Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT Notícies d'actualitat 2019-02-18T15:16:39Z Govern de les Illes Balears 2019-02-18T15:16:39Z ca Proves lliures de certificació dels nivells d'idiomes de les EOI 2019 1074256 2019-02-18T10:30:28Z 2019-02-18T10:30:28Z 2019-02-18T10:30:28Z Consolidació personal parcial del complement de director 2018-2019 3527054 2019-02-18T07:12:56Z 2019-02-18T07:12:56Z <p><strong>Termini: </strong></p> <p>El termini de reclamacions &#233;s de 5 dies h&#224;bils comptadors des de l'endem&#224; de la publicaci&#243; d'aquesta llista.</p> 2019-02-18T07:12:56Z Pautes d'actuació de procediments 2407538 2019-02-15T09:19:24Z 2019-02-15T09:19:24Z <p style="text-align: justify;">Aqu&#237; trobareu informaci&#243; sobre les passes a seguir&#160;per a&#160;la tramitaci&#243; de convenis, subvencions,&#160;decrets i ordres i&#160;per a&#160;la resoluci&#243; de recursos administratius. Aquestes pautes van dirigides a les direccions generals de la Conselleria d'Educaci&#243; i Universitat..</p> 2019-02-15T09:19:24Z Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior i proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional 3664106 2019-02-14T11:16:29Z 2019-02-14T11:16:29Z 2019-02-14T11:16:29Z Centres Educatius Promotors de la Salut curs 2018/2019 3459709 2019-02-14T10:55:25Z 2019-02-14T10:55:25Z 2019-02-14T10:55:25Z Armengol presenta el projecte d'amplicació de l'IES Isidor Macabich d'Eivissa 3664060 2019-02-14T10:33:18Z 2019-02-14T10:33:18Z 2019-02-14T10:33:18Z Metodologia de l'ensenyament de les matemàtiques curs 2018-2019 3659904 2019-02-14T08:22:57Z 2019-02-14T08:22:57Z 2019-02-14T08:22:57Z Concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears (Publicades llistes provisionals) 3221194 2019-02-13T13:42:21Z 2019-02-13T13:42:21Z 2019-02-13T13:42:21Z Cloenda de la fase presencial de la formació Desenvolupament de la funció directiva 2018-2019 3663401 2019-02-13T09:55:07Z 2019-02-13T09:55:07Z 2019-02-13T09:55:07Z Curs de formació a distància AbiesWeb 2019 (bibliotecari) 3662251 2019-02-11T12:20:58Z 2019-02-11T12:20:58Z 2019-02-11T12:20:58Z Primera sessió del curs per a l'habilitació d'assessors i avaluadors de competències professionals 3662119 2019-02-11T09:41:42Z 2019-02-11T09:41:42Z 2019-02-11T09:41:42Z Convocatòria del procés d'avaluació dels directors i dels assessors dels CEP. NOVETAT (11-02-2019) - Relació d'admesos 3642305 2019-02-11T09:35:34Z 2019-02-11T09:35:34Z 2019-02-11T09:35:34Z Programa d'Acompanyament Escolar del curs 2018-2019 3499237 2019-02-08T12:51:24Z 2019-02-08T12:51:24Z <p>Convocat&#242;ria del Programa d&#8217;Acompanyament Escolar per a centres docents p&#250;blics dependents de la Conselleria d&#8217;Educaci&#243; i Universitat que imparteixen educaci&#243; prim&#224;ria o educaci&#243; secund&#224;ria obligat&#242;ria el curs escolar 2018-2019</p> 2019-02-08T12:51:24Z Autoritzada l'escoleta infantil de primer cicle Mesmenuts de Palmanyola 3660820 2019-02-08T12:26:02Z 2019-02-08T12:26:02Z 2019-02-08T12:26:02Z Programa d'Acompanyament Escolar (Juliol 2018) 3390666 2019-02-08T12:25:17Z 2019-02-08T12:25:17Z 2019-02-08T12:25:17Z Presentació de la revista 'Quaderns d'Educació Contínua' 3660722 2019-02-08T11:19:43Z 2019-02-08T11:19:43Z 2019-02-08T11:19:43Z Programa d'Acompanyament Escolar 2017-2018 3181214 2019-02-08T10:24:04Z 2019-02-08T10:24:04Z <p>El termini de presentaci&#243; de sol&#183;licituds &#233;s fins dia 12 de gener de 2018.