Notícies: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=3&lang=ca&tipo=rss_0.93 Notícies d'actualitat ca Tue, 24 Oct 2017 07:37:53 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Plecs de consulta per a la contractació de producció de continguts publicitaris per combatre les violències masclistes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3099030&lang=ca&coduo=3 <p>Campanya per transmetre valors d&#8217;igualtat a la vida quotidiana i implicar a tota la societat en la detecci&#243; de desigualtats i en la participaci&#243; per crear espais lliures de desigualtats.</p> Fri, 13 Oct 2017 10:56:33 GMT Suport del BOIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1296656&lang=ca&coduo=3 <div class="cosText">Per consultes de suport us podeu adre&#231;ar a:<br /><br />- Edici&#243; BOIB (Lola Garc&#237;a&#160; tel:&#160;&#160; 971 177144)<br /><br />- Suport t&#233;cnic BOIB (Lourdes Lucio; tel: 971 176453)</div> <!-- /columna central --> Thu, 28 Sep 2017 08:12:42 GMT Convocatòria de subvencions en matèria d'accions de foment de l'associacionisme i de suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3041245&lang=ca&coduo=3 <p>Presentaci&#243; de sol&#183;licituds fins el <strong>29 de setembre de 2017.</strong></p> Tue, 26 Sep 2017 11:55:42 GMT PREINSCRIPCIONS OBERTES: CURS EL PERSONAL DOCENT COM A AGENT DE COEDUCACIÓ http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3066210&lang=ca&coduo=3 <p>A partitr d'avui, 25 de setembre, fins al 2 d'octubre estar&#225;n obertes les preinscripcions per al Curs: El personal docent com a agent de coeducaci&#243;.</p> <p>Les preinscripcions s'han de realitzar a trav&#233;s del Portal de Personal Docent.</p> Mon, 25 Sep 2017 08:27:14 GMT Resistències contra el model extractiu: La lluita de les dones des de Guatemala fins a Mallorca. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3056627&lang=ca&coduo=3 <p>Confer&#232;ncia i col&#183;loqui organitzat en xarxa a c&#224;rrec de Aura Lolita Ch&#225;vez Ixcaqui, una reconeguda activista guatemalenca defensora dels drets de les comunitats ind&#237;genes i de les dones.</p> Thu, 14 Sep 2017 12:22:59 GMT Esborrany d'avantprojecte de llei del Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2970549&lang=ca&coduo=3 <p>Fase actual: tr&#224;mit de valoraci&#243; d&#8217;al&#183;legacions i d&#8217;elaboraci&#243; d&#8217;informes preceptius</p> Wed, 13 Sep 2017 09:02:03 GMT Iniciació a la tecnologia en igualtat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3050046&lang=ca&coduo=3 <p>Programa ADA Formaci&#243; en TIC en l'&#224;mbit educatiu</p> Wed, 13 Sep 2017 07:12:07 GMT CURS: L'ATENCIÓ PROFESSIONAL A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA (5ª Edició) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3039368&lang=ca&coduo=3 <p><strong>CURS: L'ATENCI&#211; PROFESSIONAL A LES V&#205;CTIMES DE VIOL&#200;NCIA MASCLISTA</strong></p> <p><strong>CURS SEMIPRESENCIAL - 50 hores</strong></p> <p>&#160;(12 h presencials i 38 h online)</p> <p><strong>INICI </strong>CURS: 18 DE SETEMBRE DE 2017</p> <p><strong>FINAL </strong>CURS: 17 DE NOVEMBRE DE 2017</p> <p><strong>EDICIONS</strong>: PALMA, INCA, MA&#211; I EIVISSA (30 places per edici&#243;)<strong></strong></p> <p><strong>&#201;s tracta d&#8217;un curs especialitzat, en el que es demana que com a&#160; professionals es tengui una intervenci&#243; directa amb v&#237;ctimes.</strong></p> <p><strong>L'Institut Balear de la Dona organitza aquest curs <strong>dirigit a professionals funcionaris i laborals dels &#224;mbits de</strong> <strong>serveis socials, educaci&#243; (personal docent), sanitat, laboral, seguretat&#160; </strong>o&#160; <strong>judicial </strong>que puguin intervenir en la detecci&#243; o l'atenci&#243; a les v&#237;ctimes de viol&#232;ncia masclista en qualsevol nivell.