coduo=7 La Conselleria d'Educació i Universitat lliura tres tractors agrícoles valorats en 92.624 € a l'IES Josep Sureda i Blanes, CIFP Joan Taix i IES Felanitx http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3609032&lang=ca&coduo=7 Programa pilot "Plataforma de préstec de llibres electrònics i club de lectura" per a biblioteques escolars. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3170919&lang=ca&coduo=7 <p><strong>Termini</strong>: del dia 5 de desembre fins dia 19 de desembre.</p> Centres Educatius Promotors de la Salut curs 2018/2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3459709&lang=ca&coduo=7 Centres Educatius Promotors de la Salut curs 2017/2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3055038&lang=ca&coduo=7 <p>Es posa en marxa la quarta convocat&#242;ria amb l&#8217;objectiu que tota la comunitat educativa adopti h&#224;bits de vida saludables en un entorn favorable per a la salut.</p> Programa Pilot d'Innovació Educativa "Els escacs a l'escola" per al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3485923&lang=ca&coduo=7 Seminari internacional "Continuar formant-se després dels 16 anys: els programes de suport a la transició entre l'educació secundària obligatòria i la formació professional" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3608094&lang=ca&coduo=7 Segell vida saludable http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3607870&lang=ca&coduo=7 Educació incrementa en prop d'un 18 per cent la transferència a FESMAE http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3607924&lang=ca&coduo=7 Govern, empresaris i sindicats es comprometen per la reducció de l'abandonament escolar prematur a les Illes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3607913&lang=ca&coduo=7 Activitat de formació: "Estratègies de suport lingüístic i social als nouvinguts a primària i secundària" (Palma i Manacor) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3605990&lang=ca&coduo=7 Educació estableix els serveis mínims amb motiu de la vaga dels treballadors del CCEE Gaspar Hauser http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3606645&lang=ca&coduo=7