Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT Notícies d'actualitat 2019-01-19T03:02:29Z Govern de les Illes Balears 2019-01-19T03:02:29Z ca Resolució convocatòria proves de determinats idiomes de les EOI per a l'alumnat d'educació secundària (MODIFICACIÓ) 3464261 2019-01-18T15:38:11Z 2019-01-18T15:38:11Z 2019-01-18T15:38:11Z Prova lliure de batxillerat 2019 per a persones majors de 20 anys 2848181 2019-01-18T08:47:24Z 2019-01-18T08:47:24Z 2019-01-18T08:47:24Z Oferta Educativa curs 2018-2019 (NOU FORMAT!!!) 50606 2019-01-18T08:47:10Z 2019-01-18T08:47:10Z <p>Relaci&#243; de centres educatius de les Illes Balears amb la seva oferta educativa</p> 2019-01-18T08:47:10Z Programa de centres ecoambientals curs 2018-2019 3502922 2019-01-18T08:31:02Z 2019-01-18T08:31:02Z 2019-01-18T08:31:02Z Concurs de trasllats d'àmbit estatal 2018-2019 - COSSOS DOCENTS 3561283 2019-01-17T13:05:42Z 2019-01-17T13:05:42Z <p>(17/01/2019) Publicaci&#243; de les llistes definitivas dels aspirants.</p> 2019-01-17T13:05:42Z Programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora curs 2018/2019 3482173 2019-01-17T09:56:16Z 2019-01-17T09:56:16Z 2019-01-17T09:56:16Z Formació Programa d'Acompanyament Escolar 3610558 2019-01-17T07:22:39Z 2019-01-17T07:22:39Z <p>La Direcci&#243; General d'Innovaci&#243; i Comunitat Educativa amb el suport del Ministeri d'Educaci&#243; i Formaci&#243; Professional, el Fons Social Europeu, i la UIB Facultat d'Educaci&#243;, organitza la formaci&#243;n del Programa d'Acompanyament Escolar (PAE).</p> <p><strong>Finalitat: </strong>Compartir idees i eines que poden servir per donar respostes a les necessitats individuals del alumnat, planificant i ordenant el seu treball escolar. Definir i treballar el PAE tenint en compte aspectes com: la planificaci&#243; del treball escolar i la coordinaci&#243; entre les diferents sessions.</p> <p><strong>Dates</strong>:</p> <p><strong>Eivissa</strong>: 8 de gener de 2019</p> <p><strong>Mallorca</strong> 15 de gener de 2019</p> <p><strong>Menorca</strong>: 14 de febrer de 2019</p> <p><strong>Persones destinat&#224;ries</strong>: Coordinadors del programa d&#8217;acompanyament escolar; professorat participant al programa d&#8217;acompanyament escolar; docents en actiu per ordre d&#8217;inscripci&#243;.</p> <p>Reconeixement de hores de <strong>formaci&#243;</strong>.</p> <p><strong>Termini d'Inscripci&#243;:</strong></p> <p><strong>Eivissa</strong>: dia 12 a dia 19 de desembre de 2019</p> <p><strong>Mallorca</strong>: dia 12 de desembre de 2018 a dia 8 de gener de 2019 (ampliat termini)</p> <p><strong>Menorca</strong>: dia 10 a dia 21 de gener de 2019.</p> <p><strong>M&#233;s informaci&#243;</strong>: Servei d'Innovaci&#243; Educativa 971 17 77 81 <a href="mailto:sie@dgice.caib.es">sie@dgice.caib.es</a></p> <p><strong><span style="color: #c30045;">Novetats</span></strong></p> <p><strong>16/01/2019</strong>: Publicada la pon&#232;ncia de <a href="http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3634966"><strong>Mica Garau L&#243;pez</strong></a><a href="http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3611062"><strong></strong></a></p> 2019-01-17T07:22:39Z Balears incrementa fins el 85% el nombre de places de plantilla