Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT Notícies d'actualitat 2018-12-10T01:02:14Z Govern de les Illes Balears 2018-12-10T01:02:14Z ca La UIB farà proves específiques d'admissió per als estudis d'educació infantil i d'educació primària 3601997 2018-12-07T13:21:56Z 2018-12-07T13:21:56Z 2018-12-07T13:21:56Z Eleccions Sindicals 2018 3523814 2018-12-07T07:21:03Z 2018-12-07T07:21:03Z 2018-12-07T07:21:03Z Curs organitzat dins el marc del Programa de Gestió de Qualitat i Millora Continua de la formació professional 3600508 2018-12-05T17:12:56Z 2018-12-05T17:12:56Z 2018-12-05T17:12:56Z Enquesta de participació en el Programa d'Ensenyaments Integrats a Maó 3600520 2018-12-05T12:54:22Z 2018-12-05T12:54:22Z 2018-12-05T12:54:22Z Resultats de les eleccions sindicals docents a Balears 3599487 2018-12-05T08:47:00Z 2018-12-05T08:47:00Z 2018-12-05T08:47:00Z PROFESSORS ESPECIALISTES - CURS 2018-2019 (2a Convocatòria) 3498257 2018-12-04T13:03:42Z 2018-12-04T13:03:42Z <p><strong>Les diferentes resolucions publicades s&#243;n les que corresponen a les especialitats de:</strong><br /><br />(1) Sistemes i aplicacions inform&#224;tiques<br /><br />(2) Equips electr&#242;nics, Instal&#8226;lacions electrot&#232;cniques, M&#224;quines, serveis i producci&#243;, Mecanitzat i manteniment de m&#224;quines</p> <p>(3) Manteniment de vehicles, Mediaci&#243; comunicativa</p> <p>(4) Est&#232;tica i Perruqueria</p> <p><strong>Les especialitats convocades i pendents de publicar s&#243;n:</strong></p> <p><strong></strong>- Cuina i pastisseria<br /><br />- Serveis de restauraci&#243;</p> 2018-12-04T13:03:42Z Cens d'Entitats Col·laboradores 3112475 2018-12-04T11:09:21Z 2018-12-04T11:09:21Z 2018-12-04T11:09:21Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat 3047494 2018-12-04T11:04:56Z 2018-12-04T11:04:56Z 2018-12-04T11:04:56Z Instruccions sobre convalidacions, exempcions i compatibilitat d'estudis als ensenyaments no universitaris de les Illes Balears 2657309 2018-12-03T11:41:43Z 2018-12-03T11:41:43Z 2018-12-03T11:41:43Z Pautes d'actuació de procediments 2407538 2018-12-03T11:07:45Z 2018-12-03T11:07:45Z <p style="text-align: justify;">Aqu&#237; trobareu informaci&#243; sobre les passes a seguir&#160;per a&#160;la tramitaci&#243; de convenis, subvencions,&#160;decrets i ordres i&#160;per a&#160;la resoluci&#243; de recursos administratius. Aquestes pautes van dirigides a les direccions generals de la Conselleria d'Educaci&#243; i Universitat..</p> 2018-12-03T11:07:45Z El conseller Martí March lliura els premis Balearskills 2018 de Floristeria i Jardineria paisatgística 3597034 2018-12-03T10:30:56Z 2018-12-03T10:30:56Z 2018-12-03T10:30:56Z Centres educatius promotors de salut curs 2018/2019 3459709 2018-12-03T10:13:42Z 2018-12-03T10:13:42Z 2018-12-03T10:13:42Z Prova lliure de batxillerat 2018 per a persones majors de 20 anys 2848181 2018-12-02T11:14:35Z 2018-12-02T11:14:35Z 2018-12-02T11:14:35Z El conseller Martí March lliura els Premis Balearskills 2018 de Floristeria i Jardineria Paisatgística 3585212 2018-11-30T19:06:43Z 2018-11-30T19:06:43Z 2018-11-30T19:06:43Z Oferta Educativa curs 2018-2019 50606 2018-11-30T09:12:47Z 2018-11-30T09:12:47Z <p>Relaci&#243; de centres educatius de les Illes Balears amb la seva oferta educativa</p> 