Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT Notícies d'actualitat 2018-11-13T03:29:12Z Govern de les Illes Balears 2018-11-13T03:29:12Z ca Ajuda d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat d'estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola els anys 2015-2016 o 2016-2017. 3387405 2018-11-12T12:34:07Z 2018-11-12T12:34:07Z 2018-11-12T12:34:07Z III Trobada de Formació Professional Dual 3566007 2018-11-12T12:29:32Z 2018-11-12T12:29:32Z 2018-11-12T12:29:32Z El conseller d'Educació i Universitat lliura els Premis de Formació Professional de grau superior 3565486 2018-11-12T12:24:27Z 2018-11-12T12:24:27Z 2018-11-12T12:24:27Z Ajuda de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2017-2018 3305855 2018-11-12T11:36:00Z 2018-11-12T11:36:00Z <p>Publicaci&#243; de la Resoluci&#243; del conseller d&#8217;Educaci&#243; i Universitat de 31 d&#8217;octubre de 2018 per la qual es concedeixen ajudes de despla&#231;ament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis oficials d&#8217;ensenyaments art&#237;stics superiors a la Uni&#243; Europea (UE-28) durant l&#8217;any acad&#232;mic 2017-2018</p> <p>&#160;</p> <p><strong>&#160;</strong></p> 2018-11-12T11:36:00Z Ajudes de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) per al curs acadèmic 2017-2018. 3275081 2018-11-12T09:33:59Z 2018-11-12T09:33:59Z <p>Publicaci&#243; de la Resoluci&#243; del conseller d&#8217;Educaci&#243; i Universitat de 31 d&#8217;octubre de 2018 per la qual es concedeixen ajudes de mobilitat dins l&#8217;&#224;mbit de l&#8217;Euroregi&#243; Pirineus Mediterr&#224;nia i ajudes de despla&#231;ament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Uni&#243; Europea (UE-28) durant l&#8217;any acad&#232;mic 2017-2018</p> 2018-11-12T09:33:59Z Més flexibilitat, noves figures i més autonomia pels centres marquen el nou currículum pels ensenyaments professionals de Música de les Illes Balears 3565312 2018-11-09T11:55:17Z 2018-11-09T11:55:17Z 2018-11-09T11:55:17Z Reunió amb els coordinadors de les comissions de normalització lingüística dels centres de la zona de Palma i Calvià 3565124 2018-11-09T11:09:14Z 2018-11-09T11:09:14Z 2018-11-09T11:09:14Z Programa d'Acompanyament Escolar del curs 2018-2019 3499237 2018-11-09T09:48:27Z 2018-11-09T09:48:27Z <p>Convocat&#242;ria del Programa d&#8217;Acompanyament Escolar per a centres docents p&#250;blics dependents de la Conselleria d&#8217;Educaci&#243; i Universitat que imparteixen educaci&#243; prim&#224;ria o educaci&#243; secund&#224;ria obligat&#242;ria el curs escolar 2018-2019</p> 2018-11-09T09:48:27Z PROFESSORS ESPECIALISTES - CURS 2018-2019 (2a Convocatòria) 3498257 2018-11-08T12:30:38Z 2018-11-08T12:30:38Z <p><strong>Les diferentes resolucions publicades s&#243;n les que corresponen a les especialitats de:</strong><br /><br />(1) Sistemes i aplicacions inform&#224;tiques<br /><br />(2) Equips electr&#242;nics, Instal&#8226;lacions electrot&#232;cniques, M&#224;quines, serveis i producci&#243;, Mecanitzat i manteniment de m&#224;quines</p> <p>(3) Manteniment de vehicles, Mediaci&#243; comunicativa</p> <p>(4) Est&#232;tica i Perruqueria</p> <p><strong>Les especialitats convocades i pendents de publicar s&#243;n:</strong></p> <p><strong></strong>- Cuina i pastisseria<br /><br />- Serveis de restauraci&#243;</p> 2018-11-08T12:30:38Z Surten a licitació obres de millora al CEIP Nova Cabana, de Marratxí 3563700 