Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT Notícies d'actualitat 2018-10-21T15:38:01Z Govern de les Illes Balears 2018-10-21T15:38:01Z ca Govern i Cort impulsen la coordinació per millorar els centres escolars de Palma 3529135 2018-10-19T13:21:21Z 2018-10-19T13:21:21Z 2018-10-19T13:21:21Z A partir del proper mes de gener començaran les revisions mèdiques entre els 13 mil docents de les Illes Balears 3529117 2018-10-19T12:58:25Z 2018-10-19T12:58:25Z 2018-10-19T12:58:25Z Educació ha lliurat avui el projecte definitiu del nou CEIP d'Alcúdia a l'Ajuntament 3529084 2018-10-19T12:42:24Z 2018-10-19T12:42:24Z 2018-10-19T12:42:24Z GESTIÓ D'INTERINS (Convocatòria extraordinària 2018-2019) 3498239 2018-10-19T12:24:30Z 2018-10-19T12:24:30Z <p><strong>Termini</strong><br />El termini per presentar les sol&#183;licituds per participar en la convocat&#242;ria &#233;s del dia 24 de setembre al 5 d'octubre, ambd&#243;s inclosos.</p> <p>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&#160;&#160; <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&amp;modelo=EC0014INTE&amp;version=11" target="_blank">Acc&#233;s al tr&#224;mit</a></p> 2018-10-19T12:24:30Z Inici de la formació Desenvolupament de la funció directiva 2018-2019 3528895 2018-10-19T11:53:48Z 2018-10-19T11:53:48Z 2018-10-19T11:53:48Z Ajuda de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2017-2018 3305855 2018-10-19T11:28:19Z 2018-10-19T11:28:19Z <p><strong>&#160;</strong><strong></strong>Publicaci&#243; de les Proposta de resoluci&#243; del director general de Pol&#237;tica Universit&#224;ria i d&#8217;Ensenyament Superior i Resoluci&#243; del conseller d&#8217;Educaci&#243; i Universitat de 15 d&#8217;octubre de 2018 per la qual es declara el desistiment de sol&#183;licituds d&#8217;ajudes de despla&#231;ament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d&#8217;ensenyaments art&#237;stics superiors a la Uni&#243; Europea (UE-28) durant l&#8217;any acad&#232;mic 2017-2018 i de la Proposta de Resoluci&#243; del director general de Pol&#237;tica Universit&#224;ria i d&#8217;Ensenyament Superior de 15 d&#8217;octubre de 2018 per la qual es concedeixen o s&#8217;exclouen ajudes de despla&#231;ament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d&#8217;ensenyaments art&#237;stics superiors a la Uni&#243; Europea (UE-28) durant l&#8217;any acad&#232;mic 2017-2018</p> 2018-10-19T11:28:19Z PROFESSORS ESPECIALISTES - CURS 2018-2019 (2a Convocatòria) 3498257 2018-10-19T10:29:15Z 2018-10-19T10:29:15Z <p><strong>Termini:</strong></p> <p>El termini per presentar les sol&#183;licituds i la documentaci&#243; per participar en la convocat&#242;ria &#233;s del dia 24 de setembre a 5 d'octubre, ambd&#243;s inclosos</p> <p>Els aspirants han d&#8217;emprar el model oficial de sol&#183;licitud que figura com a annex 4.</p> 2018-10-19T10:29:15Z Ajudes de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) per al curs acadèmic 2017-2018. 3275081 2018-10-19T09:58:46Z 2018-10-19T09:58:46Z <p>Publicacions de les Proposta de resoluci&#243; del director general de Pol&#237;tica Universit&#224;ria i d&#8217;Ensenyament Superior i Resoluci&#243; del conseller d&#8217;Educaci&#243; i Universitat de 15 d&#8217;octubre de 2018 per la qual es declara el desistiment de sol&#183;licituds d&#8217;ajudes de mobilitat dins l&#8217;&#224;mbit de l&#8217;Euroregi&#243; Pirineus Mediterr&#224;nia i ajudes de despla&#231;ament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Uni&#243; Europea (UE-28) durant l&#8217;any acad&#232;mic 2017-2018 i de la Proposta de resoluci&#243; del director general de Pol&#237;tica Universit&#224;ria i d&#8217;Ensenyament Superior de 17 d&#8217;octubre de 2018 per la qual es concedeixen o s&#8217;exclouen ajudes de mobilitat