Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT Notícies d'actualitat 2019-04-26T02:40:08Z Govern de les Illes Balears 2019-04-26T02:40:08Z ca El programa RobotIB arribarà a tots els IES de les Illes Balears al curs 2019-2020 3735479 2019-04-25T11:36:27Z 2019-04-25T11:36:27Z 2019-04-25T11:36:27Z GESTIÓ D'INTERINS (Curs 2019-2020) 3610920 2019-04-25T09:17:16Z 2019-04-25T09:17:16Z <p><strong>(24/04/2019)&#160;</strong>Segon requeriment d'esmena de defici&#232;ncies de la documentaci&#243; referida a les sol&#183;licituds d'inscripci&#243; d'activitats de formaci&#243; en el Registre General de Formaci&#243; Permanent del Professorat <a href="http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3734454&amp;coduo=3035232&amp;lang=ca">&lt;aqu&#237;&gt;</a></p> 2019-04-25T09:17:16Z Jornada de treball i horari general 1171868 2019-04-25T08:47:21Z 2019-04-25T08:47:21Z <html /> 2019-04-25T08:47:21Z Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça docent en el Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic (CentMat) 3705976 2019-04-24T20:16:52Z 2019-04-24T20:16:52Z 2019-04-24T20:16:52Z Dies 10 i 11 de maig es celebren les IV Jornades de Biblioteques Escolars 3734668 2019-04-24T13:20:48Z 2019-04-24T13:20:48Z 2019-04-24T13:20:48Z Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019 3734554 2019-04-24T08:29:56Z 2019-04-24T08:29:56Z 2019-04-24T08:29:56Z Jornada Connect@t 2019 3734480 2019-04-24T07:31:01Z 2019-04-24T07:31:01Z 2019-04-24T07:31:01Z Segon requeriment d'esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d'inscripció d'activitats de formació en el Registre General de Formació Permanent del Professorat 3734454 2019-04-24T06:10:43Z 2019-04-24T06:10:43Z 2019-04-24T06:10:43Z 30 centres educatius públics de Balears podran intercanviar experiències i compartir bones pràctiques 3734246 2019-04-23T12:21:45Z 2019-04-23T12:21:45Z 2019-04-23T12:21:45Z Preinscripció telemàtica a les EOI (escoles oficials d'idiomes) de les Illes Balears Curs 2019-2020 3729230 2019-04-17T13:05:01Z 2019-04-17T13:05:01Z 2019-04-17T13:05:01Z Educació destina 500 mil euros a ajuts de desplaçament per als estudiants universitaris de Balears 3732879 2019-04-17T11:48:33Z 2019-04-17T11:48:33Z 2019-04-17T11:48:33Z Sol·licitud implantació o ampliació dels programes PMAR 2019-2020 (Publicades llistes provisionals) 2618650 2019-04-17T11:12:31Z 2019-04-17T11:12:31Z 2019-04-17T11:12:31Z Professors de religió 2933601 2019-04-17T10:33:09Z 2019-04-17T10:33:09Z <p>Adjudicaci&#243; definitiva de professors d'ensenyament de religi&#243; cat&#242;lica (Curs 2018-2019)</p> 2019-04-17T10:33:09Z Programa d'experiència formativa "Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" per al curs 2019-2020 3732326 2019-04-17T07:03:51Z 2019-04-17T07:03:51Z 2019-04-17T07:03:51Z Surten a licitació les obres de l'IES Politècnic i del CEIP Es Molinar 3732123 2019-04-16T12:56:10Z 2019-04-16T12:56:10Z 2019-04-16T12:56:10Z Educació crea un Equip d'Impuls a l'Aprenentatge Digital 3731672 2019-04-16T12:32:51Z 2019-04-16T12:32:51Z 2019-04-16T12:32:51Z 2000 alumnes surten a celebrar el dia de l'Educació Física al Carrer 3732086 2019-04-16T12:26:35Z 2019-04-16T12:26:35Z 2019-04-16T12:26:35Z OPOSICIONS 2019 (Cossos docents) 3526039 2019-04-16T12:05:14Z 2019-04-16T12:05:14Z <p><strong>Plazo</strong><br />El plazo de presentaci&#243;n de solicitudes ser&#225; de d&#237;a 7 de marzo hasta d&#237;a 26 de marzo de 2019 ambos incluidos.