</p> 2019-02-08T10:24:04Z Can Cirera Prim acollirà l'alumnat del futur nou CEIP de Sa Pobla a partir del proper curs 2019/20 3660102 2019-02-07T18:05:34Z 2019-02-07T18:05:34Z 2019-02-07T18:05:34Z Fira d'hoteleria i restauració Horeca Balears 3658424 2019-02-07T09:25:08Z 2019-02-07T09:25:08Z 2019-02-07T09:25:08Z Visita a Navarra per conèixer el funcionament de dos centres de referència nacional 3657073 2019-02-07T09:24:53Z 2019-02-07T09:24:53Z 2019-02-07T09:24:53Z Representació de les Illes Balears en el Comitè d'Educació del Consell de la Unió Europea 3655440 2019-02-07T09:24:36Z 2019-02-07T09:24:36Z 2019-02-07T09:24:36Z Reunió amb els tutors i coordinadors dels alumnes que competiran als Spainskills 3648273 2019-02-07T09:24:24Z 2019-02-07T09:24:24Z 2019-02-07T09:24:24Z La nova regulació de l'ensenyament de secundària per a les persones adultes (ESPA) s'ha presentat a la Mesa Sectorial d'Educació 3642459 2019-02-07T09:24:04Z 2019-02-07T09:24:04Z 2019-02-07T09:24:04Z Convocatòria del Programa d'Auxiliars de Conversa per al curs 2019-2020 3637728 2019-02-07T09:15:39Z 2019-02-07T09:15:39Z 2019-02-07T09:15:39Z La Conselleria d'Educació i Universitat lliura tres tractors agrícoles valorats en 92.624 € a l'IES Josep Sureda i Blanes, CIFP Joan Taix i IES Felanitx 3609032 2019-02-06T15:29:19Z 2019-02-06T15:29:19Z 2019-02-06T15:29:19Z La Conselleria d'Educació i Universitat lliura sis cotxes elèctrics valorats en 142.901 € a sis centres educatius de les Illes Balears 3634568 2019-02-06T15:16:13Z 2019-02-06T15:16:13Z 2019-02-06T15:16:13Z OPOSICIONS 2019 (Cos d'inspectors) 3651367 2019-02-06T07:22:20Z 2019-02-06T07:22:20Z <p><strong>Termini de presentaci&#243;</strong><br />El termini de presentaci&#243; de sol&#183;licituds ser&#224; de dia 6 de febrer fins a dia 25 de febrer de 2019 ambd&#243;s inclosos.<br /><br /><br /></p> <p><button onclick="location.href='https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&amp;modelo=EC0004SOOI&amp;version=2'"> Acc&#233;s al tr&#224;mit </button></p> 2019-02-06T07:22:20Z CONVOCATÒRIA D'INTERINS (Curs 2018-2019) 3144249 2019-02-05T13:12:03Z 2019-02-05T13:12:03Z 2019-02-05T13:12:03Z OFERTES DE TREBALL ALS CENTRES CONCERTATS 2482669 2019-02-05T12:46:12Z 2019-02-05T12:46:12Z <p><span style="color: #ff0000;">&#160;</span></p> 2019-02-05T12:46:12Z Programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora curs 2018/2019 3482173 2019-02-05T12:18:46Z 2019-02-05T12:18:46Z 2019-02-05T12:18:46Z Educació treu a licitació la construcció d'un gimnàs al CEIP Ses Salines 3655713 2019-02-05T11:04:46Z 2019-02-05T11:04:46Z 2019-02-05T11:04:46Z Procés d'Escolarització Curs 2018-2019 2595451 2019-02-04T17:42:25Z 2019-02-04T17:42:25Z 2019-02-04T17:42:25Z Prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat 3655495 2019-02-04T12:57:45Z 2019-02-04T12:57:45Z 2019-02-04T12:57:45Z PROFESSORS ESPECIALISTES 3498257 2019-02-01T13:30:01Z 2019-02-01T13:30:01Z <p>Convocat&#242;ria (3) de professors especialistes (curs 