Notícies: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=3&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Thu, 29 Jun 2017 05:20:46 GMT Govern de les Illes Balears 2017-06-29T05:20:46Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Esborrany d'avantprojecte de llei del Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2970549&lang=ca&coduo=3 <p>Fase actual: tr&#224;mit d&#8217;audi&#232;ncia i participaci&#243;</p> Wed, 28 Jun 2017 11:23:02 GMT 2970549 2017-06-28T11:23:02Z Esborrany de decret pel qual es regulen les funcions, la composició, l'organització i el règim de funcionament de la Comissió per a la Igualtat de Gènere http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2966217&lang=ca&coduo=3 <p>Fase actual:&#160;Tr&#224;mit d'informaci&#243; p&#250;blica i audi&#232;ncia&#160;</p> Thu, 15 Jun 2017 11:53:06 GMT 2966217 2017-06-15T11:53:06Z Esborrany de decret pel qual es regulen les funcions, la composició, el funcionament i les àrees d'intervenció de l'Observatori per a la Igualtat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2966390&lang=ca&coduo=3 <p>Fase actual: Tr&#224;mit d'informaci&#243; p&#250;blica i audi&#232;ncia&#160;</p> Thu, 15 Jun 2017 11:51:38 GMT 2966390 2017-06-15T11:51:38Z Suport del BOIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1296656&lang=ca&coduo=3 <div class="cosText">Per consultes de suport us podeu adre&#231;ar a:<br /><br />- Edici&#243; BOIB (Jose Lu&#237;s Homar&#160; tel:&#160;&#160; 971 176447)<br /><br />- Suport t&#233;cnic BOIB (Lourdes Lucio; tel: 971 176453)</div> <!-- /columna central --> Tue, 06 Jun 2017 07:52:48 GMT 1296656 2017-06-06T07:52:48Z Manual per publicar procediments administratius en la seu electrònica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2659602&lang=ca&coduo=3 Fri, 02 Jun 2017 07:43:51 GMT 2659602 2017-06-02T07:43:51Z El Govern publica les declaracions de béns dels alts càrrecs, donant compliment a un dels punts del Codi ètic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2915291&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">La Conselleria de Transpar&#232;ncia, Cultura i Esports ha publicat aquest divendres les declaracions de b&#233;ns i d'interessos i activitats dels alts c&#224;rrecs del Govern i dels gerents i resta de c&#224;rrecs dels ens del sector p&#250;blic auton&#242;mic, i que es poden consultar a la p&#224;gina personal de cada c&#224;rrec en la web.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 29/07/2016</p> Thu, 01 Jun 2017 08:34:04 GMT 2915291 2017-06-01T08:34:04Z La Comissió Europea premia una aplicació d'administració electrònica del Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2889634&lang=ca&coduo=3 <p class="postitolcomunicat">L&#8217;aplicaci&#243; REGWEB ha rebut el 3r premi a la millor reutilitzaci&#243; de soluci&#243; tecnol&#242;gica en la categoria regional.</p> <p class="postitolcomunicat">Not&#237;cia publicada: 04/04/2017</p> Thu, 01 Jun 2017 08:33:15 GMT 2889634 2017-06-01T08:33:15Z Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2944746&lang=ca&coduo=3 <p>Cursos d'estiu 2017 XVIII Universitat d'Estiu d'Estudis de G&#232;nere: + fenismes que mai</p> Wed, 31 May 2017 08:23:00 GMT 2944746 2017-05-31T08:23:00Z El Govern millora el seu Portal de Transparència, ara més visual i de fàcil accés http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2915028&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">El Govern de les Illes Balears, a trav&#233;s de la Direcci&#243; General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia de la Conselleria de Transpar&#232;ncia, Cultura i Esports, millora el Portal de Transpar&#232;ncia de la Comunitat Aut&#242;noma, el seu canal preferent d'acc&#233;s de la ciutadania, on l'executiu posa a disposici&#243; dels ciutadans les dades de les pol&#237;tiques i actuacions p&#250;bliques. Not&#237;cia publicada: 05/12/2016</p> Thu, 25 May 2017 10:50:08 GMT 2915028 2017-05-25T10:50:08Z Francina Armengol presideix el primer Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears (Consell LGTBI) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2940093&lang=ca&coduo=3 Tue, 23 May 2017 10:04:43 GMT 2940093 2017-05-23T10:04:43Z