Notícies: CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA Notícies d'actualitat 2019-06-18T23:40:18Z Govern de les Illes Balears 2019-06-18T23:40:18Z ca Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2019) 2994453 2019-06-17T09:57:31Z 2019-06-17T09:57:31Z <p style="text-align: justify;">La subvenci&#243; s&#8217;adre&#231;a a empreses del sector industrial balear i t&#233; com a objectiu donar suport a la millora de la competitivitat, la productivitat i el creixement empresarial.</p> 2019-06-17T09:57:31Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'eficiència energètica de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2019) 3732422 2019-06-14T11:56:54Z 2019-06-14T11:56:54Z <p style="text-align: justify;">La subvenci&#243; s&#8217;adre&#231;a a empreses del sector industrial balear i t&#233; com a objectiu donar suport a la millora de la competitivitat, la productivitat i el creixement empresarial.</p> 2019-06-14T11:56:54Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial (2019) 3732413 2019-06-14T11:54:53Z 2019-06-14T11:54:53Z <p style="text-align: justify;">La subvenci&#243; s&#8217;adre&#231;a a <span>empreses del sector industrial balear</span> i t&#233; com a objectiu donar suport a la millora de la competitivitat, la productivitat i el creixement empresarial.</p> 2019-06-14T11:54:53Z Resultats de la campanya d'inpeccions en tallers de reparació de vehicles del 2018 3689343 2019-06-06T11:27:21Z 2019-06-06T11:27:21Z 2019-06-06T11:27:21Z L'afiliació a la Seguretat Social al maig encandena un nou mes de màxims històric amb 557.469 persones treballant i tota la nova ocupació indefinida 3794123 2019-06-05T07:39:59Z 2019-06-05T07:39:59Z <p>El nombre de persones aturades el mes passat ha estat de 38.897 i la taxa d&#8217;atur administrativa se situa en 6,5%</p> 2019-06-05T07:39:59Z Estadístiques del comerç 3671282 2019-06-03T06:48:12Z 2019-06-03T06:48:12Z <p>En aquest apartat es recullen les dades dels indicadors i estad&#237;stiques relacionades amb el comer&#231;, tant al detall com a l'engr&#242;s.</p> 2019-06-03T06:48:12Z Jocs i apostes 1143531 2019-05-30T06:03:35Z 2019-05-30T06:03:35Z 2019-05-30T06:03:35Z Treball signa un conveni amb CETEBAL per a la millora de la formació i la inserció laboral dels treballadors del sector de la fusta 3771424 2019-05-22T07:47:12Z 2019-05-22T07:47:12Z <p>Es preveu que les instal&#183;lacions del Centre Tecnol&#242;gic Balear a Manacor rebin l&#8217;acreditaci&#243; del SOIB per esdevenir centre de formaci&#243;</p> 2019-05-22T07:47:12Z La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria signa un conveni amb l'Ajuntament d'Inca per a la creació del centre comercial obert al municipi 3769411 2019-05-20T10:38:03Z 2019-05-20T10:38:03Z <p>El projecte es desenvolupar&#224; per part d&#8217;una empresa especialitzada i ser&#224; cofinan&#231;at per ambdues administracions</p> 2019-05-20T10:38:03Z Secretaria General 234025 2019-05-13T11:06:57Z 2019-05-13T11:06:57Z <p>Les Secretaries generals existents a cada Conselleria s&#243;n un &#242;rgan directiu amb funcions de car&#224;cter transversal. El Secretari general &#233;s l&#8217;encarregat de la gesti&#243; dels serveis comuns i de les funcions d&#8217;assessorament jur&#237;dic i de suport t&#232;cnic als altres &#242;rgans de la Conselleria.<br />De la Secretaria General en depenen les Unitats de Gesti&#243; Econ&#242;mica&#160; i de Contractaci&#243;, el Servei de Personal i el Servei Jur&#237;dic.