Notícies: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=3&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Mon, 01 Jun 2020 13:29:12 GMT Govern de les Illes Balears 2020-06-01T13:29:12Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Informació sobre l'atenció al públic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4115692&lang=ca&coduo=3 <p>L&#8217;horari d&#8217;atenci&#243; al p&#250;blic &#233;s de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h. Donam prioritat a l'atenci&#243; per via telef&#242;nica. En el cas que l'atenci&#243; hagi de ser necess&#224;riament presencial, heu de concertar una cita pr&#232;via telefonant al 971 17 71 45.&#160; Tamb&#233; podeu fer les vostres consultes mitjan&#231;ant l&#8217;adre&#231;a electr&#242;nica&#160;<a href="mailto:entitatsjuridiques@caib.es"><em>entitatsjuridiques@caib.es</em></a>.</p> <p>En cas de concertar una cita pr&#232;via, us recordam que nom&#233;s hi pot haver un usuari dins l&#8217;edifici (llevat que es tracti d'un adult que acompanya una persona amb discapacitat, un menor d'edat o una persona gran) i que &#233;s obligatori l&#8217;&#250;s de mascareta. Tamb&#233; us heu d'higienitzar les mans amb el gel hidroalcoh&#242;lic.</p> <p>Us recordam que si presentau qualsevol s&#237;mptoma compatible amb COVID-19 heu de cancel&#183;lar la cita que teniu concertada o no acudir-hi.</p> <p>M&#233;s informaci&#243;:&#160;<a href="http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/pagina_dinici-21357/">http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/es/pagina_dinici-21357/</a></p> Mon, 01 Jun 2020 12:06:00 GMT 4115692 2020-06-01T12:06:00Z Publicació resolució per la qual s'aprova la llista provisional (fase valoració) per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc d'auxiliar administratiu de ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4227702&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Resoluci&#243; de la presidenta de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 28 de maig de 2020 per la qual s'aprova la llista provisional amb les puntuacions obtingudes a la fase de valoraci&#243; dels m&#232;rits pels participants en el proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, el lloc d'auxiliar administratiu de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 10 de gener de 2020.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: &quot;Default Sans Serif&quot;, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Els tres dies h&#224;bils per fer esmenes son a partir del dia seg&#252;ent de la publicaci&#243;, es a dir&#160;des del divendres 29 de maig fins el dimarts 2 de juny, ambdos inclosos.</span></p> Thu, 28 May 2020 12:05:58 GMT 4227702 2020-05-28T12:05:58Z Publicació resolució per la qual s'aprova la llista provisional (fase valoració) per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc de coordinador de l'àrea audiovisual i digital de ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4219274&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Resoluci&#243; de la presidenta de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 25 de maig de 2020 per la qual s'aprova la llista provisional amb les puntuacions obtingudes a la fase de valoraci&#243; dels m&#232;rits pels participants en el proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, el lloc de coordinador de l'&#224;rea audiovisual i digital de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 13 de gener de 2020.</p> <div style="box-sizing: inherit; text-align: justify;"><strong>Els tres dies h&#224;bils per fer esmenes son a partir del dia seg&#252;ent de la publicaci&#243;, es a dir&#160;del 26 al 28 de maig ambdos inclosos.</strong></div> Mon, 25 May 2020 11:54:54 GMT 4219274 2020-05-25T11:54:54Z COVID-19: El Govern edita una guia per informar els ciutadans i els sectors econòmics de les mesures que s'han de seguir i les activitats permeses en la fase 1 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4210125&lang=ca&coduo=3 Wed, 13 May 2020 10:25:34 GMT 4210125 2020-05-13T10:25:34Z COVID-19: Can Sales ofereix un servei de préstec a domicili per a majors de seixanta anys http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4210112&lang=ca&coduo=3 Wed, 13 May 2020 10:23:22 GMT 4210112 2020-05-13T10:23:22Z COVID-19: La conselleria de Cultura recull les propostes dels consells i els ajuntaments per al foment de les