Notícies: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=3&lang=ca&tipo=rss_0.93 Notícies d'actualitat ca Tue, 16 Oct 2018 22:23:43 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de subvencions per dissenyar i implementar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere adreçats al col·lectiu LGTBI per al 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3397457&lang=ca&coduo=3 Tue, 16 Oct 2018 11:33:53 GMT AVÍS IMPORTANT http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3526017&lang=ca&coduo=3 Mon, 15 Oct 2018 09:56:40 GMT Tràmit de consulta pública prèvia sobre la proposta d'elaboració d'un projecte de decret de desplegament parcial de la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3520652&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">El Govern de les Illes Balears duu a terme un proc&#233;s de consulta que t&#233; per objecte con&#232;ixer l'opini&#243; de la ciutadania pr&#232;viament a la redacci&#243; del text perqu&#232; les persones i les organitzacions m&#233;s representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions. Sense perjudici de la futura audi&#232;ncia i informaci&#243; p&#250;blica en relaci&#243; amb el projecte normatiu en que es concreti la proposta.</p> <p style="text-align: justify;">A l'efecte de permetre fer les aportacions, aqu&#237; podeu trobar informaci&#243; sobre:</p> <p style="text-align: justify;">a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.</p> <p style="text-align: justify;">b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovaci&#243;.</p> <p style="text-align: justify;">c. Objectius de la norma.</p> <p style="text-align: justify;">d. Possibles solucions alternatives, regulat&#242;ries i no regulat&#242;ries.</p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Veure document annex.</p> <p style="text-align: justify;">Podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes q&#252;estions a trav&#233;s del Portal de Participaci&#243; ciutadana, en el termini de quinze dies h&#224;bils des de la publicaci&#243; de la consulta, i de forma telem&#224;tica clicant en aquest <a href="http://www.caib.es/sites/participacio/ca/projecte_de_decret_de_desenvolupament_parcial_de_la_llei_82017_de_3_dagost_daccessibilitat_universal_de_les_illes_balears/" target="_blank">enlla&#231;</a>.</p> <p style="text-align: justify;">Aquest proc&#233;s participatiu de consulta pr&#232;via est&#224; obert fins al dia 26 de octubre de 2018 (incl&#242;s).</p> Fri, 05 Oct 2018 08:01:18 GMT Obertes les convocatòries per presentar candidatures per als premis Ramon Llull i la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3516176&lang=ca&coduo=3 <p><em>La ciutadania, les entitats i les administracions p&#250;bliques poden presentar propostes fins el 17 de desembre de 2018</em></p> Wed, 03 Oct 2018 08:34:59 GMT Convocatòria de subvencions per a projectes de foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3465454&lang=ca&coduo=3 <p>Aquesta convocat&#242;ria t&#233; per objecte concedir ajuts a projectes destinats a donar suport al moviment associatiu que tengui com a finalitat fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i/o adre&#231;ats a erradicar la viol&#232;ncia contra les dones.</p> Mon, 01 Oct 2018 13:03:00 GMT Balears reclama que l'Estat tengui en compte els efectes de la població flotant i inclogui el criteri d'insularitat a l'hora d'abordar el repte demogràfic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3507981&lang=ca&coduo=3 <p><strong><em>La consellera Pilar Costa participa en la reuni&#243; del Grup Institucional per a l&#8217;Estrat&#232;gia enfront del Repte Demogr&#224;fic</em></strong></p> Mon, 01 Oct 2018 08:21:05 GMT Convocatòria pública per presentar candidatures als Premis Ramon Llull del Govern de les Illes Balears per al 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3503348&lang=ca&coduo=3 <html /> Fri, 28 Sep 2018 11:49:33 GMT Convocatòria pública per presentar candidatures a la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3503325&lang=ca&coduo=3 <html /> Fri, 28 Sep 2018 11:45:51 GMT L'Ibdona i els ajuntaments impulsen taules de coordinació local per a millorar la prevenció i la intervenció en casos de violència de gènere http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3499498&lang=ca&coduo=3 <div> <div><strong><em>Els i les protagonistes expliquen la seva experi&#232;ncia en un v&#237;deo</em></strong></div> </div> Wed, 26 Sep 2018 11:03:20 GMT Consulta pública prèvia a la proposta de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, en relació amb els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions de l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3496947&lang=ca&coduo=3 Fri, 21 Sep 2018 07:52:34 GMT Consulta pública prèvia a la proposta de decret de regulació de les compensacions econòmiques dels membres i les membres de les juntes electorals i el personal que participin en els processos relacionats amb les eleccions de l'any http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3496974&lang=ca&coduo=3 Fri, 21 Sep 2018 07:51:30 GMT L'ATENCIÓ PROFESSIONAL A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA 7a EDICIÓ http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3467256&lang=ca&coduo=3 <p><strong>CURS SEMIPRESENCIAL DE 50 HORES</strong></p> <p><strong>(12 hores presencials i 38 hores en l&#237;nia)</strong></p> <p><strong>Inici del curs: 17 de setembre de 2018</strong></p> <p><strong>Final del curs: 16 de novembre de 2018</strong></p> <p><strong>Edicions: Palma, Inca, Ma&#243; i Eivissa&#160;</strong>(36 places per edici&#243;)</p> <p><strong>Curs especialitzat adre&#231;at a professionals que duen a terme intervencions directes amb les v&#237;ctimes.</strong></p> Tue, 04 Sep 2018 10:18:54 GMT Un test d'agudesa visual, punt de partida de la campanya contra l'assetjament escolar http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3461250&lang=ca&coduo=3 Mon, 27 Aug 2018 11:22:47 GMT Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere a les Illes Balears 2017-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3313326&lang=ca&coduo=3 <p>Cap a la igualtat de tracte i no-discriminaci&#243; de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI) 2017-2019</p> Wed, 01 Aug 2018 08:11:17 GMT El Pacte d'Estat contra les Violències Masclistes inclou la insularitat com a criteri per al repartiment entre les comunitats autònomes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3443260&lang=ca&coduo=3 Wed, 01 Aug 2018 06:55:41 GMT La Comissió Mixta de Transferències Govern – Consells Insulars aprova el traspàs de les funcions i els serveis de joventut i lleure al Consell Insular de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3439256&lang=ca&coduo=3 <div> <div><em><strong>El trasp&#224;s ser&#224; efectiu a partir de l&#8217;1 d&#8217;octubre de 2018</strong></em></div> </div> <p><br class="Apple-interchange-newline" /></p> Tue, 31 Jul 2018 08:14:58 GMT Neix T'Interessa, un butlletí per al personal de serveis generals de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3431411&lang=ca&coduo=3 Tue, 24 Jul 2018 06:36:16 GMT El dia a dia sense aigua, motiu central de la campanya del Govern contra el seu malbaratament http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3403767&lang=ca&coduo=3 Tue, 24 Jul 2018 06:35:39 GMT La campanya de prevenció d'incendis se centra enguany en la doble vessant del foc http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3403781&lang=ca&coduo=3 Tue, 24 Jul 2018 06:33:16 GMT El Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere 2017-2019 ja compleix amb la majoria d'accions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3430573&lang=ca&coduo=3 <p>El ple del Consell LGTBI fa balan&#231; dels dos anys d&#8217;aplicaci&#243; de la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals</p> Mon, 09 Jul 2018 10:26:21 GMT Informe d'impacte social Llei 8/2016 LGTBI http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3429355&lang=ca&coduo=3 Mon, 09 Jul 2018 10:15:52 GMT Projecte de llei del Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2970549&lang=ca&coduo=3 <p>Fase actual: tramitaci&#243;&#160; parlamentaria</p> Fri, 06 Jul 2018 11:29:06 GMT Mapa de recursos LGTBI http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3355607&lang=ca&coduo=3 <html /> Fri, 06 Jul 2018 10:33:32 GMT El Govern fomenta el transport interilles amb una actuació sorpresa en ple vol http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3399534&lang=ca&coduo=3 Thu, 21 Jun 2018 06:41:12 GMT II Jornades de coeducació "Cap a la Coeducació a les Comunitats Educatives" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3342068&lang=ca&coduo=3 <p>&#160;</p> <p>L&#8217;Institut Balear de la Dona i Espiral , juntament amb la col&#183;laboraci&#243; de l'Institut per a la Conviv&#232;ncia i &#200;xit Escolar, de la Conselleria d'Educaci&#243; i Universitat,&#160;i la UIB, vos volem informar que <strong>els dies 1 i 2 de juny </strong>es duran&#160; a terme les <strong>II</strong> &#160;<strong>Jornades "Cap a la Coeducaci&#243; a les Comunitats Educatives" al Sal&#243; d&#8217;Actes de l'Edifici Guillem Cifre de la UIB</strong>.