Notícies: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=2390298&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Sun, 19 Aug 2018 15:29:13 GMT Govern de les Illes Balears 2018-08-19T15:29:13Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Anunci de licitació del contracte d'obres del projecte de ruta cicloturística de la Badia d'Alcúdia, als termes municipals d'Alcúdia i Santa Margalida http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3460414&lang=ca&coduo=2390298 <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stica licita el contracte d'obres per a l'execuci&#243; del projecte de ruta ciclotur&#237;stica de la Badia d'Alc&#250;dia, als termes municipals d'Alc&#250;dia i Santa Margalida, corresponent al Pla Estrat&#232;gic Tur&#237;stic d'Alc&#250;dia, Platja de Muro i Ca'n Picafort, amb un pressupost base de licitaci&#243; de 568.799,95 &#8364;.</p> <p>La informaci&#243; i tota la documentaci&#243; i els plecs es podran obtenir al perfil del contractant d'aquest consorci de la Plataforma de Contractaci&#243; del Sector P&#250;blic.</p> <p>El termini que tenen els licitadors per presentar les seves proposicions finalitza dia 12 de setembre de 2018.</p> Thu, 16 Aug 2018 09:18:21 GMT 3460414 2018-08-16T09:18:21Z La Conselleria de Turisme i la Secretaria d'Estat de Turisme col·laboraran en la millora de la qualitat turística a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3458949&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 13 Aug 2018 10:27:56 GMT 3458949 2018-08-13T10:27:56Z La Direcció General de Fons Europeus presenta un mapa de consulta de projectes europeus http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3458938&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 13 Aug 2018 10:24:13 GMT 3458938 2018-08-13T10:24:13Z La Conselleria de Turisme ha patrocinat 33 projectes de diversificació i desestacionalització turística entre gener i maig de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3458923&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 13 Aug 2018 10:17:02 GMT 3458923 2018-08-13T10:17:02Z Aprovat el projecte de millora de la senyalització de camins públics de Mancor de la Vall http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3457518&lang=ca&coduo=2390298 <p>El projecte de millora de la senyalitzaci&#243; dels camins p&#250;blics al municipi de Mancor de la Vall ha obtingut l'aprovaci&#243; per part del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics, amb el vistiplau de la part t&#232;cnica del projecte i l'autoritzaci&#243; del seu pressupost, quantificat en un total 6.437,20 &#8364;, del qual aquest consorci es compromet a finan&#231;ar el 80%, amb un import de 5.149,76 &#8364;.</p> <p>Les actuacions descrites s'emmarquen en el projecte de millora de la infraestructura p&#250;blica que fa servir els vistants d'aquest municipi, principalment durant l'&#232;poca d'hivern i primavera amb la pr&#224;ctica del cicloturisme, potenciant aix&#237; la desestacionalitzaci&#243; de l'oferta, com a un dels principals objectius que estableix l'article 92 de la Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears.&#160;&#160;</p> Thu, 09 Aug 2018 13:06:21 GMT 3457518 2018-08-09T13:06:21Z Aprovat el projecte de creació del centre d'interpretació del vi de Santa Maria del Camí http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3457424&lang=ca&coduo=2390298 <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha supervisat i aprovat el projecte d'execuci&#243; per a la creaci&#243; d'un nou centre d'interpretaci&#243; del vi a la localitat de Santa Maria del Cam&#237;, amb un pressupost de 47.385,28 &#8364;, del qual aquest consorci finan&#231;ar&#224; fins a 37.748,83 &#8364;.&#160;</p> <p>Conegut arreu de les Balears com un dels municipis amb m&#233;s tradici&#243; vitivin&#237;cola, Santa Maria del Cam&#237; produeix actualment al voltant del 20% del vi que es comercialitza a Mallorca, amb bodegues molt conegudes, com ara, Maci&#224; Batle, Son Cresp&#237;, 7103, Bodega &#192;ngel, Jaume de Puntir&#243; o Ramany&#224;. Fou un dels pobles que va patir la plaga de la filoxera a finals del segle XIX, per&#242; aconseguiren retornar el conreu de la vinya al municipi, comercialitzar un altre cop el producte, i crear a partir dels anys '80 un vi d'excel&#183;lent qualitat, que actualment &#233;s reconegut entre els millors de tot Espanya i es destina una part de la producci&#243; al mercat europeu.