indústries culturals i creatives http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4207513&lang=ca&coduo=3 Mon, 11 May 2020 12:49:15 GMT 4207513 2020-05-11T12:49:15Z COVID-19: L'atenció del servei 24 hores per a dones víctimes de violència masclista ha augmentat un 15 % durant el confinament http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4205409&lang=ca&coduo=3 Fri, 08 May 2020 07:47:00 GMT 4205409 2020-05-08T07:47:00Z Decret de traspàs als consells insulars en matèria de polítiques LGTBI http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3663236&lang=ca&coduo=3 Wed, 29 Apr 2020 09:01:19 GMT 3663236 2020-04-29T09:01:19Z Memòria de procés i resultats Pla Estratègic LGTBI 2017-2019 (Eix 2) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4175033&lang=ca&coduo=3 Wed, 29 Apr 2020 09:00:10 GMT 4175033 2020-04-29T09:00:10Z Guies de recursos per al col·lectiu LGTBIQ+ davant la crisi de la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4174932&lang=ca&coduo=3 <p>El Ministeri d'Igualtat, mitjan&#231;ant la Direcci&#243; General de Diversitat Sexual i Drets LGTBI, ha publicat una Guia adre&#231;ada a la poblaci&#243; LGTBIQ+ amb l'objectiu de posar al seu abast tota la informaci&#243; i els recursos que s&#243;n necessaris per fer front a les situacions que puguin haver-se vist agreujades arran de la crisi de la COVID-19.</p> <p><strong>Abriendo puertas. Gu&#237;a de recursos para hacer frente a la exlcusi&#243;n y a discriminaciones por orientaci&#243;n sexual e identidad de g&#233;nero durante la crisis por COVID-19.</strong></p> <p>Aquesta Guia se suma a les dues guies elaborades per l'advocada experta Charo Alises:</p> <p><strong>Gu&#237;a r&#225;pida para v&#237;ctimas de violencia intrag&#233;nero durante la vigencia del estado de alarma y Gu&#237;a r&#225;pida para v&#237;ctimas de delitos de odio por LGTBI-fobia.</strong></p> <p>Les tres guies es poden descarregar en aquest <a href="http://www.igualdad.gob.es/DGralDiversidad_Sexual_y_Derechos_LGTBI.html">enlla&#231;</a>.</p> Tue, 28 Apr 2020 13:30:30 GMT 4174932 2020-04-28T13:30:30Z Consell de Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4167262&lang=ca&coduo=3 Fri, 24 Apr 2020 12:06:48 GMT 4167262 2020-04-24T12:06:48Z COVID-19: L'atenció del servei 24 hores de l'IBDONA s'ha incrementat en un 16 per cent durant l'estat d'alarma http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4167253&lang=ca&coduo=3 Fri, 24 Apr 2020 12:03:13 GMT 4167253 2020-04-24T12:03:13Z Servei d'atenció telefònica i d'acompanyament en situacions d'LGTBI-fòbia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3305890&lang=ca&coduo=3 <p>Des del Servei de Coordinaci&#243; i Atenci&#243; a la Diversitat Sexual i de G&#232;nere no hem aturat malgrat l'estat d'Alarma i continuam fent feina telem&#224;ticament per atendre les persones LGTBIQ+ que estiguin vivint situacions d'LGTBI-f&#242;bia i que poden haver-se agreujat degut a les circumst&#224;ncies actuals de confinament.</p> <p>Per aix&#242;, seguim atenent a lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals que pateixen o estiguin en risc de patir LGTBI-f&#242;bia, aix&#237; com a persones del seu entorn i a professionals que necessitin suport i assessorament.</p> <p>Disposau de v&#224;ries opcions per contactar amb nosaltres:</p> <p><strong>Hi podeu contactar de dilluns a divendres de 8.00 h a 20.00 h al tel&#232;fon 971 177 157.<br /></strong></p> <p><strong></strong>Podeu enviar un WhatsApp al tel&#232;fon 699 850 904 o un correu electr&#242;nic a la b&#250;stia &lt;<a href="mailto:serveilgtbi@dgcg.caib.es">serveilgtbi@dgcg.caib.es</a>&gt;</p> <p>Per a emerg&#232;ncies, contactau amb l'112.</p> <p>Tamb&#233; podeu deixar un missatge en el contestador autom&#224;tic del 971 177 157 i contactarem amb vosaltres tot d'una que ens sigui possible.</p> <p>Teniu disponible el cartell i la targeta per descarregar i imprimir i ajudar-nos a fer-ne difusi&#243;.