Notícies: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA Notícies d'actualitat 2019-01-18T12:34:53Z Govern de les Illes Balears 2019-01-18T12:34:53Z ca El Parlament aprova la nova Llei del Govern, que regula l'executiu i incorpora les normes del bon govern 3634495 2019-01-16T09:25:13Z 2019-01-16T09:25:13Z <p><strong><em>La nova llei estableix que el govern en funcions haur&#224; d&#8217;estar sotm&#232;s al control parlamentari i no cont&#233; cap menci&#243; al fur processal</em></strong></p> 2019-01-16T09:25:13Z Convocatòria de subvencions per dissenyar i implementar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere adreçats al col·lectiu LGTBI per al 2018 3397457 2019-01-14T08:09:27Z 2019-01-14T08:09:27Z 2019-01-14T08:09:27Z NOVA CONVOCATÒRIA ENTERPRISE 2020 El Govern segueix formant part d'un programa que a nivell estatal inverteix més de 400 milions d'euros i que afavoreix a 113.830 persones 3631743 2019-01-11T09:02:40Z 2019-01-11T09:02:40Z 2019-01-11T09:02:40Z Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere a les Illes Balears 2017-2019 3313326 2019-01-10T12:17:20Z 2019-01-10T12:17:20Z <p>Cap a la igualtat de tracte i no-discriminaci&#243; de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI) 2017-2019</p> 2019-01-10T12:17:20Z Projecte de decret de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials en les eleccions autonòmiques 3612249 2019-01-10T09:52:31Z 2019-01-10T09:52:31Z <p>Fase actual: Tr&#224;mit d'audi&#232;ncia i participaci&#243;</p> 2019-01-10T09:52:31Z El Govern publica un nou Portal de Transparència, més complet i intuïtiu 3607273 2018-12-17T11:27:24Z 2018-12-17T11:27:24Z 2018-12-17T11:27:24Z La consellera de Presidència trasllada la necessitat de garantir els drets dels balears residents al Regne Unit després del Brexit 3604823 2018-12-11T17:42:35Z 2018-12-11T17:42:35Z <p> <div class="ficha-texto-titular"><em><strong>Pilar Costa ha participat en la 59 sessi&#243; de la Confer&#232;ncia per a Assumptes Relacionats amb la Uni&#243; Europa (CARUE)</strong></em></div> </p> 2018-12-11T17:42:35Z Portal de Transparència 2373236 2018-12-11T12:42:35Z 2018-12-11T12:42:35Z 2018-12-11T12:42:35Z Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (cliqueu per informació adicional) 2480262 2018-12-03T11:52:19Z 2018-12-03T11:52:19Z <p><strong>HORARI D'ATENCI&#211; AL P&#218;BLIC</strong></p> <ul> <li>Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres .- 09.00 - 14:00</li> <li>Dimecres.- 09:00 - 17:30</li> </ul> <p>Juliol i Agost .- De Dilluns a Divendres .- 09:00 - 14:00</p> 2018-12-03T11:52:19Z Projecte de llei del Govern de les Illes Balears 2970549 2018-12-03T08:37:19Z 2018-12-03T08:37:19Z <p>Fase actual: tramitaci&#243;&#160; parlamentaria</p> 2018-12-03T08:37:19Z El Govern informa al Consell LGTBI sobre l'estat del futur protocol d'atenció sanitària a les persones trans+ 3582178 2018-11-26T10:53:37Z 2018-11-26T10:53:37Z 2018-11-26T10:53:37Z El Govern traspassa als consells les funcions i serveis de les polítiques de gènere i dona i LGTBI per valor de 3 milions d'euros 3582157 2018-11-26T10:49:10Z 2018-11-26T10:49:10Z <p><em><strong>La presidenta Armengol afirma que les institucions insulars gestionaran dos compet&#232;ncies de gran transcend&#232;ncia social en el que &#233;s un nou compliment de legislatura</strong></em></p> 2018-11-26T10:49:10Z L'Ibdona i el Col·legi d'Advocats organitzen unes jornades destinades a dotar d'eines per millorar la prevenció, la detecció i la intervenció amb les víctimes de violències masclistes 3566074 2018-11-12T11:46:15Z 2018-11-12T11:46:15Z <p><em><strong>Es duran a terme els propers 27 i 28 de novembre i van destinades a professionals dels &#224;mbits judicial, educatiu, de seveis socials, de seguretat i als mitjans de comunicaci&#243;, entre d'altres</strong></em></p> 2018-11-12T11:46:15Z El pressupost de la Conselleria de Presidència per a l'any 2019 preveu un increment del 109% a l'IBDona 3564096 2018-11-08T11:48:26Z 2018-11-08T11:48:26Z <p><em><strong>Tamb&#233; s&#8217;incorporen les partides per a l&#8217;organitzaci&#243; de les properes eleccions al Parlament i als consells i l&#8217;impuls del desplegament de la Llei d&#8217;accessibilitat</strong></em></p> 2018-11-08T11:48:26Z Pla 2019 de publicitat institucional del Govern de les Illes Balears 3542282 2018-11-07T16:15:00Z 2018-11-07T16:15:00Z 2018-11-07T16:15:00Z 'Targetes contra l'estigma', la campanya del Goib per donar visibilitat als pacients de salut mental 3542333 2018-10-30T11:54:34Z 2018-10-30T11:54:34Z 2018-10-30T11:54:34Z El Govern i els ajuntaments treballen conjuntament per informar i assistir les persones i empreses afectades que puguin rebre ajudes per les inundacions del Llevant de Mallorca 3530050 2018-10-23T08:15:13Z 2018-10-23T08:15:13Z <p> <div class="ficha-texto-titular"> <div><em><strong>Durant aquest mat&#237;, l'Ajuntament de Sant Lloren&#231; ja ha enregistrat 44 sol&#183;licituds.</strong></em></div> </div> </p> 2018-10-23T08:15:13Z El Govern destinarà 79.900 euros a ajuts per a projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere del col·lectiu LGTBI 3530041 2018-10-23T08:10:41Z 2018-10-23T08:10:41Z <p> <div class="ficha-texto-titular"> <div><em><strong>Se'n beneficiaran nou projectes culturals, de sensibilitzaci&#243;, pedag&#242;gics i formatius de vuit entitats de les Illes Balears</strong></em></div> </div> </p> 2018-10-23T08:10:41Z L'elaboració del pla autonòmic contra la tracta avança amb una jornada sobre la intervenció municipal d'abordatge a la prostitució i lluita contra la tracta 3527589 2018-10-17T10:01:20Z 2018-10-17T10:01:20Z <div> <div><em>La jornada t&#232;cnica est&#224; organitzada per l&#8217;IBDona i s&#8217;ha duit a terme a l&#8217;Ajuntament d&#8217;Eivissa</em></div> </div> <p><br class="Apple-interchange-newline" /></p> 2018-10-17T10:01:20Z AVÍS IMPORTANT 3526017 2018-10-15T09:56:40Z 2018-10-15T09:56:40Z 2018-10-15T09:56:40Z Tràmit de consulta pública prèvia sobre la proposta d'elaboració d'un projecte de decret de desplegament parcial de la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears 3520652 2018-10-05T08:01:18Z 2018-10-05T08:01:18Z <p style="text-align: justify;">El Govern de les Illes Balears duu a terme un proc&#233;s de consulta que t&#233; per objecte con&#232;ixer l'opini&#243; de la ciutadania pr&#232;viament a la redacci&#243; del text perqu&#232; les persones i les organitzacions m&#233;s representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions. Sense perjudici de la futura audi&#232;ncia i informaci&#243; p&#250;blica en relaci&#243; amb el projecte normatiu en que es concreti la proposta.</p> <p style="text-align: justify;">A l'efecte de permetre fer les aportacions, aqu&#237; podeu trobar informaci&#243; sobre:</p> <p style="text-align: justify;">a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.</p> <p style="text-align: justify;">b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovaci&#243;.</p> <p style="text-align: justify;">c. Objectius de la norma.</p> <p style="text-align: justify;">d. Possibles solucions alternatives, regulat&#242;ries i no regulat&#242;ries.</p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;">Veure document annex.</p> <p style="text-align: justify;">Podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes q&#252;estions a trav&#233;s del Portal de Participaci&#243; ciutadana, en el termini de quinze dies h&#224;bils des de la publicaci&#243; de la consulta, i de forma telem&#224;tica clicant en aquest <a href="http://www.caib.es/sites/participacio/ca/projecte_de_decret_de_desenvolupament_parcial_de_la_llei_82017_de_3_dagost_daccessibilitat_universal_de_les_illes_balears/" target="_blank">enlla&#231;</a>.</p> <p style="text-align: justify;">Aquest proc&#233;s participatiu de consulta pr&#232;via est&#224; obert fins al dia 26 de octubre de 2018 (incl&#242;s).