Primer Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears (Consell LGTBI) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2940018&lang=ca&coduo=3 <p>S&#8217;ha presentat el Pla Estrat&#232;gic de coordinaci&#243; i atenci&#243; a la diversitat sexual i de g&#232;nere 2017-2019</p> Tue, 23 May 2017 09:25:49 GMT 2940018 2017-05-23T09:25:49Z CURS: L'atenció professional a les víctimes de violència masclista (4ª Edició) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2939650&lang=ca&coduo=3 <p><strong>Formaci&#243; semipresencial de 50 hores</strong></p> <p><strong>De l&#8217;1 de juny al 28 de juliol</strong></p> <p><strong>Lloc:&#160; 2 edicions a Palma </strong>(30 places per edici&#243;)</p> <p>L'Institut Balear de la Dona organitza aquest curs dirigit a professionals funcionaris i laborals dels &#224;mbits de serveis socials, educaci&#243;, sanitat, laboral, seguretat o judicial que puguin intervenir en la detecci&#243; o l'atenci&#243; a les v&#237;ctimes de viol&#232;ncia masclista en qualsevol nivell.</p> <p>T&#233; com a objectiu central sensibilitzar i capacitar el personal funcionari o laboral, de qualsevol Servei o Administraci&#243;, que pugui intervenir en qualsevol fase del proc&#233;s en qu&#232; es trobi immersa una v&#237;ctima de viol&#232;ncia masclista.</p> Mon, 22 May 2017 11:12:10 GMT 2939650 2017-05-22T11:12:10Z ES CONSTITUEIX LA COMISSIÓ D'ÈTICA PÚBLICA http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2835455&lang=ca&coduo=3 <p><span style="color: #ff0000;">\</span> Joana Maria Petrus, Bernat Riutort i Francisca Benn&#224;ssar s&#243;n nomenats vocals de la comissi&#243;&#160;<br /><span style="color: #ff0000;">\ </span>Vetllar&#224; pel compliment de les normes contingudes en el Codi &#232;tic del Govern</p> <p>Not&#237;cia publicada: 10/02/2017</p> Wed, 17 May 2017 12:08:11 GMT 2835455 2017-05-17T12:08:11Z Les Illes Balears reclamen que la VI Conferència de Presidents serveixi perquè les comunitats tinguin major decisió en els principals assumptes de l'Estat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2777752&lang=ca&coduo=3 Wed, 17 May 2017 11:31:37 GMT 2777752 2017-05-17T11:31:37Z Pilar Costa demana a la secretària d'estat de Justícia l'ampliació del nombre d'oficines d'atenció a les víctimes del delicte http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2823562&lang=ca&coduo=3 <p><em>La consellera Costa ha sol&#183;licitat l&#8217;augment dels recursos destinats a l&#8217;atenci&#243; de v&#237;ctimes <br /></em></p> Wed, 17 May 2017 11:30:52 GMT 2823562 2017-05-17T11:30:52Z El Govern presenta els actes del Dia de les Illes Balears amb un programa més complet i descentralitzat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2838901&lang=ca&coduo=3 Wed, 17 May 2017 11:30:06 GMT 2838901 2017-05-17T11:30:06Z ​Descendents de les Illes Balears es reuneixen avui en el Consell de Comunitats Balears a l'Exterior http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2899383&lang=ca&coduo=3 <p class="postitolComunicat"><em>La XXII trobada, en qu&#232; hi participen quinze cases balears, es celebra a Rosario, Argentina</em></p> Wed, 17 May 2017 11:27:12 GMT 2899383 2017-05-17T11:27:12Z Convocatòria de subvencions LGTBI 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2897979&lang=ca&coduo=3 Wed, 17 May 2017 11:25:56 GMT 2897979 2017-05-17T11:25:56Z El Govern impulsa un finançament específic per desenvolupar les autopistes del mar en territoris insulars http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2933493&lang=ca&coduo=3 <p class="postitolComunicat">A m&#233;s, el Comit&#232; de les Regions pret&#233;n augmentar el protagonisme dels territoris insulars dins l&#8217;objectiu de la cooperaci&#243; territorial europea</p> Mon, 15 May 2017 08:32:37 GMT 2933493 2017-05-15T08:32:37Z QUÈ VOLEM SABER? QUÈ VOLEU SABER? http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2925206&lang=ca&coduo=3 <p><span>Article del director general de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia, Miquel Gallardo, amb motiu de<span>l dia internacional del Dret a Saber.