</strong></p> Tue, 12 Sep 2017 11:16:50 GMT Seminari Transformació de la masculinitat hegemònica: construint nous models de masculinitat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3050121&lang=ca&coduo=3 <p>El seminari te com a objectiu fer una an&#224;lisi reflexiva sobre les masculinitats hegem&#242;niques, els seus privilegis i els obstacles que generen als homes. Dur a terme una aproximaci&#243; conceptual cap a nous models de masculinitats i com determinar estrat&#232;gies de construcci&#243; de noves identitats.</p> Thu, 07 Sep 2017 12:30:44 GMT Projecte d'ordre de la consellera de Presidència de creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Direcció General de Transparència i Bon Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3007383&lang=ca&coduo=3 <p class="western" style="text-align: left;">Fase actual: tr&#224;mit de valoraci&#243; d'al&#183;legacions i d'elaboraci&#243; d'informes preceptius</p> Mon, 04 Sep 2017 17:49:19 GMT Llei 7/2017, de 3 d'agost, per la qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2542303&lang=ca&coduo=3 Mon, 04 Sep 2017 17:42:09 GMT Govern, Consells Insulars i municipis acorden no modificar la Llei de Turisme en relació al lloguer turístic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1572965&lang=ca&coduo=3 <p>Ni la Llei de Turisme ni la reforma de la LAU han canviat la situaci&#243; respecte al lloguer de plurifamiliars, que es pot seguir fent exactament igual que abans.&#160;</p> Wed, 16 Aug 2017 09:54:47 GMT La formació i la sensibilització del personal de les administracions públiques en el desplegament de la Llei 8/2016 LGTBI. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3022623&lang=ca&coduo=3 Tue, 08 Aug 2017 06:59:06 GMT Esborrany de decret pel qual es regulen les funcions, la composició, l'organització i el règim de funcionament de la Comissió per a la Igualtat de Gènere http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2966217&lang=ca&coduo=3 <p>Fase actual: tr&#225;mit de valoraci&#243; d'al&#183;legacions i d'elaboraci&#243; d'informes preceptius&#160;</p> <div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.5pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: ES;">Fase actual: tr&#225;mite de <span style="background: yellow; mso-highlight: yellow;">valoraci&#243;n de alegaciones y elaboraci&#243;n de informes preceptivos.</span></span></p> </div> Tue, 01 Aug 2017 09:06:51 GMT Esborrany de decret pel qual es regulen les funcions, la composició, el funcionament i les àrees d'intervenció de l'Observatori per a la Igualtat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2966390&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Fase actual: tr&#224;mit de valoraci&#243; d&#8217;al&#183;legacions i d&#8217;elaboraci&#243; d&#8217;informes preceptius.</p> Tue, 01 Aug 2017 08:38:47 GMT El Parlament aprova la Llei que permetrà que les herències intestades siguin a favor dels consells insulars i els ajuntaments http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3003472&lang=ca&coduo=3 Wed, 19 Jul 2017 10:29:08 GMT La consellera Pilar Costa demana augmentar els efectius policials a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3002225&lang=ca&coduo=3 Mon, 17 Jul 2017 17:41:00 GMT Projecte d'ordre de la consellera de Presidència de creació de fitxers de videovigilància de la Conselleria de Presidència i del Consolat i la Llotja de Mar http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2902893&lang=ca&coduo=3 <p class="western">Fase actual: pendent del dictamen del Consell Consultiu</p> Wed, 12 Jul 2017 08:41:30 GMT Sol·licita la furgoneta de la campanya i dona suport al pacte contra les violències masclistes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2994911&lang=ca&coduo=3 <p>En la lluita contra les viol&#232;ncies masclistes hi hem de participar totes i tots, institucions i ciutadania: d&#243;na suport al Pacte contra les Viol&#232;ncies Masclistes.</p> Tue, 11 Jul 2017 08:04:23 GMT Subvencions per a l'any 2017 per a les corporacions de dret públic. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=188170&lang=ca&coduo=3 <p><span lang="CA">Convocat&#242;ria de subvencions per al foment del desenvolupament de l'acci&#243; c&#237;vica per a l'any 2017 en mat&#232;ria de foment de l'acci&#243; c&#237;vica per a la generaci&#243; del coneixement i la seva transfer&#232;ncia a la societat mitjan&#231;ant les corporacions de dret p&#250;blic</span></p> Mon, 10 Jul 2017 09:42:39 GMT L'Institut Balear de la Dona i la UIB reafirmen els seus compromisos amb els estudis de gènere http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2991421&lang=ca&coduo=3 Thu, 06 Jul 2017 07:39:19 GMT Jornades "Violència sexual contra les dones: l'abordatge des dels diferents àmbits professionals" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2985936&lang=ca&coduo=3 <p>L'Institut Balear de la dona organitza les jornades "Viol&#232;ncia sexual contra les dones: l'abordatge des dels diferents &#224;mbits professionals"</p> Mon, 03 Jul 2017 12:14:20 GMT Manual per publicar procediments administratius en la seu electrònica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2659602&lang=ca&coduo=3 Fri, 02 Jun 2017 07:43:51 GMT El Govern publica les declaracions de béns dels alts càrrecs, donant compliment a un dels punts del Codi ètic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2915291&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">La Conselleria de Transpar&#232;ncia, Cultura i Esports ha publicat aquest divendres les declaracions de b&#233;ns i d'interessos i activitats dels alts c&#224;rrecs del Govern i dels gerents i resta de c&#224;rrecs dels ens del sector p&#250;blic auton&#242;mic, i que es poden consultar a la p&#224;gina personal de cada c&#224;rrec en la web.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 29/07/2016</p> Thu, 01 Jun 2017 08:34:04 GMT La Comissió Europea premia una aplicació d'administració electrònica del Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2889634&lang=ca&coduo=3 <p class="postitolcomunicat">L&#8217;aplicaci&#243; REGWEB ha rebut el 3r premi a la millor reutilitzaci&#243; de soluci&#243; tecnol&#242;gica en la categoria regional.</p> <p class="postitolcomunicat">Not&#237;cia publicada: 04/04/2017</p> Thu, 01 Jun 2017 08:33:15 GMT Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2944746&lang=ca&coduo=3 <p>Cursos d'estiu 2017 XVIII Universitat d'Estiu d'Estudis de G&#232;nere: + fenismes que mai</p> Wed, 31 May 2017 08:23:00 GMT El Govern millora el seu Portal de Transparència, ara més visual i de fàcil accés http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2915028&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">El Govern de les Illes Balears, a trav&#233;s de la Direcci&#243; General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia de la Conselleria de Transpar&#232;ncia, Cultura i Esports, millora el Portal de Transpar&#232;ncia de la Comunitat Aut&#242;noma, el seu canal preferent d'acc&#233;s de la ciutadania, on l'executiu posa a disposici&#243; dels ciutadans les dades de les pol&#237;tiques i actuacions p&#250;bliques. Not&#237;cia publicada: 05/12/2016</p> Thu, 25 May 2017 10:50:08 GMT Francina Armengol presideix el primer Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears (Consell LGTBI) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2940093&lang=ca&coduo=3 Tue, 23 May 2017 10:04:43 GMT Primer Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears (Consell LGTBI) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2940018&lang=ca&coduo=3 <p>S&#8217;ha presentat el Pla Estrat&#232;gic de coordinaci&#243; i atenci&#243; a la diversitat sexual i de g&#232;nere 2017-2019</p> Tue, 23 May 2017 09:25:49 GMT CURS: L'atenció professional a les víctimes de violència masclista (4ª Edició) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2939650&lang=ca&coduo=3 <p><strong>Formaci&#243; semipresencial de 50 hores</strong></p> <p><strong>De l&#8217;1 de juny al 28 de juliol</strong></p> <p><strong>Lloc:&#160; 2 edicions a Palma </strong>(30 places per edici&#243;)</p> <p>L'Institut Balear de la Dona organitza aquest curs dirigit a professionals funcionaris i laborals dels &#224;mbits de serveis socials, educaci&#243;, sanitat, laboral, seguretat o judicial que puguin intervenir en la detecci&#243; o l'atenci&#243; a les v&#237;ctimes de viol&#232;ncia masclista en qualsevol nivell.