Notícies: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=2390298&lang=ca&tipo=rss_0.92 Notícies d'actualitat ca Thu, 21 Jun 2018 06:10:39 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de beques FPI 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3365623&lang=ca&coduo=2390298 <p>Convocat&#242;ria de subvencions per finan&#231;ar catorze ajuts a titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral amb l&#8217;objectiu de formar-se en recerca cient&#237;fica i t&#232;cnica, d&#8217;acord amb les actuacions seg&#252;ents:<br /><br />Modalitat A: dotze ajuts per a la formaci&#243; de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnol&#242;gic ubicats a les Illes Balears.<br /><br />Modalitat B: dos ajuts per a la formaci&#243; de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears.<br /><br />Taxes acad&#232;miques: catorze ajuts que inclouen la tutela acad&#232;mica de doctorat, l&#8217;obertura i el manteniment de l&#8217;expedient, i la defensa de la tesi doctoral.<br /><br /></p> Balears aposta per la reducció dràstica de residus plàstics amb una normativa pionera a Europa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3390922&lang=ca&coduo=2390298 La vicepresidenta del Govern destaca el paper d'empreses com Hotelbeds per situar les illes com a destinació tecnològica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3390902&lang=ca&coduo=2390298 L'ATB, a través del Club de producte de turisme de luxe, organitza un viatge de familiarització per a periodistes alemanys http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3390874&lang=ca&coduo=2390298 Avancen a bon ritme les tasques de rehabilitació a Santa Àgueda, amb fons de l'Impost de Turisme Sostenible http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3390866&lang=ca&coduo=2390298 Finalitzen les obres de les instal·lacions poliesportives de na Ramona, de la Colònia de Sant Jordi http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3382911&lang=ca&coduo=2390298 <p>Aquest dies s'han donat per concloses les obres del projecte de construcci&#243; d'instal&#183;lacions poliesportives de na Ramona, a la Col&#242;nia de Sant Jordi.</p> <p>Les obres, executades per la UTE Amer e Hijos, S.A. - Fieldturf Poligras, S.A., han complert amb el termini d'execuci&#243; que estava programat i pr&#242;ximament amb la recepci&#243; de les obres, prevista per a dia 12 de juny, estaran ja operatives i a disposici&#243; dels residents i turistes que practiquen l'esport.</p> <p>Les instal&#183;lacions compten amb un camp de futbol de gespa artificial i una pista d'atlestisme i han rebut el suport t&#232;cnic i financer del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics, l'Ag&#232;ncia de Turisme de les Illes Balears, l'Ajuntament de Ses Salines i l'Associaci&#243; Hotelera de la Col&#242;nia de Sant Jordi.</p> <p>La segona fase del projecte, prevista per a l'hivern 2017-2018, millorar&#224; el servei que donen les instal&#183;lacions amb la construcci&#243; de l'edifici de vestuaris i graderia, i l'habilitaci&#243; d'una cafeteria.</p> Aprovat el projecte de la segona fase de rehabilitació de sa Farinera, de Llubí http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3382804&lang=ca&coduo=2390298 <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha aprovat aquesta setmana el projecte de la segona fase de rehabilitaci&#243; de l'entorn de l'antic edifici de sa Farinera, del terme municipal de Llub&#237;.</p> <p>Situat en el carrer de la Creu, n&#250;mero 18, de Llub&#237;, consta d'un emblem&#224;tic antic mol&#237; que confronta amb el centre cultural Mol&#237; d'en Suau, el qual ja va obtenir el suport t&#232;cnic i financer de l'Ag&#232;ncia de Turisme de les Illes Balears per a la seva rehabilitaci&#243;.</p> <p>Amb la segona fase del projecte es proposa l'ordenaci&#243; de l'espai exterior de l'edifici, actualment destinat a aparcament de vehicles, per transformar-lo en una pla&#231;a urbana, generant un espai d'exposici&#243; exterior que millori l'atractiu tur&#237;stic del municipi amb l'oferta d'activitats socioculturals.