</p> 2018-10-05T08:01:18Z Obertes les convocatòries per presentar candidatures per als premis Ramon Llull i la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de 2019 3516176 2018-10-03T08:34:59Z 2018-10-03T08:34:59Z <p><em>La ciutadania, les entitats i les administracions p&#250;bliques poden presentar propostes fins el 17 de desembre de 2018</em></p> 2018-10-03T08:34:59Z Convocatòria de subvencions per a projectes de foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes per a l'any 2018 3465454 2018-10-01T13:03:00Z 2018-10-01T13:03:00Z <p>Aquesta convocat&#242;ria t&#233; per objecte concedir ajuts a projectes destinats a donar suport al moviment associatiu que tengui com a finalitat fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i/o adre&#231;ats a erradicar la viol&#232;ncia contra les dones.</p> 2018-10-01T13:03:00Z Balears reclama que l'Estat tengui en compte els efectes de la població flotant i inclogui el criteri d'insularitat a l'hora d'abordar el repte demogràfic 3507981 2018-10-01T08:21:05Z 2018-10-01T08:21:05Z <p><strong><em>La consellera Pilar Costa participa en la reuni&#243; del Grup Institucional per a l&#8217;Estrat&#232;gia enfront del Repte Demogr&#224;fic</em></strong></p> 2018-10-01T08:21:05Z Convocatòria pública per presentar candidatures als Premis Ramon Llull del Govern de les Illes Balears per al 2019 3503348 2018-09-28T11:49:33Z 2018-09-28T11:49:33Z <html /> 2018-09-28T11:49:33Z Convocatòria pública per presentar candidatures a la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2019 3503325 2018-09-28T11:45:51Z 2018-09-28T11:45:51Z <html /> 2018-09-28T11:45:51Z L'Ibdona i els ajuntaments impulsen taules de coordinació local per a millorar la prevenció i la intervenció en casos de violència de gènere 3499498 2018-09-26T11:03:20Z 2018-09-26T11:03:20Z <div> <div><strong><em>Els i les protagonistes expliquen la seva experi&#232;ncia en un v&#237;deo</em></strong></div> </div> 2018-09-26T11:03:20Z L'ATENCIÓ PROFESSIONAL A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA 7a EDICIÓ 3467256 2018-09-04T10:18:54Z 2018-09-04T10:18:54Z <p><strong>CURS SEMIPRESENCIAL DE 50 HORES</strong></p> <p><strong>(12 hores presencials i 38 hores en l&#237;nia)</strong></p> <p><strong>Inici del curs: 17 de setembre de 2018</strong></p> <p><strong>Final del curs: 16 de novembre de 2018</strong></p> <p><strong>Edicions: Palma, Inca, Ma&#243; i Eivissa&#160;</strong>(36 places per edici&#243;)</p> <p><strong>Curs especialitzat adre&#231;at a professionals que duen a terme intervencions directes amb les v&#237;ctimes.</strong></p> 2018-09-04T10:18:54Z Un test d'agudesa visual, punt de partida de la campanya contra l'assetjament escolar 3461250 2018-08-27T11:22:47Z 2018-08-27T11:22:47Z 2018-08-27T11:22:47Z El Pacte d'Estat contra les Violències Masclistes inclou la insularitat com a criteri per al repartiment entre les comunitats autònomes 3443260 2018-08-01T06:55:41Z 2018-08-01T06:55:41Z 2018-08-01T06:55:41Z La Comissió Mixta de Transferències Govern – Consells Insulars aprova el traspàs de les funcions i els serveis de joventut i lleure al Consell Insular de Mallorca 3439256 2018-07-31T08:14:58Z 2018-07-31T08:14:58Z <div> <div><em><strong>El trasp&#224;s ser&#224; efectiu a partir de l&#8217;1 d&#8217;octubre de 2018</strong></em></div> </div> <p><br class="Apple-interchange-newline" /></p> 2018-07-31T08:14:58Z Neix T'Interessa, un butlletí per al personal de serveis generals de la CAIB 3431411 2018-07-24T06:36:16Z 2018-07-24T06:36:16Z 2018-07-24T06:36:16Z El dia a dia sense aigua, motiu central de la campanya del Govern contra el seu malbaratament 3403767 2018-07-24T06:35:39Z 2018-07-24T06:35:39Z 2018-07-24T06:35:39Z La campanya de prevenció d'incendis se centra enguany en la doble vessant del foc 3403781 2018-07-24T06:33:16Z 2018-07-24T06:33:16Z 2018-07-24T06:33:16Z El Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere 2017-2019 ja compleix amb la majoria d'accions 3430573 2018-07-09T10:26:21Z 2018-07-09T10:26:21Z <p>El ple del Consell LGTBI fa balan&#231; dels dos anys d&#8217;aplicaci&#243; de la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals</p> 