</p> <p>Per tal de posar en valor el vi de la comarca del Raiguer, donar a con&#232;ixer la seva hist&#242;ria, la tradici&#243;, el conreu del ra&#239;m, els antics m&#232;todes de conreu i la seva mecanitzaci&#243; i modernitzaci&#243;, els pagesos que treballaren el camp i els que s'hi dediquen actualment, es crear&#224; aquest centre d'interpretaci&#243; del vi al casc antic de Santa Maria del Cam&#237;. Ubicat a l'edifici de Ca s'Apotecari, de titularitat municipal, donar&#224; a con&#232;ixer a tots els visitants la informaci&#243; que precisen sobre aquest producte, potenciant l'enoturisme com a activitat desestacionalitzadora.</p> Thu, 09 Aug 2018 11:38:25 GMT 3457424 2018-08-09T11:38:25Z Guia informativa lloguer turístic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3433885&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 07 Aug 2018 09:16:03 GMT 3433885 2018-08-07T09:16:03Z Assistència tècnica per identificar el potencial tecnològic dels RRHH propis d'Eivissa i Menorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3342523&lang=ca&coduo=2390298 <p style="text-align: justify;">Estimar el potencial i talent tecnol&#242;gic dels recursos humans d'Eivissa i Menorca que es troben fora de les seves illes i el seu possible desenvolupament als parcs tecnol&#242;gics d'Eivissa i Menorca mitjan&#231;ant l'atracci&#243; i/o creaci&#243; d'empreses especialit&#231;ades en l'economia del coneixement.</p> Tue, 07 Aug 2018 08:52:24 GMT 3342523 2018-08-07T08:52:24Z Convocatòria d'ajuts 2018-2020 (en termini de presentació de sol·licituds) per a PIMES i ASALS per a la realització d'activitat R+D+i http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3404910&lang=ca&coduo=2390298 <p>Resoluci&#243; d' 1 de juny de 2018 de la consellera d'innovaci&#243;, Recerca i Turisme per la qual s'aprova la convocat&#242;ria d'ajuts per a pimes i agrupacions sense &#224;nim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnol&#242;gic o innovaci&#243; pera&#160; dur a termre acccions en mat&#232;ria de transfer&#232;ncia del coneixement i activitats innovadores.</p> Tue, 07 Aug 2018 08:46:39 GMT 3404910 2018-08-07T08:46:39Z El Centre Balears Europa convoca quatre beques per realitzar pràctiques a la seva oficina de Brussel·les http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3453582&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 06 Aug 2018 07:30:59 GMT 3453582 2018-08-06T07:30:59Z El campus tecnològic d'estiu del ParcBit premia el projecte DeerGrow de panells LED per a cultius en interior http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3453559&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 06 Aug 2018 07:13:01 GMT 3453559 2018-08-06T07:13:01Z Els turistes a les Illes Balears van fer una despesa de 16.000 milions d'euros durant 2017, un 12% més que l'any anterior http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3450738&lang=ca&coduo=2390298 Fri, 03 Aug 2018 10:30:46 GMT 3450738 2018-08-03T10:30:46Z Turisme aixeca 3 actes de sanció per comercialització turística il·legal de caravanes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3450341&lang=ca&coduo=2390298 Fri, 03 Aug 2018 08:14:55 GMT 3450341 2018-08-03T08:14:55Z Aprovat el projecte de millora del carrer Baladres de Cala Millor http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3448760&lang=ca&coduo=2390298 <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha aprovat el projecte d'execuci&#243; del projecte de segona fase de la millora urbana i semipeotonalitzaci&#243; del carrer Baladres de la localitat de Cala Millor, al terme municipal de Sant Lloren&#231; des Cardassar, amb un pressupost definitiu de 714.062,93 &#8364;, del qual aquest consorci es compromet a finan&#231;ar fins al 70,02% de l'obra, quantificat en 500.000 &#8364;.</p> <p>El projecte afectar&#224; un total de 315 metres d'aquest vial de tr&#224;nsit connector del nucli tur&#237;stic costaner, i consistir&#224; en la reforma de tot el paviment, substitu&#239;nt-lo per llambordes, la renovaci&#243; de totes les xarxes existents, la instal&#183;laci&#243; de nou enllumenat p&#250;blic, jardineria i mobiliari urb&#224;.