</p> <p><strong><em>Es poden seguir les jornades pels seg&#252;ents canals:</em></strong></p> <p><strong><em>Streaming:</em></strong></p> <p><strong><em>- Facebook @espiral.serveisjoventut</em></strong></p> <p><strong><em>- Canal YOUTUBE de Espiral (Espiral Serveis Joventut)</em></strong></p> <p><strong><em>Twitter: #JornadesCoeduca18<br /></em></strong></p> Wed, 20 Jun 2018 09:54:36 GMT Les Illes Balears aplicaran el Pla Autonòmic contra la Tracta de Dones i Nines per a l'Explotació Sexual i la Prostitució a partir del mes de desembre http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3371065&lang=ca&coduo=3 <div> <div><em>La presidenta Armengol presideix la constituci&#243; de la Taula per a la coordinaci&#243; del Pla amb representants de totes les administracions, institucions, entitats i agents implicats</em></div> </div> <p><br class="Apple-interchange-newline" /></p> Fri, 01 Jun 2018 08:51:29 GMT Convocatòria de subvencions per a comunitats balears a l'exterior per al 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2893104&lang=ca&coduo=3 <p>Ajudes a la realitzaci&#243; d'activitats de promoci&#243; social, econ&#242;mica i cultural de les Illes Balears per a comunitatsbalears a l'exterior.</p> Fri, 25 May 2018 10:45:38 GMT Balanç dels dos anys d'ençà de l'aprovació de la LLei 8/2016 LGTBI http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3353495&lang=ca&coduo=3 <p>M&#233;s de mil professionals de l'Administraci&#243; a Balears ja han rebut formaci&#243; espec&#237;fica en diversitat sexual i de g&#232;nere per millorar l'atenci&#243; al col&#183;lectiu LGTBI.</p> Thu, 17 May 2018 12:27:50 GMT Més de 1.000 professionals de l'Administració a Balears ja han rebut formació específica en matèria d'atenció a les persones del col·lectiu LGTBI http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3353574&lang=ca&coduo=3 Thu, 17 May 2018 12:10:29 GMT El Govern aconsegueix els millors resultats de totes les comunitats autònomes a Facebook http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3346622&lang=ca&coduo=3 Fri, 11 May 2018 06:47:05 GMT El Govern llança la campanya 'Adopta. Viu' per fomentar l'adopció animal http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288966&lang=ca&coduo=3 <p>M&#233;s de 140.000 espectadors &#250;nics han vist el v&#237;deo<span style="font-family: Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><strong> <br /></strong></span></p> Fri, 11 May 2018 06:46:34 GMT Els vincles entre les quatre illes centren la campanya del Dia de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288948&lang=ca&coduo=3 <p>El v&#237;deo supera les 250.000 reproduccions a Facebook i Instagram</p> Fri, 11 May 2018 06:45:22 GMT Servei d'atenció telefònica 24 h #LGTBI http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3305890&lang=ca&coduo=3 <p>Servei d'atenci&#243; telef&#242;nica per a lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI) que pateixen discriminaci&#243; o viol&#232;ncia per ra&#243; de la seva orientaci&#243; sexual, identitat de g&#232;nere o expressi&#243; de g&#232;nere.</p> <p>Hi podeu contactar les 24 hores del dia, cada dia de l'any, al tel&#232;fon <strong>971 177 157.</strong></p> Fri, 20 Apr 2018 08:46:24 GMT LLei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3313289&lang=ca&coduo=3 Tue, 17 Apr 2018 06:25:26 GMT "La identitat no s'imposa" campanya de sensibilització per erradicar la transfòbia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3310138&lang=ca&coduo=3 <p>V&#237;deo de sensibilitzaci&#243; per erradicar la transf&#242;bia i donar visibilitat a les persones trans*.