</span></span></p> <p><span><span>Not&#237;cia publicada: 28/09/2015<br /></span></span></p> Thu, 11 May 2017 08:57:50 GMT 2925206 2017-05-11T08:57:50Z La FELIB i la Direcció General de Participació i Transparència col·laboraran per posar en marxa la Llei de Transparència a nivell municipal http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2925066&lang=ca&coduo=3 <p><span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="background: #ffffff;">La FELIB i la Direcci&#243; General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia col&#183;laboraran per posar en marxa la Llei de Transpar&#232;ncia en l'&#224;mbit municipal</span></span></span></span></p> <p><span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="background: #ffffff;">Not&#237;cia publicada: 27/10/2015<br /></span></span></span></span></p> Thu, 11 May 2017 08:51:34 GMT 2925066 2017-05-11T08:51:34Z Les CCAA acorden unes línies estratègiques sobre transparència i accés a la informació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2925029&lang=ca&coduo=3 <p><span> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>La consellera de Participaci&#243;, Transpar&#232;ncia i Cultura, Esperan&#231;a Camps, i el director general de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia, Miquel Gallardo, han assistit aquest dilluns a la primera jornada de representants de les Comunitats Aut&#242;nomes en mat&#232;ria de transpar&#232;ncia que s&#8217;ha celebrat a Alacant.</span></p> <p>Not&#237;cia publicada: 09/11/2015</p> Thu, 11 May 2017 08:48:57 GMT 2925029 2017-05-11T08:48:57Z El Govern realitza una jornada de treball sobre el nou Codi Ètic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2924931&lang=ca&coduo=3 <p><span> </span></p> <p style="text-align: justify;">Cinquanta alts c&#224;rrecs del Govern han assistit avui a la jornada de treball organitzada per la Direcci&#243; General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia sobre el nou Codi &#200;tic, que regir&#224; les conductes i comportaments dels representants p&#250;blics.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 12/11/2015</p> <p>&#160;</p> Thu, 11 May 2017 08:47:23 GMT 2924931 2017-05-11T08:47:23Z La Direcció General de Participació i Transparència actualitza la Guia d'elaboració de les Cartes Ciutadanes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2924837&lang=ca&coduo=3 <p><span>La Direcci&#243; General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia ha actualitzat la Guia per a l'elaboraci&#243; de cartes ciutadanes per tal d'adaptar-la al <em>Marc Com&#250; sobre les cartes de serveis en les administracions p&#250;bliques espanyoles</em>.</span></p> <p><span>Not&#237;cia publicada: 19/11/2015<br /></span></p> Thu, 11 May 2017 08:44:50 GMT 2924837 2017-05-11T08:44:50Z La Direcció General de Participació i Transparència impulsa l'administració electrònica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2924872&lang=ca&coduo=3 <p><span>Aquesta setmana s'estan realitzant diferents sessions de formaci&#243; per a la posada en marxa d&#8217;un sistema corporatiu de digitalitzaci&#243; de documentaci&#243; en paper, que inclogui tots els mecanismes necessaris per a passar de documents en format paper a documents electr&#242;nics dins de l'&#224;mbit<span lang="ca-ES"> de l&#8217;Administraci&#243; auton&#242;mica, el qual s&#8217;ha impulsat de forma conjunta entre la Direcci&#243; General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia i la Direcci&#243; General de Desenvolupament Tecnol&#242;gic.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Not&#237;cia publicada: 25/11/2015</span></span></p> Thu, 11 May 2017 08:42:24 GMT 2924872 2017-05-11T08:42:24Z Vacunes contra la corrupció http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2924805&lang=ca&coduo=3 <p><span><span>Avui &#233;s el dia internacional contra la corrupci&#243;. Sorprenentment, per&#242;, no se n'ha parlat massa en aquesta campanya electoral, de la corrupci&#243;, tot i que &#233;s segurament el principal mal end&#232;mic del nostre sistema pol&#237;tic. No entrar&#233; en casos concrets, per&#242; a tothom li v&#233;nen al cap greus casos de corrupci&#243; que han esquitxat o tocat de ple a la majoria dels grans partits pol&#237;tics que han governat l'Estat espanyol i tamb&#233; les Illes Balears les darreres d&#232;cades.