</p> Thu, 02 Aug 2018 12:47:13 GMT 3448760 2018-08-02T12:47:13Z Aprovat el projecte de segona fase de millora del Passeig Marítim de Cala Millor - Cala Bona http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3448729&lang=ca&coduo=2390298 <p>La segona fase del projecte de reurbanitzaci&#243; i millora del Passeig Mar&#237;tim de Cala Millor i Cala Bona, entre el carrer des Comellar Fondo i el carrer de Mestral, al terme municipal de Son Servera, ha rebut la supervisi&#243; t&#232;cnica favorable i s'ha resolt definitivament per tal de poder licitar les obres a partir de novembre, durant el per&#237;ode de menor activitat tur&#237;stica.</p> <p>El projecte d'obres consistir&#224; en la restituci&#243; de tot el paviment amb Stone-tile i mescla bituminosa al carril bici, i la millora de les xarxes existents, a m&#233;s de la instal&#183;laci&#243; de nou enllumenat p&#250;blic, senyalitzaci&#243; i col&#183;locaci&#243; de nou mobiliari urb&#224;.</p> <p>Les actuacions projectades pretenen completar la modernitzaci&#243; i el perfeccionament d'aquest vial situat a primera l&#237;nia d'un dels indrets on es concentra major activitat al sector tur&#237;stic, amb establiments d'allotjament tur&#237;stic i negocis que d&#243;nen servei als visitants.</p> <p>Comptar&#224; amb un pressupost total de 635.249,43 &#8364;, amb el finan&#231;ament del 78,71% per part del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics, quantificat en 500.000 &#8364;, d'acord amb el conveni de col&#183;laboraci&#243; formalitzat amb l'Ajuntament de Son Servera al desembre de 2017.&#160;</p> Thu, 02 Aug 2018 12:14:37 GMT 3448729 2018-08-02T12:14:37Z Aprovat el projecte de reforma i ampliació de l'oficina d'informació turística de Cala Millor http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3439517&lang=ca&coduo=2390298 <p>La presidenta del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha aprovat el projecte d'execuci&#243; per a la reforma i ampliaci&#243; de l'oficina d'informaci&#243; tur&#237;stica de la localitat de Cala Millor, a m&#233;s de la construcci&#243; de nous banys p&#250;blics.</p> <p>El projecte millorar&#224; i modernitzar&#224; unes instal&#183;lacions que presenten en l'actualitat algunes defici&#232;ncies i moltes mancances a l'hora de donar un servei de qualitat per als visitants d'aquesta localitat on es concentra un nombre important d'establiments i de places hotelers, i que t&#233; un elevat aflu&#232;ncia de turistes durant l'&#232;poca d'estiu.&#160;</p> <p>El consorci seleccion&#224; el projecte durant la convocat&#242;ria p&#250;blica de 2017, at&#232;s que suposa una notable millora de la infraestructura tur&#237;stica i del servei que es d&#243;na al visitant.</p> <p>Compte amb un pressupost total de 172.754,21 &#8364;, del qual el consorci ha aprovat finan&#231;ar un m&#224;xim del 80%, quantificat en 137.790,70 &#8364;.&#160;&#160;</p> Tue, 31 Jul 2018 12:02:11 GMT 3439517 2018-07-31T12:02:11Z Aprovat el projecte de millora de la senyalització turística de Fornalutx http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3439482&lang=ca&coduo=2390298 <p>El projecte consisteix en la instal&#183;laci&#243; de senyalitzaci&#243; nova, tant dins el nucli urb&#224; de Fornalutx com als seus accessos, renovant l'existent i implementant nova rotulaci&#243;, per tal d'informar als visitants d'aquesta localitat i servir-los com a guia dels punts m&#233;s rellevants, dels serveis existents, dels diferents establiments i tamb&#233; per potenciar les activitats i els negocis que es beneficien del sector tur&#237;stic.</p> <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics seleccion&#224; aquest projecte durant la convocat&#242;ria p&#250;blica de 2017 per la import&#224;ncia que suposa aquest projecte a un dels indrets que rep m&#233;s aflu&#232;ncia de visitants, amb motiu del seu atractiu i gran valor arquitect&#242;nic, conegut a nivell internacional i que &#233;s una aturada necess&#224;ria en les excursions de la ruta de Pedra en Sec del recorregut GR-221 que travessa la Serra de Tramuntana.</p> <p>El pressupost de l'actuaci&#243; &#233;s de 31.104,39 &#8364;, del qual aquest consorci finan&#231;ar&#224; el 80%, amb un import de 24.883,11 &#8364;.