2018-07-09T10:26:21Z Informe d'impacte social Llei 8/2016 LGTBI 3429355 2018-07-09T10:15:52Z 2018-07-09T10:15:52Z 2018-07-09T10:15:52Z Mapa de recursos LGTBI 3355607 2018-07-06T10:33:32Z 2018-07-06T10:33:32Z <html /> 2018-07-06T10:33:32Z El Govern fomenta el transport interilles amb una actuació sorpresa en ple vol 3399534 2018-06-21T06:41:12Z 2018-06-21T06:41:12Z 2018-06-21T06:41:12Z Les Illes Balears aplicaran el Pla Autonòmic contra la Tracta de Dones i Nines per a l'Explotació Sexual i la Prostitució a partir del mes de desembre 3371065 2018-06-01T08:51:29Z 2018-06-01T08:51:29Z <div> <div><em>La presidenta Armengol presideix la constituci&#243; de la Taula per a la coordinaci&#243; del Pla amb representants de totes les administracions, institucions, entitats i agents implicats</em></div> </div> <p><br class="Apple-interchange-newline" /></p> 2018-06-01T08:51:29Z Convocatòria de subvencions per a comunitats balears a l'exterior per al 2018 2893104 2018-05-25T10:45:38Z 2018-05-25T10:45:38Z <p>Ajudes a la realitzaci&#243; d'activitats de promoci&#243; social, econ&#242;mica i cultural de les Illes Balears per a comunitatsbalears a l'exterior.</p> 2018-05-25T10:45:38Z Balanç dels dos anys d'ençà de l'aprovació de la LLei 8/2016 LGTBI 3353495 2018-05-17T12:27:50Z 2018-05-17T12:27:50Z <p>M&#233;s de mil professionals de l'Administraci&#243; a Balears ja han rebut formaci&#243; espec&#237;fica en diversitat sexual i de g&#232;nere per millorar l'atenci&#243; al col&#183;lectiu LGTBI.</p> 2018-05-17T12:27:50Z Més de 1.000 professionals de l'Administració a Balears ja han rebut formació específica en matèria d'atenció a les persones del col·lectiu LGTBI 3353574 2018-05-17T12:10:29Z 2018-05-17T12:10:29Z 2018-05-17T12:10:29Z El Govern aconsegueix els millors resultats de totes les comunitats autònomes a Facebook 3346622 2018-05-11T06:47:05Z 2018-05-11T06:47:05Z 2018-05-11T06:47:05Z El Govern llança la campanya 'Adopta. Viu' per fomentar l'adopció animal 3288966 2018-05-11T06:46:34Z 2018-05-11T06:46:34Z <p>M&#233;s de 140.000 espectadors &#250;nics han vist el v&#237;deo<span style="font-family: Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><strong> <br /></strong></span></p> 2018-05-11T06:46:34Z Els vincles entre les quatre illes centren la campanya del Dia de les Illes Balears 3288948 2018-05-11T06:45:22Z 2018-05-11T06:45:22Z <p>El v&#237;deo supera les 250.000 reproduccions a Facebook i Instagram</p> 2018-05-11T06:45:22Z Servei d'atenció telefònica 24 h #LGTBI 3305890 2018-04-20T08:46:24Z 2018-04-20T08:46:24Z <p>Servei d'atenci&#243; telef&#242;nica per a lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI) que pateixen discriminaci&#243; o viol&#232;ncia per ra&#243; de la seva orientaci&#243; sexual, identitat de g&#232;nere o expressi&#243; de g&#232;nere.</p> <p>Hi podeu contactar les 24 hores del dia, cada dia de l'any, al tel&#232;fon <strong>971 177 157.</strong></p> 2018-04-20T08:46:24Z LLei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia 3313289 2018-04-17T06:25:26Z 2018-04-17T06:25:26Z 2018-04-17T06:25:26Z "La identitat no s'imposa" campanya de sensibilització per erradicar la transfòbia 3310138 2018-04-12T12:53:55Z 2018-04-12T12:53:55Z <p>V&#237;deo de sensibilitzaci&#243; per erradicar la transf&#242;bia i donar visibilitat a les persones trans*.</p> 2018-04-12T12:53:55Z El Govern exigeix tot el finançament compromès en el pacte d'Estat contra les violències masclistes i recorda que Balears ja compleix les 26 mesures que són de la seva competència 3310572 2018-04-12T11:10:02Z 2018-04-12T11:10:02Z <p>La consellera de Presid&#232;ncia, Pilar Costa, i la directora de l'IBDona, Rosa Cursach, participen en la inauguraci&#243; de la 15&#170; plen&#224;ria de la Red de Pol&#237;ticas de Igualdad</p> 2018-04-12T11:10:02Z El Govern exigeix a l'Estat que solucioni la falta de personal de jutjat de violència sobre la dona 3310555 2018-04-12T10:52:15Z 2018-04-12T10:52:15Z 2018-04-12T10:52:15Z