</span></span></p> <p><span><span>Not&#237;cia publicada: 09/12/2015<br /></span></span></p> Thu, 11 May 2017 08:36:06 GMT 2924805 2017-05-11T08:36:06Z Vols fer al·legacions a l'Esborrany d'avantprojecte de llei de creació de l'Oficina de Lluita contra la Corrupció? http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2924715&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Des del portal de Participaci&#243; Ciutadana, dins la p&#224;gina de la Direcci&#243; General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia, es poden fer al&#183;legacions a l'Esborrany d'Avantprojecte de llei de la creaci&#243; de l'Oficina de Lluita contra la Corrupci&#243;, que es pot consultar a l'enlla&#231;.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 29/12/2015</p> Thu, 11 May 2017 08:32:58 GMT 2924715 2017-05-11T08:32:58Z El Consell de Formentera organitzarà unes Jornades de Treball i Bones Pràctiques amb la col·laboració del Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2924362&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Amb aquestes jornades s'ajudar&#224; a la formaci&#243; del teixit associatiu de l'illa de Formentera i a l'intercanvi d'experi&#232;ncies entre diferents entitats.</p> Thu, 11 May 2017 08:30:43 GMT 2924362 2017-05-11T08:30:43Z La Llei de Transparència centra les converses entre les administracions locals i insular de Menorca i el Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2924595&lang=ca&coduo=3 <div> <p style="text-align: justify;">La consellera de Participaci&#243;, Transpar&#232;ncia i Cultura, Esperan&#231;a Camps, i el director general de Transpar&#232;ncia, Miquel Gallardo, s'han reunit aquest dimecres amb la presidenta del Consell Insular de Menorca, Maite Salord, i la consellera de Serveis Generals, Participaci&#243; Ciutadana i Habitatge, Cristina G&#243;mez. &#201;s la primera trobada que es fa a l&#8217;illa per parlar sobre els temes de transpar&#232;ncia i participaci&#243; que afecten totes les administracions p&#250;bliques, encara que ja s&#8217;havien tingut alguns contactes anteriors.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 10/02/2016</p> </div> Thu, 11 May 2017 08:25:55 GMT 2924595 2017-05-11T08:25:55Z La conselleria de Participació, Transparència i Cultura posa en comú les obligacions de la Llei de Transparència Estatal amb les administracions d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2924669&lang=ca&coduo=3 <p>La consellera de Participaci&#243;, Transpar&#232;ncia i Cultura,&#160;<strong>Esperan&#231;a Camps</strong>, i el director general de Transpar&#232;ncia,&#160;<strong>Miquel Gallardo</strong>, s'ha reunit aquest dijous amb la consellera de Transpar&#232;ncia, Participaci&#243;, Bon Govern, TIC, Treball i Formaci&#243; d'Eivissa,<strong>&#160;Viviana de Sans Trotta</strong>, i amb la directora insular de Transpar&#232;ncia, Participaci&#243; i Bon Govern,&#160;<strong>Gloria Santiago Camacho</strong>.</p> <p>Not&#237;cia publicada: 21/01/2016</p> Thu, 11 May 2017 08:21:26 GMT 2924669 2017-05-11T08:21:26Z El director general de Participació i Transparència, present a la trobada entre comunitats autònomes i el Consejo Nacional de Transparencia y Buen Gobierno http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2917956&lang=ca&coduo=3 <p>El director general de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia, Miquel Gallardo, ha assistit aquest dilluns a Val&#232;ncia a la reuni&#243; del Consell Estatal de Transpar&#232;ncia i Bon Govern, presidit per Esther Arizmendi i amb la pres&#232;ncia de representants de les 17 comunitats aut&#242;nomes i que ha comptat en el paper d'amfitri&#243; amb el Conseller de Transpar&#232;ncia, Responsabilitat Social, Participaci&#243; i Cooperaci&#243; de la Generalitat Valenciana, Manuel Alcaraz.