</p> Tue, 31 Jul 2018 11:34:53 GMT 3439482 2018-07-31T11:34:53Z Aprovat el projecte de remodelació de la Gran Via Puig des Teix, de la localitat de Santa Ponça http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3439450&lang=ca&coduo=2390298 <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha resolt l'aprovaci&#243; del projecte d'execuci&#243; de la remodelaci&#243; de la Gran Via Puig des Teix, de la localitat de Santa Pon&#231;a, al terme municipal de Calvi&#224;.</p> <p>L'actuaci&#243; suposar&#224; una millora substancial a un dels eixos m&#233;s importants d'aquesta localitat tur&#237;stica, i on es concentra major activitat d'aquest sector, amb un nombre elevat de places hoteleres i establiments i negocis que d&#243;nen servei als visitants d'aquest indret de Mallorca.</p> <p>El vial t&#233; una longitud d'aproximadament 595 metres, on es far&#224; una reordenaci&#243; vi&#224;ria i una substituci&#243; completa del paviment, a m&#233;s de millorar el sistema de drenatge de pluvials, una renovaci&#243; de les xarxes existents, nou enllumenat p&#250;blic, la instal&#183;laci&#243; de nou mobiliari urb&#224; i senyalitzaci&#243; informativa, i l'enjardinament de la zona. Les obres tindran una durada de set mesos i s'efectuaran durant l'&#232;poca de l'any amb menor activitat tur&#237;stica.&#160;</p> <p>El projecte s'emmarca en les actuacions que el que consorci contribueix amb el seu finan&#231;ament arran de la convocat&#242;ria p&#250;blica de l'any 2017, amb un pressupost total d'1.249.380,51 &#8364;, del qual el consorci aporta 500.000 &#8364;</p> <p>&#160;</p> Tue, 31 Jul 2018 11:10:35 GMT 3439450 2018-07-31T11:10:35Z Allotjaments turístics - Procediments http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1119943&lang=ca&coduo=2390298 <p>Procediments en mat&#232;ria d'allotjaments tur&#237;stics.</p> Mon, 30 Jul 2018 12:48:56 GMT 1119943 2018-07-30T12:48:56Z La vicepresidenta presenta dues noves eines digitals de la Conselleria de Turisme http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3438850&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 30 Jul 2018 10:33:41 GMT 3438850 2018-07-30T10:33:41Z La jornada #CienciaenelParlamento del 17 de setembre tractarà la política científica i els pol·linitzadors http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3438718&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 30 Jul 2018 07:52:37 GMT 3438718 2018-07-30T07:52:37Z Aprovat el projecte de millora del sistema de pluvials de l'Avinguda Primavera de la Colònia de Sant Jordi http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3437940&lang=ca&coduo=2390298 <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics executar&#224; durant l'hivern el projecte d'obres consistent en la millora del drenatge de les aig&#252;es de pluvials de l'Avinguda Primavera de la localitat de la Col&#242;nia de Sant Jordi, al terme municipal de Ses Salines, amb l'objectiu de resoldre els problemes d'inundacions que han sorgit als darrers anys en aquest indret, destacat com a una de les principals zones d'aflu&#232;ncia de visitants i d'activitat empresarial del sector tur&#237;stic.</p> <p>El projecte compte amb el finan&#231;ament del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics amb un pressupost quantificat en 121.066,65 &#8364;, fruit d'un conveni de col&#183;laboraci&#243; subscrit l'any 2014 amb l'Ajuntament de Ses Salines, el qual fou seleccionat durant la convocat&#242;ria p&#250;blica de projectes d'aquell mateix any.</p> Thu, 26 Jul 2018 06:48:08 GMT 3437940 2018-07-26T06:48:08Z La vicepresidenta anuncia que la sanció de 300.000 € a AirBnb ja és ferma http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3436200&lang=ca&coduo=2390298 Thu, 19 Jul 2018 12:56:03 GMT 3436200 2018-07-19T12:56:03Z Es presenta la línia d'ajudes a les cadenes curtes de comercialització amb 375.000 euros de l'Impost de Turisme Sostenible http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3436192&lang=ca&coduo=2390298 Thu, 19 Jul 2018 12:52:21 GMT 3436192 2018-07-19T12:52:21Z El Govern explica com presentar una DRIAT per fer comercialització turística d'habitatges http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3436181&lang=ca&coduo=2390298 