2018-11-30T09:12:47Z Programa d'experiència formativa "La tutoria: estratègies de gestió de grup i de l'equip docent". NOVETAT - Llista provisional de centres admesos 3525866 2018-11-30T08:44:24Z 2018-11-30T08:44:24Z 2018-11-30T08:44:24Z El POAP participa a la Jornada de difusió d'estudis tecnològics de Manacor 3584221 2018-11-29T11:15:48Z 2018-11-29T11:15:48Z 2018-11-29T11:15:48Z Estades formatives en empreses per al professorat de formació professional. NOVETAT - Llista provisional de sol·licituds seleccionades (per a les estades que tenguin lloc entre el 7 de gener i el 30 d'abril de 2019) 3528088 2018-11-29T11:14:59Z 2018-11-29T11:14:59Z 2018-11-29T11:14:59Z 200 docents de 130 centres de Mallorca assisteixen a la Trobada de coordinadors/es de convivència i de coeducació 3583844 2018-11-28T16:04:33Z 2018-11-28T16:04:33Z 2018-11-28T16:04:33Z L'aportació econòmica de la Conselleria d'Educació i Universitat a la UIB per al 2019 augmenta un 12,48 % 3583865 2018-11-28T15:18:17Z 2018-11-28T15:18:17Z 2018-11-28T15:18:17Z Resolució per la qual es regulen l'organització, el funcionament i l'avaluació de les matèries del batxillerat a distància cursades pels alumnes matriculats al batxillerat ordinari 3066596 2018-11-28T09:58:17Z 2018-11-28T09:58:17Z 2018-11-28T09:58:17Z Programa Pilot d'Innovació Educativa "Els escacs a l'escola" per al curs 2018-2019 3485923 2018-11-28T07:44:25Z 2018-11-28T07:44:25Z 2018-11-28T07:44:25Z CONVOCATÒRIA D'INTERINS (Curs 2018-2019) 3144249 2018-11-27T13:00:22Z 2018-11-27T13:00:22Z 2018-11-27T13:00:22Z El conseller d'Educació i Universitat visita la competició Balearskills 2018 a l'IES Pau Casesnoves d'Inca 3582614 2018-11-27T10:43:55Z 2018-11-27T10:43:55Z 2018-11-27T10:43:55Z Programa pilot "Plataforma de préstec de llibres electrònics i club de lectura" per a biblioteques escolars. 3170919 2018-11-27T10:32:21Z 2018-11-27T10:32:21Z <p><strong>Termini</strong>: del dia 5 de desembre fins dia 19 de desembre.</p> 2018-11-27T10:32:21Z El conseller d'Educació i Universitat, Martí March visita la competició dels Balearskills 2018 a l'IES Pau Casesnoves d'Inca 3582575 2018-11-26T15:26:42Z 2018-11-26T15:26:42Z 2018-11-26T15:26:42Z Proves lliures de graduat en ESO 2019 3580561 2018-11-26T13:07:58Z 2018-11-26T13:07:58Z 2018-11-26T13:07:58Z Comença en el CEP de Menorca el cicle de conferències "Som parlants, som models i tenim un marge d'acció" 3582318 2018-11-26T11:52:53Z 2018-11-26T11:52:53Z 2018-11-26T11:52:53Z Més modalitats, més centres i més alumnes de les Illes Balears marquen les novetats del Balearskills 2018 3581413 2018-11-23T14:08:57Z 2018-11-23T14:08:57Z 2018-11-23T14:08:57Z Professors de religió 2933601 2018-11-23T13:33:55Z 2018-11-23T13:33:55Z 2018-11-23T13:33:55Z Minut de silenci pel Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones 3581306 2018-11-23T13:21:50Z 2018-11-23T13:21:50Z 2018-11-23T13:21:50Z Més modalitats, més centres i més alumnes de les Illes Balears marquen les novetats del Balearskills 2018 3580899 2018-11-23T12:57:04Z 2018-11-23T12:57:04Z 2018-11-23T12:57:04Z Educació torna a treure a licitació obres de millora a centres educatius de les Illes Balears que varen quedar desertes 3580980 2018-11-23T08:37:00Z 2018-11-23T08:37:00Z 2018-11-23T08:37:00Z Recursos