Noticias: VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TURISMO http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=2390298&lang=es&tipo=rss_2.0 Noticias de actualidad es Fri, 26 Apr 2019 15:37:44 GMT Govern de les Illes Balears 2019-04-26T15:37:44Z es Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears La Dirección General de Desarrollo Tecnológico http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=31719&lang=es&coduo=2390298 <p>Funciones, organizaci&#243;n, infraestructuras</p> Fri, 26 Apr 2019 10:22:29 GMT 31719 2019-04-26T10:22:29Z La empresa de ingeniería Sampol adquiere una parcela en el ParcBit, que podrá alojar un nuevo edificio con oficinas http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3735595&lang=es&coduo=2390298 Thu, 25 Apr 2019 13:02:40 GMT 3735595 2019-04-25T13:02:40Z La Comisión Europea reconoce las Islas Baleares como Región Europea de la Economía Social en un seminario celebrado en el ParcBit http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3735587&lang=es&coduo=2390298 Thu, 25 Apr 2019 12:53:26 GMT 3735587 2019-04-25T12:53:26Z Salud y Medio Ambiente animan a los ayuntamientos costeros a adherirse a la red de playas sin humo http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3735579&lang=es&coduo=2390298 Thu, 25 Apr 2019 12:44:32 GMT 3735579 2019-04-25T12:44:32Z Un 83% de los residentes en las islas consideran necesaria una participación activa de las Baleares en el proyecto europeo http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3735569&lang=es&coduo=2390298 Thu, 25 Apr 2019 12:33:51 GMT 3735569 2019-04-25T12:33:51Z Seis proyectos financiados con Fondos FEDER y un estudio para la diversificación económica han sido bien valorados por el Ministerio de Hacienda http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3735560&lang=es&coduo=2390298 Thu, 25 Apr 2019 12:27:21 GMT 3735560 2019-04-25T12:27:21Z La UIB y la Fundació Bit analizarán la percepción de las fakenews (noticias falsas) entre el alumnado de las Islas Baleares http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3735538&lang=es&coduo=2390298 Thu, 25 Apr 2019 12:24:08 GMT 3735538 2019-04-25T12:24:08Z Ajuts destinats a promoure implantació d'eines i processos TIC http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3732574&lang=es&coduo=2390298 <p>Convocat&#242;ria per concedir ajuts destinats a promoure la implantaci&#243; d'eines TIC i processos basats en TIC per a la millora de la gesti&#243; empresarial de les pimes i asals de les Illes Balears mitjan&#231;ant l'instrument de bons tecnol&#242;gics</p> Wed, 17 Apr 2019 10:20:43 GMT 3732574 2019-04-17T10:20:43Z Convocatoria para conceder ayudas destinadas a promover la implantación de herramientas y procesos basados en TIC http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3732496&lang=es&coduo=2390298 <p>Convocatoria para conceder ayudas destinadas a promover la implantaci&#243;n de herramientas <span style="color: #ff0000;">TIC</span> y procesos basados en <span style="color: #ff0000;">TIC</span> para la mejora de la gesti&#243;n empresarial de las pymes y <span style="color: #ff0000;">asals</span> de las Islas Baleares mediante el instrumento de buenos tecnol&#243;gicos.</p> Wed, 17 Apr 2019 08:27:18 GMT 3732496 2019-04-17T08:27:18Z El impuesto de turismo sostenible permite destinar más de un millón de euros a la investigación de la Xylella fastidiosa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3732152&lang=es&coduo=2390298 Tue, 16 Apr 2019 13:37:14 GMT 3732152 2019-04-16T13:37:14Z La Fundación Bit ofrece dos seminarios de gestión de proyectos y planificación estratégica para empresas dentro del proyecto Factoría de Innovación http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3731393&lang=es&coduo=2390298 Mon, 15 Apr 2019 12:55:52 GMT 3731393 2019-04-15T12:55:52Z Ya son 210 las empresas inscritas en los Segmentos Estratégicos Turísticos, que se fundamentan en la colaboración públicoprivada http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3729699&lang=es&coduo=2390298 Fri, 12 Apr 2019 08:55:32 GMT 3729699 2019-04-12T08:55:32Z La AETIB y el Consell de Ibiza dan a conocer los Segmentos Estratégicos Turísticos en la isla pitiusa para crear productos más competitivos http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3729672&lang=es&coduo=2390298 