Thu, 19 Jul 2018 12:47:50 GMT 3436181 2018-07-19T12:47:50Z Una jornada al ParcBit acosta els ajuts destinats a l'R+D+I d'àmbit autonòmic, estatal i europeu a les empreses i entitats de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3436163&lang=ca&coduo=2390298 Thu, 19 Jul 2018 12:43:11 GMT 3436163 2018-07-19T12:43:11Z Comença el campus d'estiu "EmprenBit Tech Camp" al Parc Bit http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3436151&lang=ca&coduo=2390298 Thu, 19 Jul 2018 12:39:26 GMT 3436151 2018-07-19T12:39:26Z Adquisició de places turístiques http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2156322&lang=ca&coduo=2390298 <p>Informaci&#243; relativa a l'adquisici&#243; de places tur&#237;stiques</p> Fri, 13 Jul 2018 06:42:06 GMT 2156322 2018-07-13T06:42:06Z El director general d'Innovació presenta un projecte empresarial gestat al CentreBit Menorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3431666&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 10 Jul 2018 12:32:51 GMT 3431666 2018-07-10T12:32:51Z El Govern recupera les estacions per monitoritzar la posidònia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3431654&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 10 Jul 2018 12:28:11 GMT 3431654 2018-07-10T12:28:11Z El teatre Defensora Sollerense reobrirà el 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3431631&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 10 Jul 2018 12:19:04 GMT 3431631 2018-07-10T12:19:04Z El Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics aprova els preus de les places turístiques http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3431607&lang=ca&coduo=2390298 Tue, 10 Jul 2018 12:08:23 GMT 3431607 2018-07-10T12:08:23Z La vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets, visita les instal·lacions del SOCIB al ParcBit http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3430966&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 09 Jul 2018 12:24:55 GMT 3430966 2018-07-09T12:24:55Z El director general d'Innovació i Recerca participa a la reunió d'inici del projecte iBuy a Lituània http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3430947&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 09 Jul 2018 12:19:56 GMT 3430947 2018-07-09T12:19:56Z El Teatre Defensora Sollerense reobrirà el 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3430862&lang=ca&coduo=2390298 <p>La vicepresidenta i consellera d'Innovaci&#243;, Recerca i Turisme, Bel Busquets, ha visitat l'edifici abans que comencin les obres de rehabilitaci&#243;, que compten amb un pressupost d'1.473.669,28 &#8364;, 500.000 &#8364; provinents del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics i la resta seran aportats per l'Ajuntament de S&#243;ller.</p> Mon, 09 Jul 2018 11:53:12 GMT 3430862 2018-07-09T11:53:12Z La Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible aprova el Pla Anual per 2018, dotat amb 110,5 milions d'euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3430566&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 09 Jul 2018 10:03:56 GMT 3430566 2018-07-09T10:03:56Z S'inicïen les obres del futur edifici polivalent i recinte firal de Marratxí http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3430540&lang=ca&coduo=2390298 <p>Les obres del futur edifici polivalent i recinte firal ubicat a Sant Mar&#231;al, Marratx&#237;, s'iniciaren el passat dia 26 de juny de 2018, amb una previsi&#243; de dotze mesos d'execuci&#243;.</p> <p>El projecte contempla dues sales que estaran a disposici&#243; del municipi i donaran servei a diverses activitats relacionades amb l'&#224;mbit tur&#237;stic.</p> <p>El pressupost m&#224;xim &#233;s de 728.301 &#8364;, del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics finan&#231;ar&#224; amb 500.000 &#8364; i l'Ajuntament de Marratx&#237; aportar&#224; la part restant.&#160;</p> Mon, 09 Jul 2018 09:50:00 GMT 3430540 2018-07-09T09:50:00Z El Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics destina 10.600.000 euros a projectes d'inversió en matèria turística http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3430206&lang=ca&coduo=2390298 <p>La Junta Rectora del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics acord&#224; el passat 26 de juny de 2018 finan&#231;ar amb un pressupost de fins a 10.600.000 euros els projectes d'inversi&#243; i les actuacions per a la millora de l'oferta tur&#237;stica a l'illa de Mallorca per a l'any 2018 a trav&#233;s d'una convocat&#242;ria p&#250;blica adre&#231;ada als ajuntaments.