orgànica dels centres educatius 3634850 2019-01-16T17:22:24Z 2019-01-16T17:22:24Z 2019-01-16T17:22:24Z PROFESSORS ESPECIALISTES - CURS 2018-2019 (2a Convocatòria) 3498257 2019-01-16T13:16:58Z 2019-01-16T13:16:58Z <p><strong>Les diferentes resolucions publicades s&#243;n les que corresponen a les especialitats de:</strong><br /><br />(1) Sistemes i aplicacions inform&#224;tiques<br /><br />(2) Equips electr&#242;nics, Instal&#8226;lacions electrot&#232;cniques, M&#224;quines, serveis i producci&#243;, Mecanitzat i manteniment de m&#224;quines</p> <p>(3) Manteniment de vehicles, Mediaci&#243; comunicativa</p> <p>(4) Est&#232;tica i Perruqueria</p> <p>(5) Cuina i pastisseria i Serveis de restauraci&#243;</p> 2019-01-16T13:16:58Z Per primera vegada a les Illes Balears hi ha més d'un 90% d'aprovats a totes les àrees en acabar primària 3634645 2019-01-16T12:42:58Z 2019-01-16T12:42:58Z 2019-01-16T12:42:58Z Activitat de formació: "Educar i acompanyar l'alumnat de formació professional bàsica. Claus d'èxit i qualitat" (Eivissa i Formentera, Menorca i Mallorca) 3634615 2019-01-16T12:36:18Z 2019-01-16T12:36:18Z 2019-01-16T12:36:18Z La Conselleria d'Educació i Universitat lliura sis cotxes elèctrics valorats en 142.901 € a sis centres educatius de les Illes Balears 3634568 2019-01-16T11:26:33Z 2019-01-16T11:26:33Z 2019-01-16T11:26:33Z Reunió amb els membres de les comissions que participaran en el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals de 21 qualificacions professionals 3634503 2019-01-16T09:38:07Z 2019-01-16T09:38:07Z 2019-01-16T09:38:07Z PROFESSORS ESPECIALISTES - CURS 2018-2019 (3a Convocatòria) 3603783 2019-01-15T13:18:43Z 2019-01-15T13:18:43Z <p>La resoluci&#243; publicada &#233;s la que correspon a l'especialitat de:<br /><br />(1) Alemany</p> <p>&#160;</p> <p>Les especialitats que queden pendents de publicar s&#243;n:</p> <p>- Equips electr&#242;nics<br />- Instal&#183;laci&#243; i manteniment d'equips t&#232;rmics i fluids<br />- Instal&#183;lacions electrot&#232;cniques<br />- Mecanitzat i manteniment de m&#224;quines<br />- Sistemes i aplicacions inform&#224;tiques<br />- Mediaci&#243; comunicativa<br />- Franc&#232;s</p> 2019-01-15T13:18:43Z GESTIÓ D'INTERINS (Curs 2019-2020) 3610920 2019-01-14T12:21:01Z 2019-01-14T12:21:01Z <p><strong>Termini</strong><br />El termini per presentar les sol&#183;licituds per participar en la convocat&#242;ria &#233;s del<strong> dia 15 al 29 de gener</strong>, ambd&#243;s inclosos.</p> <p><button onclick="location.href='https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&amp;modelo=EC0014INTE&amp;version=11'"> Acc&#233;s al tr&#224;mit </button></p> 2019-01-14T12:21:01Z FONS SOCIAL - Ajuts per estudis 675275 2019-01-14T11:14:12Z 2019-01-14T11:14:12Z <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 14/01/2019: </span>Ajuts per estudis</p> <p>- per matr&#237;cula (fins a 462,83&#8364; anuals)<br />- per llibres relacionats (fins a 155,75&#8364; anuals)<br />A partir de l&#8217;1 de gener fins el 30 d&#8217;abril del corresponent exercici.