</p> <p><button onclick="location.href='https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=es&amp;modelo=EC0004SOOD&amp;version=7'"> Acceso al tr&#225;mite </button></p> 2019-04-16T12:05:14Z Programa pilot "Plataforma de préstec de llibres electrònics i club de lectura" per a biblioteques escolars. 3170919 2019-04-16T09:10:02Z 2019-04-16T09:10:02Z <p><strong>Termini</strong>: del dia 5 de desembre fins dia 19 de desembre.</p> 2019-04-16T09:10:02Z Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) per al curs acadèmic 2018-2019 3275081 2019-04-16T08:46:49Z 2019-04-16T08:46:49Z <p>Publicaci&#243; de la Resoluci&#243; del conseller d&#8217;Educaci&#243; i Universitat de 15 de mar&#231; de 2019 per la qual es convoquen ajudes de despla&#231;ament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Uni&#243; Europea (UE-28) durant l&#8217;any acad&#232;mic 2017-2018</p> 2019-04-16T08:46:49Z Publicades les convocatòries per cobrir 21 places d'assessors i una de director dels centres de professorat de les Illes Balears. NOVETAT (15-04-2016). Nomenament comissió selecció convocatòries de places 3719178 2019-04-16T08:10:38Z 2019-04-16T08:10:38Z 2019-04-16T08:10:38Z Programa d'experiència formativa "Actualització de cicles de formació professional" per al curs 2019-2020 3731633 2019-04-16T07:56:47Z 2019-04-16T07:56:47Z 2019-04-16T07:56:47Z Programes de formació als centres educatius per al curs 2019-2020 3319396 2019-04-16T05:45:30Z 2019-04-16T05:45:30Z 2019-04-16T05:45:30Z MAREMAGNVM 3694516 2019-04-15T13:01:37Z 2019-04-15T13:01:37Z 2019-04-15T13:01:37Z VI Jornades de Biblioteques Escolars Illes Balears 3731147 2019-04-15T11:30:22Z 2019-04-15T11:30:22Z 2019-04-15T11:30:22Z Cloenda del cicle de conferències "Reptes educatius per al segle XXI: innovació i cultura educativa" 3731087 2019-04-15T09:35:18Z 2019-04-15T09:35:18Z 2019-04-15T09:35:18Z Premis per als alumnes d'educació primària 2018-2019 3400242 2019-04-15T09:07:35Z 2019-04-15T09:07:35Z 2019-04-15T09:07:35Z Premis extraordinaris batxillerat del curs 2018-2019 2455847 2019-04-15T08:59:28Z 2019-04-15T08:59:28Z 2019-04-15T08:59:28Z Premis batxillerat amb aprofitament acadèmic excel·lent 2018-2019 2480582 2019-04-15T08:57:16Z 2019-04-15T08:57:16Z 2019-04-15T08:57:16Z Premis per a l'alumnat d'educació secundària obligatòria curs 2018-2019 2650879 2019-04-15T08:52:47Z 2019-04-15T08:52:47Z 2019-04-15T08:52:47Z Concerts educatius curs 2019-2020. Publicació de la Resolució provisional. El termini per a la presentació d'al·legacions (a través del GESTIB) comença el 15 d'abril i acaba el 2 de maig de 2019 3605923 2019-04-15T08:39:53Z 2019-04-15T08:39:53Z 2019-04-15T08:39:53Z Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2018-2019 3305855 2019-04-15T07:43:51Z 2019-04-15T07:43:51Z <p>Publicaci&#243; de la Resoluci&#243; del conseller d&#8217;Educaci&#243; i Universitat de 20 de mar&#231; de 2019 per la qual es convoquen ajudes de despla&#231;ament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d&#8217;ensenyaments art&#237;stics superiors a la Uni&#243; Europea (UE-28) durant l&#8217;any acad&#232;mic 2018-2019</p> <p>&#160;</p> <p><strong>&#160;</strong></p> 2019-04-15T07:43:51Z Un milió d'euros per a aules digitals a centres docents públics de les Illes Balears 3729988 2019-04-12T12:42:47Z 2019-04-12T12:42:47Z 2019-04-12T12:42:47Z Acord del Consell de Govern sobre el Pla d'Actuació