</p> Tue, 21 Apr 2020 09:11:14 GMT 3305890 2020-04-21T09:11:14Z COVID-19: 'El document del mes' del Arxiu del Regne de Mallorca continúa ahora online con la historia de dos nodrizas asalariadas del siglo XIII http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4158625&lang=ca&coduo=3 Mon, 20 Apr 2020 07:52:12 GMT 4158625 2020-04-20T07:52:12Z COVID-19: L'Institut d'Estudis Baleàrics convoca ajuts de caràcter urgent i retroactiu per al sector cultural de les Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4156700&lang=ca&coduo=3 <p><span>S&#243;n un total de 565.000 &#8364; i es podran subvencionar despeses vinculades a activitats cancel&#183;lades o ajornades a causa de la COVID-19</span></p> Fri, 17 Apr 2020 13:07:29 GMT 4156700 2020-04-17T13:07:29Z COVID-19: Els instruments de vent de l'Orquestra Simfònica 'Sonen per tu' amb Mozart http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4156727&lang=ca&coduo=3 <p><span>L'OSIB publica un v&#237;deo interpretant la 'Serenata n&#250;m. 10 Gran Partita'</span></p> Thu, 16 Apr 2020 13:51:46 GMT 4156727 2020-04-16T13:51:46Z COVID-19: La presidenta Armengol comparteix amb els consells insulars les mesures per a millorar la prevenció de les violències masclistes durant l'estat d'alarma http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4154735&lang=ca&coduo=3 Sun, 12 Apr 2020 08:20:32 GMT 4154735 2020-04-12T08:20:32Z COVID-19: Armengol valora la situació de la Covid-19 a Balears amb els partits polítics i els convida a fer propostes per al desconfinament i la reactivació econòmica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4154726&lang=ca&coduo=3 Sun, 12 Apr 2020 08:16:45 GMT 4154726 2020-04-12T08:16:45Z COVID-19: La Simfònica homenatja a les víctimes i tots els sanitaris amb un vídeo interpretant 'La Mort d'Ase', de E. Grieg http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4134711&lang=ca&coduo=3 Thu, 02 Apr 2020 08:03:10 GMT 4134711 2020-04-02T08:03:10Z COVID-19: La biblioteca Can Sales incorpora eFilm al servei de préstec en línia eBiblio http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4118948&lang=ca&coduo=3 <p><span>&#201;s un servei en 'streaming' amb milers de t&#237;tols de cinema, s&#232;ries, documentals, curts, concerts, animaci&#243; i cursos</span></p> Thu, 26 Mar 2020 09:43:24 GMT 4118948 2020-03-26T09:43:24Z Govern i consells insulars es coordinen en l'atenció a les dones víctimes de violència masclista i en situació d'especial vulnerabilitat durant l'estat d'alarma http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4118937&lang=ca&coduo=3 Thu, 26 Mar 2020 09:40:51 GMT 4118937 2020-03-26T09:40:51Z COVID-19: L'IEB manté la formació a distància dels cursos de català http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4117818&lang=ca&coduo=3 <p><span>Cada grup d&#8217;alumnes s&#8217;ha adaptat a les necessitats i recursos tecnol&#242;gics que tenen a m&#224;</span></p> Tue, 24 Mar 2020 21:28:21 GMT 4117818 2020-03-24T21:28:21Z NO ESTAU SOLES http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4114538&lang=ca&coduo=3 <p>V&#237;ctimes de viol&#232;ncia masclista</p> Wed, 18 Mar 2020 18:15:52 GMT 4114538 2020-03-18T18:15:52Z L'Orquestra Simfònica suspèn els concerts dels dies 12 i 19 de març seguint les recomanacions de Salut per contenir el coronavirus http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4109944&lang=ca&coduo=3 Thu, 12 Mar 2020 09:39:36 GMT 4109944 2020-03-12T09:39:36Z Resolució de la directora de l'ICIB de 9 de març de 2020 per la qual es resol la convocatòria de subvencions per a la producció i coproducció d'obres audiovisuals per als anys 2019 i 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4109827&lang=ca&coduo=3 Thu, 12 Mar 2020 08:47:32 GMT 4109827 2020-03-12T08:47:32Z Publicació resolució per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per cobrir el lloc de auxiliar administratiu de l'lCIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4088654&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Resoluci&#243; de Ia presidenta de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 6 de mar&#231; de 2020 per Ia qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb expressi&#243; de la causa d'exclusi&#243;, del proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, el lloc d'auxiliar administratiu de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 13 de gener de 2020.