</p> <p>Not&#237;cia publicada: 08/03/2016</p> Thu, 11 May 2017 08:19:42 GMT 2917956 2017-05-11T08:19:42Z El Director General de Participació i Transparència participa a una jornada sobre la matèria organitzada a Madrid http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2917902&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">El Director General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia, Miquel Gallardo, ha participat aquest dimarts com a ponent en la jornada &#8220;Transparencia y Participaci&#243;n ciudadana&#8221;, que ha organitzat Socinfo a Madrid. L'obertura ha anat a c&#224;rrec de la presidenta del Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno de l'estat, Esther Arizmendi.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 05/04/2016</p> Thu, 11 May 2017 08:18:08 GMT 2917902 2017-05-11T08:18:08Z El Govern fa públiques les despeses ordinàries, els viatges i els obsequis rebuts http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2917525&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">La consellera de Transpar&#232;ncia, Cultura i Esports, Ruth Mateu, i el director general de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia, Miquel Gallardo, han presentat aquest dilluns els quadres de despeses, viatges i obsequis que generen i reben tots els alts c&#224;rrecs de l'administraci&#243; auton&#242;mica.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 11/04/2016</p> Thu, 11 May 2017 08:16:44 GMT 2917525 2017-05-11T08:16:44Z El projecte de Llei de l'Oficina de lluita contra la corrupció entra al Parlament http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2917458&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">La consellera de Transpar&#232;ncia, Cultura i Esports, Ruth Mateu, i la consellera de Presid&#232;ncia, Pilar Costa han mantignut aquest dimarts una trobada amb la presidenta del Parlament de les Illes Balears, Xelo Huertas, per presentar-li el text del projecte de Llei de l'Oficina de Lluita contra la corrupci&#243;. El projecte de Llei ha estat el&#183;laborat de forma conjunta entre ambdues conselleries, sortint de la Direcci&#243; General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia el text, i essent l'encarregada de fer el seu seguiment la Direcci&#243; General de Relacions amb el Parlament.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 12/04/2016</p> Thu, 11 May 2017 08:15:11 GMT 2917458 2017-05-11T08:15:11Z El Govern crea la Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2915742&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">El Consell de Govern ha aprovat, a proposta conjunta de la Conselleria de Presid&#232;ncia i de la Conselleria de Transpar&#232;ncia, Cultura i Esports, el decret de creaci&#243; i d&#8217;atribuci&#243; de compet&#232;ncies a la Comissi&#243; per a la resoluci&#243; de les reclamacions en mat&#232;ria d&#8217;acc&#233;s a la informaci&#243; p&#250;blica. Aquest decret implica la constituci&#243; d&#8217;un &#242;rgan col&#183;legiat que s&#8217;encarregar&#224; de la resoluci&#243; de les reclamacions que, en mat&#232;ria de dret a la informaci&#243; p&#250;blica, interposin els ciutadans i les ciutadanes.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 30/04/2016</p> Thu, 11 May 2017 08:13:21 GMT 2915742 2017-05-11T08:13:21Z El Govern i el Consell de Mallorca col·laboren en la implantació de l'administració electrònica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2915653&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Aquesta setmana s'han reunit el director general de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia del Govern de les Illes Balears, Miquel Gallardo i la directora insular de Modernitzaci&#243; i Innovaci&#243; del Consell de Mallorca, Gemma Mart&#237;n, per tal de veure les possibilitats de col&#183;laboraci&#243; entre les dues institucions en mat&#232;ria de modernitzaci&#243; de les administracions, tant en la seva vessant de funcionament intern com en la vessant m&#233;s dirigida a la ciutadania, per tal d&#8217;avan&#231;ar cap a la implantaci&#243; de l&#8217;administraci&#243; electr&#242;nica.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 18/05/2016</p> Thu, 11 May 2017 08:11:45 GMT 2915653 2017-05-11T08:11:45Z Balears, Catalunya i València acorden la creació del Comité de coordinació de la transparència i la lluita contra la corrupció http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2915548&lang=ca&coduo=3 <p>La consellera de Transpar&#232;ncia, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, Ruth Mateu, juntament amb el director General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia, Miquel Gallardo, han mantingut una trobada aquest dilluns a Barcelona amb els seus hom&#242;legs de Catalunya i Val&#232;ncia.