</p> <p>T&#233; com a objectiu central sensibilitzar i capacitar el personal funcionari o laboral, de qualsevol Servei o Administraci&#243;, que pugui intervenir en qualsevol fase del proc&#233;s en qu&#232; es trobi immersa una v&#237;ctima de viol&#232;ncia masclista.</p> Mon, 22 May 2017 11:12:10 GMT ES CONSTITUEIX LA COMISSIÓ D'ÈTICA PÚBLICA http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2835455&lang=ca&coduo=3 <p><span style="color: #ff0000;">\</span> Joana Maria Petrus, Bernat Riutort i Francisca Benn&#224;ssar s&#243;n nomenats vocals de la comissi&#243;&#160;<br /><span style="color: #ff0000;">\ </span>Vetllar&#224; pel compliment de les normes contingudes en el Codi &#232;tic del Govern</p> <p>Not&#237;cia publicada: 10/02/2017</p> Wed, 17 May 2017 12:08:11 GMT Les Illes Balears reclamen que la VI Conferència de Presidents serveixi perquè les comunitats tinguin major decisió en els principals assumptes de l'Estat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2777752&lang=ca&coduo=3 Wed, 17 May 2017 11:31:37 GMT Pilar Costa demana a la secretària d'estat de Justícia l'ampliació del nombre d'oficines d'atenció a les víctimes del delicte http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2823562&lang=ca&coduo=3 <p><em>La consellera Costa ha sol&#183;licitat l&#8217;augment dels recursos destinats a l&#8217;atenci&#243; de v&#237;ctimes <br /></em></p> Wed, 17 May 2017 11:30:52 GMT El Govern presenta els actes del Dia de les Illes Balears amb un programa més complet i descentralitzat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2838901&lang=ca&coduo=3 Wed, 17 May 2017 11:30:06 GMT ​Descendents de les Illes Balears es reuneixen avui en el Consell de Comunitats Balears a l'Exterior http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2899383&lang=ca&coduo=3 <p class="postitolComunicat"><em>La XXII trobada, en qu&#232; hi participen quinze cases balears, es celebra a Rosario, Argentina</em></p> Wed, 17 May 2017 11:27:12 GMT Convocatòria de subvencions LGTBI 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2897979&lang=ca&coduo=3 Wed, 17 May 2017 11:25:56 GMT El Govern impulsa un finançament específic per desenvolupar les autopistes del mar en territoris insulars http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2933493&lang=ca&coduo=3 <p class="postitolComunicat">A m&#233;s, el Comit&#232; de les Regions pret&#233;n augmentar el protagonisme dels territoris insulars dins l&#8217;objectiu de la cooperaci&#243; territorial europea</p> Mon, 15 May 2017 08:32:37 GMT QUÈ VOLEM SABER? QUÈ VOLEU SABER? http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2925206&lang=ca&coduo=3 <p><span>Article del director general de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia, Miquel Gallardo, amb motiu de<span>l dia internacional del Dret a Saber.</span></span></p> <p><span><span>Not&#237;cia publicada: 28/09/2015<br /></span></span></p> Thu, 11 May 2017 08:57:50 GMT La FELIB i la Direcció General de Participació i Transparència col·laboraran per posar en marxa la Llei de Transparència a nivell municipal http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2925066&lang=ca&coduo=3 <p><span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="background: #ffffff;">La FELIB i la Direcci&#243; General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia col&#183;laboraran per posar en marxa la Llei de Transpar&#232;ncia en l'&#224;mbit municipal</span></span></span></span></p> <p><span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="background: #ffffff;">Not&#237;cia publicada: 27/10/2015<br /></span></span></span></span></p> Thu, 11 May 2017 08:51:34 GMT Les CCAA acorden unes línies estratègiques sobre transparència i accés a la informació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2925029&lang=ca&coduo=3 <p><span> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>La consellera de Participaci&#243;, Transpar&#232;ncia i Cultura, Esperan&#231;a Camps, i el director general de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia, Miquel Gallardo, han assistit aquest dilluns a la primera jornada de representants de les Comunitats Aut&#242;nomes en mat&#232;ria de transpar&#232;ncia que s&#8217;ha celebrat a Alacant.</span></p> <p>Not&#237;cia publicada: 09/11/2015</p> Thu, 11 May 2017 08:48:57 GMT El Govern realitza una jornada de treball sobre el nou Codi Ètic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2924931&lang=ca&coduo=3 <p><span> </span></p> <p style="text-align: justify;">Cinquanta alts c&#224;rrecs del Govern han assistit avui a la jornada de treball organitzada per la Direcci&#243; General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia sobre el nou Codi &#200;tic, que regir&#224; les conductes i comportaments dels representants p&#250;blics.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 12/11/2015</p> <p>&#160;</p> Thu, 11 May 2017 08:47:23 GMT La Direcció General de Participació i Transparència actualitza la Guia d'elaboració de les Cartes Ciutadanes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2924837&lang=ca&coduo=3 <p><span>La Direcci&#243; General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia ha actualitzat la Guia per a l'elaboraci&#243; de cartes ciutadanes per tal d'adaptar-la al <em>Marc Com&#250; sobre les cartes de serveis en les administracions p&#250;bliques espanyoles</em>.</span></p> <p><span>Not&#237;cia publicada: 19/11/2015<br /></span></p> Thu, 11 May 2017 08:44:50 GMT La Direcció General de Participació i Transparència impulsa l'administració electrònica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2924872&lang=ca&coduo=3 <p><span>Aquesta setmana s'estan realitzant diferents sessions de formaci&#243; per a la posada en marxa d&#8217;un sistema corporatiu de digitalitzaci&#243; de documentaci&#243; en paper, que inclogui tots els mecanismes necessaris per a passar de documents en format paper a documents electr&#242;nics dins de l'&#224;mbit<span lang="ca-ES"> de l&#8217;Administraci&#243; auton&#242;mica, el qual s&#8217;ha impulsat de forma conjunta entre la Direcci&#243; General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia i la Direcci&#243; General de Desenvolupament Tecnol&#242;gic.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Not&#237;cia publicada: 25/11/2015</span></span></p> Thu, 11 May 2017 08:42:24 GMT Vacunes contra la corrupció http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2924805&lang=ca&coduo=3 <p><span><span>Avui &#233;s el dia internacional contra la corrupci&#243;. Sorprenentment, per&#242;, no se n'ha parlat massa en aquesta campanya electoral, de la corrupci&#243;, tot i que &#233;s segurament el principal mal end&#232;mic del nostre sistema pol&#237;tic. No entrar&#233; en casos concrets, per&#242; a tothom li v&#233;nen al cap greus casos de corrupci&#243; que han esquitxat o tocat de ple a la majoria dels grans partits pol&#237;tics que han governat l'Estat espanyol i tamb&#233; les Illes Balears les darreres d&#232;cades.</span></span></p> <p><span><span>Not&#237;cia publicada: 09/12/2015<br /></span></span></p> Thu, 11 May 2017 08:36:06 GMT Vols fer al·legacions a l'Esborrany d'avantprojecte de llei de creació de l'Oficina de Lluita contra la Corrupció? http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2924715&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Des del portal de Participaci&#243; Ciutadana, dins la p&#224;gina de la Direcci&#243; General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia, es poden fer al&#183;legacions a l'Esborrany d'Avantprojecte de llei de la creaci&#243; de l'Oficina de Lluita contra la Corrupci&#243;, que es pot consultar a l'enlla&#231;.