Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_0.92 Notícies d'actualitat ca Tue, 13 Nov 2018 02:14:04 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajuda d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat d'estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola els anys 2015-2016 o 2016-2017. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3387405&lang=ca&coduo=7 III Trobada de Formació Professional Dual http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566007&lang=ca&coduo=7 El conseller d'Educació i Universitat lliura els Premis de Formació Professional de grau superior http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3565486&lang=ca&coduo=7 Ajuda de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3305855&lang=ca&coduo=7 <p>Publicaci&#243; de la Resoluci&#243; del conseller d&#8217;Educaci&#243; i Universitat de 31 d&#8217;octubre de 2018 per la qual es concedeixen ajudes de despla&#231;ament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis oficials d&#8217;ensenyaments art&#237;stics superiors a la Uni&#243; Europea (UE-28) durant l&#8217;any acad&#232;mic 2017-2018</p> <p>&#160;</p> <p><strong>&#160;</strong></p> Ajudes de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) per al curs acadèmic 2017-2018. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3275081&lang=ca&coduo=7 <p>Publicaci&#243; de la Resoluci&#243; del conseller d&#8217;Educaci&#243; i Universitat de 31 d&#8217;octubre de 2018 per la qual es concedeixen ajudes de mobilitat dins l&#8217;&#224;mbit de l&#8217;Euroregi&#243; Pirineus Mediterr&#224;nia i ajudes de despla&#231;ament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Uni&#243; Europea (UE-28) durant l&#8217;any acad&#232;mic 2017-2018</p> Més flexibilitat, noves figures i més autonomia pels centres marquen el nou currículum pels ensenyaments professionals de Música de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3565312&lang=ca&coduo=7 Reunió amb els coordinadors de les comissions de normalització lingüística dels centres de la zona de Palma i Calvià http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3565124&lang=ca&coduo=7 Programa d'Acompanyament Escolar del curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3499237&lang=ca&coduo=7 <p>Convocat&#242;ria del Programa d&#8217;Acompanyament Escolar per a centres docents p&#250;blics dependents de la Conselleria d&#8217;Educaci&#243; i Universitat que imparteixen educaci&#243; prim&#224;ria o educaci&#243; secund&#224;ria obligat&#242;ria el curs escolar 2018-2019</p> PROFESSORS ESPECIALISTES - CURS 2018-2019 (2a Convocatòria) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3498257&lang=ca&coduo=7 <p><strong>Les diferentes resolucions publicades s&#243;n les que corresponen a les especialitats de:</strong><br /><br />(1) Sistemes i aplicacions inform&#224;tiques<br /><br />(2) Equips electr&#242;nics, Instal&#8226;lacions electrot&#232;cniques, M&#224;quines, serveis i producci&#243;, Mecanitzat i manteniment de m&#224;quines</p> <p>(3) Manteniment de vehicles, Mediaci&#243; comunicativa</p> <p>(4) Est&#232;tica i Perruqueria</p> <p><strong>Les especialitats convocades i pendents de publicar s&#243;n:</strong></p> <p><strong></strong>- Cuina i pastisseria<br /><br />- Serveis de restauraci&#243;</p> Surten a licitació obres de millora al CEIP Nova Cabana, de Marratxí http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3563700&lang=ca&coduo=7 Educació disposarà el 2019 d'un pressupost de 1.000 milions d'euros, 65 més que l'any passat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3563678&lang=ca&coduo=7 Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3358017&lang=ca&coduo=7 Trobada amb els representants de formació als centres http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3562933&lang=ca&coduo=7 Homologació d'activitats de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3047494&lang=ca&coduo=7 Pràcticums d'alumnes d'universitats amb les quals no s'ha signat cap conveni específic. Curs acadèmic 2018-2019. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2429422&lang=ca&coduo=7 <p>Publicades les instruccions.</p> Cursos específics d'idiomes per al sector turístic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2763734&lang=ca&coduo=7 <p><strong>NOVETAT:</strong> Cursos quadrimestrals d'idiomes enfocats al turisme</p> Cursos específics quadrimestrals d'idiomes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3056702&lang=ca&coduo=7 <p><strong>NOVETAT:</strong> Cursos quadrimestrals de diferents idiomes.