dins l&#8217;&#224;mbit de l&#8217;Euroregi&#243; Pirineus Mediterr&#224;nia i ajudes de despla&#231;ament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Uni&#243; Europea (UE-28) durant l&#8217;any acad&#232;mic 2017-2018</p> 2018-10-19T09:58:46Z Govern, Consell i Ajuntament de Manacor han signat el conveni per a l'ampliació del CEIP Simó Ballester 3528625 2018-10-19T08:13:23Z 2018-10-19T08:13:23Z 2018-10-19T08:13:23Z Centres educatius promotors de salut curs 2018/2019 3459709 2018-10-18T12:53:22Z 2018-10-18T12:53:22Z 2018-10-18T12:53:22Z Ajuda d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat d'estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola els anys 2015-2016 o 2016-2017. 3387405 2018-10-18T12:52:39Z 2018-10-18T12:52:39Z 2018-10-18T12:52:39Z Noves licitacions: Educació treu a licitació obres de millora i ampliació als IES Alcúdia i Port d'Alcúdia per més de 450 mil euros 3528289 2018-10-18T11:23:23Z 2018-10-18T11:23:23Z 2018-10-18T11:23:23Z 320 auxiliars de conversa per als centres educatius de les Illes 3528203 2018-10-18T10:14:35Z 2018-10-18T10:14:35Z 2018-10-18T10:14:35Z 320 auxiliars de conversa per als centres educatius de les Illes 3528172 2018-10-18T09:49:44Z 2018-10-18T09:49:44Z 2018-10-18T09:49:44Z Estades formatives en empreses per al professorat de formació professional 3528088 2018-10-18T08:40:30Z 2018-10-18T08:40:30Z 2018-10-18T08:40:30Z Pràcticums en centres educatius d'Eivissa d'alumnes que cursen estudis oficials del grau de Pedagogia a la UIB. Curs acadèmic 2018-2019 3527622 2018-10-17T12:06:49Z 2018-10-17T12:06:49Z 2018-10-17T12:06:49Z El conseller d'Educació i Universitat visita el CEIP Sa Indioteria a Palma 3516662 2018-10-16T13:42:19Z 2018-10-16T13:42:19Z 2018-10-16T13:42:19Z El professorat d'FP d'Agrària participa de les formacions que SEMILLA ofereix al sector agrícola 3527084 2018-10-16T09:57:18Z 2018-10-16T09:57:18Z 2018-10-16T09:57:18Z Consolidació personal parcial del complement de director 2018-2019 3527054 2018-10-16T09:27:23Z 2018-10-16T09:27:23Z 2018-10-16T09:27:23Z Activitat de formació: "Actualització de les competències directives" 3526966 2018-10-16T08:35:48Z 2018-10-16T08:35:48Z 2018-10-16T08:35:48Z El professorat d'FP d'Agrària participa de les formacions que SEMILLA ofereix al sector agrícola 3526979 2018-10-16T08:35:39Z 2018-10-16T08:35:39Z 2018-10-16T08:35:39Z Educació es reuneix amb els directors de centres educatius de Mallorca 3526765 2018-10-15T13:20:01Z 2018-10-15T13:20:01Z 2018-10-15T13:20:01Z Educació treu a licitació obres de millora als CEIP Pintor Joan Miró i Jaume Fornaris i Taltavull per més de 420 mil euros 3526648 2018-10-15T10:35:14Z 2018-10-15T10:35:14Z 2018-10-15T10:35:14Z Concurs escolar: Consumópolis 14 3526455 2018-10-15T09:19:27Z 2018-10-15T09:19:27Z 2018-10-15T09:19:27Z Cens d'Entitats Col·laboradores 3112475 2018-10-15T08:55:30Z 2018-10-15T08:55:30Z 2018-10-15T08:55:30Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat 3047494 2018-10-15T08:49:07Z 2018-10-15T08:49:07Z 2018-10-15T08:49:07Z Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials a la UIB. Curs acadèmic 2018 - 2019 2429351 2018-10-15T08:26:18Z 2018-10-15T08:26:18Z <p>Convocat&#242;ria per als centres educatius de les Illes Balears per acollir alumnes en pr&#224;ctiques dels estudis de grau d&#8217;Educaci&#243; Infantil, d&#8217;Educaci&#243; Prim&#224;ria, de Psicologia, de Pedagogia i del M&#224;ster Universitari de Formaci&#243; del Professorat.