Notícies: CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ Notícies d'actualitat 2017-12-17T02:36:26Z Govern de les Illes Balears 2017-12-17T02:36:26Z ca Tràmit d'audiència en relació amb el Projecte de decret del règim especial de les ajudes a l'exterior en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional 3181390 2017-12-14T12:42:37Z 2017-12-14T12:42:37Z <p>Tr&#224;mit d'audi&#232;ncia en relaci&#243; amb el Projecte de decret del r&#232;gim especial de les ajudes a l'exterior en mat&#232;ria de cooperaci&#243; al desenvolupament i solidaritat internacional</p> 2017-12-14T12:42:37Z Dependència 124795 2017-12-12T14:16:57Z 2017-12-12T14:16:57Z 2017-12-12T14:16:57Z Atenció Primerenca 1045719 2017-12-12T14:11:16Z 2017-12-12T14:11:16Z 2017-12-12T14:11:16Z Discapacitat 236950 2017-12-12T13:43:49Z 2017-12-12T13:43:49Z 2017-12-12T13:43:49Z Serveis Socials i Cooperació actuarà d'urgència en catàstrofes humanitàries amb Apotecaris Solidaris 3178624 2017-12-11T15:21:35Z 2017-12-11T15:21:35Z 2017-12-11T15:21:35Z Servei de Prevenció i Tractament Psicològica de la Violència Filioparental de les Illes Balears 1264091 2017-11-29T09:50:30Z 2017-11-29T09:50:30Z 2017-11-29T09:50:30Z Serveis Socials crea 211 places de salut mental a centres ocupacionals 3154338 2017-11-21T10:09:34Z 2017-11-21T10:09:34Z 2017-11-21T10:09:34Z VI Parlament Infantil de les Illes Balears 3154313 2017-11-21T10:01:33Z 2017-11-21T10:01:33Z 2017-11-21T10:01:33Z Jornada Acció humanitària des de les Illes Balears 3141772 2017-11-13T12:47:47Z 2017-11-13T12:47:47Z 2017-11-13T12:47:47Z Serveis Socials i Cooperació destina 11,5 milions d'euros a finançar els serveis socials municipals 3145199 2017-11-10T12:26:48Z 2017-11-10T12:26:48Z 2017-11-10T12:26:48Z Més de 260 professionals participen a la Jornada sobre prevenció comunitària en infància i adolescència de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor 3144800 2017-11-10T08:37:22Z 2017-11-10T08:37:22Z 2017-11-10T08:37:22Z La residència de Son Tugores, a punt per estrenar la primera llar reformada amb una capacitat de 45 places 3144750 2017-11-10T08:19:53Z 2017-11-10T08:19:53Z 2017-11-10T08:19:53Z Serveis Socials destinarà a dependència el 58 % del pressupost de l'any 2018 3144722 2017-11-10T08:00:19Z 2017-11-10T08:00:19Z 2017-11-10T08:00:19Z Estadístiques, memòries, publicacions i estudis 263272 2017-11-03T12:15:44Z 2017-11-03T12:15:44Z 2017-11-03T12:15:44Z Programa Operatiu FSE 2014-2020 2695684 2017-10-31T10:41:17Z 2017-10-31T10:41:17Z <p>Actuacions cofinan&#231;ades per la Direcci&#243; General de Planificaci&#243; i Serveis Socials</p> 2017-10-31T10:41:17Z El Govern construirà una residència a Maó i ampliarà la de Ferreries 3112507 2017-10-31T09:02:31Z 2017-10-31T09:02:31Z 2017-10-31T09:02:31Z Llum verda al nou decret de Concerts Socials de les Illes Balears 3112444 2017-10-31T08:41:24Z 2017-10-31T08:41:24Z 2017-10-31T08:41:24Z Registre Unificat de Serveis Socials 52130 2017-10-27T11:33:51Z 2017-10-27T11:33:51Z 2017-10-27T11:33:51Z La Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars aprova transferir la gestió de centres de dia i residències d'àmbit insular als consells 3106319 2017-10-19T15:39:41Z 2017-10-19T15:39:41Z 2017-10-19T15:39:41Z II Pla Estratègic de Serveis Socials 2897198 2017-10-19T11:52:36Z 2017-10-19T11:52:36Z <p>Proc&#233;s participatiu.&#160;</p> 2017-10-19T11:52:36Z El centre ocupacional Sa Riera celebra per primera vegada el Dia de la Salut Mental 3099238 2017-10-13T14:46:51Z 2017-10-13T14:46:51Z 2017-10-13T14:46:51Z El centre de dia d'Andratx incorpora cinc places a la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència 3067245 2017-09-26T08:22:34Z 2017-09-26T08:22:34Z 2017-09-26T08:22:34Z El programa "Alter" inicia el curs amb més places i més municipis adherits 3067231 2017-09-26T08:10:52Z 2017-09-26T08:10:52Z 2017-09-26T08:10:52Z Serveis Socials reclama que el recaptat amb el 0,7 % de l'IRPF a les Balears es quedi a les illes 3058571 2017-09-18T11:03:29Z 2017-09-18T11:03:29Z 2017-09-18T11:03:29Z Inici de curs per als educadors socials que s'incorporen a deu instituts de les illes 3055921 2017-09-13T13:10:25Z 2017-09-13T13:10:25Z 2017-09-13T13:10:25Z S'obre el concurs d'idees per a la construcció de la futura residència de Son Martorell, a Palma 3055909 2017-09-13T13:06:37Z 2017-09-13T13:06:37Z 2017-09-13T13:06:37Z Convenis de Col·laboració 