</p> 2019-01-14T11:14:12Z Ajuts per dur a terme projectes d'innovació aplicada i transferència del coneixement a l'FP 3633066 2019-01-14T10:31:51Z 2019-01-14T10:31:51Z 2019-01-14T10:31:51Z Més de 100 docents de les EOI de les Illes Balears participen a la jornada "El repte de la implantació del nou pla d'estudis, currículum i avaluació" 3631974 2019-01-14T10:04:23Z 2019-01-14T10:04:23Z 2019-01-14T10:04:23Z Fons FEDER 2014-2020 2615510 2019-01-14T08:50:22Z 2019-01-14T08:50:22Z <p>Actuacions: Subministrament i instal&#183;laci&#243; d&#8217;equipaments d&#8217;aula digital per a centres docents p&#250;blics de les Illes Balears</p> 2019-01-14T08:50:22Z El CEIP Joan Mas i Verd, de Montuïri, inaugura noves aules i millora la seva accessibilitat 3632134 2019-01-11T14:46:02Z 2019-01-11T14:46:02Z 2019-01-11T14:46:02Z 2019 - Impresos actualitzats - Indemnitzacions per raó del servei: Instruccions 109111 2019-01-11T13:30:30Z 2019-01-11T13:30:30Z <p>Normativa i els distints models d'impresos per a la tramitaci&#243; de les indemnitzacions per ra&#243; del servei: dietes, despeses de viatge i quilometratge.</p> 2019-01-11T13:30:30Z Cicle de conferències: "Som parlants, som models i tenim un marge d'acció" (Formentera) 3631779 2019-01-11T09:00:32Z 2019-01-11T09:00:32Z 2019-01-11T09:00:32Z Taxes en matèria d'educació 2019 167527 2019-01-10T11:09:42Z 2019-01-10T11:09:42Z <p>Instruccions i normativa.</p> 2019-01-10T11:09:42Z Educació ordena i agilitza l'obtenció de certificats de professionalitat per a l'alumnat d'FP 3630712 2019-01-09T11:52:34Z 2019-01-09T11:52:34Z 2019-01-09T11:52:34Z Convocatòria per seleccionar l'ambaixador de la plataforma EPALE 3630525 2019-01-09T09:32:19Z 2019-01-09T09:32:19Z 2019-01-09T09:32:19Z Concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears 3221194 2019-01-08T12:02:28Z 2019-01-08T12:02:28Z 2019-01-08T12:02:28Z El projecte de conversió de la Sala Augusta de Maó en Conservatori de Menorca ha sortit a exposició pública 3624717 2019-01-03T09:50:41Z 2019-01-03T09:50:41Z 2019-01-03T09:50:41Z Concerts educatius curs 2019-2020 (Termini de sol·licituds: de l'1 al 31 de gener del 2019. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament a través del GestIB) 3605923 2019-01-03T09:20:38Z 2019-01-03T09:20:38Z 2019-01-03T09:20:38Z Professors de religió 2933601 2019-01-02T13:11:15Z 2019-01-02T13:11:15Z <p>Adjudicaci&#243; definitiva de professors d'ensenyament de religi&#243; cat&#242;lica (Curs 2018-2019)</p> 2019-01-02T13:11:15Z Concurs de trasllats d'àmbit estatal 2018-2019 - COSSOS D'INSPECTORS 3561310 2019-01-02T13:05:23Z 2019-01-02T13:05:23Z <p>El termini per presentar les sol&#183;licituds i la documentaci&#243; &#233;s de<strong> dia 6 al 27 de novembre de 2018</strong>, ambd&#243;s inclosos.</p> 2019-01-02T13:05:23Z <b><big><font color='#FF0000'>OPOSICIONS 2019</font></big></b><br> 3526039 2019-01-02T13:05:04Z 2019-01-02T13:05:04Z <p>Proposta d'especialitats per a les oposicions de personal docent del 2019.