</p> 2019-05-13T11:06:57Z El Consell de l'economia social i el cooperativisme de les Illes Balears aprova les convocatòries d'ajuts al sector per a 2019 3756987 2019-05-13T08:18:49Z 2019-05-13T08:18:49Z <p>Les pol&#237;tiques p&#250;bliques d&#8217;impuls a l&#8217;economia social comptaran amb una inversi&#243; de 740.000 euros enguany</p> 2019-05-13T08:18:49Z El SOIB entrevista 159 candidats en el quart job day d'EROSKI 3756475 2019-05-09T11:58:02Z 2019-05-09T11:58:02Z 2019-05-09T11:58:02Z 63 candidats participen en el job day de Melià Hotels a Eivissa 3755737 2019-05-08T07:42:48Z 2019-05-08T07:42:48Z 2019-05-08T07:42:48Z Les Illes Balears encadenen un altre mes d'afiliació històrica amb 504.941 treballadors a l'abril i acumula 12 mesos amb tota la creació d'ocupació indefinida 3755712 2019-05-08T07:35:12Z 2019-05-08T07:35:12Z <p>L&#8217;atur se situa en 44.730 persones, el que mostra un descens del 2% en termes interanuals i una taxa d&#8217;atur registrat del 8,1%</p> 2019-05-08T07:35:12Z Els visitants puntuen amb un excel·lent l'oferta del Palma International Boat Show 3746399 2019-05-02T07:54:15Z 2019-05-02T07:54:15Z <p><span>M&#233;s de 30.000 persones ja han visitat la fira, que tanca avui les portes</span></p> 2019-05-02T07:54:15Z Una vintena d'empreses nàutiques s'associen en un clúster per posicionar-se com un referent industrial i empresarial internacional 3746364 2019-05-02T07:47:36Z 2019-05-02T07:47:36Z 2019-05-02T07:47:36Z La Comissió Europea reconeix les Illes Balears com a Regió Europea de l'Economia Social 3736099 2019-04-26T10:58:02Z 2019-04-26T10:58:02Z <p><span>El conseller Negueruela ha destacat que durant aquesta legislatura s&#8217;ha fet un treball conjunt i intens amb les organitzacions de l&#8217;economia social que "ha generat uns resultats molt positius"</span></p> 2019-04-26T10:58:02Z Més de 170 candidats entrevistats en els 2 job days de Carrefour 3736088 2019-04-26T10:54:45Z 2019-04-26T10:54:45Z 2019-04-26T10:54:45Z Les Illes Balears registren un màxim històric d'ocupació en un primer trimestre amb 516.000 persones treballant, segons l'EPA 3736075 2019-04-26T10:51:25Z 2019-04-26T10:51:25Z <p>La taxa d&#8217;atur s&#8217;ha situat en 17,1%, tres d&#232;cimes per sota de les dades de 2018, tot i no comptar amb l&#8217;efecte positiu de la Setmana Santa</p> 2019-04-26T10:51:25Z JORNADA SOBRE EL REFRIGERANT R32 I LES HABILITACIONS A L'ÀMBIT DELS GASOS FLUORATS 3735156 2019-04-25T10:59:21Z 2019-04-25T10:59:21Z <html /> 2019-04-25T10:59:21Z Dades sinistralitat a les Illes Balears 798024 2019-04-25T09:28:08Z 2019-04-25T09:28:08Z <html /> 2019-04-25T09:28:08Z El conseller Negueruela presenta l'edició més internacional del Saló Nàutic de Palma amb una participació récord de 270 expositors i de 600 embarcacions 3735008 2019-04-25T07:19:13Z 2019-04-25T07:19:13Z <p>La 36a edici&#243; de la Palma International Boat Show, organitzada per l&#8217;IDI, se celebrar&#224; del 27 d&#8217;abril a l&#8217;1 de maig al Moll Vell, amb una superf&#237;cie total de 81.400 metres quadrats</p> 2019-04-25T07:19:13Z 122 candidats en el job day de Melià Hotels a Calvià 3734998 2019-04-25T07:14:07Z 2019-04-25T07:14:07Z 2019-04-25T07:14:07Z El 77% dels universitaris s'insereixen en el mercat laboral al cap de tres anys d'obtenir la seva titulació 3734966 2019-04-25T07:10:38Z 2019-04-25T07:10:38Z <p>Un estudi elaborat pel Govern i la UIB mostra que a major nivell d&#8217;estudis, major grau d&#8217;inserci&#243; laboral</p> 2019-04-25T07:10:38Z Un total de 139 dones víctimes de violència masclista s'han beneficiat del programa de foment de l'ocupació SOIB Dona 3732359 2019-04-17T07:31:06Z 2019-04-17T07:31:06Z <p>Armengol ha destacat que es tracta d&#8217;un &#171;programa pioner a tot l&#8217;Estat&#187; i que la xifra total de contractacions arribar&#224; a 253 en els propers mesos</p> 2019-04-17T07:31:06Z Negueruela destaca l'impuls del Govern a la internacionalització de les empreses amb 600.000 euros en ajuts, un 60% més que l'any passat 3732383 2019-04-17T07:30:58Z 2019-04-17T07:30:58Z <p><span>El conseller ha pronunciat el discurs de cloenda a la jornada d'internacionalitzaci&#243; de la Fundaci&#243; Impulsa Balears</span></p> 2019-04-17T07:30:58Z Publicacions relacionades amb el comerç 3671388 2019-04-15T12:40:39Z 2019-04-15T12:40:39Z <p>En aquest apartat hi trobareu l'enlla&#231; a estudis d'inter&#232;s relacionats amb el comer&#231;</p> 2019-04-15T12:40:39Z Foment del comerç per part de la CAIB 3704749 2019-04-15T12:33:39Z 2019-04-15T12:33:39Z <p>En aquest apartat trobareu informaci&#243; de les convocat&#242;ries de subvenci&#243; relacionades amb el sector comer&#231; tramitades per la CAIB, tant les que actualment es troben en tr&#224;mit com les que ja es estan tancades</p> 2019-04-15T12:33:39Z Els ajuts al comerç per a 2019 superen el milió d'euros i inclouen beneficis per als comerços emblemàtics de les Illes 3729806 2019-04-12T10:44:58Z 2019-04-12T10:44:58Z <p><span>La convocat&#242;ria d&#8217;enguany finan&#231;ar&#224; el 50% de la inversi&#243; dels comer&#231;os, fins a un m&#224;xim de 7.000 euros per establiment</span></p> 2019-04-12T10:44:58Z 66 candidats entrevistats en la tercera jornada de selecció d'Eroski 3729692 2019-04-12T10:31:16Z 2019-04-12T10:31:16Z 2019-04-12T10:31:16Z La Conselleria de Treball publica els ajuts per afavorir el relleu generacional en les empreses 3721960 2019-04-05T09:17:09Z 2019-04-05T09:17:09Z <p>Per primera vegada aquesta convocat&#242;ria inclou ajuts per a l&#8217;elaboraci&#243; de plans d&#8217;empresa</p> 2019-04-05T09:17:09Z El Govern i la cooperativa Eroski firmen un acord per afavorir la contractació de persones majors de 45 anys, en situació d'atur de llarga durada 3721797 2019-04-05T08:13:59Z 2019-04-05T08:13:59Z 2019-04-05T08:13:59Z Un total de 40 grups d'ICAPE recullen el permís de venda per participar al mercat d'emprenedors de l'IDI a Palma 3717657 2019-04-03T12:41:51Z 2019-04-03T12:41:51Z 2019-04-03T12:41:51Z El consell de direcció de l'IBASSAL aprova el pla d'actuació de 2019 3717640 2019-04-03T12:36:18Z 2019-04-03T12:36:18Z <p><span>El conseller Iago Negueruela ha presidit la primera reuni&#243;, on tamb&#233; s&#8217;hi han aprovat els estatuts</span></p> 2019-04-03T12:36:18Z Les Illes Balears registren al març un nou màxim històric d'afiliacions a la Seguretat Social amb 458.019 treballadors 3717413 2019-04-03T10:54:17Z 2019-04-03T10:54:17Z <p>La taxa d&#8217;atur administratiu se situa en 10,6% amb 54.761 persones aturades</p> 2019-04-03T10:54:17Z Calendari de Fires i Mercats 32155 2019-04-03T10:51:04Z 2019-04-03T10:51:04Z 2019-04-03T10:51:04Z La línia d'ajuts de finançament industrial IDI-ISBA per a 2019 generarà una inversió de 10 milions d'euros 3714928 2019-04-02T08:40:07Z 2019-04-02T08:40:07Z <p>Les conselleries d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques i de Treball, Comer&#231; i Ind&#250;stria signen amb ISBA el nou conveni per facilitar projectes industrials</p> 2019-04-02T08:40:07Z La Mesa de Diàleg Social presenta el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 3705776 2019-03-29T13:37:56Z 2019-03-29T13:37:56Z 2019-03-29T13:37:56Z Xarxa d'observatorias de comerç a Espanya 3671337 2019-03-27T13:56:17Z 2019-03-27T13:56:17Z <p>Seguidament teniu a la vostra disposici&#243; els enlla&#231;os a les p&#224;gines web dels observatoris de comer&#231; i &#243;rgans semblats existents a les CCAA de l'estat espanyol:&#160;</p> <p>- <a href="https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/areas/comercio/interior.html">Comer&#231; d'Andalusia </a></p> <p>- <a href="http://www.upta-aragon.es/observatorio-aragonos-del-comercio/">Observatorio aragon&#232;s del comer&#231;</a></p> <p>- <a href="https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.a76385ecc651687bd9db8433f2300030/?vgnextoid=efc602a263b6e210VgnVCM1000002f030003RCRD&amp;i18n.http.lang=es">Comer&#231; al Principat d'Ast&#250;ries</a></p> <p>- <a href="http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/comerc/">Comer&#231; a Catalunya</a></p> <p>- <a href="http://www.indi.gva.es/ca/web/comercio/estudios-y-paper-works">Comer&#231; a la Comunitat Valenciana</a></p> <p>- <a href="http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/comercio/">Comer&#231; al Pais Vasc</a></p> <p>- <a href="http://www.portaldocomerciante.gal/index.php/es/articulo/observatorio-comercio-galicia">Portal del comer&#231; gallec</a></p> <p>- <a href="http://www.larioja.org/comercio/es">Comer&#231; a La Rioja</a></p> <p>- <a href="http://www.comunidad.madrid/servicios">Comer&#231; a la Comunitat de Madrid</a></p> <p>- <a href="https://gobierno.