</p> <p><span style="font-size: 0.8em;">Les bases de la convocat&#242;ria es publicaren en el BOIB n&#250;mero 84, de 7 de juliol de 2018.</span></p> Mon, 09 Jul 2018 06:00:04 GMT 3430206 2018-07-09T06:00:04Z Impartida una jornada formativa per prevenir les agressions sexuals en el sector turístic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3416307&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 02 Jul 2018 12:07:51 GMT 3416307 2018-07-02T12:07:51Z El Govern obre la convocatòria per presentar candidatures als Premis Turisme de les Illes Balears 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3416254&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 02 Jul 2018 12:04:28 GMT 3416254 2018-07-02T12:04:28Z L'ATB presenta noves eines d'administració electrònica pública en el quart intercanvi regional del projecte europeu BRANDTour a Creta http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3416286&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 02 Jul 2018 12:02:50 GMT 3416286 2018-07-02T12:02:50Z La Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible aprova el Pla Anual per 2018, dotat amb 110,5 milions d'euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3406031&lang=ca&coduo=2390298 Thu, 28 Jun 2018 15:41:17 GMT 3406031 2018-06-28T15:41:17Z La Fundació Bit publica la 'Guia balear de comerç electrònic' http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3406023&lang=ca&coduo=2390298 Thu, 28 Jun 2018 15:34:53 GMT 3406023 2018-06-28T15:34:53Z La vicepresidenta aposta per l'ús ètic del big data en el Dia d'Internet del ParcBit http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3404248&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 25 Jun 2018 16:50:59 GMT 3404248 2018-06-25T16:50:59Z Thomas Cook Group Airline s'interessa pel ParcBit i les seves empreses http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3404240&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 25 Jun 2018 16:45:08 GMT 3404240 2018-06-25T16:45:08Z Una nova línia d'ajuts en recerca i innovació possibilitarà una inversió total de 5 milions d'euros a empreses i grups de recerca de les Illes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3404232&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 25 Jun 2018 16:41:28 GMT 3404232 2018-06-25T16:41:28Z La vicepresidenta Bel Busquets anima els joves a participar a l'Emprenbit Tech Camp, el campus tecnològic d'estiu per a futurs emprenedors http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3404217&lang=ca&coduo=2390298 Mon, 25 Jun 2018 16:36:39 GMT 3404217 2018-06-25T16:36:39Z Convocatòria de beques FPI 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3365623&lang=ca&coduo=2390298 <p>Convocat&#242;ria de subvencions per finan&#231;ar catorze ajuts a titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral amb l&#8217;objectiu de formar-se en recerca cient&#237;fica i t&#232;cnica, d&#8217;acord amb les actuacions seg&#252;ents:<br /><br />Modalitat A: dotze ajuts per a la formaci&#243; de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnol&#242;gic ubicats a les Illes Balears.<br /><br />Modalitat B: dos ajuts per a la formaci&#243; de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears.<br /><br />Taxes acad&#232;miques: catorze ajuts que inclouen la tutela acad&#232;mica de doctorat, l&#8217;obertura i el manteniment de l&#8217;expedient, i la defensa de la tesi doctoral.<br /><br /></p> Mon, 11 Jun 2018 08:55:41 GMT 3365623 2018-06-11T08:55:41Z Balears aposta per la reducció dràstica de residus plàstics amb una normativa pionera a Europa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3390922&lang=ca&coduo=2390298 Fri, 08 Jun 2018 11:10:44 GMT 3390922 2018-06-08T11:10:44Z La vicepresidenta del Govern destaca el paper d'empreses com Hotelbeds per situar les illes com a destinació tecnològica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3390902&lang=ca&coduo=2390298 Fri, 08 Jun 2018 11:06:01 GMT 3390902 2018-06-08T11:06:01Z