Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT Notícies d'actualitat 2018-09-25T21:36:20Z Govern de les Illes Balears 2018-09-25T21:36:20Z ca Projecte europeu de recerca SOCLIMPACT. 3470516 2018-09-25T11:02:36Z 2018-09-25T11:02:36Z 2018-09-25T11:02:36Z Visita de Martí March als centres Es Tamarells, Rei Jaume III i IES Llucmajor 3499040 2018-09-25T10:35:16Z 2018-09-25T10:35:16Z 2018-09-25T10:35:16Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat 3047494 2018-09-25T09:06:43Z 2018-09-25T09:06:43Z 2018-09-25T09:06:43Z Procés d'admissió i matrícula als Ensenyaments Esportius de Règim Especial 2018-19 3497712 2018-09-25T08:47:02Z 2018-09-25T08:47:02Z 2018-09-25T08:47:02Z Programa d'experiència formativa "Sprechen wir Deutsch! - On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" (curs 2018-2019) 3393749 2018-09-24T11:31:28Z 2018-09-24T11:31:28Z 2018-09-24T11:31:28Z Programa d'experiència formativa "Actualització de la formació professional" per als cicles de nova implantació. NOVETAT - Centres admesos 3386149 2018-09-24T11:23:42Z 2018-09-24T11:23:42Z 2018-09-24T11:23:42Z 7 cicles de nova implantació i 12 mil alumnes que comencen el curs de formació professional 3498588 2018-09-24T11:12:36Z 2018-09-24T11:12:36Z 2018-09-24T11:12:36Z Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça docent en el CentMat. 3456877 2018-09-24T10:21:33Z 2018-09-24T10:21:33Z 2018-09-24T10:21:33Z PROFESSORS ESPECIALISTES - CURS 2018-2019 (2a Convocatòria) 3498257 2018-09-24T08:17:31Z 2018-09-24T08:17:31Z <p><strong>Termini:</strong></p> <p>El termini per presentar les sol&#183;licituds i la documentaci&#243; per participar en la convocat&#242;ria &#233;s del dia 24 de setembre a 5 d'octubre, ambd&#243;s inclosos</p> <p>Els aspirants han d&#8217;emprar el model oficial de sol&#183;licitud que figura com a annex 4.</p> 2018-09-24T08:17:31Z GESTIÓ D'INTERINS (Convocatòria extraordinària 2018-2019) 3498239 2018-09-24T08:14:57Z 2018-09-24T08:14:57Z <p><strong>Termini</strong><br />El termini per presentar les sol&#183;licituds per participar en la convocat&#242;ria &#233;s del dia 24 de setembre al 5 d'octubre, ambd&#243;s inclosos.</p> <p>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&#160;&#160; <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&amp;modelo=EC0014INTE&amp;version=11" target="_blank">Acc&#233;s al tr&#224;mit</a></p> 2018-09-24T08:14:57Z Convocatòria EOIES 1834072 2018-09-24T06:40:30Z 2018-09-24T06:40:30Z 2018-09-24T06:40:30Z Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials a la UIB. Curs acadèmic 2018 - 2019 2429351 2018-09-21T11:08:03Z 2018-09-21T11:08:03Z <p>Convocat&#242;ria per als centres educatius de les Illes Balears per acollir alumnes en pr&#224;ctiques dels estudis de grau d&#8217;Educaci&#243; Infantil, d&#8217;Educaci&#243; Prim&#224;ria, de Psicologia, de Pedagogia i del M&#224;ster Universitari de Formaci&#243; del Professorat.