Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_0.92 Notícies d'actualitat ca Fri, 23 Feb 2018 00:33:54 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2637018&lang=ca&coduo=7 <p><span>NOVETAT: 11/09/2017</span></p> <p>Publicada Resoluci&#243; del director general de Planificaci&#243;, Ordenaci&#243; i Centres de 8 de setembre de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol&#183;licituds estimades i desestimades, presentades del 15 de juny al 30 de juny de 2017, per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formaci&#243; del professorat establert en l'Acord del 2016 de reprogramaci&#243; de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears.</p> Convocatòria d'assignacions econòmiques per constituir grups de recerca i dur a terme projectes de recerca acadèmica als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2996512&lang=ca&coduo=7 <p>Convocat&#242;ria per sol&#183;licitar la participaci&#243; en el programa de constituci&#243; de grups de recerca als centres dependents de la Conselleria d&#8217;Educaci&#243; i Universitat que imparteixen ensenyaments art&#237;stics superiors a les Illes Balears per als cursos 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021.</p> Instruccions per a l'elaboració i execució del Programa d'Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3260197&lang=ca&coduo=7 Tràmit d'audiència i d'informació pública del Projecte de decret pel qual es crea el Servei de Prevenció de Riscs Laborals http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3260029&lang=ca&coduo=7 Convocatòria del programa ICAPE per al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3260113&lang=ca&coduo=7 Programa de centres ecoambientals curs 2017/2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3067999&lang=ca&coduo=7 Acte d'obertura del segon quadrimestre i inauguració de les noves instal·lacions del CEPA Sant Antoni http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3258956&lang=ca&coduo=7 Simposi: "La llengua catalana als centres educatius. Català, de l'aula al món" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3220068&lang=ca&coduo=7 Exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2694915&lang=ca&coduo=7 <p>El Servei de Formaci&#243; Homologada i Capacitaci&#243; de la Direcci&#243; General de Formaci&#243; Professional i Formaci&#243; del Professorat s&#8217;encarrega de tramitar-ne les sol&#183;licituds</p> Prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3258720&lang=ca&coduo=7 Noves licitacions: Educació treu avui a licitació obres de millora a centres educatius de les Illes Balears per més de 217 mil euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3258673&lang=ca&coduo=7 <p><em>Les actuacions de millora es faran al CEIP Mare de D&#233;u de Gr&#224;cia, de Ma&#243;, i al CEIP Can Cant&#243;, d&#8217;Eivissa </em></p> Concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears (Publicats llistats provisionals) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3221194&lang=ca&coduo=7 Procediment d'acreditació per optar a places docents caracteritzades amb perfil educatiu en règim de comissió de serveis http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3258333&lang=ca&coduo=7 Programa "Cap a la coeducació als centres educatius" per al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3258222&lang=ca&coduo=7 Convocatòria del procés d'avaluació dels assessors i directors dels centres de professorat. NOVETAT - Admesos procés d'avaluació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3218656&lang=ca&coduo=7 Inici de la formació "Actualització de competències directives" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3257995&lang=ca&coduo=7 Formació sobre com crear els projectes de direcció de centres educatius http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3257897&lang=ca&coduo=7 L'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes Balears (AENIB) guardona la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3253263&lang=ca&coduo=7 2018 - Impresos actualitzats - Indemnitzacions per raó del servei: Instruccions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=109111&lang=ca&coduo=7 <p>Normativa i els distints models d'impresos per a la tramitaci&#243; de les indemnitzacions per ra&#243; del servei: dietes, despeses de viatge i quilometratge.</p> L'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes Balears (AENIB) guardona la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3253286&lang=ca&coduo=7 Alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny i de l'Institut Politècnic col·laboren en l'innovador taller Co-Upcycling http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3253272&lang=ca&coduo=7 <h3><em>Durant dos dies concursaran per crear el millor disseny de llumin&#224;ries amb envasos reciclats</em></h3> El centre integrat d'FP de Ciutadella acollirà tota la formació d'Hoteleria i turisme de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3252539&lang=ca&coduo=7 PROFESSORS ESPECIALISTES - CURS 2017/2018 (4a convocatòria) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3215810&lang=ca&coduo=7 Legalització de documents acadèmics per continuar estudis a un altre país http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=795835&lang=ca&coduo=7 <p>Tr&#224;mits que han de fer els alumnes que necessiten legalitzar els documents acad&#232;mics per poder seguir els seus estudis a un altre pa&#237;s.