Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_0.92 Notícies d'actualitat ca Wed, 13 Dec 2017 22:30:14 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Activitat de formació: "Educar i acompanyar l'alumnat de formació professional bàsica. Claus d'èxit i qualitat" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3180136&lang=ca&coduo=7 Programa Educar en Justícia 2017/2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3179917&lang=ca&coduo=7 Visita als campionats Skills de la Comunitat Valenciana http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3180093&lang=ca&coduo=7 Convocatòria d'assignacions econòmiques per constituir grups de recerca i dur a terme projectes de recerca acadèmica als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2996512&lang=ca&coduo=7 <p>Convocat&#242;ria per sol&#183;licitar la participaci&#243; en el programa de constituci&#243; de grups de recerca als centres dependents de la Conselleria d&#8217;Educaci&#243; i Universitat que imparteixen ensenyaments art&#237;stics superiors a les Illes Balears per als cursos 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.</p> PROFESSORS ESPECIALISTES - CURS 2017/2018 (3a convocatòria) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3145945&lang=ca&coduo=7 Obert el termini d'inscripció a les activitats formatives per al professorat d'FP organitzades a través de l'EBAP per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3179947&lang=ca&coduo=7 Estades formatives en empreses per al professorat de formació professional. NOVETAT - Llista definitiva d'admesos http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3104437&lang=ca&coduo=7 <div> <p>Per primera vegada es podran realitzar estades formatives no nom&#233;s a empreses i entitats de les Illes Balears sin&#243; tamb&#233; a les de l&#8217;Estat espanyol o la Uni&#243; Europea</p> </div> Oferta Educativa curs 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=50606&lang=ca&coduo=7 <p>Relaci&#243; de centres educatius de les Illes Balears amb la seva oferta educativa</p> March defensa a Madrid que es faci un procés d'elaboració de Pacte Educatiu a la Balear http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3178611&lang=ca&coduo=7 <p><em>Mart&#237; March ha participat avui a la Pon&#232;ncia del Senat sobre el Pacte Educatiu</em></p> Sant Antoni de Portmany aplicarà el curs 2018/19 un procés d'escolarització equilibrada http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3178540&lang=ca&coduo=7 <h3><em>Es converteix en el primer municipi de les Piti&#252;ses en engegar un proc&#233;s d&#8217;escolaritzaci&#243; equilibrada</em></h3> Centres educatius promotors de salut curs 2017/2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3055038&lang=ca&coduo=7 <p>Es posa en marxa la quarta convocat&#242;ria amb l&#8217;objectiu que tota la comunitat educativa adopti h&#224;bits de vida saludables en un entorn favorable per a la salut.</p> Els Conservatoris Professionals de les Illes Balears comencen a rebre l'equipament musical adquirit per Educació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3172921&lang=ca&coduo=7 <p><em>M&#233;s de 200.000 euros en instruments per donar resposta a les necessitats plantejades pels centres<strong></strong></em></p> Educació ha elaborat unes orientacions per a centres educatius sobre deures escolars http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3172870&lang=ca&coduo=7 <h3><em>Aquestes orientacions s&#8217;inclouran a les instruccions per a l'organitzaci&#243; i el funcionament dels centres docents per al curs 2018-19</em></h3> Dotació addicional del suport educatiu a centres concertats 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3002456&lang=ca&coduo=7 Els coordinadors de normalització lingüística dels centres educatius es reuneixen per compartir el pla d'actuació del curs 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3172711&lang=ca&coduo=7 Activitat de formació: Estratègies de suport lingüístic i social a l'alumnat d'origen estranger a l'ESO http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3112312&lang=ca&coduo=7 Cursos específics d'idiomes per al sector turístic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2763734&lang=ca&coduo=7 <p><strong>NOVETAT:</strong> Cursos quadrimestrals d'idiomes enfocats al turisme</p> Cursos específics quadrimestrals d'idiomes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3056702&lang=ca&coduo=7 <p><strong>NOVETAT:</strong> Cursos quadrimestrals de diferents idiomes.</p> Programa pilot "Plataforma de préstec de llibres electrònics i club de lectura" per a biblioteques escolars. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3170919&lang=ca&coduo=7 <p><strong>Termini</strong>: del dia 5 de desembre fins dia 19 de desembre.</p> El Conservatori Superior ha incrementat un 28% els ingressos per matriculació des de 2015 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3171899&lang=ca&coduo=7 <h3><em>Avui ha tengut lloc el Patronat de la Fundaci&#243; per als Estudis Superiors de M&#250;sica i Arts Esc&#232;niques de les Illes Balears&#160;</em></h3> II Trobada de Formació Professional Dual http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3171667&lang=ca&coduo=7 El Govern defensa a Menorca la necessitat de regular la xarxa de guarderies per garantir-ne unes condicions mínimes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3163913&lang=ca&coduo=7 CONVOCATÒRIA D'INTERINS (Curs 2018-2019) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3144249&lang=ca&coduo=7 Prova lliure de batxillerat 2018 per a persones majors de 20 anys http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2848181&lang=ca&coduo=7 <p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>NOVETAT: </strong>la Resoluci&#243; del director general de Planificaci&#243;, Ordenaci&#243; i Centres de xx de febrer de 2018 per la qual es convoca la prova lliure per obtenir el t&#237;tol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears per al curs 2017-2018 est&#224; pendent de publicaci&#243; ja que actualment s&#8217;est&#224; tramitant un canvi a l&#8217; Ordre del conseller d'Educaci&#243;, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el t&#237;tol de Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l'&#224;mbit territorial de les Illes Balears per adaptar-la a la modificaci&#243; de l&#8217;estructura de batxillerat definida per la LOMCE.