Fri, 12 Apr 2019 08:49:28 GMT 3729672 2019-04-12T08:49:28Z La Agencia de Estragetia Turística de las Islas Baleares asiste a una nueva reunión del proyecto europeo BRANDTour http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3729620&lang=es&coduo=2390298 Fri, 12 Apr 2019 08:29:30 GMT 3729620 2019-04-12T08:29:30Z Medio Ambiente adjudica las obras de remodelación y ampliación de la depuradora de Porreres http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3729605&lang=es&coduo=2390298 Fri, 12 Apr 2019 08:19:54 GMT 3729605 2019-04-12T08:19:54Z Las Islas Baleares registran en marzo un nuevo máximo histórico de afiliaciones a la Seguridad Social con 458.019 trabajadores http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3729595&lang=es&coduo=2390298 Fri, 12 Apr 2019 08:16:42 GMT 3729595 2019-04-12T08:16:42Z El nou centre de visitants del convent de Nostra Senyora de Loreto serà una realitat l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3729045&lang=es&coduo=2390298 <p>Durant la convocat&#242;ria p&#250;blica del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics de l'any 2017 per a inversions en obres i actuacions de millora tur&#237;stica, l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre va participar amb el projecte de rehabilitaci&#243; d'una secci&#243; del convent de Nostra Senyora de Loreto per a l'habilitaci&#243; d'un nou centre de visitants.</p> <p>El conjunt de l'edifici destaca pel seu volum, sent sens dubte dels m&#233;s emblem&#224;tics del municipi. Consta per una banda, vora la Pla&#231;a de l'Esgl&#233;sia, de la parr&#242;quia de la Mare de D&#233;u de Loreto, a la Costa des Pou, la casa consistorial, i al passeig lateral trobam la biblioteca, locals socials i altres depend&#232;ncies municipals. &#201;s en aquest lloc, a la cantonada sudest, al refector del convent de Nostra Senyora de Loreto, on trobam l'edifici que es pret&#233;n rehabilitar i que actualment es troba en runes.</p> <p>El projecte consistir&#224; en dues fases. Durant la primera fase, es rehabilitar&#224; la totalitat de l'edifici objecte de la intervenci&#243;, amb un pressupost de 650.000 &#8364;. Posteriorment, es procedir&#224; a habilitar un nou centre de visitants de la localitat, amb una despesa que s'aproxima als 45.000 &#8364;, i que albergar&#224; un punt d'informaci&#243; tur&#237;stica, una nova cafeteria i una tenda de souvenirs i productes d'artesania local. A m&#233;s, el projecte contempla una nova aula multifuncional i un espai interactiu sobre el municipi i el Pla de Mallorca, explicant als visitants la seva hist&#242;ria, les tradicions, el seu patrimoni hist&#242;ric i etnol&#242;gic, l'economia de la comarca, l'agricultura i la ramaderia, i tota la informaci&#243; sobre els diferents establiments que d&#243;nen servei al sector tur&#237;stic.</p> <p>La Junta Rectora del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics acord&#224; el finan&#231;ament del projecte amb una aportaci&#243; de fins a 500.000 &#8364;, a trav&#233;s d'un conveni de col&#183;laboraci&#243; amb l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre.&#160;</p> Thu, 11 Apr 2019 11:56:16 GMT 3729045 2019-04-11T11:56:16Z El Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics aportarà casi 500.000 € a la segona fase de rehabilitació de la Defensora Sollerense http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3728752&lang=es&coduo=2390298 <p>Considerat com un dels projectes m&#233;s reivindicats als darrers anys, el municipi de S&#243;ller comptar&#224; molt aviat amb l'espai de l'edifici rehabilitat de la Defensora Sollerense.</p> <p>Es tracta d'un edifici de titularitat municipal situat al centre urb&#224; de S&#243;ller, entre els carrers d'en Real i Uni&#243;. Va ser constru&#239;t l'any 1887 per a la realitzaci&#243; de representacions de teatre i altres activitats, i que amb el pas del temps va quedar en des&#250;s. L'objectiu del projecte de rehabilitaci&#243; &#233;s el de mantenir i respectar-ne el car&#224;cter original d'aquest edifici emblem&#224;tic, adaptant-lo nom&#233;s a les noves necessitats i usos. El projecte compt&#224; pr&#232;viament amb un concurs d'idees per a la redacci&#243; del nou projecte, una primera fase d'actuacions per a l'inici de les obres executat per l'Ajuntament de S&#243;ller, i la segona fase de rehabilitaci&#243; de l'espai que compta amb el finan&#231;ament del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics fins al 80% del pressupost, amb una aportaci&#243; de 474.406,38 &#8364;.