Notícies: CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT Notícies d'actualitat 2019-02-16T21:43:24Z Govern de les Illes Balears 2019-02-16T21:43:24Z ca El Govern invertirà 25 milions d'euros en la construcció de 195 HPO a Palma 3664213 2019-02-14T12:24:36Z 2019-02-14T12:24:36Z 2019-02-14T12:24:36Z Aprovada la Llei del canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears 3663197 2019-02-13T07:50:16Z 2019-02-13T07:50:16Z 2019-02-13T07:50:16Z Convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials 3628364 2019-02-12T10:36:37Z 2019-02-12T10:36:37Z <p>Convocat&#242;ria de subvencions per instal&#183;lacions fotovoltaiques i microe&#242;liques dirigida a particulars, entitats sense &#224;nim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (BOIB 163 de 29/12/2018)</p> 2019-02-12T10:36:37Z Prop de 600.000 euros destinats a millorar les parades del TIB del corredor de la badia d'Alcúdia 3659649 2019-02-07T09:17:50Z 2019-02-07T09:17:50Z 2019-02-07T09:17:50Z El Parlament aprova la llei que permetrà al Consell Insular limitar l'accés de vehicles a Formentera 3641513 2019-01-30T11:23:17Z 2019-01-30T11:23:17Z 2019-01-30T11:23:17Z Cohabita - Habitatges protegits en cessió d'ús 3635845 2019-01-18T13:32:06Z 2019-01-18T13:32:06Z <p>Concurs Cohabita - Habitatges protegits en cessi&#243; d'&#250;s</p> 2019-01-18T13:32:06Z Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en llocs d'accés públic, dins el marc de l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears 3610427 2019-01-15T19:16:58Z 2019-01-15T19:16:58Z <p>L&#8217;objecte d&#8217;aquesta Resoluci&#243; &#233;s aprovar i regular, la convocat&#242;ria p&#250;blica d&#8217;ajudes per fomentar la instal&#183;laci&#243; de punts de rec&#224;rrega r&#224;pida i semir&#224;pida d&#8217;&#250;s p&#250;blic per a vehicle el&#232;ctric.</p> 2019-01-15T19:16:58Z Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics, dins el marc de l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears (Convocatòria de lots) 3610334 2019-01-15T19:13:23Z 2019-01-15T19:13:23Z <p class="Lul">L&#8217;objecte d&#8217;aquesta Resoluci&#243; &#233;s aprovar i regular, la convocat&#242;ria p&#250;blica d&#8217;ajudes per fomentar la instal&#183;laci&#243; de punts de rec&#224;rrega r&#224;pida d&#8217;acc&#233;s p&#250;blic per a vehicle el&#232;ctric, mitjan&#231;ant l'assignaci&#243; per lots de les diferents zones.<strong></strong></p> 2019-01-15T19:13:23Z Convocatòria de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric, destinada a l'administració pública i entitats públiques dependents, dins el marc de l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears 3610401 2019-01-15T19:10:32Z 2019-01-15T19:10:32Z <p>Convocat&#242;ria p&#250;blica d&#8217;ajudes per fomentar la instal&#183;laci&#243; de nous punts de rec&#224;rrega p&#250;blics per a vehicle el&#232;ctric.Tamb&#233; &#233;s objecte d&#8217;aquesta convocat&#242;ria subvencionar addicionalment la instal&#183;laci&#243; de p&#232;rgoles fotovoltaiques i sistemes d&#8217;acumulaci&#243; d&#8217;i&#243; liti que s&#8217;incorporin als nous punts de rec&#224;rrega per al seu subministrament.</p> 2019-01-15T19:10:32Z Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega 3629421 2019-01-11T13:52:26Z 2019-01-11T13:52:26Z <p>Convocat&#242;ria de subencions per a la instal&#183;laci&#243; de punts de rec&#224;rrega (BOIB 163 de 29/12/2018)</p> 2019-01-11T13:52:26Z Armengol: "Amb l'entrada en servei del tram fins a Manacor, tota la xarxa ferroviària de Mallorca està electrificada" 3631267 2019-01-10T08:31:22Z 2019-01-10T08:31:22Z 2019-01-10T08:31:22Z Finestreta tramitació autoconsum (v.10/01/2019) 2693698 2019-01-10T07:55:23Z 2019-01-10T07:55:23Z <html /> 2019-01-10T07:55:23Z Instal·lacions d'autoconsum (document aclaridor de 12 de desembre de 2018) 2693657 2019-01-08T11:31:43Z 2019-01-08T11:31:43Z 2019-01-08T11:31:43Z Convocatòria de subvencions per fomentar els vehicles amb conductor (VTC) i autotaxis elèctrics, híbrids endollables, alimentats