Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_0.92 Notícies d'actualitat ca Wed, 18 Oct 2017 09:37:13 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears CONVOCATÒRIA D'INTERINS (Curs 2017-2018) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2840476&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 14/08/2017:</span> Tr&#224;mit Previ a la Presa de Possessi&#243;</p> Professors de religió http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2933601&lang=ca&coduo=7 Comissions de serveis (curs 2017-2018) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2938568&lang=ca&coduo=7 <p>Llista definitiva de l'adjudicaci&#243; dels funcionaris de carrera que han sol&#183;licitat comissi&#243; de serveis.</p> Adjudicació de destinacions provisionals curs 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2985239&lang=ca&coduo=7 <p><span>Llista definitiva d'adjudicacions dels funcionaris en pr&#224;ctiques pel curs 2017-2018</span>.</p> Servei de retribucions (Centres Públics) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3055875&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 13/09/2017:</span></p> <p>Taula de retribucions mensuals actualitzada del personal docent.</p> Convocatòria específica i extraordinària d'interins (curs 2017-2018) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058247&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 10/10/2017:</span></p> <p>Publicaci&#243; de les llistes definitives d'admesos i exclosos.</p> CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2017/2018) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3059491&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 11/10/2017:</span></p> <p>Llista definitiva d'admesos i exclosos.</p> Reconeixement dels itineraris d'autoformació com a formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3041442&lang=ca&coduo=7 CONCURS-OPOSICIÓ 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3067794&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 09/10/2017:</span></p> <p>Places i especialitats per a les oposicions de personal docent de l'any 2018.</p> NOVA CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2017/2018) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3099444&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 16/10/2017:</span></p> Nova convocatòria específica i extraordinària d'interins (curs 2017-2018) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3105049&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 17/10/2017:</span></p> Visita a les noves instal·lacions del CEPA Sant Antoni http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3105319&lang=ca&coduo=7 <p>La directora general de Formaci&#243; Professional i Formaci&#243; del Professorat i la delegada territorial&#160; d&#8217;Educaci&#243; a Eivissa i Formentera valoraren positivament el canvi d&#8217;ubicaci&#243;</p> Ajudes universitàries de desplaçament 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2900924&lang=ca&coduo=7 <p>NOVETAT 21/08/2017</p> <p>Publicat l'informe de documentaci&#243; pendent.</p> <p>Termini de presentaci&#243; de documentaci&#243;: fins al 22 de setembre de 2017.</p> Concerts educatius curs escolar 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2908832&lang=ca&coduo=7 <p>Publicada la Resoluci&#243; del director general de Planificaci&#243;, Ordenaci&#243; i Centres de 18 de setembre de 2017 per la qual s'aprova l'amplicaci&#243; de determinades hores del professorat de m&#250;sica per al Programa Integrat de M&#250;sica del centre concertat Sant Josep Obrer II&#160;per al curs 2017-2018</p> <p>Publicada la resoluci&#243; del director general de Planificaci&#243;, Ordenaci&#243; i Centres de 25 de setembre de 2017 per la qual es modifica l'annex 12<span style="white-space: pre;"> </span>del Decret 3/2017, de 13 de gener, per la qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocat&#242;ries per a l'establiment i la renovaci&#243; dels concerts educatius a partir del curs acad&#232;mic 2017-2018</p> Resolució provisional de les ajudes de desplaçament i de mobilitat 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1647969&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: red;">NOVETAT 16/10/17&#160;&#160;</span>Proposta de resoluci&#243; provisional de concessi&#243; de les ajudes de mobilitat dins l&#8217;&#224;mbit de l&#8217;Euroregi&#243; Pirineus Mediterr&#224;nia i ajudes de despla&#231;ament 2016-2017</p> I Jornada d'Administratius de la Salut http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3104634&lang=ca&coduo=7 <p>El cap del Departament d&#8217;FP, Lluc Mas, hi impart&#237; una xerrada titulada &#8220;La formaci&#243; professional. Formaci&#243; i reconeixement d&#8217;experi&#232;ncia&#8221;&#160;&#160;</p> Estades formatives en empreses per al professorat de formació professional http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3104437&lang=ca&coduo=7 <div> <p>Per primera vegada es podran realitzar estades formatives no nom&#233;s a empreses i entitats de les Illes Balears sin&#243; tamb&#233; a les de l&#8217;Estat espanyol o la Uni&#243; Europea</p> </div> La convocatòria d'oposicions docents per a 2018 oferirà 1.007 places http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3090108&lang=ca&coduo=7 <p><em>Educaci&#243; i sindicats treballaran per a fer una planificaci&#243; temporal d&#8217;oposicions m&#233;s enll&#224; de 2020 i estudiaran mesures d&#8217;estabilitat per als interins</em></p> Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2637018&lang=ca&coduo=7 <p><span>NOVETAT: 11/09/2017</span></p> <p>Publicada Resoluci&#243; del director general de Planificaci&#243;, Ordenaci&#243; i Centres de 8 de setembre de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol&#183;licituds estimades i desestimades, presentades del 15 de juny al 30 de juny de 2017, per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formaci&#243; del professorat establert en l'Acord del 2016 de reprogramaci&#243; de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears.</p> Pautes d'actuació de procediments http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2407538&lang=ca&coduo=7 <p style="text-align: justify;">Aqu&#237; trobareu informaci&#243; sobre les passes a seguir&#160;per a&#160;la tramitaci&#243; de convenis, subvencions,&#160;decrets i ordres i&#160;per a&#160;la resoluci&#243; de recursos administratius. Aquestes pautes van dirigides a les direccions generals de la Conselleria d'Educaci&#243; i Universitat.</p> Educació inicia la tramitació per crear un servei de prevenció de riscs laborals propi http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3096807&lang=ca&coduo=7 <p><strong><em>Avui s&#8217;ha presentat l&#8217;esborrany del decret a la Mesa Sectorial d&#8217;Educaci&#243;</em></strong><strong>&#160;</strong></p> Visita del conseller d'Educació i Universitat, Martí March al CEE Pinyol Vermell a Marratxí http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3096775&lang=ca&coduo=7 <p><em>L&#8217;objectiu &#233;s el de con&#232;ixer la realitat dels centres de les Illes Balears</em></p> Activitat de formació: Impuls a les competències socials i creatives (ICSCrea) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3065720&lang=ca&coduo=7 <p>Entre d&#8217;altres, un dels objectius del programa ICSCrea &#233;s fomentar la creativitat i la innovaci&#243; en la formaci&#243; professional</p> <div> <p>&#160;</p> </div> Constitució d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3096631&lang=ca&coduo=7 <p>El termini de presentaci&#243; de sol&#183;licituds finalitza el 27 d&#8217;octubre de 2017</p> Programa de formació i transferència "Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3096462&lang=ca&coduo=7 <p>El termini de presentaci&#243; de sol&#183;licituds &#233;s de l&#8217;11 al 25 d&#8217;octubre de 2017</p> Finalitzen les jornades d'acollida dels auxiliars de conversa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3088384&lang=ca&coduo=7 <p>La darrera jornada va tenir lloc el passat dilluns a Menorca</p> Gestió econòmica dels centres concertats http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=37079&lang=ca&coduo=7 <p>Normativa de refer&#232;ncia, instruccions, models d'impresos i informes pagaments.</p> Taxes en matèria d'educació 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=167527&lang=ca&coduo=7 <p>Instruccions i normativa.</p> Oferta Educativa curs 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=50606&lang=ca&coduo=7 <p>Relaci&#243; de centres educatius de les Illes Balears amb la seva oferta educativa</p> Despeses tribunals del concurs oposició de funcionaris docents 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=177457&lang=ca&coduo=7 <p>Instruccions i impresos per a la justificaci&#243; de les despeses dels tribunals d'oposicions d'acc&#233;s als cossos de funcionaris docents.</p> Gran èxit de participació en el IV Simposi d'Aprenentatge Cooperatiu http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3095890&lang=ca&coduo=7 <p>Hi varen participar 300 docents d&#8217;arreu de l&#8217;Estat espanyol i del Principat d&#8217;Andorra, 100 dels quals de les Illes Balears</p> Gestió econòmica dels centres docents publics no universitaris http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=133815&lang=ca&coduo=7 <p>Normativa de refer&#232;ncia, instruccions i models d'impresos.</p> Programa de formació i transferència "Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar". http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3095374&lang=ca&coduo=7 <p>Programa de formaci&#243; i transfer&#232;ncia &#8220;Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar".</p> <p><strong>Terminis de presentaci&#243;: </strong>de l'11 d'octubre fins al 25 d'octubre de 2017 (ambd&#243;s inclosos).