</p> El centre integrat d'FP de Ciutadella acollirà tota la formació d'Hoteleria i turisme de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3252876&lang=ca&coduo=7 Els docents de la concertada cobraran a la nòmina d'aquest mes la paga corresponent als 25 anys d'antiguitat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3252868&lang=ca&coduo=7 Visita del conseller d'Educació i Universitat a la nova seu de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3252836&lang=ca&coduo=7 <p><em>Aquesta entitat comen&#231;a a donar les primeres passes per rebre l&#8217;acreditaci&#243; per part de la xarxa d&#8217;ag&#232;ncies de qualitat europees&#160;&#160; &#160;&#160;</em></p> Científiques mallorquines donen a conèixer la tasca investigadora de les dones en els centres educatius http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3252804&lang=ca&coduo=7 <h3><em>Aquestes visites tenen per objectiu proporcionar als nins i a les nines referents cient&#237;fics femenins i explicar-los el paper de la ci&#232;ncia i la recerca en la societat</em></h3> Demà finalitza el termini per matricular-se per al segon quadrimestre als ensenyaments d'educació secundària per a persones adultes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3252648&lang=ca&coduo=7 Obert el termini per a la matriculació dels cursos d'educació secundària (ESPA) en els centres d'educació de persones adultes (CEPA) del curs 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3252480&lang=ca&coduo=7 <p><strong><em>Els alumnes s&#8217;hi poden matricular fins dem&#224; 16 de febrer </em></strong></p> Martí March ha visitat el CEIP Pintor Torrent de Ciutadella http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3252313&lang=ca&coduo=7 <table border="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <p><em>El centre est&#224; a punt de iniciar una important obra de reforma i ampliaci&#243;</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> Oferta Educativa curs 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=50606&lang=ca&coduo=7 <p>Relaci&#243; de centres educatius de les Illes Balears amb la seva oferta educativa</p> La Mesa Sectorial d'Educació aprova el projecte d'Ordre que regula els programes de qualificació inicial a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3251973&lang=ca&coduo=7 Fons FEDER 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2615510&lang=ca&coduo=7 <p>Actuacions: Subministrament i instal&#183;laci&#243; d&#8217;equipaments d&#8217;aula digital per a centres docents p&#250;blics de les Illes Balears</p> Educació envia als sindicats l'esborrany de convocatòria d'oposicions docents de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3251688&lang=ca&coduo=7 <p><em>L&#8217;esborrany es tractar&#224; tant a la mesa t&#232;cnica com a la sectorial per incorporar les aportacions dels representats sindicals</em></p> <p><em>Entre les modificacions m&#233;s destacades hi ha l&#8217;anonimat de la primera prova d&#8217;oposici&#243; i la possibilitat de fer servir aparells electr&#242;nics a l&#8217;exposici&#243; de la unitat did&#224;ctica</em></p> Segell Vida Saludable 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3247718&lang=ca&coduo=7 200 professionals participen de les III Jornada d'Educació Especial: Sortides professionals i socials per alumnes amb discapacitat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3247672&lang=ca&coduo=7 <p><em>Experts de distintes entitats donen eines per l&#8217;assessorament i orientaci&#243; de les sortides professionals i socials per alumnes amb discapacitat</em></p> Educació ha signat un acord extrajudicial amb l'empresa constructora del Conservatori d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3247591&lang=ca&coduo=7 <p><em>Amb aquest acord es desbloqueja el conflicte judicial sobre les obres del centre </em></p> <p><em>En les properes setmanes es presentar&#224; a la comunitat educativa el projecte de reforma</em></p> PROFESSORS ESPECIALISTES - CURS 2017/2018 (5a convocatòria) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3246918&lang=ca&coduo=7 Avui acaba el termini per inscriure's a l'activitat de formació "Iniciació als programes d'immersió lingüística i d'atenció a l'alumnat d'incorporació tardana" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3246962&lang=ca&coduo=7 Finalitza en el CEP d'Eivissa el cicle de conferències "Som parlants, som models i tenim un marge d'acció" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3246742&lang=ca&coduo=7 Proves lliures de graduat en ESO 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3245912&lang=ca&coduo=7 Més d'un centenar de professors participaren a la Jornada sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3246063&lang=ca&coduo=7 Dotació addicional del suport educatiu a centres concertats 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3002456&lang=ca&coduo=7 Programa pilot "Plataforma de préstec de llibres electrònics i club de lectura" per a biblioteques escolars. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3170919&lang=ca&coduo=7 <p><strong>Termini</strong>: del dia 5 de desembre fins dia 19 de desembre.</p> Més d'un centenar de professors participen de la Jornada sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3244955&lang=ca&coduo=7 Finalitza la fase presencial de l'activitat de formació "Educar i acompanyar l'alumnat de formació professional bàsica. Claus d'èxit i qualitat" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3244458&lang=ca&coduo=7 La propera setmana s'iniciaran les classes presencials del FOLC (Pla de Formació Lingüística i Cultural) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3244396&lang=ca&coduo=7 El conseller Martí March visita el CEPA s'Arenal per veure el resultat de les obres que s'hi han fet http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3244331&lang=ca&coduo=7 Educació i sindicats signen l'acord de mesures d'estabilitat per als funcionaris interins http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3242425&lang=ca&coduo=7 <p><em>S&#8217;ha assumit el comprom&#237;s de continuar convocant oposicions fins arribar al 8% d&#8217;interins i s'han baixat els anys de servei de la proposta inicial d'Educaci&#243; passant de 12 a 10 anys</em><em style="font-size: 0.8em;"></em></p>