</p> <p>El projecte comptar&#224; amb el finan&#231;ament del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics, fins un 79,89% del pressupost de les obres, quantificat en 117.034,87 &#8364;, d'acord amb un conveni de col&#183;laboraci&#243; subscrit amb l'Ajuntament de Llub&#237; el passat mes de desembre de 2017.&#160;</p> Aprovat el projecte de Ruta cicloturística de la Badia d'Alcúdia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3376248&lang=ca&coduo=2390298 <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha aprovat els dos projectes t&#232;cnics presentats pels ajuntaments d'Alc&#250;dia i de Santa Margalida que conformen la ruta ciclotur&#237;stica de la Badia d'Alc&#250;dia.</p> <p>Consistir&#224; en una via habilitada per a cada sentit de la circulaci&#243;, en paral&#183;lel a la carretera Ma-12, entre la finca de Son Real i el nucli urb&#224; d'Alc&#250;dia, passant per Ca'n Picafort.</p> <p>El projecte comptar&#224; amb un pressupost total de 598.129,05 &#8364;, dels quals el consorci aportar&#224; un m&#224;xim de 387.093,32 &#8364; per a ambd&#243;s trams que discorren pels municipis d'Alc&#250;dia i de Santa Margalida, el que suposar&#224; un finan&#231;ament del 87,68% i 51,29%, respectivament.</p> <p>Amb aquesta actuaci&#243; els ciclistes disposaran d'un vial en cada sentit de fins a dos metres d'amplada, el que suposar&#224; dotar la infraestructura de major seguretat per als usuaris i un atractiu m&#233;s a dos dels indrets amb major activitat tur&#237;stica, enfocat principalment en la desestacionalitzaci&#243;.</p> Ajuts per incorporar personal investigador (contractes postdoctorals 2018) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3366372&lang=ca&coduo=2390298 <p>L&#8217;objecte de la convocat&#242;ria, en r&#232;gim de concurr&#232;ncia competitiva, &#233;s la incorporaci&#243; de personal investigador al sistema de ci&#232;ncia i tecnologia de les Illes Balears, a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnol&#242;gic, p&#250;blics o privats, ubicats a les Illes Balears.</p> Balears presenta a Europa la seva estratègia de Govern cap a la sostenibilitat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3354527&lang=ca&coduo=2390298 L'Agència de Turisme patrocina el Festival Posidònia Mallorca 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3354488&lang=ca&coduo=2390298 La Fundació Bit i IBETEC presenten la nova estratègia del Govern, Sol i Dades, en el marc de l'Smart Island Word Congress http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3354470&lang=ca&coduo=2390298 El Pol Marí al Moll Vell de Palma impulsarà un ecosistema innovador en ciència i tecnologia marina http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3353589&lang=ca&coduo=2390298 Avancen a bon ritme les tasques de rehabilitació a Santa Àgueda, amb fons de l'Impost de Turisme Sostenible http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3354213&lang=ca&coduo=2390298 El conseller Vicenç Vidal i l'Agència de Turisme promocionen les Illes Balears com a destinació gastronòmica al Salón de Gourmets de Madrid http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3347784&lang=ca&coduo=2390298 El Govern presenta l'impost de turisme sostenible a la conferència de l'Euroregió Pirineus Mediterrània a Barcelona http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3347760&lang=ca&coduo=2390298 El Govern destina dos milions d'euros a la formació i a la incorporació de personal investigador a centres i empreses de les Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3347540&lang=ca&coduo=2390298 Període mitjà de pagament a proveïdors http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2231854&lang=ca&coduo=2390298 Assitència tècnica per identificar el potencial tecnològic dels RRHH propis d'Eivissa i Menorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3342523&lang=ca&coduo=2390298 <p style="text-align: justify;">Estimar el potencial i talent tecnol&#242;gic dels recursos humans d'Eivissa i Menorca que es troben fora de les seves illes i el seu possible desenvolupament als parcs tecnol&#242;gics d'Eivissa i Menorca mitjan&#231;ant l'atracci&#243; i/o creaci&#243; d'empreses especialit&#231;ades en l'economia del coneixement.