<strong></strong></p> Centres educatius promotors de salut curs 2017/2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3055038&lang=ca&coduo=7 <p>Es posa en marxa la quarta convocat&#242;ria amb l&#8217;objectiu que tota la comunitat educativa adopti h&#224;bits de vida saludables en un entorn favorable per a la salut.</p> Tramitació de les despeses generades per la impartició de cursos i conferències http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=950324&lang=ca&coduo=7 II Trobada de Zeladors a l'Hospital Universitari Son Espases http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3095308&lang=ca&coduo=7 <p>La trobada compt&#224; amb el suport i la participaci&#243; de l&#8217;IQPIB i el SOIB</p> Dotació addicional del suport educatiu a centres concertats 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3002456&lang=ca&coduo=7 <p>Resoluci&#243; definitiva del director general de Planificaci&#243;, Ordenaci&#243; i Centres de 20 de juliol de 2017 per la qual es determina l&#8217;ampliaci&#243; de la dotaci&#243; de personal de suport educatiu per a l&#8217;atenci&#243; a la diversitat a l&#8217;ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018</p> Comissió Valoració Professorat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3088088&lang=ca&coduo=7 Educació posa en marxa el programa RobotIB per fomentar la introdució de la robótica entre els alumnes d'ESO el curs 2017/18 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3092100&lang=ca&coduo=7 <p><em>25 instituts de Balears podran participar d&#8217;aquesta iniciativa que inclou formaci&#243; per als docents i el material necessari per dur-la a terme</em></p> 2017 - Impresos actualitzats - Indemnitzacions per raó del servei: Instruccions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=109111&lang=ca&coduo=7 <p>Normativa i els distints models d'impresos per a la tramitaci&#243; de les indemnitzacions per ra&#243; del servei: dietes, despeses de viatge i quilometratge.</p> Martí March ha visitat avui el CEPA Camp Rodó de Palma amb motiu de l'inici de curs dels centres d'adults http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3090120&lang=ca&coduo=7 Convocatòria Programa EOIES curs 2017-18 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2480478&lang=ca&coduo=7 <p><strong>NOVETAT:</strong>&#160;<strong>Llistat definitiu de centres admesos al programa EOIES per illa, EOI i grups per idioma</strong></p> <p><strong>La prova de nivell estar&#224; operativa del 9 al 19 d'octubre</strong></p> La Conselleria d'Educació i el Consell de Menorca signaran per segon any l'acord per impulsar l'educació de persones adultes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3090010&lang=ca&coduo=7 <div> <p>Una de les finalitats del conveni &#233;s fomentar la formaci&#243; permanent de les persones adultes per fer efectiu l&#8217;aprenentatge al llarg de tota la vida</p> <p>&#160;</p> </div> Cursos específics d'idiomes per al sector turístic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2763734&lang=ca&coduo=7 <p><strong>NOVETAT:</strong> Cursos quadrimestrals d'idiomes enfocats al turisme</p> Cursos específics quadrimestrals d'idiomes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3056702&lang=ca&coduo=7 <p><strong>NOVETAT:</strong> Cursos quadrimestrals de diferents idiomes.</p> Procés d'admissió i matriculació a les Escoles Oficials d'Idiomes 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2902032&lang=ca&coduo=7 <p><strong>NOVETAT:</strong><span>&#160;Per&#237;ode de matr&#237;cula extraordinari per cobrir les places vacants.</span></p> SERVEI DE RETRIBUCIONS (Centres Concertats) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=657823&lang=ca&coduo=7 <p><span style="color: red;">Novetat 03/02/2015:</span></p> <p>Recuperaci&#243; parcial de la paga extraordin&#224;ria del mes de desembre de 2012</p> Activitats a escoles i biblioteques a Balears, Catalunya i València per celebrar el dia Francesc de Borja Moll http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3087362&lang=ca&coduo=7 <p>&#160;</p> <div class="ficha-texto-titular"> <div><em>Avui s&#8217;han presentat a Mallorca amb els consellers de Cultura i Educaci&#243; i els representants de la Instituci&#243; Francesc de Borja Moll</em></div> </div> Primera reunió del patronat de la Fundació que gestiona el Conservatori Superior i l'ESADIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3082555&lang=ca&coduo=7 <p>El nou patronat ha nomenat Antoni Triay com a gerent de la Fundaci&#243; i&#160;Ramon Porter com a nou director del Conservatori Superior</p> <p>&#160;</p> <p><em>&#160;</em></p> Activitat de formació: Educar i acompanyar l'alumnat de formació professional bàsica. Claus d'èxit i qualitat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3081882&lang=ca&coduo=7 <p>El termini d&#8217;inscripci&#243; &#233;s del 4 al 16 d&#8217;octubre de 2017</p>