</p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;"><span><strong>&#160;</strong></span></p> Mon, 09 Mar 2020 08:28:19 GMT 4088654 2020-03-09T08:28:19Z Música, cinema, teatre i conferències per reivindicar el Dia Internacional de la Dona http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4104532&lang=ca&coduo=3 <p><span>L&#8217;Institut Balear de la Dona, que enguany celebra 20 anys d&#8217;exist&#232;ncia, organitza dos concerts, un acte al Parlament i dues jornades sobre prostituci&#243;</span></p> Fri, 06 Mar 2020 08:44:06 GMT 4104532 2020-03-06T08:44:06Z Publicació resolució per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per cobrir el lloc de coordinador de l'àrea audiovisual i digital de lCIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4084641&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Publicaci&#243; de la resoluci&#243; de la presidenta de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 4 de mar&#231; de 2020&#160; per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb expressi&#243; de la causa d'exclusi&#243;, del proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, el lloc de coordinador de l'&#224;rea audiovisual i digital de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 13 de gener de 2020.</p> Thu, 05 Mar 2020 09:24:22 GMT 4084641 2020-03-05T09:24:22Z Proposta de resolució de l'instructor en relació a la convocatoria d'ajudes destinades al foment de les indústries culturals i creatives, mitjaçants ajudes per l'adquisició d'equips i maquinària nous http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4101365&lang=ca&coduo=3 Wed, 04 Mar 2020 07:58:17 GMT 4101365 2020-03-04T07:58:17Z Consulta pública prèvia a la proposta d'elaboració d'un avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/1992, de 15 de juliol, de comunitats balears assentades fora del territori de la Comunitat Autònoma http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4080009&lang=ca&coduo=3 Mon, 17 Feb 2020 12:21:25 GMT 4080009 2020-02-17T12:21:25Z L'IEB, la Càtedra Ramon Llull i la Institució de les Lletres Catalanes presenten "Mil proverbis" i "Medicina de pecat" de Ramon Llull http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4077021&lang=ca&coduo=3 <p>Les obres s'inclouen en la col&#183;lecci&#243; "Nova Edici&#243; de les Obres de Ramon Llull"</p> Mon, 17 Feb 2020 08:49:28 GMT 4077021 2020-02-17T08:49:28Z L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) col·labora amb el festival de fotografia Formentera Fotogràfica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4078297&lang=ca&coduo=3 <p><span>L&#8217;IEB es fa c&#224;rrec de les despeses d&#8217;inscripci&#243; de 8 fot&#242;grafs al programa de pon&#232;ncies i tallers, que tendr&#224; lloc entre els dies 29 d'abril i 3 de maig a Sant Francesc Xavier</span></p> Fri, 14 Feb 2020 12:28:44 GMT 4078297 2020-02-14T12:28:44Z La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat celebra el primer Consell de la Cultura de la legislatura http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4078276&lang=ca&coduo=3 <p><span>Els representants institucionals han explicat el projecte cultural del Govern i han recollit les aportacions de m&#233;s de 30 membres de l&#8217;&#224;mbit cultural</span></p> Fri, 14 Feb 2020 12:26:43 GMT 4078276 2020-02-14T12:26:43Z Convocatòria pública per a la selecció del director gerent de l'Institut d' Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4019298&lang=ca&coduo=3 <p><a href="http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/130/1043188">Resoluci&#243; de la presidenta de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears per la qual s&#8217;aproven la convocat&#242;ria p&#250;blica i les bases per a la selecci&#243; del director gerent de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears (ICIB)</a> (BOIB n&#250;m. 130, 24 de setembre de 2019)</p> <p>&#160;</p> <p><a href="http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/132/1043682">Modificaci&#243; de la Resoluci&#243; de la presidenta de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balearsper la qual s&#8217;aproven la convocat&#242;ria p&#250;blica i les bases per a la selecci&#243; del director gerent de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears (ICIB)</a>&#160;(BOIB n&#250;m. 132,&#160;28 de setembre de 2019)</p> <p>&#160;</p> <p><a href="http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/12/1052319">Proposta de resoluci&#243; que esdev&#233; resoluci&#243; per la qual s&#8217;aprova la llista definitiva d&#8217;admesos i exclosos al procediment de selecci&#243; de director gerent de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears i es nomena la directora gerent d&#8217;aquest organisme</a> (BOIB n&#250;m. 12, 28 de gener de 2020)</p> Mon, 10 Feb 2020 11:35:58 GMT 4019298 2020-02-10T11:35:58Z Nou artistes balears viatgen a l'Índia amb el projecte 'Mata