</p> Thu, 12 Apr 2018 12:53:55 GMT El Govern exigeix tot el finançament compromès en el pacte d'Estat contra les violències masclistes i recorda que Balears ja compleix les 26 mesures que són de la seva competència http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3310572&lang=ca&coduo=3 <p>La consellera de Presid&#232;ncia, Pilar Costa, i la directora de l'IBDona, Rosa Cursach, participen en la inauguraci&#243; de la 15&#170; plen&#224;ria de la Red de Pol&#237;ticas de Igualdad</p> Thu, 12 Apr 2018 11:10:02 GMT El Govern exigeix a l'Estat que solucioni la falta de personal de jutjat de violència sobre la dona http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3310555&lang=ca&coduo=3 Thu, 12 Apr 2018 10:52:15 GMT El Govern impulsa un protocol per prevenir i atendre la mutilació genital femenina http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3287748&lang=ca&coduo=3 <div class="avantTitular">El document facilita que els professionals de la salut, de l&#8217;educaci&#243; i de l&#8217;&#224;mbit social puguin actuar de manera coordinada i multidisciplin&#224;ria</div> <div class="ficha-texto-titular"> <div><br />Segons dades de 2015, a les Illes Balears hi ha devers 2.800 dones i 900 nines i joves procedents de pa&#239;sos africans on es practica la mutilaci&#243;</div> </div> Thu, 22 Mar 2018 10:10:20 GMT El Ple de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars culmina el procés de traspàs de la promoció turística perquè sigui efectiu a partir de l'1 d'abril http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3287739&lang=ca&coduo=3 <div class="ficha-texto-titular"> <div>Francina <em>Armengol destaca que &#8220;complim amb l&#8217;Estatut i amb una demanda que estava damunt la taula des de feia molts anys&#8221;</em></div> </div> Thu, 22 Mar 2018 10:07:17 GMT Els jardins de Marivent, que ja han registrat 73.000 visites, es tanquen aquest dimecres amb motiu de la Setmana Santa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3287725&lang=ca&coduo=3 Thu, 22 Mar 2018 10:00:31 GMT Inventari de procediments de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2406663&lang=ca&coduo=3 Tue, 13 Mar 2018 11:52:06 GMT Qualitat dels Serveis http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=893595&lang=ca&coduo=3 Tue, 13 Mar 2018 10:40:47 GMT Unitat de Reprografia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1828582&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Com a conseq&#252;&#232;ncia de l&#8217;entrada en vigor del BOIB electr&#242;nic i la conseg&#252;ent eliminaci&#243; de l&#8217;edici&#243; impressa, la Unitat de Reprografia de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears, adscrita a la &#160;Conselleria de Presid&#232;ncia, ha quedat en disposici&#243; de dur a terme tasques relacionades amb l&#8217;edici&#243; de publicacions i documents de tot tipus.</p> Fri, 09 Mar 2018 08:33:51 GMT L'anunci de la llei per limitar l'entrada de vehicles a Formentera arriba a 140.000 usuaris http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3246671&lang=ca&coduo=3 Tue, 27 Feb 2018 13:21:39 GMT Programa "Cap a la coeducació als centres educatius" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3259279&lang=ca&coduo=3 <html /> Wed, 21 Feb 2018 09:16:12 GMT Més de 270.000 visualitzacions del vídeo de càmera oculta sobre identitat de gènere http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3218728&lang=ca&coduo=3 Tue, 13 Feb 2018 14:12:31 GMT La campanya sobre el masclisme s'acosta a les 200.000 reproduccions a Facebook http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3186256&lang=ca&coduo=3 Tue, 13 Feb 2018 14:11:38 GMT Què fa el Servei d'Acció Exterior? http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1048998&lang=ca&coduo=3 Fri, 09 Feb 2018 09:15:09 GMT Aprovat el Decret 1/2018, de 2 de febrer, pel qual es regulen les funcions, la composició, el funcionament i les àrees d'intervenció de l'Observatori per a la Igualtat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3234918&lang=ca&coduo=3 <p>Disabte dia 3 de febrer es va publicar el Decret&#160;1/2018, de 2 de febrer, pel qual es regulen les funcions, la composici&#243;, el funcionament i les &#224;rees d'intervenci&#243; de l'Observatori per a la Igualtat</p> Tue, 06 Feb 2018 10:55:00 GMT Relacions amb el Parlament http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2511033&lang=ca&coduo=3 Tue, 23 Jan 2018 12:17:23 GMT