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 29/12/2015</p> Thu, 11 May 2017 08:32:58 GMT El Consell de Formentera organitzarà unes Jornades de Treball i Bones Pràctiques amb la col·laboració del Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2924362&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Amb aquestes jornades s'ajudar&#224; a la formaci&#243; del teixit associatiu de l'illa de Formentera i a l'intercanvi d'experi&#232;ncies entre diferents entitats.</p> Thu, 11 May 2017 08:30:43 GMT La Llei de Transparència centra les converses entre les administracions locals i insular de Menorca i el Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2924595&lang=ca&coduo=3 <div> <p style="text-align: justify;">La consellera de Participaci&#243;, Transpar&#232;ncia i Cultura, Esperan&#231;a Camps, i el director general de Transpar&#232;ncia, Miquel Gallardo, s'han reunit aquest dimecres amb la presidenta del Consell Insular de Menorca, Maite Salord, i la consellera de Serveis Generals, Participaci&#243; Ciutadana i Habitatge, Cristina G&#243;mez. &#201;s la primera trobada que es fa a l&#8217;illa per parlar sobre els temes de transpar&#232;ncia i participaci&#243; que afecten totes les administracions p&#250;bliques, encara que ja s&#8217;havien tingut alguns contactes anteriors.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 10/02/2016</p> </div> Thu, 11 May 2017 08:25:55 GMT La conselleria de Participació, Transparència i Cultura posa en comú les obligacions de la Llei de Transparència Estatal amb les administracions d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2924669&lang=ca&coduo=3 <p>La consellera de Participaci&#243;, Transpar&#232;ncia i Cultura,&#160;<strong>Esperan&#231;a Camps</strong>, i el director general de Transpar&#232;ncia,&#160;<strong>Miquel Gallardo</strong>, s'ha reunit aquest dijous amb la consellera de Transpar&#232;ncia, Participaci&#243;, Bon Govern, TIC, Treball i Formaci&#243; d'Eivissa,<strong>&#160;Viviana de Sans Trotta</strong>, i amb la directora insular de Transpar&#232;ncia, Participaci&#243; i Bon Govern,&#160;<strong>Gloria Santiago Camacho</strong>.</p> <p>Not&#237;cia publicada: 21/01/2016</p> Thu, 11 May 2017 08:21:26 GMT El director general de Participació i Transparència, present a la trobada entre comunitats autònomes i el Consejo Nacional de Transparencia y Buen Gobierno http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2917956&lang=ca&coduo=3 <p>El director general de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia, Miquel Gallardo, ha assistit aquest dilluns a Val&#232;ncia a la reuni&#243; del Consell Estatal de Transpar&#232;ncia i Bon Govern, presidit per Esther Arizmendi i amb la pres&#232;ncia de representants de les 17 comunitats aut&#242;nomes i que ha comptat en el paper d'amfitri&#243; amb el Conseller de Transpar&#232;ncia, Responsabilitat Social, Participaci&#243; i Cooperaci&#243; de la Generalitat Valenciana, Manuel Alcaraz.</p> <p>Not&#237;cia publicada: 08/03/2016</p> Thu, 11 May 2017 08:19:42 GMT El Director General de Participació i Transparència participa a una jornada sobre la matèria organitzada a Madrid http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2917902&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">El Director General de Participaci&#243; i Transpar&#232;ncia, Miquel Gallardo, ha participat aquest dimarts com a ponent en la jornada &#8220;Transparencia y Participaci&#243;n ciudadana&#8221;, que ha organitzat Socinfo a Madrid. L'obertura ha anat a c&#224;rrec de la presidenta del Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno de l'estat, Esther Arizmendi.</p> <p style="text-align: justify;">Not&#237;cia publicada: 05/04/2016</p> Thu, 11 May 2017 08:18:08 GMT