</p> <p>Not&#237;cia publicada: 23/05/2016</p> Thu, 11 May 2017 08:09:31 GMT 2915548 2017-05-11T08:09:31Z Signat el Codi Ètic del Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2925351&lang=ca&coduo=3 <p><span>Una mesura de la Direcci&#243; General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia de la Conselleria de Transpar&#232;ncia, Cultura i Esports</span></p> <p><span>Not&#237;cia publicada: 10/05/2017<br /></span></p> Thu, 11 May 2017 08:06:12 GMT 2925351 2017-05-11T08:06:12Z Els ciutadans ja poden consultar les adhesions dels alts càrrecs al Codi Ètic aprovat pel Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2915372&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Tots els alts c&#224;rrecs i personal eventual que formen part de l'actual Govern han signat i publicat a les seves p&#224;gines web de www.caib.es l'adhesi&#243; al Codi &#200;tic, pel qual es comprometen a seguir les normes &#232;tiques i les pautes de conducta estipulades al text. L'objectiu del document &#233;s fomentar la integritat i l'efici&#232;ncia en l'actuaci&#243; dels representants p&#250;blics de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears, per tal de garantir una major transpar&#232;ncia en l'execuci&#243; de la despesa p&#250;blica. Tamb&#233;, per oferir un grau elevat de prestaci&#243; de serveis p&#250;blics que mantingui i reforci la confian&#231;a de la ciutadania en les seves institucions.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 19/06/2016</p> Thu, 11 May 2017 08:04:39 GMT 2915372 2017-05-11T08:04:39Z El Govern revisa l'Inventari de procediments de la Seu Electrònica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2915347&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">La Direcci&#243; General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia ha impulsat un projecte de revisi&#243; de l&#8217;Inventari de procediments, per detectar les mancances i proposar millores, tant quant a l&#8217;aplicaci&#243; inform&#224;tica que acull l&#8217;Inventari, com quant a la gesti&#243; de la informaci&#243; que s&#8217;hi introdueix, amb el doble objectiu d&#8217;oferir a la ciutadania una eina de consulta completa, actualitzada i m&#233;s intu&#239;tiva de tots els procediments que es tramiten en aquesta Administraci&#243;, i a la vegada, de fer passes en el camp de l&#8217;administraci&#243; electr&#242;nica, procurant que com a m&#237;nim s&#8217;ofereixin als administrats models de sol&#183;licituds i que tot aix&#242; serveixi de base per a l&#8217;augment en la telematitzaci&#243; dels procediments.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 25/07/2016</p> Thu, 11 May 2017 08:02:58 GMT 2915347 2017-05-11T08:02:58Z La Direcció General de Participació i Transparència participa a la II Trobada de comunitats autònomes sobre Transparència i Bon Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2915117&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Aquest dilluns el director general de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia, Miquel Gallardo, i la cap del Servei d'Avaluaci&#243; i Participaci&#243;, N&#250;ria Garc&#237;a han participat a Toledo a la II Trobada de comunitats aut&#242;nomes en mat&#232;ria de Transpar&#232;ncia i Bon Govern, organitzada pel Govern de Castella-La Manxa, a la qual, a m&#233;s de les Illes Balears, hi han assistit representants de les comunitats aut&#242;nomes d'Arag&#243;, Pa&#237;s&#160;Basc, Pa&#237;s Valenci&#224;&#160;i M&#250;rcia.