Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT Notícies d'actualitat 2018-07-18T06:37:42Z Govern de les Illes Balears 2018-07-18T06:37:42Z ca Professors de religió 2933601 2018-07-17T11:21:48Z 2018-07-17T11:21:48Z 2018-07-17T11:21:48Z Procés Extraordinari d'admissió i de matriculació als estudis superiors de Disseny al curs 2018-2019 3346588 2018-07-17T10:16:02Z 2018-07-17T10:16:02Z <p>Resoluci&#243; per la qual es convoca la prova espec&#237;fica d&#8217;acc&#233;s i un proc&#233;s d'admissi&#243; extraordinaris als estudis superiors de Disseny per al curs 2018-2019.</p> 2018-07-17T10:16:02Z Creació de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB): Comissions de serveis 3319571 2018-07-16T06:58:44Z 2018-07-16T06:58:44Z 2018-07-16T06:58:44Z Comissions del personal docent amb funcions d'assessor tècnic docent (ATD) 3371143 2018-07-13T10:48:20Z 2018-07-13T10:48:20Z 2018-07-13T10:48:20Z Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials a la UIB. Curs acadèmic 2018 - 2019 2429351 2018-07-13T08:32:52Z 2018-07-13T08:32:52Z <p>Convocat&#242;ria per als centres educatius de les Illes Balears per acollir alumnes en pr&#224;ctiques dels estudis de grau d&#8217;Educaci&#243; Infantil, d&#8217;Educaci&#243; Prim&#224;ria, de Psicologia, de Pedagogia i del M&#224;ster Universitari de Formaci&#243; del Professorat.</p> 2018-07-13T08:32:52Z Pràcticums d'alumnes d'universitats amb les quals no s'ha signat cap conveni específic. Curs acadèmic 2018-2019. 2429422 2018-07-13T08:00:17Z 2018-07-13T08:00:17Z <p>Publicades les instruccions.</p> 2018-07-13T08:00:17Z Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials del grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat a la UNED. Curs acadèmic 2018-2019 2432772 2018-07-13T07:59:47Z 2018-07-13T07:59:47Z <p>Convocat&#242;ria per als centres educatius de les Illes Balears per acollir alumnes en pr&#224;ctiques dels estudis de grau&#160;de Pedagogia i del M&#224;ster Universitari de Formaci&#243; del Professorat de la&#160; Universitat Nacional d'Educaci&#243; a Dist&#224;ncia (UNED).</p> 2018-07-13T07:59:47Z Instruccions sobre l'admissió dels alumnes als Centres d'Educació de Persones Adultes (CEPA) de les Illes Balears 3432934 2018-07-12T10:13:55Z 2018-07-12T10:13:55Z 2018-07-12T10:13:55Z Reunions informatives per a les famílies dels alumnes beneficiaris dels ajuts per millorar els coneixements orals d'anglès 3432821 2018-07-12T08:16:45Z 2018-07-12T08:16:45Z 2018-07-12T08:16:45Z Adjudicació de destinacions provisionals i comissions de serveis (curs 2018-2019) 3419023 2018-07-12T06:59:48Z 2018-07-12T06:59:48Z 2018-07-12T06:59:48Z Educació treu a licitació l'ampliació del CEIP Ponent d'Inca per més de 459 mil euros 3432375 2018-07-11T11:52:18Z 2018-07-11T11:52:18Z 2018-07-11T11:52:18Z Reunió a Eivissa amb els membres dels CEP d'Eivissa i de Formentera 3432325 2018-07-11T11:27:46Z 2018-07-11T11:27:46Z 2018-07-11T11:27:46Z 28 alumnes d'Eivissa i Formentera podran millorar els seus coneixements orals d'anglès aquest estiu completament de franc 3432230 2018-07-11T11:08:54Z 2018-07-11T11:08:54Z 2018-07-11T11:08:54Z 28 alumnes d'Eivissa i Formentera podran millorar els seus coneixements orals d'anglès aquest estiu completament de franc 3432262 2018-07-11T11:00:39Z 2018-07-11T11:00:39Z 2018-07-11T11:00:39Z Auditoria externa d'AENOR del sistema de gestió del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals 3432143 2018-07-11T10:27:47Z 2018-07-11T10:27:47Z 2018-07-11T10:27:47Z 850 docents interins recuperen enguany el pagament de l'estiu 3431716 2018-07-10T16:20:33Z 2018-07-10T16:20:33Z 2018-07-10T16:20:33Z Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes per als alumnes d'ESPA de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018. NOVETAT – Publicació llista