de l'IBISEC de l'exercici de 2019 3729976 2019-04-12T12:32:25Z 2019-04-12T12:32:25Z 2019-04-12T12:32:25Z Dotades tretze places d'Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) 3729937 2019-04-12T12:26:36Z 2019-04-12T12:26:36Z 2019-04-12T12:26:36Z Autoritzada la compra de mobiliari escolar per al curs 2019-2020 3729898 2019-04-12T12:10:36Z 2019-04-12T12:10:36Z 2019-04-12T12:10:36Z Programa de Formació i Transferència d'Impuls a les Competències Socials i Creatives (ICSCrea) per al curs 2019-2020 3728940 2019-04-12T05:39:59Z 2019-04-12T05:39:59Z 2019-04-12T05:39:59Z Cursos d'anglès de preparació per a l'obtenció dels nivells Intermedi B2 i Avançat C1 de les escoles oficials d'idiomes, i de metodologia AICLE per a docents (NOVETAT) 2635811 2019-04-11T14:14:04Z 2019-04-11T14:14:04Z 2019-04-11T14:14:04Z Calendari escolar curs 2019-2020 3729104 2019-04-11T12:19:08Z 2019-04-11T12:19:08Z 2019-04-11T12:19:08Z Pautes d'actuació de procediments 2407538 2019-04-11T12:02:07Z 2019-04-11T12:02:07Z <p style="text-align: justify;">Aqu&#237; trobareu informaci&#243; sobre les passes a seguir&#160;per a&#160;la tramitaci&#243; de convenis, subvencions,&#160;decrets i ordres i&#160;per a&#160;la resoluci&#243; de recursos administratius. Aquestes pautes van dirigides a les direccions generals de la Conselleria d'Educaci&#243; i Universitat..</p> 2019-04-11T12:02:07Z Reunió informativa per als membres de les comissions d'avaluació del procediment d'acreditació de competències professionals 3728673 2019-04-11T08:50:46Z 2019-04-11T08:50:46Z 2019-04-11T08:50:46Z Convocatòria del Programa d'Auxiliars de Conversa per al curs 2019-2020. NOVETAT (11-04-2019) - Llistats provisionals amb la puntuació obtinguda pels centres 3637728 2019-04-11T08:36:35Z 2019-04-11T08:36:35Z 2019-04-11T08:36:35Z PROFESSORS ESPECIALISTES 3498257 2019-04-11T08:06:46Z 2019-04-11T08:06:46Z <p><strong>(11/04/2019)</strong> Convocat&#242;ria (5) de professors especialistes (curs 2018-2019)</p> <p>El termini per presentar les sol&#183;licituds i la documentaci&#243; per participar en la convocat&#242;ria &#233;s del dia 12 d'abril fins al dia 17 d'abril, ambd&#243;s inclosos.</p> 2019-04-11T08:06:46Z Convocades una vintena de places de professor de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) 3728011 2019-04-10T11:14:14Z 2019-04-10T11:14:14Z 2019-04-10T11:14:14Z Convocatòria del Ministeri d'Educació i Formació Professional dels cursos d'estiu 2019 3727875 2019-04-10T09:58:55Z 2019-04-10T09:58:55Z 2019-04-10T09:58:55Z Educació convoca 200 places de cursos d'anglès de B2 i C1 per a docents en actiu 3726751 2019-04-09T14:19:25Z 2019-04-09T14:19:25Z 2019-04-09T14:19:25Z Pràcticums en centres educatius d'Eivissa d'alumnes que cursen estudis oficials del grau de Pedagogia a la UIB. Curs acadèmic 2018-2019 3527622 2019-04-09T11:29:26Z 2019-04-09T11:29:26Z 2019-04-09T11:29:26Z Educació invertirà 500 mil euros en el programa d'utilització de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (TAC) 3725474 2019-04-08T15:42:40Z 2019-04-08T15:42:40Z 2019-04-08T15:42:40Z Els CEIPs de Llubí, Petra i Lloret, els primers de Balears en tenir connexió de banda ampla ultraràpida amb el conveni RED.ES 3725265 2019-04-08T15:29:01Z 2019-04-08T15:29:01Z 2019-04-08T15:29:01Z Procés proves d'accés generals als Ensenyaments Esportius de Règim Especial 2019-2020 3469952 2019-04-08T08:38:05Z 2019-04-08T08:38:05Z 2019-04-08T08:38:05Z