Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_0.92 Notícies d'actualitat ca Fri, 26 Apr 2019 01:40:46 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears El programa RobotIB arribarà a tots els IES de les Illes Balears al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3735479&lang=ca&coduo=7 GESTIÓ D'INTERINS (Curs 2019-2020) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3610920&lang=ca&coduo=7 <p><strong>(24/04/2019)&#160;</strong>Segon requeriment d'esmena de defici&#232;ncies de la documentaci&#243; referida a les sol&#183;licituds d'inscripci&#243; d'activitats de formaci&#243; en el Registre General de Formaci&#243; Permanent del Professorat <a href="http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3734454&amp;coduo=3035232&amp;lang=ca">&lt;aqu&#237;&gt;</a></p> Jornada de treball i horari general http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1171868&lang=ca&coduo=7 <html /> Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça docent en el Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic (CentMat) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3705976&lang=ca&coduo=7 Dies 10 i 11 de maig es celebren les IV Jornades de Biblioteques Escolars http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3734668&lang=ca&coduo=7 Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3734554&lang=ca&coduo=7 Jornada Connect@t 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3734480&lang=ca&coduo=7 Segon requeriment d'esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d'inscripció d'activitats de formació en el Registre General de Formació Permanent del Professorat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3734454&lang=ca&coduo=7 30 centres educatius públics de Balears podran intercanviar experiències i compartir bones pràctiques http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3734246&lang=ca&coduo=7 Preinscripció telemàtica a les EOI (escoles oficials d'idiomes) de les Illes Balears Curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3729230&lang=ca&coduo=7 Educació destina 500 mil euros a ajuts de desplaçament per als estudiants universitaris de Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3732879&lang=ca&coduo=7 Sol·licitud implantació o ampliació dels programes PMAR 2019-2020 (Publicades llistes provisionals) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2618650&lang=ca&coduo=7 Professors de religió http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2933601&lang=ca&coduo=7 <p>Adjudicaci&#243; definitiva de professors d'ensenyament de religi&#243; cat&#242;lica (Curs 2018-2019)</p> Programa d'experiència formativa "Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" per al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3732326&lang=ca&coduo=7 Surten a licitació les obres de l'IES Politècnic i del CEIP Es Molinar http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3732123&lang=ca&coduo=7 Educació crea un Equip d'Impuls a l'Aprenentatge Digital http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3731672&lang=ca&coduo=7 2000 alumnes surten a celebrar el dia de l'Educació Física al Carrer http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3732086&lang=ca&coduo=7 OPOSICIONS 2019 (Cossos docents) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3526039&lang=ca&coduo=7 <p><strong>Plazo</strong><br />El plazo de presentaci&#243;n de solicitudes ser&#225; de d&#237;a 7 de marzo hasta d&#237;a 26 de marzo de 2019 ambos incluidos.</p> <p><button onclick="location.href='https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=es&amp;modelo=EC0004SOOD&amp;version=7'"> Acceso al tr&#225;mite </button></p> Programa pilot "Plataforma de préstec de llibres electrònics i club de lectura" per a biblioteques escolars. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3170919&lang=ca&coduo=7 <p><strong>Termini</strong>: del dia 5 de desembre fins dia 19 de desembre.</p> Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) per al curs acadèmic 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3275081&lang=ca&coduo=7 <p>Publicaci&#243; de la Resoluci&#243; del conseller d&#8217;Educaci&#243; i Universitat de 15 de mar&#231; de 2019 per la qual es convoquen ajudes de despla&#231;ament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Uni&#243; Europea (UE-28) durant l&#8217;any acad&#232;mic 2017-2018</p> Publicades les convocatòries per cobrir 21 places d'assessors i una de director dels centres de professorat de les Illes Balears. NOVETAT (15-04-2016). Nomenament comissió selecció convocatòries de places http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3719178&lang=ca&coduo=7 Programa d'experiència formativa "Actualització de cicles de formació professional" per al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3731633&lang=ca&coduo=7 Programes de formació als centres educatius per al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3319396&lang=ca&coduo=7 MAREMAGNVM http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3694516&lang=ca&coduo=7 VI Jornades