&#160;</p> <p>La ciutat de S&#243;ller est&#224; ampliant des de fa alguns anys la seva temporada tur&#237;stica, allargant-la durant els mesos d'hivern gr&#224;cies al refor&#231; de l'oferta complement&#224;ria i la potenciaci&#243; del turisme senderista, paisatg&#237;stic i esportiu que ajuda a la desestacionalitzaci&#243;. Projectes com la rehabilitaci&#243; de la Defensora Sollerense suposen una altra passa per augmentar el volum i l'atractiu tur&#237;stic durant la temporada baixa amb la potenciaci&#243; del turisme cultural.</p> Thu, 11 Apr 2019 08:42:52 GMT 3728752 2019-04-11T08:42:52Z Proyectos de investigación científica y tecnológica para el periodo 2018-2022 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3576845&lang=es&coduo=2390298 Thu, 11 Apr 2019 08:13:02 GMT 3576845 2019-04-11T08:13:02Z Una trentena de empresas de Menorca reciben el distintivo de calidad SICTED, gestionado en Baleares por la AETIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3717822&lang=es&coduo=2390298 Wed, 03 Apr 2019 14:35:46 GMT 3717822 2019-04-03T14:35:46Z Firman el convenio que permitirá ordenar y regular el fondeo en el Estany des Peix, proyecto financiado con el Impuesto de Turismo Sostenible http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3717806&lang=es&coduo=2390298 Wed, 03 Apr 2019 14:31:25 GMT 3717806 2019-04-03T14:31:25Z Aprobado el Plan de Actuaciones del Centro Baleares Europa (CBE) para el ejercicio 2019, que afianza el papel de la oficina en Bruselas http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3702892&lang=es&coduo=2390298 Fri, 22 Mar 2019 14:22:53 GMT 3702892 2019-03-22T14:22:53Z Autorizado un gasto de 800.000 € en bonos tecnológicos para pymes y asociaciones que deseen mejorar sus herramientas TIC http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3702882&lang=es&coduo=2390298 Fri, 22 Mar 2019 14:18:36 GMT 3702882 2019-03-22T14:18:36Z La AETIB participa en el Salon Destination Nature para posicionar la oferta de naturaleza y senderismo balear en el mercado francés http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3700368&lang=es&coduo=2390298 Tue, 19 Mar 2019 16:00:53 GMT 3700368 2019-03-19T16:00:53Z 17 empresas de Ibiza reciben el distintivo de calidad SICTED, un sistema coordinado en Baleares por la AETIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3700358&lang=es&coduo=2390298 Tue, 19 Mar 2019 15:58:09 GMT 3700358 2019-03-19T15:58:09Z Aprobado el Decreto de carrera investigadora con el que se regulan las condiciones laborales del personal investigador del IdISBa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3700347&lang=es&coduo=2390298 Tue, 19 Mar 2019 15:49:29 GMT 3700347 2019-03-19T15:49:29Z La Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares da a conocer los Segmentos Estratégicos Turísticos en Menorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3700338&lang=es&coduo=2390298 Tue, 19 Mar 2019 15:41:52 GMT 3700338 2019-03-19T15:41:52Z Curso de turismo accesible para los guías turísticos de las Islas Baleares gracias a la AETIB, el COGTIB y el proyecto europeo NEWSCAT http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3700330&lang=es&coduo=2390298 Tue, 19 Mar 2019 15:39:07 GMT 3700330 2019-03-19T15:39:07Z ParcBit Inspira, un programa de actividades de la Fundació Bit para compartir conocimiento tecnológico http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3695621&lang=es&coduo=2390298 Tue, 12 Mar 2019 12:20:51 GMT 3695621 2019-03-12T12:20:51Z El Consell de Govern se da por enterado de la aprobación del Plan de Actuaciones de IBETEC para 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3694811&lang=es&coduo=2390298 Mon, 11 Mar 2019 16:35:47 GMT 3694811 2019-03-11T16:35:47Z Después de reunirse con touroperadores alemanes, el Govern prevé unas cifras turísticas parecidas a 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3694801&lang=es&coduo=2390298 Mon, 11 Mar 2019 16:30:20 GMT 3694801 2019-03-11T16:30:20Z 95 empresas de rent a car de Baleares han obtenido el distintivo de calidad de la Dirección General de Consumo http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3694792&lang=es&coduo=2390298 