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 04/10/2016</p> Thu, 11 May 2017 07:57:26 GMT 2915117 2017-05-11T07:57:26Z El Govern presenta la nova web de pressupostos de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2915095&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">El director general de Pressupostos, Joan Carri&#243;, i el director general de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia, Miquel Gallardo, han presentat aquest dimecres la nova web de pressupostos de la CAIB, on es poden consultar de forma clara i entenedora els nombres de la comunitat per 2017. Es tracta d'una nova eina de visualitzaci&#243; que complementa la informaci&#243; que fins ara hi havia disponible. Per una banda, els pressupostos es publiquen en format PDF, de manera que &#233;s una informaci&#243; est&#224;tica i amb llenguatge de comptabilitat p&#250;blica; i per l'altra, els comptes es fan p&#250;blics en format Excel a la web de finances del sector p&#250;blic, que es concep com una m&#233;s acad&#232;mica, on a banda del pressupost tamb&#233; s'hi pot veure l'execuci&#243; dels comptes.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 02/11/2016</p> Thu, 11 May 2017 07:53:30 GMT 2915095 2017-05-11T07:53:30Z El Govern celebra l'aprovació de la Llei de l'Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2914049&lang=ca&coduo=3 <p>El Parlament ha aprovat aquest dimarts per unanimitat, la Llei de l'Oficina de Prevenci&#243; i Lluita contra la Corrupci&#243; a les Illes Balears, el projecte del qual va ser gestat entre les conselleries de Transpar&#232;ncia, Cultura i Esports i Presid&#232;ncia.</p> <p>Not&#237;cia publicada: 29/11/2016</p> Thu, 11 May 2017 07:42:50 GMT 2914049 2017-05-11T07:42:50Z La consellera Esperança Camps presenta les línies estratègiques de la Direcció General de Participació i Transparència davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2925287&lang=ca&coduo=3 Wed, 10 May 2017 09:28:00 GMT 2925287 2017-05-10T09:28:00Z Satisfacció de la ciutadania amb el servei telefònic 012 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2925244&lang=ca&coduo=3 Wed, 10 May 2017 09:25:21 GMT 2925244 2017-05-10T09:25:21Z El director general de Participació i Transparència assisteix a la trobada de Comunitats Autònomes del Consell de Transparència i Bon Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2925168&lang=ca&coduo=3 <p><span><span>Segona reuni&#243; dels responsables de Transpar&#232;ncia de totes les Comunitats Aut&#242;nomes per valorar la situaci&#243; en qu&#232; es troben davant el compliment de la Llei 19/2013.</span></span></p> Wed, 10 May 2017 09:13:16 GMT 2925168 2017-05-10T09:13:16Z El Govern signa un conveni amb Transparència Internacional Espanya http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2915317&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">El vicepresident Biel Barcel&#243; i la consellera de Transpar&#232;ncia Ruth Mateu s'han comprom&#232;s a impulsar i consolidar una pol&#237;tica de funcionament transparent en tots els &#224;mbits de la Comunitat Aut&#242;noma d'acord amb els est&#224;ndards estatals i internacionals</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 17/09/2016</p> Fri, 05 May 2017 08:48:49 GMT 2915317 2017-05-05T08:48:49Z EL GOVERN QUEDA SEGON DE L'ESTAT EN LA VALORACIÓ DELS INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA AMB UN 98.1 (INCAU) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2914019&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">La Conselleria de Transpar&#232;ncia, Cultura i Esports, a trav&#233;s de la Direcci&#243; General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia, i en col&#183;laboraci&#243; amb la resta d&#8217;&#224;rees del Govern, ha vist reconeguda la tasca feta per posar informaci&#243; a disposici&#243; de la ciutadania. La nota que avui ha publicat Transpar&#232;ncia Internacional Espanya, i que avalua el nivell de transpar&#232;ncia de les Comunitat Aut&#242;nomes &#233;s de 98.1 sobre 100, millorant en 5 punts l&#8217;anterior, que es va publicar el 2014 (l&#8217;INCAU s&#8217;avalua bianualment). &#160;Aquesta puntuaci&#243; deixa a Balears en segon lloc empatat amb Catalunya i Madrid i nom&#233;s per davall del Pa&#237;s Basc.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 16/12/2016</p> Thu, 04 May 2017 12:31:33 GMT 2914019 2017-05-04T12:31:33Z Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2720600&lang=ca&coduo=3 Fri, 28 Apr 2017 07:37:09 GMT 2720600 2017-04-28T07:37:09Z Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2775250&lang=ca&coduo=3 Fri, 28 Apr 2017 07:36:57 GMT 2775250 2017-04-28T07:36:57Z