amb GNC o GLP i de baixes emissions 2319379 2019-01-08T11:22:11Z 2019-01-08T11:22:11Z <p><strong>Convocat&#242;ria de subvencions per fomentar els vehicles amb conductor (VTC) i autotaxis el&#232;ctrics, h&#237;brids endollables, alimentats amb GNC o GLP i de baixes emissions (BOIB 163 de 29/12/2018)<br /></strong></p> 2019-01-08T11:22:11Z Programa de foment del lloguer d'habitatges 2018. Termini finalitzat 3018640 2019-01-07T08:43:43Z 2019-01-07T08:43:43Z 2019-01-07T08:43:43Z L' Ibavi i l'Ajuntament de Calvià invertiran 6 milions d'euros en la construcció de 48 HPO a Magaluf 3604590 2018-12-11T12:42:04Z 2018-12-11T12:42:04Z 2018-12-11T12:42:04Z Publicitat sobre les actuacions realitzades a través de les línies de subvenció cofinançades amb fons FEDER 3577519 2018-11-19T13:32:33Z 2018-11-19T13:32:33Z <p>A continuaci&#243; es detallen totes les actuacions realitzades en les diferents convocat&#242;ries d'ajudes de la DG d'Energia i Canvi Clim&#224;tic cofinan&#231;ades amb fons FEDER, per tal de donar difusi&#243; a les inversions realitzades.</p> 2018-11-19T13:32:33Z Estadístiques energètiques de les Illes Balears 2015-2016 3575656 2018-11-16T09:16:09Z 2018-11-16T09:16:09Z 2018-11-16T09:16:09Z Notificacions electròniques de sancions de transports 3565210 2018-11-09T16:46:10Z 2018-11-09T16:46:10Z 2018-11-09T16:46:10Z Els tècnics voluntaris ja han inspeccionat 500 habitatges afectats per les inundacions i ampliaran les revisions a Artà 3533659 2018-10-24T12:00:26Z 2018-10-24T12:00:26Z 2018-10-24T12:00:26Z Grups d'arquitectes, aparelladors i pèrits avaluaran els habitatges afectats per la riuada per garantir-ne la seguretat 3527122 2018-10-16T10:38:30Z 2018-10-16T10:38:30Z 2018-10-16T10:38:30Z Els afectats per la torrentada tindran una targeta de transport públic gratuïta 3527112 2018-10-16T10:32:38Z 2018-10-16T10:32:38Z <p><strong><em>Es posar&#224; en marxa un servei d&#8217;autob&#250;s cada hora entre Sant Lloren&#231; i Manacor, que se suma a la l&#237;nia regular avui recuperada</em></strong></p> 2018-10-16T10:32:38Z Convocatòria de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric 3520666 2018-10-08T10:20:41Z 2018-10-08T10:20:41Z <p>Resoluci&#243; del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 4 d&#8217;octubre de 2018, per la qual s&#8217;aprova la convocat&#242;ria p&#250;blica de subvencions per a la implantaci&#243; d&#8217;instal&#183;lacions de refrigeraci&#243; basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d&#8217;alt potencial d&#8217;escalfament atmosf&#232;ric en establiments dedicats a la distribuci&#243; comercial (Pla PIMA FRIO)</p> 2018-10-08T10:20:41Z L'Institut Balear de l'Habitatge cedeix dos habitatges de protecció pública a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca. 3518889 2018-10-04T11:25:21Z 2018-10-04T11:25:21Z 2018-10-04T11:25:21Z Comença la segona fase de la millora integral del port interior de Ciutadella, amb una inversió total de 3,3 milions 3517011 2018-10-03T13:27:01Z 2018-10-03T13:27:01Z 2018-10-03T13:27:01Z Més de 4,3 milions d'estalvi fiscal en el primer any de vigència de la donació amb definició a Menorca 3517000 2018-10-03T13:23:38Z 2018-10-03T13:23:38Z 2018-10-03T13:23:38Z Armengol: "Des d'avui totes les persones que tenguin la targeta ciutadana de Palma també podran emprar-la per anar en metro" 3513536 2018-10-02T13:11:21Z 2018-10-02T13:11:21Z 2018-10-02T13:11:21Z PortsIB inverteix 1,2 milions en la millora integral del Port de Sant Antoni de Portmany 3493324 2018-09-13T11:52:51Z 2018-09-13T11:52:51Z 2018-09-13T11:52:51Z Iniciada la campanya de controls d' HPO a Eivissa amb 40 inspeccions i l'obertura de 14 expedients per possible ús fraudulent d'habitatge protegit 3493310 2018-09-13T11:51:23Z 2018-09-13T11:51:23Z 2018-09-13T11:51:23Z El Govern aprova el Projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears 3465380 2018-09-10T06:08:15Z 2018-09-10T06:08:15Z 2018-09-10T06:08:15Z Acord entre Govern, Consell i Ajuntament per adquirir els quarters des Castell 3482118 