</p> Educació estudia l'avançament a finals de juny la convocatòria extraordinària d'exàmens de setembre de 2n de Batxillerat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3160223&lang=ca&coduo=7 CONCURS DE TRASLLATS 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3108439&lang=ca&coduo=7 Lliurament dels diplomes d'estudis de llengua francesa i de les plaques de reconeixement als centres organitzadors de les proves http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3159955&lang=ca&coduo=7 Lliurament dels diplomes d'estudis de llengua francesa i de les plaques de reconeixement als centres organitzadors de les proves http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3159931&lang=ca&coduo=7 <p><em>En aquesta &#160;primera convocat&#242;ria DELF a Balears m&#233;s del 96% dels alumnes han aprovat les proves</em></p> Els representants de formació dels centres d'Eivissa i de Formentera comparteixen els programes formatius que realitzaran durant el curs 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3159824&lang=ca&coduo=7 Convocatòria Premi batxillerat amb aprofitament acadèmic excel·lent http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2480582&lang=ca&coduo=7 Nova convocatòria per acreditar 25 qualificacions professionals http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3159110&lang=ca&coduo=7 Constitució d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears. NOVETAT! Publicació de la resolució definitiva d'aspirants admesos i exclosos http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3096631&lang=ca&coduo=7 <p>El termini de presentaci&#243; de sol&#183;licituds finalitza el 27 d&#8217;octubre de 2017</p> Educació estudia implantar els estudis de dansa al Conservatori d'Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3158403&lang=ca&coduo=7 <h3><em>Aquests estudis es podrien implantar de manera gradual a partir del proper curs 2018/19</em></h3> Jornada de difusió del programa Erasmus + del sector escolar i d'adults http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3158375&lang=ca&coduo=7 Convocatòria de formacions en metodologies per a l'aprenentatge d'àrees no lingüístiques en llengües estrangeres http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3157680&lang=ca&coduo=7 Activitats de formació del programa RobotIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3132651&lang=ca&coduo=7 Programa de formació i transferència "Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3096462&lang=ca&coduo=7 <p>El termini de presentaci&#243; de sol&#183;licituds &#233;s de l&#8217;11 al 25 d&#8217;octubre de 2017</p> Formació per als funcionaris docents en pràctiques 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3154906&lang=ca&coduo=7 La Conselleria d'Educació i Universitat engega un procés de participació per a la millora dels centres d'educació de persones adultes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3148735&lang=ca&coduo=7 Els representants de formació dels centres de la zona de Palma comparteixen els programes formatius que realitzaran durant el curs 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3147002&lang=ca&coduo=7 Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts (de gener a maig de 2018) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3142332&lang=ca&coduo=7 Els assessors dels CEP inicien una formació per continuar millorant la facilitació de les formacions en els centres educatius http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3126010&lang=ca&coduo=7 Activitat de formació: Acreditació en metodologies per a l'aprenentatge d'àrees no lingüístiques en llengües estrangeres http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3107349&lang=ca&coduo=7 Activitat de formació: Desenvolupament de la funció directiva per a directors novells http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3067568&lang=ca&coduo=7 <p>El termini d&#8217;inscripci&#243; &#233;s del 27 de setembre al 4 d&#8217;octubre de 2017</p> Activitat de formació: D'on venim i a on anam...? Un canvi de mirada és possible http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3111768&lang=ca&coduo=7 Activitat de formació: Impuls a les competències socials i creatives (ICSCrea) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3065720&lang=ca&coduo=7 <p>Entre d&#8217;altres, un dels objectius del programa ICSCrea &#233;s fomentar la creativitat i la innovaci&#243; en la formaci&#243; professional</p> <div> <p>&#160;</p> </div> Professors de religió http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2933601&lang=ca&coduo=7 Admissió i matrícula ensenyaments esportius nivell II Muntanya i Escalada, especialitat Barrancs http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3142459&lang=ca&coduo=7 Programa de formació i transferència "Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar". http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3095374&lang=ca&coduo=7 <p>Programa de formaci&#243; i transfer&#232;ncia &#8220;Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar".</p> <p><strong>Terminis de presentaci&#243;: </strong>de l'11 d'octubre fins al 25 d'octubre de 2017 (ambd&#243;s inclosos).</p> <p><span style="color: red;"><strong>&#160;</strong></span></p> <p><span style="color: red;"><br /></span></p> 280 assistents i 57 ponents al Congrés de convivència, innovació i benestar escolar: més enllà de la teoria organitzat pel Convivèxit http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3157074&lang=ca&coduo=7