</p> 2018-09-21T11:08:03Z 7 cicles de nova implantació i 12 mil alumnes demà comencen el curs de Formació Professional 3497288 2018-09-20T12:05:47Z 2018-09-20T12:05:47Z 2018-09-20T12:05:47Z Convocatòria de la formació a distància del professorat del 1r trimestre del curs 2018-19 3497187 2018-09-20T10:59:07Z 2018-09-20T10:59:07Z 2018-09-20T10:59:07Z Programa d'experiència formativa "Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana" per al curs 2018-2019. NOVETAT - Llista definitiva de centres seleccionats 3314661 2018-09-20T07:08:16Z 2018-09-20T07:08:16Z 2018-09-20T07:08:16Z Instruccions de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per a la introducció de dades al GestIB 3399144 2018-09-19T08:37:40Z 2018-09-19T08:37:40Z 2018-09-19T08:37:40Z Cursos gratuïts d'anglès del nivell Avançat i del C1 de les escoles oficials d'idiomes, i de metodologia AICLE per a docents (NOVETAT) 2635811 2018-09-19T07:19:34Z 2018-09-19T07:19:34Z 2018-09-19T07:19:34Z Oferta Educativa curs 2018-2019 50606 2018-09-19T07:00:04Z 2018-09-19T07:00:04Z <p>Relaci&#243; de centres educatius de les Illes Balears amb la seva oferta educativa</p> 2018-09-19T07:00:04Z La Sectorial d'Educació aprova per majoria sindical augmentar a 3 les juntes electorals per les properes eleccions sindicals 3495989 2018-09-18T11:36:37Z 2018-09-18T11:36:37Z 2018-09-18T11:36:37Z Martí March destaca la normalitat de l'inici de curs a Eivissa i Formentera 3495971 2018-09-18T11:33:28Z 2018-09-18T11:33:28Z 2018-09-18T11:33:28Z Premis Centres Educatius vers el Desenvolupament Sostenible del Govern de les Illes Balears per a l'any 2018 3495874 2018-09-18T10:13:11Z 2018-09-18T10:13:11Z 2018-09-18T10:13:11Z Inici del període d'inscripció a la formació per al Desenvolupament de la Funció Directiva 3495335 2018-09-17T11:36:29Z 2018-09-17T11:36:29Z 2018-09-17T11:36:29Z Inici del període d'inscripció a la formació per al Desenvolupament de la Funció Directiva 3495229 2018-09-17T10:28:20Z 2018-09-17T10:28:20Z <p>La Direcci&#243; General de Formaci&#243; Professional i Formaci&#243; del Professorat convoca 30 places per a una nova edici&#243; de la formaci&#243; per al desenvolupament de la funci&#243; directiva.</p> 2018-09-17T10:28:20Z Centres educatius promotors de salut curs 2018/2019 3459709 2018-09-14T12:49:25Z 2018-09-14T12:49:25Z 2018-09-14T12:49:25Z Educació i el Consell Insular de Menorca signaran per tercer any un conveni per a l'educació de persones adultes 3493964 2018-09-14T11:51:53Z 2018-09-14T11:51:53Z 2018-09-14T11:51:53Z Reunió amb la Cambra de Comerç de Mallorca 3494365 2018-09-14T11:40:20Z 2018-09-14T11:40:20Z 2018-09-14T11:40:20Z Activitat de formació: Acreditació en metodologies per a l'aprenentatge d'àrees no lingüístiques en llengües estrangeres 3494306 2018-09-14T11:19:50Z 2018-09-14T11:19:50Z 2018-09-14T11:19:50Z Formació inicial per al nou professorat d'educació de persones adultes 3493344 2018-09-14T10:41:52Z 2018-09-14T10:41:52Z 2018-09-14T10:41:52Z Professors de religió 2933601 2018-09-14T10:18:33Z 2018-09-14T10:18:33Z 2018-09-14T10:18:33Z Activitat de formació: Impuls a les competències socials i creatives (ICSCrea) 3494024 2018-09-14T08:49:02Z 2018-09-14T08:49:02Z 