</p> 2018-10-15T08:26:18Z OPOSICIONS 2019 3526039 2018-10-11T12:28:25Z 2018-10-11T12:28:25Z 2018-10-11T12:28:25Z Comença la tercera edició del programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana 3525953 2018-10-11T11:29:09Z 2018-10-11T11:29:09Z 2018-10-11T11:29:09Z Programa d'experiència formativa "La tutoria: estratègies de gestió de grup i de l'equip docent" 3525866 2018-10-11T10:40:05Z 2018-10-11T10:40:05Z 2018-10-11T10:40:05Z Constitució d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres. NOVETAT - Resolució definitiva d'aspirants admesos i exclosos 3470833 2018-10-11T07:47:12Z 2018-10-11T07:47:12Z 2018-10-11T07:47:12Z Col·legis de Sant Llorenç i de s'Illot romandran tancats dijous 11 d'octubre 3525357 2018-10-10T12:13:27Z 2018-10-10T12:13:27Z 2018-10-10T12:13:27Z Activitat de formació per als docents coordinadors i tutors de pràctiques d'estudiants de la UIB 3525311 2018-10-10T11:21:06Z 2018-10-10T11:21:06Z 2018-10-10T11:21:06Z Educació preveu 1.080 places per a les oposicions docents de 2019 3524569 2018-10-09T14:14:05Z 2018-10-09T14:14:05Z 2018-10-09T14:14:05Z Educació treu a licitació obres de millora a centres educatius de les Illes Balears que varen quedar desertes 3524543 2018-10-09T12:29:47Z 2018-10-09T12:29:47Z 2018-10-09T12:29:47Z Acte institucional d'ASINEM 3524509 2018-10-09T11:58:29Z 2018-10-09T11:58:29Z 2018-10-09T11:58:29Z L'Associació de Cardiopaties Congènites de Balears ha lliurat quatre desfibril·ladors per a centres educatius 3524425 2018-10-09T11:00:55Z 2018-10-09T11:00:55Z 2018-10-09T11:00:55Z Instruccions sobre projectes institucionals i autonomia pedagògica dels centres d'educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears 2657316 2018-10-09T10:54:13Z 2018-10-09T10:54:13Z 2018-10-09T10:54:13Z Eleccions Sindicals 2018 3523814 2018-10-08T14:18:05Z 2018-10-08T14:18:05Z 2018-10-08T14:18:05Z El conseller d'Educació i Universitat visita l'IES Sant Marçal a Marratxí 3523760 2018-10-08T12:58:02Z 2018-10-08T12:58:02Z 2018-10-08T12:58:02Z Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials del grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat a la UNED. Curs acadèmic 2018-2019 2432772 2018-10-08T11:10:20Z 2018-10-08T11:10:20Z <p>Convocat&#242;ria per als centres educatius de les Illes Balears per acollir alumnes en pr&#224;ctiques dels estudis de grau&#160;de Pedagogia i del M&#224;ster Universitari de Formaci&#243; del Professorat de la&#160; Universitat Nacional d'Educaci&#243; a Dist&#224;ncia (UNED).</p> 2018-10-08T11:10:20Z Les conselleries d'Educació i Cultura donen suport a la celebració del III Dia de Francesc de Borja Moll 3523601 2018-10-08T09:48:20Z 2018-10-08T09:48:20Z 2018-10-08T09:48:20Z Resolució convocatòria per a centres públics i concertats d'educació secundària i batxillerat interessats en participar dins del pla de col·laboració EOIES del curs 2018-19 (NOVETAT) 3464261 2018-10-05T13:05:20Z 2018-10-05T13:05:20Z 2018-10-05T13:05:20Z Educació invertirà més de 6'9 milions d'euros en la construcción d'un nou CEIP i una escoleta a Formentera 3521575 2018-10-05T12:31:16Z 2018-10-05T12:31:16Z 2018-10-05T12:31:16Z Martí March visita el CEPA Mancomunitat des Pla amb motiu de l'inici de curs dels centres d'adults 3519515 2018-10-05T11:48:30Z 2018-10-05T11:48:30Z 2018-10-05T11:48:30Z Cursos específics quadrimestrals d'idiomes 3056702 2018-10-05T09:30:24Z 2018-10-05T09:30:24Z <p><strong>NOVETAT:</strong> Cursos quadrimestrals de diferents idiomes.</p> 2018-10-05T09:30:24Z Martí March visita el CEPA Mancomunitat des Pla amb motiu de l'inici de curs dels centres d'adults 3520421 2018-10-05T06:22:23Z 2018-10-05T06:22:23Z 2018-10-05T06:22:23Z Calvià compta a partir d'aquest curs amb un CEP 3519086 2018-10-04T12:11:09Z 2018-10-04T12:11:09Z 2018-10-04T12:11:09Z Calvià compta a partir d'aquest curs amb un Centre de Professorat 3518928 2018-10-04T11:16:50Z 2018-10-04T11:16:50Z 2018-10-04T11:16:50Z Curs d'administrador d'AbiesWeb per a centres educatius 2018-2019 3518790 2018-10-04T10:41:02Z 2018-10-04T10:41:02Z 2018-10-04T10:41:02Z