Mon, 11 Mar 2019 16:27:21 GMT 3694792 2019-03-11T16:27:21Z El Govern cierra un acuerdo en la feria ITB de Berlín para reducir los plásticos en los hoteles de las Islas Baleares http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3691102&lang=es&coduo=2390298 Thu, 07 Mar 2019 10:28:11 GMT 3691102 2019-03-07T10:28:11Z Las Islas Baleares dan a conocer al mercado alemán sus iniciativas a favor de la sostenibilidad turística http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3691127&lang=es&coduo=2390298 Thu, 07 Mar 2019 10:27:52 GMT 3691127 2019-03-07T10:27:52Z Govern y Consell de Mallorca presentan en la ITB las mejoras en el servicio de acceso restringido al faro de Formentor http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3691089&lang=es&coduo=2390298 Thu, 07 Mar 2019 10:27:13 GMT 3691089 2019-03-07T10:27:13Z La apuesta por la calidad turística y la sostenibilidad ha mejorado un 52% la facturación del mercado alemán en las Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3691071&lang=es&coduo=2390298 Thu, 07 Mar 2019 10:26:51 GMT 3691071 2019-03-07T10:26:51Z Gracias al Impuesto de Turismo Sostenible, las vías ciclistas de Mallorca contarán con 355 nuevas señalizaciones http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3691170&lang=es&coduo=2390298 Thu, 07 Mar 2019 10:14:57 GMT 3691170 2019-03-07T10:14:57Z La sostenibilidad, eje principal de la promoción turística de las Islas Baleares en la feria turística ITB Berlin http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3691039&lang=es&coduo=2390298 Thu, 07 Mar 2019 09:28:51 GMT 3691039 2019-03-07T09:28:51Z El Govern adjudica el estudio arqueológico y patrimonial de la casa de sa Senieta para la creación del Museo de Formentera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3691021&lang=es&coduo=2390298 Thu, 07 Mar 2019 09:21:01 GMT 3691021 2019-03-07T09:21:01Z Las Islas Baleares registran en febrero un máximo histórico de 433.776 afiliaciones a la Seguridad Social y más llamamientos a fijos discontinuos http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3691005&lang=es&coduo=2390298 Thu, 07 Mar 2019 09:16:12 GMT 3691005 2019-03-07T09:16:12Z La Universitat de les Illes Balears e IBETEC colaborarán en la investigación sobre los usos de la red pública de comunicaciones http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3690926&lang=es&coduo=2390298 Thu, 07 Mar 2019 08:49:49 GMT 3690926 2019-03-07T08:49:49Z El Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics acorda finançar el nou aparcament públic de Bunyola http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3690754&lang=es&coduo=2390298 <p>Considerat com una de les infraestructures fonamentals per a la millora de l'activitat tur&#237;stica de Bunyola i una distribuci&#243; m&#233;s eficient de l'espai, el nou aparcament que es contruir&#224; al carrer de la Costa de l'Estaci&#243; habilitar&#224; una trentena de noves places d'aparcament per a vehicles. A escassos cinquanta metres de l'estaci&#243; de tren de Bunyola, aquesta nova infraestructura millorar&#224; notablement la mobilitat al centre d'aquesta localitat i permetr&#224; esponjar els carrers annexos.</p> <p>El projecte correspon a un conveni de col&#183;laboraci&#243; subscrit l'any 2017 entre el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics i l'Ajuntament de Bunyola. Pressupostat en 205.932,04 &#8364;, el consorci aportar&#224; fins a 151.843,17 &#8364;.&#160;&#160;</p> Thu, 07 Mar 2019 07:57:38 GMT 3690754 2019-03-07T07:57:38Z El Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics col·laborarà en la rehabilitació de la Creu d'en Revull de Sant Joan http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3687513&lang=es&coduo=2390298 <p>Havent finalitzat la convocat&#242;ria p&#250;blica d'inversions en mat&#232;ria tur&#237;stica a l'any 2017, l'Ajuntament de Sant Joan va proposar el projecte de rehabilitaci&#243; de la creu d'en Revull i un espai p&#250;blic annex amb l'objectiu de millorar la imatge d'un dels accessos a aquest municipi i de conservar el valu&#243;s patrimoni hist&#242;ric d'aquesta localitat del Pla de Mallorca.</p> <p>Pressupostat aquest projecte en 207.542,77 &#8364;, el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics es compromet a finan&#231;ar-lo amb 165.693,18 &#8364;.