saludables per a centres educatius 3529462 2018-11-23T08:34:46Z 2018-11-23T08:34:46Z 2018-11-23T08:34:46Z Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic curs 2018-2019 3358017 2018-11-23T08:11:06Z 2018-11-23T08:11:06Z 2018-11-23T08:11:06Z Oceàniques: la dona i l'oceanografia 3580872 2018-11-23T07:39:59Z 2018-11-23T07:39:59Z 2018-11-23T07:39:59Z Fira MATELEC i XV Concurs Nacional de Joves Instal·ladors a Madrid 3580456 2018-11-22T10:11:13Z 2018-11-22T10:11:13Z 2018-11-22T10:11:13Z Programa d'Acompanyament Escolar del curs 2018-2019 3499237 2018-11-21T19:01:02Z 2018-11-21T19:01:02Z <p>Convocat&#242;ria del Programa d&#8217;Acompanyament Escolar per a centres docents p&#250;blics dependents de la Conselleria d&#8217;Educaci&#243; i Universitat que imparteixen educaci&#243; prim&#224;ria o educaci&#243; secund&#224;ria obligat&#242;ria el curs escolar 2018-2019</p> 2018-11-21T19:01:02Z Reconeixement als Centres Referents en Educació en Drets d'Infància i Ciutadania Global (CREDICG) 3580059 2018-11-21T14:42:30Z 2018-11-21T14:42:30Z 2018-11-21T14:42:30Z Educar en Justícia curs 2018/19 3579156 2018-11-20T15:11:03Z 2018-11-20T15:11:03Z 2018-11-20T15:11:03Z Un centenar d'alumnes de les Pitiuses premiats pel seu esforç personal y rendimiento académcio del curso 2017-2018 3577307 2018-11-20T11:00:46Z 2018-11-20T11:00:46Z 2018-11-20T11:00:46Z Educació incrementarà el preu de la licitació dels projectes que han quedat deserts a centres educatius d'Eivissa 3578605 2018-11-20T10:27:57Z 2018-11-20T10:27:57Z 2018-11-20T10:27:57Z Gestió econòmica dels centres docents publics no universitaris 133815 2018-11-19T13:01:02Z 2018-11-19T13:01:02Z <p>Normativa de refer&#232;ncia, instruccions i models d'impresos.</p> 2018-11-19T13:01:02Z Ajuda d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat d'estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola els anys 2015-2016 o 2016-2017. 3387405 2018-11-16T13:02:42Z 2018-11-16T13:02:42Z <p>Publicaci&#243; de la Resoluci&#243; del conseller d&#8217;Educaci&#243; i Universitat de 31 d&#8217;octubre de 2018 per la qual es concedeixen ajudes d&#8217;excel&#183;l&#232;ncia acad&#232;mica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant els anys &#160;2015-2016 o 2016-2017</p> 2018-11-16T13:02:42Z Visita del conseller d'Educació i Universitat, Martí March, al CEIP Binissalem 3575389 2018-11-15T13:07:32Z 2018-11-15T13:07:32Z 2018-11-15T13:07:32Z El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, visita el CEIP Robines, a Binissalem 3575362 2018-11-15T12:58:34Z 2018-11-15T12:58:34Z 2018-11-15T12:58:34Z Més flexibilitat, noves figures i més autonomia pels centres marquen el nou currículum pels ensenyaments professionals de Música de les Illes Balears 3565312 2018-11-15T12:41:33Z 2018-11-15T12:41:33Z 2018-11-15T12:41:33Z Trobada "+ Futur + Progrés = + FP. L'educació que desenvolupa el talent" 3574961 2018-11-15T11:02:45Z 2018-11-15T11:02:45Z 2018-11-15T11:02:45Z Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic (CENTMAT) 2018/2019 3481902 2018-11-14T12:51:57Z 2018-11-14T12:51:57Z 2018-11-14T12:51:57Z Armengol lliura els premis a l'esforç personal i a l'excel·lència acadèmica a 469 alumnes de Mallorca 3573172 2018-11-14T12:24:12Z 2018-11-14T12:24:12Z 2018-11-14T12:24:12Z