de Biblioteques Escolars Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3731147&lang=ca&coduo=7 Cloenda del cicle de conferències "Reptes educatius per al segle XXI: innovació i cultura educativa" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3731087&lang=ca&coduo=7 Premis per als alumnes d'educació primària 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3400242&lang=ca&coduo=7 Premis extraordinaris batxillerat del curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2455847&lang=ca&coduo=7 Premis batxillerat amb aprofitament acadèmic excel·lent 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2480582&lang=ca&coduo=7 Premis per a l'alumnat d'educació secundària obligatòria curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2650879&lang=ca&coduo=7 Concerts educatius curs 2019-2020. Publicació de la Resolució provisional. El termini per a la presentació d'al·legacions (a través del GESTIB) comença el 15 d'abril i acaba el 2 de maig de 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3605923&lang=ca&coduo=7 Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3305855&lang=ca&coduo=7 <p>Publicaci&#243; de la Resoluci&#243; del conseller d&#8217;Educaci&#243; i Universitat de 20 de mar&#231; de 2019 per la qual es convoquen ajudes de despla&#231;ament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d&#8217;ensenyaments art&#237;stics superiors a la Uni&#243; Europea (UE-28) durant l&#8217;any acad&#232;mic 2018-2019</p> <p>&#160;</p> <p><strong>&#160;</strong></p> Un milió d'euros per a aules digitals a centres docents públics de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3729988&lang=ca&coduo=7 Acord del Consell de Govern sobre el Pla d'Actuació de l'IBISEC de l'exercici de 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3729976&lang=ca&coduo=7 Dotades tretze places d'Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3729937&lang=ca&coduo=7 Autoritzada la compra de mobiliari escolar per al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3729898&lang=ca&coduo=7 Programa de Formació i Transferència d'Impuls a les Competències Socials i Creatives (ICSCrea) per al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3728940&lang=ca&coduo=7 Cursos d'anglès de preparació per a l'obtenció dels nivells Intermedi B2 i Avançat C1 de les escoles oficials d'idiomes, i de metodologia AICLE per a docents (NOVETAT) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2635811&lang=ca&coduo=7 Calendari escolar curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3729104&lang=ca&coduo=7 Pautes d'actuació de procediments http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2407538&lang=ca&coduo=7 <p style="text-align: justify;">Aqu&#237; trobareu informaci&#243; sobre les passes a seguir&#160;per a&#160;la tramitaci&#243; de convenis, subvencions,&#160;decrets i ordres i&#160;per a&#160;la resoluci&#243; de recursos administratius. Aquestes pautes van dirigides a les direccions generals de la Conselleria d'Educaci&#243; i Universitat..</p> Reunió informativa per als membres de les comissions d'avaluació del procediment d'acreditació de competències professionals http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3728673&lang=ca&coduo=7 Convocatòria del Programa d'Auxiliars de Conversa per al curs 2019-2020. NOVETAT (11-04-2019) - Llistats provisionals amb la puntuació obtinguda pels centres http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3637728&lang=ca&coduo=7 PROFESSORS ESPECIALISTES http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3498257&lang=ca&coduo=7 <p><strong>(11/04/2019)</strong> Convocat&#242;ria (5) de professors especialistes (curs 2018-2019)</p> <p>El termini per presentar les sol&#183;licituds i la documentaci&#243; per participar en la convocat&#242;ria &#233;s del dia 12 d'abril fins al dia 17 d'abril, ambd&#243;s inclosos.</p> Convocades una vintena de places de professor de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3728011&lang=ca&coduo=7 Convocatòria del Ministeri d'Educació i Formació Professional dels cursos d'estiu 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3727875&lang=ca&coduo=7 Educació convoca 200 places de cursos d'anglès de B2 i C1 per a docents en actiu http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3726751&lang=ca&coduo=7 Pràcticums en centres educatius d'Eivissa d'alumnes que cursen estudis oficials del grau de Pedagogia a la UIB. Curs acadèmic 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3527622&lang=ca&coduo=7 Educació invertirà 500 mil euros en el programa d'utilització de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (TAC) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3725474&lang=ca&coduo=7 Els CEIPs de Llubí, Petra i Lloret, els primers de Balears en tenir connexió de banda ampla ultraràpida amb el conveni RED.ES http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3725265&lang=ca&coduo=7 Procés proves d'accés generals als Ensenyaments Esportius de Règim Especial 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3469952&lang=ca&coduo=7