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1284433316196/">Comer&#231; a Castella i Lle&#243;</a></p> 2019-03-27T13:56:17Z El Soib entrevista 140 candidats en el segon Job Day d'EROSKI 3704099 2019-03-26T10:54:43Z 2019-03-26T10:54:43Z 2019-03-26T10:54:43Z El conseller Negueruela participa en la jornada "La formació dual i l'acompanyament des de l'àmbit de l'ocupació" organitzada per Amadip Esment 3703329 2019-03-25T08:23:59Z 2019-03-25T08:23:59Z 2019-03-25T08:23:59Z Condicions per a les instal·lacions que contenen refrigerantes del grup A2L (Disposició transitòria segona RDL 20/2018, de 7 de decembre - BOE 296/2018) 3701973 2019-03-21T11:59:10Z 2019-03-21T11:59:10Z 2019-03-21T11:59:10Z L'economia de les Illes Balears creix a un ritme intens i inclusiu, que se situa en 2,7% d'increment en el 2018. 3701889 2019-03-21T11:16:48Z 2019-03-21T11:16:48Z <p>Negueruela destaca la robustesa de les dades econ&#242;miques en un context de creaci&#243; d&#8217;ocupaci&#243; de qualitat i augments salarials que per primera vegada estan per sobre de la mitjana espanyola</p> 2019-03-21T11:16:48Z Nova selecció per cobrir 45 llocs de feina a Iberostar per als hotels de la zona d'Alcúdia i Muro 3701880 2019-03-21T10:55:35Z 2019-03-21T10:55:35Z 2019-03-21T10:55:35Z L'Oficina Sectorial Hostaleria i Turisme SOIB- EHIB entrevista a 186 candidats per a BQ HOTELS 3698897 2019-03-18T11:29:47Z 2019-03-18T11:29:47Z 2019-03-18T11:29:47Z El SOIB entrevista 65 persones per cobrir 15 llocs de feina al sector nàutic 3698942 2019-03-18T11:29:00Z 2019-03-18T11:29:00Z <p>Participa un Job Day al F&#242;rum d'oportunitats d'ocupaci&#243; del Congr&#233;s N&#224;utic que se celebra a Palma</p> 2019-03-18T11:29:00Z Eivissa i Formentera encapçalen la reducció de la sinistralitat de les Illes Balears 3698916 2019-03-18T11:25:01Z 2019-03-18T11:25:01Z <p>La directora general Isabel Castro ha destacat la reducci&#243; dels &#237;ndexs a les Piti&#252;ses en una conjuntura d&#8217;elevada ocupaci&#243;</p> <div class="ficha-texto-titular"> <div><em><br /></em></div> </div> 2019-03-18T11:25:01Z Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives 3695739 2019-03-13T13:07:31Z 2019-03-13T13:07:31Z <p style="text-align: justify;"><strong>Resoluci&#243; del president de l&#8217;Institut d&#8217;Innovaci&#243; Empresarial de les Illes Balears (IDI) de dia 7 de mar&#231; de 2019 per la qual s&#8217;aprova la convocat&#242;ria per a l&#8217;any 2019 d&#8217;ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d&#8217;operacions de finan&#231;ament d&#8217;inversions productives previstes al Pla estrat&#232;gic industrial 2018-2025</strong></p> 2019-03-13T13:07:31Z Front comú de les institucions i les patronals de comerç per evitar una gran superfície a ses Fontanelles 3695596 2019-03-12T12:14:56Z 2019-03-12T12:14:56Z <p>Govern, Consell i Ajuntament acorden amb AFEDECO i Pimeco defensar el model de comer&#231; de proximitat front el que es pret&#233;n al macroprojecte de Can Pastilla</p> 2019-03-12T12:14:56Z El conseller Negueruela i la consellera Gómez assisteixen a la constitució del Consell rector de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral 3695568 2019-03-12T12:09:07Z 2019-03-12T12:09:07Z <p>El pressupost de l&#8217;IBASSAL per a desenvolupar el pla d&#8217;actuacions de 2019 &#233;s de 4 milions d&#8217;euros, un 30% m&#233;s que la partida de Salut Laboral de l&#8217;any anterior</p> 2019-03-12T12:09:07Z