2018-09-14T08:49:02Z Activitat de formació: "Josep M. Llompart, escriptor compromès amb la llengua i cultura catalanes" 3492009 2018-09-14T07:32:42Z 2018-09-14T07:32:42Z 2018-09-14T07:32:42Z Armengol destaca que el curs 2018-19 comptarà amb el major nombre de docents de la història de les Illes 3493421 2018-09-13T13:05:35Z 2018-09-13T13:05:35Z 2018-09-13T13:05:35Z Activitat de formació. XV Jornada d'Educació Matemàtica: "Connectant amb les matemàtiques" 3493234 2018-09-13T11:15:48Z 2018-09-13T11:15:48Z 2018-09-13T11:15:48Z Simfonia Pastoral de Beethoven, concerts escolars amb itinerari didàctic. 3492919 2018-09-13T08:37:46Z 2018-09-13T08:37:46Z 2018-09-13T08:37:46Z Obert el termini per a la matriculació en els centres d'educació de persones adultes (CEPA) per al curs 2018-2019 3491928 2018-09-12T12:16:36Z 2018-09-12T12:16:36Z 2018-09-12T12:16:36Z Presentació de la quarta edició del Curs oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent 3491652 2018-09-12T08:23:30Z 2018-09-12T08:23:30Z 2018-09-12T08:23:30Z EOI-CEPA. NOVETAT (11-09-2018): centres admesos al programa 3437422 2018-09-12T06:41:08Z 2018-09-12T06:41:08Z 2018-09-12T06:41:08Z EOI-CEPA 3437307 2018-09-11T14:41:53Z 2018-09-11T14:41:53Z 2018-09-11T14:41:53Z Reunió informativa sobre el procediment d'acreditació de competències professionals 3490968 2018-09-11T11:03:07Z 2018-09-11T11:03:07Z 2018-09-11T11:03:07Z Inscripcions als tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts 3490688 2018-09-11T09:31:08Z 2018-09-11T09:31:08Z 2018-09-11T09:31:08Z Prova d'anivellació online d'anglès 1870846 2018-09-10T16:48:10Z 2018-09-10T16:48:10Z <p>Prova d'anivellaci&#243; online d'angl&#232;s</p> 2018-09-10T16:48:10Z CONCURS-OPOSICIÓ 2018 3067794 2018-09-10T13:49:30Z 2018-09-10T13:49:30Z 2018-09-10T13:49:30Z Escoles-Instituts, formació a distància, administratius a primària i millora de les infraestrcutures en el curs 2018/19 3489975 2018-09-10T12:29:05Z 2018-09-10T12:29:05Z 2018-09-10T12:29:05Z Educació i Ajuntament de Manacor arriben a un acord per CEIP Ses Comes de Porto Cristo 3487414 2018-09-07T13:57:08Z 2018-09-07T13:57:08Z 2018-09-07T13:57:08Z Taules de retribucions del personal docent 3487018 2018-09-07T08:35:40Z 2018-09-07T08:35:40Z 2018-09-07T08:35:40Z Martí March visita les obres de l'IES Joan Ramis i Ramis de Maó i dels col·legis Mare de Déu de Gràcia i Pintor Torrent a Menorca 3486552 2018-09-06T12:36:59Z 2018-09-06T12:36:59Z 2018-09-06T12:36:59Z Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic (CENTMAT) 2018/2019 3481902 2018-09-06T11:47:31Z 2018-09-06T11:47:31Z 2018-09-06T11:47:31Z Programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora curs 2018/2019 3482173 2018-09-06T11:31:41Z 2018-09-06T11:31:41Z 2018-09-06T11:31:41Z Programa Pilot d'Innovació Educativa "Els escacs a l'escola" per al curs 2018-2019 3485923 2018-09-06T11:23:21Z 2018-09-06T11:23:21Z 2018-09-06T11:23:21Z Orientacions per a l'elaboració del pla d'acollida dels alumnes nouvinguts 3486285 2018-09-06T11:15:43Z 2018-09-06T11:15:43Z 2018-09-06T11:15:43Z