Ombres' http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4057880&lang=ca&coduo=3 <p><span>La Fundaci&#243; Vicente Ferrer organitza la tercera edici&#243; amb el comissari Antoni Torres</span></p> Fri, 31 Jan 2020 11:09:19 GMT 4057880 2020-01-31T11:09:19Z La 'Simfonia núm. 7' de Mahler, protagonista del vuitè concert de temporada de la Orquestra Simfònica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4057099&lang=ca&coduo=3 Wed, 29 Jan 2020 13:11:18 GMT 4057099 2020-01-29T13:11:18Z Descubrimientos PHE 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4053298&lang=ca&coduo=3 Tue, 21 Jan 2020 09:34:23 GMT 4053298 2020-01-21T09:34:23Z Formació per a fotògrafs http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4053286&lang=ca&coduo=3 Tue, 21 Jan 2020 09:28:09 GMT 4053286 2020-01-21T09:28:09Z Cursos i tallers de conversa de llengua catalana. Hivern 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4048648&lang=ca&coduo=3 Mon, 13 Jan 2020 08:54:35 GMT 4048648 2020-01-13T08:54:35Z Mapa de recursos LGTBI+ http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3355607&lang=ca&coduo=3 Mon, 13 Jan 2020 08:27:47 GMT 3355607 2020-01-13T08:27:47Z Informe d'impacte social Llei 8/2016 LGTBI http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3429355&lang=ca&coduo=3 Thu, 09 Jan 2020 10:39:05 GMT 3429355 2020-01-09T10:39:05Z Balanç dels dos anys d'ençà de l'aprovació de la LLei 8/2016 LGTBI http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3353495&lang=ca&coduo=3 <p>M&#233;s de mil professionals de l'Administraci&#243; a Balears ja han rebut formaci&#243; espec&#237;fica en diversitat sexual i de g&#232;nere per millorar l'atenci&#243; al col&#183;lectiu LGTBI.</p> Thu, 09 Jan 2020 10:37:47 GMT 3353495 2020-01-09T10:37:47Z "La identitat no s'imposa" campanya de sensibilització per erradicar la transfòbia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3310138&lang=ca&coduo=3 <p>V&#237;deo de sensibilitzaci&#243; per erradicar la transf&#242;bia i donar visibilitat a les persones trans*.</p> Thu, 09 Jan 2020 10:36:18 GMT 3310138 2020-01-09T10:36:18Z LLei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3313289&lang=ca&coduo=3 Thu, 09 Jan 2020 10:33:12 GMT 3313289 2020-01-09T10:33:12Z Primer Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears (Consell LGTBI) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2940018&lang=ca&coduo=3 <p>S&#8217;ha presentat el Pla Estrat&#232;gic de coordinaci&#243; i atenci&#243; a la diversitat sexual i de g&#232;nere 2017-2019</p> Thu, 09 Jan 2020 10:12:50 GMT 2940018 2020-01-09T10:12:50Z Més de 1.000 professionals de l'Administració a Balears ja han rebut formació específica en matèria d'atenció a les persones del col·lectiu LGTBI http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3353574&lang=ca&coduo=3 Thu, 09 Jan 2020 10:11:33 GMT 3353574 2020-01-09T10:11:33Z El Govern destinarà 79.900 euros a ajuts per a projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere del col·lectiu LGTBI http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3530041&lang=ca&coduo=3 <p>&#160;</p> <div class="ficha-texto-titular"> <div><em><strong>Se'n beneficiaran nou projectes culturals, de sensibilitzaci&#243;, pedag&#242;gics i formatius de vuit entitats de les Illes Balears</strong></em></div> </div> Thu, 09 Jan 2020 10:08:31 GMT 3530041 2020-01-09T10:08:31Z El Govern informa al Consell LGTBI sobre l'estat del futur protocol d'atenció sanitària a les persones trans+ http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3582178&lang=ca&coduo=3 Thu, 09 Jan 2020 10:07:28 GMT 3582178 2020-01-09T10:07:28Z Armengol destaca que amb el protocol d'atenció sanitària a les persones trans* s'avança cap a "una societat més igualitària i més justa" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3705515&lang=ca&coduo=3 <p><em>El Consell LGTBI ha estat informat del nou protocol sanitari i de la publicaci&#243; de la Guia de recomanacions per al bon tracte de les persones LGTBI en l&#8217;entorn laboral.</em></p> <p>&#160;</p> <p><em>Es tracta d&#8217;una guia despatologitzadora i respectuosa amb l&#8217;autodeterminaci&#243; de g&#232;nere</em></p> Thu, 09 Jan 2020 10:05:22 GMT 3705515 2020-01-09T10:05:22Z Nota informativa 6a sessió plenària Consell d'LGTBI de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4039380&lang=ca&coduo=3 Wed, 08 Jan 2020 10:43:45 GMT 4039380 2020-01-08T10:43:45Z