953510 2017-09-08T12:01:45Z 2017-09-08T12:01:45Z 2017-09-08T12:01:45Z Deu instituts de les Illes Balears tendran educadors socials el curs 2017-2018 3047286 2017-09-05T08:23:37Z 2017-09-05T08:23:37Z 2017-09-05T08:23:37Z Telèfon nou de l'ODDM 3032618 2017-08-24T11:03:44Z 2017-08-24T11:03:44Z 2017-08-24T11:03:44Z Palma recupera la gestió dels centres de dia per a persones amb dependència de Son Sardina, Son Dureta i Coll d'en Rabassa 3032324 2017-08-23T12:14:55Z 2017-08-23T12:14:55Z 2017-08-23T12:14:55Z Memòria d'Activitats 1265288 2017-08-09T10:46:36Z 2017-08-09T10:46:36Z <html /> 2017-08-09T10:46:36Z Iniciats els tràmits per ampliar 23 places de dependència a la residència municipal de Campos 3023172 2017-08-08T07:30:14Z 2017-08-08T07:30:14Z 2017-08-08T07:30:14Z El Govern gestiona, per primera vegada, les subvencions del 0,7 % de l'IRPF 3022613 2017-08-07T08:21:30Z 2017-08-07T08:21:30Z 2017-08-07T08:21:30Z Govern i Cort incrementen les hores de prestació del servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de dependència 3015756 2017-08-02T07:46:51Z 2017-08-02T07:46:51Z 2017-08-02T07:46:51Z Residències i centres de dia de gestió directa 1110772 2017-08-01T07:53:30Z 2017-08-01T07:53:30Z 2017-08-01T07:53:30Z Informe de l'ODDM de 2016: s'evidencien millores dels mitjans destinats als infants i als joves però que topen amb una societat cada vegada més complexa, individualista i poc cohesionada. 3007344 2017-07-28T11:04:44Z 2017-07-28T11:04:44Z 2017-07-28T11:04:44Z Increment d'un 42 per cent dels beneficiaris de dependència, reducció del temps de resolució de casos i augment d'un 15 per cent de les places disponibles en els dos primers anys de Govern 3006527 2017-07-27T13:13:15Z 2017-07-27T13:13:15Z <p>S&#8217;anuncien noves mesures, com l&#8217;ampliaci&#243; dels horaris dels centres de dia i m&#233;s formaci&#243; espec&#237;fica destinada a les persones cuidadores</p> 2017-07-27T13:13:15Z Increment d'un 42 per cent dels beneficiaris de dependència, reducció del temps de resolució de casos i augment d'un 15 per cent de les places disponibles en els dos primers anys de Govern 3006903 2017-07-27T11:19:26Z 2017-07-27T11:19:26Z 2017-07-27T11:19:26Z El Govern de les Illes Balears ha rebut els nins i nines del programa "Vacances en Pau" que passaran l'estiu a les Illes Balears 3006882 2017-07-27T11:19:04Z 2017-07-27T11:19:04Z 2017-07-27T11:19:04Z Política de Qualitat 835785 2017-07-25T12:40:23Z 2017-07-25T12:40:23Z 2017-07-25T12:40:23Z Període mitjà de pagament 2156489 2017-07-17T09:44:37Z 2017-07-17T09:44:37Z <p>Per&#237;ode mitj&#224; de pagament</p> 2017-07-17T09:44:37Z Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (LOPD) 2291248 2017-07-13T13:42:31Z 2017-07-13T13:42:31Z 2017-07-13T13:42:31Z El programa "Alter" acomiada el curs amb 245 alumnes, 28 municipis participants i 187 empreses col·laboradores 2994995 2017-07-11T08:11:46Z 2017-07-11T08:11:46Z 2017-07-11T08:11:46Z Visita dels nins i nines procedents de Bielorússia i Ucraïna acollits durant l'estiu per l'associació Un Somriure per Txernòbil 2994407 2017-07-10T09:41:30Z 2017-07-10T09:41:30Z 2017-07-10T09:41:30Z Període mitjà de pagament 2156506 2017-07-10T09:13:24Z 2017-07-10T09:13:24Z <p>Per&#237;ode mitj&#224; de pagament</p> 2017-07-10T09:13:24Z Escola de Primavera de Serveis Socials 2897258 2017-07-05T11:16:15Z 2017-07-05T11:16:15Z <p>Espai de coneixement i intercanvi entre els agents p&#250;blics i privats que intervenen en el camp social.</p> <p><span style="font-family: 'Bariol Regular';"><span style="font-size: medium;">&#160;</span></span></p> 2017-07-05T11:16:15Z El Govern incorpora les propostes ciutadanes recollides durant el procés de participació en el disseny del pla d'usos de Son Dureta 2974936 2017-06-28T11:28:24Z 2017-06-28T11:28:24Z 2017-06-28T11:28:24Z Inauguració de l'exposició de projectes presentats al concurs d'idees per a una residència a Pòrtol, Marratxí 2974330 2017-06-27T08:07:10Z 2017-06-27T08:07:10Z 2017-06-27T08:07:10Z El programa de prevenció i capacitació "FERYA Illes Balears" ha arribat a més de 240 famílies durant el curs 2016-2017 2974322 2017-06-27T08:00:20Z 2017-06-27T08:00:20Z 2017-06-27T08:00:20Z El Govern, la societat civil i altres institucions reclamen al Govern central que compleixi els compromisos en l'acollida de persones refugiades 2968651 2017-06-20T07:43:41Z 2017-06-20T07:43:41Z 2017-06-20T07:43:41Z