2018-11-08T09:47:29Z 2018-11-08T09:47:29Z 2018-11-08T09:47:29Z Educació disposarà el 2019 d'un pressupost de 1.000 milions d'euros, 65 més que l'any passat 3563678 2018-11-08T09:40:31Z 2018-11-08T09:40:31Z 2018-11-08T09:40:31Z Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic curs 2018-2019 3358017 2018-11-07T15:19:26Z 2018-11-07T15:19:26Z 2018-11-07T15:19:26Z Trobada amb els representants de formació als centres 3562933 2018-11-07T10:11:03Z 2018-11-07T10:11:03Z 2018-11-07T10:11:03Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat 3047494 2018-11-07T10:04:48Z 2018-11-07T10:04:48Z 2018-11-07T10:04:48Z Pràcticums d'alumnes d'universitats amb les quals no s'ha signat cap conveni específic. Curs acadèmic 2018-2019. 2429422 2018-11-07T08:05:37Z 2018-11-07T08:05:37Z <p>Publicades les instruccions.</p> 2018-11-07T08:05:37Z Cursos específics d'idiomes per al sector turístic 2763734 2018-11-06T14:47:52Z 2018-11-06T14:47:52Z <p><strong>NOVETAT:</strong> Cursos quadrimestrals d'idiomes enfocats al turisme</p> 2018-11-06T14:47:52Z Cursos específics quadrimestrals d'idiomes 3056702 2018-11-06T14:45:19Z 2018-11-06T14:45:19Z <p><strong>NOVETAT:</strong> Cursos quadrimestrals de diferents idiomes.</p> 2018-11-06T14:45:19Z Comissions del personal docent amb funcions d'assessor tècnic docent (ATD) 3371143 2018-11-06T11:04:11Z 2018-11-06T11:04:11Z 2018-11-06T11:04:11Z Concurs de trasllats d'àmbit estatal 2019-2020 - COSSOS DOCENTS 3561283 2018-11-06T09:28:55Z 2018-11-06T09:28:55Z 2018-11-06T09:28:55Z Concurs de trasllats d'àmbit estatal 2019-2020 - COSSOS D'INSPECTORS 3561310 2018-11-05T14:08:26Z 2018-11-05T14:08:26Z 2018-11-05T14:08:26Z Educació presenta un paquet d'accions relacionades amb l'educació per a persones adultes a la Mesa Sectorial d'Educació 3561038 2018-11-05T12:48:09Z 2018-11-05T12:48:09Z 2018-11-05T12:48:09Z Centres educatius promotors de salut curs 2018/2019 3459709 2018-11-05T12:42:57Z 2018-11-05T12:42:57Z 2018-11-05T12:42:57Z II Jornades d'Estudis Locals de Llubí 3560898 2018-11-05T11:32:09Z 2018-11-05T11:32:09Z 2018-11-05T11:32:09Z 13 centres educatius de les Illes Balears participen del Programa pilot "Els escacs a l'escola" 3560694 2018-11-05T09:35:48Z 2018-11-05T09:35:48Z 2018-11-05T09:35:48Z Programa Pilot d'Innovació Educativa "Els escacs a l'escola" per al curs 2018-2019 3485923 2018-11-05T09:11:54Z 2018-11-05T09:11:54Z 2018-11-05T09:11:54Z Bartomeu Rotger ha fet donació de 300 exemplars del llibre "Memòria, 75 Anys d'Educació a les Illes Balears" 3556563 2018-11-02T13:36:55Z 2018-11-02T13:36:55Z 2018-11-02T13:36:55Z Educació lliura els I Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes de les Illes Balears del curs 2017-2018 3556009 2018-11-02T11:57:52Z 2018-11-02T11:57:52Z 2018-11-02T11:57:52Z El conseller d'Educació i Universitat, Martí March visita el CEIP Es Cremat a Vilafranca 3555974 2018-11-02T09:58:59Z 2018-11-02T09:58:59Z 2018-11-02T09:58:59Z Visita del conseller d'Educació i Universitat, Martí March al CEIP Escola Nova de Porreres 3555950 2018-11-02T09:56:29Z 2018-11-02T09:56:29Z 2018-11-02T09:56:29Z La Mesa Sectorial d'Educació aprova la nova Ordre d'orientació educativa 3542859 2018-10-31T11:18:30Z 2018-10-31T11:18:30Z 2018-10-31T11:18:30Z Professors de religió 2933601 2018-10-31T09:23:17Z 2018-10-31T09:23:17Z 2018-10-31T09:23:17Z Jornada de formació per als dinamitzadors lingüístics dels centres educatius de les Illes