</p> <p>Les obres suposaran principalment la conservaci&#243; de la creu de terme, coneguda com a la creu d'en Revull o Re&#252;ll. Localitzada a la pla&#231;a de sa Creu, entre el cam&#237; de son Bar&#243; i la carretera de Petra, est&#224; considerada com un dels monuments de m&#233;s valor cultural i patrimonial del municipi, i actualment es troba en una situaci&#243; obsoleta.</p> <p>A m&#233;s de la rehabilitaci&#243; d'aquest element patrimonial, el projecte proposat per l'Ajuntament de Sant Joan destaca tota una s&#232;rie d'actuacions de millora de l'espai, com ara, la substituci&#243; del paviment del s&#242;col, la creaci&#243; d'una zona enjardinada, l'habilitaci&#243; de catorze noves places d'aparcament, la instal&#183;laci&#243; de panells d'informaci&#243; per a la pr&#224;ctica del cicloturisme, un nou circuit biosaludable, i la millora de l'enllumenat p&#250;blic, a m&#233;s d'eliminar les esteses el&#232;ctriques i les de telefonia.&#160; &#160;&#160;</p> Tue, 05 Mar 2019 10:17:08 GMT 3687513 2019-03-05T10:17:08Z El vicepresident Antoni Sansó recepciona les obres del projecte de Boulevard de la Platja de Muro http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3687016&lang=es&coduo=2390298 <p>Corresponent a un projecte molt reivindicat pels residents i empresaris tur&#237;stics de la Platja de Muro, el vicepresident del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics, Antoni Sans&#243;, ha pogut assistir aquesta setmana a la recepci&#243; de les obres de la segona fase de creaci&#243; d'un boulevard entre el carrer de Rodr&#237;guez de la Fuente i el carrer de Jui&#224;, a la zona de ses Fotges, del terme municipal de Muro.</p> <p>Les obres han consistit en l'eliminaci&#243; del tr&#224;nsit rodat de vehicles i places d'aparcament per un passeig per a vianants, modificant tota la pavimentaci&#243; per un empedrat, la instal&#183;laci&#243; de nou mobiliari urb&#224;, zones enjardinades i nou enllumenat p&#250;blic, suposat una millora substancial en la imatge d'aquest indret que t&#233; una forta pres&#232;ncia tur&#237;stica i nombrosos estabiments hotelers i negocis que d&#243;nen servei al sector.</p> <p>Entre les futures actuacions que preveu l'Ajuntament de Muro per a aquest indret, es proposa l'execuci&#243; de la darrera fase d'aquest projecte de boulevard, des del carrer de Rodr&#237;guez de la Fuente i el carrer de Roman&#237;.&#160;</p> <p>El projecte pressupostat en 635.974,48 &#8364; ha estat excutat i supervisat pel Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics i ha comptat amb la col&#183;laboraci&#243; de l'Ajuntament de Muro i de l'Associaci&#243; Hotelera de la Platja de Muro.</p> Tue, 05 Mar 2019 08:19:06 GMT 3687016 2019-03-05T08:19:06Z Los fondos europeos, aliados del Govern balear en su apuesta por la innovación, el medio ambiente y el empleo http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3683224&lang=es&coduo=2390298 Mon, 04 Mar 2019 12:45:18 GMT 3683224 2019-03-04T12:45:18Z Reconocimiento a la innovación balear en Barcelona durante el Mobile World Congress 2019 y el 4 Years From Now http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3683126&lang=es&coduo=2390298 Mon, 04 Mar 2019 12:39:37 GMT 3683126 2019-03-04T12:39:37Z El Govern duplicará la capacidad de almacenaje con un nuevo centro de procesamiento de datos en el ParcBit http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3683095&lang=es&coduo=2390298 Mon, 04 Mar 2019 12:30:00 GMT 3683095 2019-03-04T12:30:00Z El Consell de Govern reclama a la UE una Política de Cohesión más eficaz y sensible a las necesidades de los territorios insulares http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3683081&lang=es&coduo=2390298 Mon, 04 Mar 2019 12:27:00 GMT 3683081 2019-03-04T12:27:00Z El Impuesto de Turismo Sostenible hará realidad el centro de interpretación del Parque Natural des Trenc-Salobrar de Campos http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3683057&lang=es&coduo=2390298 Mon, 04 Mar 2019 12:16:32 GMT 3683057 2019-03-04T12:16:32Z Las obras de rehabilitación de la muralla de Alcúdia, financiadas con el Impuesto de Turismo Sostenible, estarán finalizadas antes del verano http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3683021&lang=es&coduo=2390298 Mon, 04 Mar 2019 12:08:14 GMT 3683021 2019-03-04T12:08:14Z