</p> Comissions del personal docent amb funcions d'assessor tècnic docent (ATD) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3371143&lang=ca&coduo=7 Concurs de trasllats d'àmbit estatal 2019-2020 - COSSOS DOCENTS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3561283&lang=ca&coduo=7 Concurs de trasllats d'àmbit estatal 2019-2020 - COSSOS D'INSPECTORS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3561310&lang=ca&coduo=7 Educació presenta un paquet d'accions relacionades amb l'educació per a persones adultes a la Mesa Sectorial d'Educació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3561038&lang=ca&coduo=7 Centres educatius promotors de salut curs 2018/2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3459709&lang=ca&coduo=7 II Jornades d'Estudis Locals de Llubí http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3560898&lang=ca&coduo=7 13 centres educatius de les Illes Balears participen del Programa pilot "Els escacs a l'escola" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3560694&lang=ca&coduo=7 Programa Pilot d'Innovació Educativa "Els escacs a l'escola" per al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3485923&lang=ca&coduo=7 Bartomeu Rotger ha fet donació de 300 exemplars del llibre "Memòria, 75 Anys d'Educació a les Illes Balears" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3556563&lang=ca&coduo=7 Educació lliura els I Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes de les Illes Balears del curs 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3556009&lang=ca&coduo=7 El conseller d'Educació i Universitat, Martí March visita el CEIP Es Cremat a Vilafranca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3555974&lang=ca&coduo=7 Visita del conseller d'Educació i Universitat, Martí March al CEIP Escola Nova de Porreres http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3555950&lang=ca&coduo=7 La Mesa Sectorial d'Educació aprova la nova Ordre d'orientació educativa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3542859&lang=ca&coduo=7 Professors de religió http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2933601&lang=ca&coduo=7 Jornada de formació per als dinamitzadors lingüístics dels centres educatius de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3542070&lang=ca&coduo=7 Nova licitació: Educació treu a licitació obres de millora al CEIP Inspector Joan Capó, de Felanitx http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3541764&lang=ca&coduo=7 Renovació de directors de centres docents públics (NOVETAT) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=968287&lang=ca&coduo=7 <p><span style="white-space: pre;">&#160;</span></p> Educació destinarà 1'4 milions d'euros per al Programa d'Acompanyament Escolar del curso 2018-19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3534149&lang=ca&coduo=7 Finalitza el cicle de conferències "Josep M. Llompart, escriptor compromès amb la llengua i cultura catalanes" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3534366&lang=ca&coduo=7 Reunió amb els presidents i secretaris de les comissions que han participat en el procediment per acreditar les competències professionals http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3533895&lang=ca&coduo=7 GESTIÓ D'INTERINS (Convocatòria extraordinària 2018-2019) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3498239&lang=ca&coduo=7 Publicada l'oferta formativa del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) per al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3533708&lang=ca&coduo=7 Programa de millora de la competència lingüística en anglès de l'alumnat d'FP. NOVETAT – Llistes provisionals de centres admesos i exclosos http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3533521&lang=ca&coduo=7 Educació estudia una nova via per adjudicar les obres d'Eivissa que han tornat a quedar desertes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3533239&lang=ca&coduo=7 Cicle de conferències: "Som parlants, som models i tenim un marge d'acció" (Menorca) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3533200&lang=ca&coduo=7 Formació inicial de dos programes nous d'experiències formatives que s'ofereixen per primera vegada durant el curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3532650&lang=ca&coduo=7 Surten a licitació obres de millora al CEIP El Terreno, de Palma http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3532612&lang=ca&coduo=7 Noves licitacions: Educació treu a licitació obres de millora i ampliació als IES Alcúdia i Port d'Alcúdia per més de 450 mil euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3528289&lang=ca&coduo=7 Educació ha lliurat avui el projecte definitiu del nou CEIP d'Alcúdia a l'Ajuntament http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3529084&lang=ca&coduo=7 THAT'S ENGLISH - Curs oficial d'anglès a distància! 2018-19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1272455&lang=ca&coduo=7 <p><strong>EOI Inca, Manacor, Eivissa i Ma&#243;</strong></p> <p>Inscripci&#243; del 11 de setembre al 20 d'octubre</p> <p><strong>EOI Palma <br /></strong></p> <p>Inscripci&#243; del 20 de setembre al 20 d'octubre. <strong>Prorroga fins 30 d'octubre incl&#242;s.</strong></p> Primera reunió dels centres que imparteixen FP i que participen en el Programa de Gestió de Qualitat i Millora Contínua http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3529589&lang=ca&coduo=7 Prova lliure de batxillerat 2018 per a persones majors de 20 anys http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2848181&lang=ca&coduo=7 Govern i Cort impulsen la coordinació per millorar els centres escolars de Palma http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3529135&lang=ca&coduo=7