Balears 3542070 2018-10-30T09:03:08Z 2018-10-30T09:03:08Z 2018-10-30T09:03:08Z Nova licitació: Educació treu a licitació obres de millora al CEIP Inspector Joan Capó, de Felanitx 3541764 2018-10-29T12:05:50Z 2018-10-29T12:05:50Z 2018-10-29T12:05:50Z Renovació de directors de centres docents públics (NOVETAT) 968287 2018-10-29T09:49:03Z 2018-10-29T09:49:03Z <p><span style="white-space: pre;">&#160;</span></p> 2018-10-29T09:49:03Z Educació destinarà 1'4 milions d'euros per al Programa d'Acompanyament Escolar del curso 2018-19 3534149 2018-10-26T18:13:41Z 2018-10-26T18:13:41Z 2018-10-26T18:13:41Z Finalitza el cicle de conferències "Josep M. Llompart, escriptor compromès amb la llengua i cultura catalanes" 3534366 2018-10-26T09:03:39Z 2018-10-26T09:03:39Z 2018-10-26T09:03:39Z Reunió amb els presidents i secretaris de les comissions que han participat en el procediment per acreditar les competències professionals 3533895 2018-10-25T08:58:23Z 2018-10-25T08:58:23Z 2018-10-25T08:58:23Z GESTIÓ D'INTERINS (Convocatòria extraordinària 2018-2019) 3498239 2018-10-24T12:37:23Z 2018-10-24T12:37:23Z 2018-10-24T12:37:23Z Publicada l'oferta formativa del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) per al curs 2018-2019 3533708 2018-10-24T12:03:53Z 2018-10-24T12:03:53Z 2018-10-24T12:03:53Z Programa de millora de la competència lingüística en anglès de l'alumnat d'FP. NOVETAT – Llistes provisionals de centres admesos i exclosos 3533521 2018-10-24T11:58:19Z 2018-10-24T11:58:19Z 2018-10-24T11:58:19Z Educació estudia una nova via per adjudicar les obres d'Eivissa que han tornat a quedar desertes 3533239 2018-10-24T10:23:58Z 2018-10-24T10:23:58Z 2018-10-24T10:23:58Z Cicle de conferències: "Som parlants, som models i tenim un marge d'acció" (Menorca) 3533200 2018-10-24T10:21:51Z 2018-10-24T10:21:51Z 2018-10-24T10:21:51Z Formació inicial de dos programes nous d'experiències formatives que s'ofereixen per primera vegada durant el curs 2018-2019 3532650 2018-10-23T11:07:23Z 2018-10-23T11:07:23Z 2018-10-23T11:07:23Z Surten a licitació obres de millora al CEIP El Terreno, de Palma 3532612 2018-10-23T10:09:44Z 2018-10-23T10:09:44Z 2018-10-23T10:09:44Z Noves licitacions: Educació treu a licitació obres de millora i ampliació als IES Alcúdia i Port d'Alcúdia per més de 450 mil euros 3528289 2018-10-23T08:33:35Z 2018-10-23T08:33:35Z 2018-10-23T08:33:35Z Educació ha lliurat avui el projecte definitiu del nou CEIP d'Alcúdia a l'Ajuntament 3529084 2018-10-23T08:32:49Z 2018-10-23T08:32:49Z 2018-10-23T08:32:49Z THAT'S ENGLISH - Curs oficial d'anglès a distància! 2018-19 1272455 2018-10-22T10:55:45Z 2018-10-22T10:55:45Z <p><strong>EOI Inca, Manacor, Eivissa i Ma&#243;</strong></p> <p>Inscripci&#243; del 11 de setembre al 20 d'octubre</p> <p><strong>EOI Palma <br /></strong></p> <p>Inscripci&#243; del 20 de setembre al 20 d'octubre. <strong>Prorroga fins 30 d'octubre incl&#242;s.</strong></p> 2018-10-22T10:55:45Z Primera reunió dels centres que imparteixen FP i que participen en el Programa de Gestió de Qualitat i Millora Contínua 3529589 2018-10-22T10:55:32Z 2018-10-22T10:55:32Z 2018-10-22T10:55:32Z Prova lliure de batxillerat 2018 per a persones majors de 20 anys 2848181 2018-10-22T07:54:23Z 2018-10-22T07:54:23Z 2018-10-22T07:54:23Z Govern i Cort impulsen la coordinació per millorar els centres escolars de Palma 3529135 2018-10-19T13:21:21Z 2018-10-19T13:21:21Z 2018-10-19T13:21:21Z