</p> 2019-01-02T13:05:04Z Educació ordena i agilitza l'obtenció de certificats de professionalitats per l'alumnat d'FP 3621837 2019-01-02T11:03:55Z 2019-01-02T11:03:55Z 2019-01-02T11:03:55Z El Govern i Red.es fan arribar la banda ampla ultraràpida a 320 seus educatives 3612552 2018-12-28T10:29:21Z 2018-12-28T10:29:21Z 2018-12-28T10:29:21Z NOVETAT – Model de sol·licitud d'inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat (tràmit convocatòria interins curs 2019-2020) 3612056 2018-12-27T13:01:41Z 2018-12-27T13:01:41Z 2018-12-27T13:01:41Z Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018 3611780 2018-12-27T08:22:47Z 2018-12-27T08:22:47Z 2018-12-27T08:22:47Z Activitat de formació: "Actualització ortogràfica i gramatical" 3605867 2018-12-21T11:39:55Z 2018-12-21T11:39:55Z 2018-12-21T11:39:55Z Programa d'Acompanyament Escolar del curs 2018-2019 3499237 2018-12-20T12:53:35Z 2018-12-20T12:53:35Z <p>Convocat&#242;ria del Programa d&#8217;Acompanyament Escolar per a centres docents p&#250;blics dependents de la Conselleria d&#8217;Educaci&#243; i Universitat que imparteixen educaci&#243; prim&#224;ria o educaci&#243; secund&#224;ria obligat&#242;ria el curs escolar 2018-2019</p> 2018-12-20T12:53:35Z Trenta instituts de les Illes participen a la campanya contra la venda d'alcohol a menors 3609825 2018-12-19T15:18:45Z 2018-12-19T15:18:45Z 2018-12-19T15:18:45Z Personal de suport i tècnics d'FP protagonitzen la nova convocatòria d'oposicions docents per a 2019 3609802 2018-12-19T14:21:59Z 2018-12-19T14:21:59Z 2018-12-19T14:21:59Z La Conselleria d'Educació i Universitat lliura tres tractors agrícoles valorats en 92.624 € a l'IES Josep Sureda i Blanes, CIFP Joan Taix i IES Felanitx 3609032 2018-12-19T09:45:11Z 2018-12-19T09:45:11Z 2018-12-19T09:45:11Z Programa pilot "Plataforma de préstec de llibres electrònics i club de lectura" per a biblioteques escolars. 3170919 2018-12-18T13:35:53Z 2018-12-18T13:35:53Z <p><strong>Termini</strong>: del dia 5 de desembre fins dia 19 de desembre.</p> 2018-12-18T13:35:53Z Centres Educatius Promotors de la Salut curs 2018/2019 3459709 2018-12-18T13:15:39Z 2018-12-18T13:15:39Z 2018-12-18T13:15:39Z Centres Educatius Promotors de la Salut curs 2017/2018 3055038 2018-12-18T12:40:26Z 2018-12-18T12:40:26Z <p>Es posa en marxa la quarta convocat&#242;ria amb l&#8217;objectiu que tota la comunitat educativa adopti h&#224;bits de vida saludables en un entorn favorable per a la salut.</p> 2018-12-18T12:40:26Z Programa Pilot d'Innovació Educativa "Els escacs a l'escola" per al curs 2018-2019 3485923 2018-12-18T12:17:14Z 2018-12-18T12:17:14Z 2018-12-18T12:17:14Z Seminari internacional "Continuar formant-se després dels 16 anys: els programes de suport a la transició entre l'educació secundària obligatòria i la formació professional" 3608094 2018-12-18T07:54:37Z 2018-12-18T07:54:37Z 2018-12-18T07:54:37Z Segell vida saludable 3607870 2018-12-17T13:48:47Z 2018-12-17T13:48:47Z 2018-12-17T13:48:47Z Educació incrementa en prop d'un 18 per cent la transferència a FESMAE 3607924 2018-12-17T13:24:28Z 2018-12-17T13:24:28Z 2018-12-17T13:24:28Z Govern, empresaris i sindicats es comprometen per la reducció de l'abandonament escolar prematur a les Illes 3607913 2018-12-17T13:19:48Z 2018-12-17T13:19:48Z 2018-12-17T13:19:48Z Activitat de formació: "Estratègies de suport lingüístic i social als nouvinguts a primària i secundària" (Palma i Manacor) 3605990 2018-12-17T11:56:18Z 2018-12-17T11:56:18Z 2018-12-17T11:56:18Z Educació estableix els serveis mínims amb motiu de la vaga dels treballadors del CCEE Gaspar Hauser 3606645 2018-12-14T20:13:07Z 2018-12-14T20:13:07Z 2018-12-14T20:13:07Z