provisional d'alumnes premiats 3431543 2018-07-10T11:47:45Z 2018-07-10T11:47:45Z 2018-07-10T11:47:45Z Els assessors de formació dels CEP de les Illes Balears participen en una jornada de formació i avaluació del curs escolar 2017-2018 3430649 2018-07-09T11:02:05Z 2018-07-09T11:02:05Z 2018-07-09T11:02:05Z PROFESSORS ESPECIALISTES - CURS 2018-2019 (1a Convocatòria) 3430318 2018-07-09T07:56:04Z 2018-07-09T07:56:04Z 2018-07-09T07:56:04Z Acte de cloenda del curs 2017-2018 en el CEPA Sa Pobla 3429547 2018-07-06T13:07:23Z 2018-07-06T13:07:23Z 2018-07-06T13:07:23Z El conseller d'Educació i Universitat es reuneix amb els membres dels CEP de les Illes Balears 3429389 2018-07-06T11:36:04Z 2018-07-06T11:36:04Z 2018-07-06T11:36:04Z Sorteig de lletres per al desempat en l'admissió a la formació professional presencial i formació professional dual del curs 2018-2019 3429421 2018-07-06T11:34:31Z 2018-07-06T11:34:31Z 2018-07-06T11:34:31Z Estades formatives en empreses per al professorat de formació professional. NOVETAT - Llista definitiva (3r període) 3104437 2018-07-06T08:25:29Z 2018-07-06T08:25:29Z <div> <p>Per primera vegada es podran realitzar estades formatives no nom&#233;s a empreses i entitats de les Illes Balears sin&#243; tamb&#233; a les de l&#8217;Estat espanyol o la Uni&#243; Europea</p> </div> 2018-07-06T08:25:29Z Noves adjudicacions: Educació adjudica les obres de millora de l'IES Binissalem i de l'IES Damià Huguet de Campos 3428743 2018-07-06T07:40:30Z 2018-07-06T07:40:30Z 2018-07-06T07:40:30Z Les taxes universitàries dels estudis de grau i superiors baixen un 10% i els màsters un 15 % per al curs 2018/19 La presidenta Armengol ha anunciat aq 3428717 2018-07-05T12:00:04Z 2018-07-05T12:00:04Z 2018-07-05T12:00:04Z Llistat provisional dels projectes seleccionats per dur a terme projectes de recerca acadèmica als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears 2996512 2018-07-05T09:29:57Z 2018-07-05T09:29:57Z <p>Convocat&#242;ria per sol&#183;licitar la participaci&#243; en el programa de constituci&#243; de grups de recerca als centres dependents de la Conselleria d&#8217;Educaci&#243; i Universitat que imparteixen ensenyaments art&#237;stics superiors a les Illes Balears per als cursos 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021.</p> 2018-07-05T09:29:57Z Inscripció al Registre General de Formació Permanent del Professorat de les activitats formatives reconegudes per al personal que ha sol·licitat formar part de les llistes d'interins (curs 2018-19) i no tenen Portal de personal 3336071 2018-07-04T11:25:50Z 2018-07-04T11:25:50Z 2018-07-04T11:25:50Z Concerts educatius 2018-2019 3186664 2018-07-04T08:41:35Z 2018-07-04T08:41:35Z 2018-07-04T08:41:35Z El conseller d'Educació i Universitat es reuneix amb els membres dels CEP de les Illes Balears 3418880 2018-07-03T12:36:55Z 2018-07-03T12:36:55Z 2018-07-03T12:36:55Z Sorteig de lletres per al desempat en l'admissió a la formació professional presencial i formació professional dual del curs 2018-2019 3418692 2018-07-03T10:40:51Z 2018-07-03T10:40:51Z 2018-07-03T10:40:51Z 2018 - Impresos actualitzats - Indemnitzacions per raó del servei: Instruccions 109111 2018-07-03T10:22:51Z 2018-07-03T10:22:51Z <p>Normativa i els distints models d'impresos per a la tramitaci&#243; de les indemnitzacions per ra&#243; del servei: dietes, despeses de viatge i quilometratge.</p> 2018-07-03T10:22:51Z Graduació dels alumnes de 4t d'ESO, 2n de batxillerat i 2n del cicle formatiu de grau superior d'Animació d'activitats físiques i esportives de l'IES Albuhaira 3416338 2018-07-02T13:03:17Z 2018-07-02T13:03:17Z 2018-07-02T13:03:17Z Llista provisional d'adjudicació de dos llocs de feina docent en comissió de serveis de caràcter voluntari al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB) 3338061 2018-07-02T13:00:35Z 2018-07-02T13:00:35Z <p>Fomentar l'increment d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universit&#224;ria a la societat.