2018-09-04T07:34:45Z 2018-09-04T07:34:45Z 2018-09-04T07:34:45Z El Govern puja fins a 7,4 milions les ajudes de lloguer i amplia als 900 euros mensuals el límit per accedir-hi 3482091 2018-09-04T07:31:01Z 2018-09-04T07:31:01Z 2018-09-04T07:31:01Z Les millores dels ports de gestió indirecta suposaran una inversió global de 124 milions d'euros 3482066 2018-09-04T07:19:10Z 2018-09-04T07:19:10Z 2018-09-04T07:19:10Z Ports de les Illes Balears elabora un estudi cartogràfic dels fons marins en les instal·lacions portuàries de gestió directa 3482052 2018-09-04T07:15:35Z 2018-09-04T07:15:35Z 2018-09-04T07:15:35Z Primera escala del creuer Crystal Serenity al Port de Ciutadella 3482035 2018-09-04T07:12:32Z 2018-09-04T07:12:32Z 2018-09-04T07:12:32Z La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha destinat 10,6 milions a ajudes directes a famílies i comunitats de veïnats per accedir i millorar l'habitatge els darrers tres anys 3482010 2018-09-04T07:08:34Z 2018-09-04T07:08:34Z 2018-09-04T07:08:34Z Un total de 667 amarristes dels ports d'Andratx, Banyalbufar, Ciutadella, Fornells, Portocolom, Sant Antoni i s'Estanyol han de sol·licitar una nova autorització per mantenir el lloc 3481958 2018-09-04T07:04:01Z 2018-09-04T07:04:01Z 2018-09-04T07:04:01Z 12.000 persones han viatjat amb el nou servei de bus de Formentor durant juliol 3481998 2018-09-04T07:02:54Z 2018-09-04T07:02:54Z 2018-09-04T07:02:54Z La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ja disposa d'un registre públic per consultar els vaixells dedicats al xàrter nàutic 3481943 2018-09-04T06:48:30Z 2018-09-04T06:48:30Z 2018-09-04T06:48:30Z Balears signa el conveni d'habitatge amb l'Estat, que aporta 34,6 milions, i garanteix 84 milions a habitatge per als propers 4 anys 3480901 2018-09-03T12:42:31Z 2018-09-03T12:42:31Z 2018-09-03T12:42:31Z CTM, SFM i IBdona signen un compromís per aplicar mesures contra les violències masclistes en el transport públic 3480882 2018-09-03T12:38:40Z 2018-09-03T12:38:40Z 2018-09-03T12:38:40Z Finalitzen les obres de la nova coberta de l'Estació Intermodal 3480863 2018-09-03T12:34:26Z 2018-09-03T12:34:26Z 2018-09-03T12:34:26Z Convocatòria de subvenció per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica dirigida a administracions locals i entitats públiques depenents 2695343 2018-09-03T10:10:34Z 2018-09-03T10:10:34Z <p>Convocat&#242;ria de subvenci&#243; per el foment d'instal&#183;lacions d'energia solar fotovoltaica dirigida a administracions locals i entitats p&#250;bliques depenents</p> 2018-09-03T10:10:34Z Es posa en marxa el programa Cohabita, per accedir a l'habitatge a través de cooperatives 3444220 2018-08-01T09:17:02Z 2018-08-01T09:17:02Z 2018-08-01T09:17:02Z Pacte de Batles i Batlesses 2680041 2018-07-17T11:46:31Z 2018-07-17T11:46:31Z 2018-07-17T11:46:31Z Entra en funcionament la llançadora a Formentor per facilitar un accés còmode al far 3431949 2018-07-11T07:19:14Z 2018-07-11T07:19:14Z 2018-07-11T07:19:14Z Convocatòria pública de subvencions per fomentar la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics al sector privat 2675787 2018-06-26T11:22:00Z 2018-06-26T11:22:00Z <p>Convocat&#242;ria p&#250;blica de subvencions per fomentar la infraestructura de rec&#224;rrega de vehicles el&#232;ctrics, dirigida a empreses de lloguer de vehicles, a establiments tur&#237;stics, a tallers de reparaci&#243; de vehicles i a d'altres empreses.</p> 2018-06-26T11:22:00Z La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ja ha autoritzat sis nous projectes de petits parcs fotovoltaics i en tramita altres sis amb una potència total de 37 megawatts 3403846 2018-06-25T08:13:52Z 2018-06-25T08:13:52Z 2018-06-25T08:13:52Z Entra en servei el primer punt d'informació mòbil de transport públic a l'aeroport de Palma de l'Aerotib, EMT i taxi 3403817 2018-06-25T08:09:19Z 2018-06-25T08:09:19Z 2018-06-25T08:09:19Z El nou accés d'embarcament del passatge del port de Son Blanc entra demà en servei 3398343 2018-06-19T09:15:23Z 2018-06-19T09:15:23Z 2018-06-19T09:15:23Z