2018-2019) de les especialitats:</p> <p>- Alemany<br />- Sistemes i aplicacions inform&#224;tiques<br />- Instal&#183;lacions electrot&#232;cniques<br />- Equips electr&#242;nics<br />- Instal&#183;laci&#243; i manteniment d'equips t&#232;rmics i fluids<br />- Mecanitzat i manteniment de m&#224;quines<br />- Mediaci&#243; comunicativa<br />- Franc&#232;s</p> 2019-02-01T13:30:01Z OPOSICIONS 2019 3526039 2019-02-01T11:47:02Z 2019-02-01T11:47:02Z <p>Proposta d'especialitats per a les oposicions de personal docent del 2019.</p> 2019-02-01T11:47:02Z Educar en Justícia curs 2018/19 3579156 2019-01-31T10:13:09Z 2019-01-31T10:13:09Z 2019-01-31T10:13:09Z Procés de matriculació per al segon quadrimestre als ensenyaments d'educació secundària per a persones adultes (ESPA) 3641955 2019-01-31T09:56:52Z 2019-01-31T09:56:52Z 2019-01-31T09:56:52Z Sol·licitud del certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana 3640389 2019-01-31T09:07:40Z 2019-01-31T09:07:40Z 2019-01-31T09:07:40Z Programa de centres ecoambientals curs 2018-2019 3502922 2019-01-31T08:19:16Z 2019-01-31T08:19:16Z 2019-01-31T08:19:16Z Professors de religió 2933601 2019-01-30T09:59:20Z 2019-01-30T09:59:20Z <p>Adjudicaci&#243; definitiva de professors d'ensenyament de religi&#243; cat&#242;lica (Curs 2018-2019)</p> 2019-01-30T09:59:20Z Tot el Congrés d'Innovació Educativa de les Illes Balears 2019 ja es troba disponible a la web 3641242 2019-01-30T09:46:09Z 2019-01-30T09:46:09Z 2019-01-30T09:46:09Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat 3047494 2019-01-30T08:48:03Z 2019-01-30T08:48:03Z 2019-01-30T08:48:03Z FONS SOCIAL 675275 2019-01-30T08:26:29Z 2019-01-30T08:26:29Z <p><span style="color: #ff0000;">Novetat 14/01/2019: </span>Ajuts per estudis</p> <p>- per matr&#237;cula (fins a 462,83&#8364; anuals)<br />- per llibres relacionats (fins a 155,75&#8364; anuals)<br />A partir de l&#8217;1 de gener fins el 30 d&#8217;abril del corresponent exercici.</p> 2019-01-30T08:26:29Z Martí March rep al comitè executiu de CECE 3638412 2019-01-29T15:41:02Z 2019-01-29T15:41:02Z 2019-01-29T15:41:02Z Avui s'han recepcionat les obres del CEIP Pintor Torrent de Ciutadella 3638430 2019-01-29T15:39:29Z 2019-01-29T15:39:29Z 2019-01-29T15:39:29Z Tot el Congrés d'Innovació Educativa a les Illes Balears 2019 ja està disponible a la web 3640911 2019-01-29T15:08:43Z 2019-01-29T15:08:43Z 2019-01-29T15:08:43Z Les obres d'ampliació de l'Escola Nova de Porreres s'iniciaran l'estiu de 2019 3640892 2019-01-29T15:03:42Z 2019-01-29T15:03:42Z 2019-01-29T15:03:42Z Increment salarial 3640213 2019-01-29T07:47:25Z 2019-01-29T07:47:25Z <p><strong>El personal docent al servei de l&#8217;Administraci&#243; del Govern de les Illes Balears rebr&#224; l&#8217;increment salarial de 2,25% a la n&#242;mina del mes de gener de 2019 (Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre) </strong></p> 2019-01-29T07:47:25Z El POAP participa a Manacor en una sessió informativa sobre el procediment d'acreditació de qualificacions professionals 3639381 2019-01-28T08:48:53Z 2019-01-28T08:48:53Z 2019-01-28T08:48:53Z Prova lliure de batxillerat 2019 per a persones majors de 20 anys 2848181 2019-01-25T12:46:21Z 2019-01-25T12:46:21Z 2019-01-25T12:46:21Z