</p> 2018-07-02T13:00:35Z Llista provisional d'adjudicació d'un lloc de feina docent en comissió de serveis de caràcter voluntari per a l'organització de les proves Cangur dins el marc del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB). 3344423 2018-07-02T12:39:09Z 2018-07-02T12:39:09Z <p>Segunda convocatoria para proveer mediante comisi&#243;n de servicios de car&#225;cter voluntario 5 horas semanales (3 lectivos y 2 no lectivos) de trabajo docente para la organizaci&#243;n de las pruebas Canguro dentro del marco del Programa de Orientaci&#243;n y Transici&#243;n a la Universidad (PORT-UIB).</p> 2018-07-02T12:39:09Z Educació adjudica obres de millora a 5 centres educatius de Mallorca per més 2'5 milions d'euros 3416220 2018-07-02T11:45:13Z 2018-07-02T11:45:13Z 2018-07-02T11:45:13Z Programa d'Acompanyament Escolar (Juliol 2018) 3390666 2018-07-02T09:02:47Z 2018-07-02T09:02:47Z 2018-07-02T09:02:47Z Indemnització pels funcionaris interins. 3406434 2018-06-29T11:22:54Z 2018-06-29T11:22:54Z 2018-06-29T11:22:54Z Obert el termini per inscriure's als tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts. NOVETAT - Relació de tallers confirmats 3347715 2018-06-28T10:30:25Z 2018-06-28T10:30:25Z 2018-06-28T10:30:25Z Convocatòria del Programa de Formació i Transferència RobotIB per fomentar la introducció de la robòtica entre els alumnes de primària i secundària (curs 2018-2019). NOVETAT - Llistes provisionals centres admesos 3301819 2018-06-28T10:30:06Z 2018-06-28T10:30:06Z 2018-06-28T10:30:06Z Programa d'experiència formativa "Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana" per al curs 2018-2019. NOVETAT - Llista definitiva de centres seleccionats 3314661 2018-06-28T10:29:47Z 2018-06-28T10:29:47Z 2018-06-28T10:29:47Z Llistat provisional d'admesos al programa de formació i transferència RobotIB pel curs 2018/19 3405691 2018-06-28T10:28:43Z 2018-06-28T10:28:43Z <p>Llistat adnmesos RobotIB prim&#224;ria- secund&#224;ria</p> 2018-06-28T10:28:43Z Primeres sessions de la formació "Els contes col·laboratius: projectes d'impuls de la llengua catalana" 3319351 2018-06-28T08:32:17Z 2018-06-28T08:32:17Z 2018-06-28T08:32:17Z Acte de lliurament dels certificats de realització de la Formació en centres de treball en el Robinson Club Cala Serena 3405283 2018-06-27T13:16:43Z 2018-06-27T13:16:43Z 2018-06-27T13:16:43Z Els conservatoris professionals i els centres integrats de música reben l'equipament musical adquirit per Educació 3405174 2018-06-27T10:58:29Z 2018-06-27T10:58:29Z 2018-06-27T10:58:29Z Programa de formació i transferència "Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar" curs 2018-2019 i 2019-2020. NOVETAT - Llista definitiva dels centres sol·licitants i seleccionats 3385360 2018-06-27T10:41:08Z 2018-06-27T10:41:08Z 2018-06-27T10:41:08Z PO seran les lletres de desempat del procés d'admissió a Batxillerat del curs 2018/19 3404990 2018-06-27T08:42:49Z 2018-06-27T08:42:49Z 2018-06-27T08:42:49Z Instruccions sobre l'horari general dels centres, dels alumnes i dels professors (NOVETAT) 2639009 2018-06-27T08:21:31Z 2018-06-27T08:21:31Z <p>Centres d'educaci&#243; infantil, prim&#224;ria i secund&#224;ria</p> 2018-06-27T08:21:31Z Govern i Ajuntament signen el conveni per a la construcció del nou centre de persones adultes de Calvià 3404629 2018-06-26T13:00:54Z 2018-06-26T13:00:54Z 2018-06-26T13:00:54Z Govern i Ajuntament signen el conveni per a la construcció del nou centre de persones adultes de Calvià 3404589 2018-06-26T12:08:33Z 2018-06-26T12:08:33Z 2018-06-26T12:08:33Z CONCURS-OPOSICIÓ 2018 3067794 2018-06-26T11:03:00Z 2018-06-26T11:03:00Z 2018-06-26T11:03:00Z