</p> Aprovat el projecte de la segona fase del Centre esportiu i de serveis de Cala Millor http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3306168&lang=ca&coduo=2390298 <p>La presidenta del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha aprovat el projecte t&#232;cnic per a l'execuci&#243; de la segona fase del Centre esportiu i de serveis de Cala Millor, consistent en la construcci&#243; d'un camp de futbol 11.&#160;</p> <p>Amb aquesta actuaci&#243; es finalitzar&#224; el complex esportiu i de serveis d'aquesta localitat, el qual ja va participar aquest consorci, juntament amb l'Ag&#232;ncia de Turisme de les Balears i l'Ajuntament de Sant Lloren&#231; des Cardassar, amb la construcci&#243; de la primera fase de les instal&#183;lacions i que actualment es troba ja a disposici&#243; del p&#250;blic per a la pr&#224;ctica de l'esport. El camp de futbol 11 permetr&#224; completar el centre per a qu&#232; pugui entrar en ple funcionament.</p> <p>El projecte &#233;s fruit d'un conveni de col&#183;laboraci&#243; entre el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics i l'Ajuntament de Sant Lloren&#231; des Cardassar, el qual va ser seleccionat durant la convocat&#242;ria d'inversions de 2017, amb l'objectiu de millorar les instal&#183;lacions esportives per als residents i d'afavorir i promocionar el turisme esportiu mitjan&#231;ant activitats que es podran realitzar tant al centre esportiu com a la zona tur&#237;stica en la qual s'ubica.</p> <p>El pressupost d'aquest projecte d'obres &#233;s de 667.483,51 &#8364;, del qual el consorci finan&#231;ar&#224; un 74,91% quantificat en un import de 500.000 &#8364;, i l'Ajuntament de Sant Lloren&#231; des Cardassar la part restant.&#160;</p> Aprovat el projecte de reforma dels carrers de Castellet, Badaluc, d'en Pizà, i el carreró d'en Reus i del Pare Catany, de Felanitx http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3291235&lang=ca&coduo=2390298 <p>La presidenta del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha aprovat el projecte t&#232;cnic redactat per a l'execuci&#243; de les obres de reforma dels carrers de Castellet, Badaluc, d'en Piz&#224;, i el carrer&#243; d'en Reus i del Pare Catany, del terme municipal de Felanitx.</p> <p>El projecte, fruit d'un conveni de col&#183;laboraci&#243; entre el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics i l'Ajuntament de Felanitx, t&#233; un pressupost de 278.781,82 euros, dels quals el consorci finan&#231;ar&#224; un import de 213.651,41 euros.</p> <p>Les obres tindran un termini d'execuci&#243; de tretze setmanes i consistiran en la reforma del ferm rodat i de vianants, a m&#233;s de la renovaci&#243; de la xarxa de calvegueram, la xarxa d'aigua potable i la recollida en superf&#237;cie de les aig&#252;es pluvials, i el soterrament de l'encreuament del cablejat el&#232;ctric.</p> <p>El projecte suposar&#224; amb aquesta reforma en el casc antic de Felanitx un embelliment de l'entorn amb la millora de la trama vi&#224;ria, fomentant aix&#237; el turisme d'interior i potenciant l'activitat empresarial de la zona que es dedica als diferents sectors que d&#243;nen servei als visitants.&#160; &#160;</p> Empreses i administracions exploren les possibilitats de l'Open Data en una jornada al ParcBit http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3290802&lang=ca&coduo=2390298 Iniciades les obres de modernització de l'enllumenat públic de la Colònia de Sant Jordi http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3287907&lang=ca&coduo=2390298 <p>Aquesta setmana s'han iniciat les obres del projecte de millora i modernitzaci&#243; de l'enllumenat p&#250;blic de diversos carrers de la Col&#242;nia de Sant Jordi, del terme municipal de Ses Salines, en concret, als vials carrer Puntassa, carrer Galiota, la pla&#231;a de la Constituci&#243; i la pla&#231;a Burguera.&#160;</p> <p>El contracte d'obres fou adjudicat a l'entitat Riemar, S.L., amb un pressupost de 111.718,64 euros (IVA incl&#242;s), dels quals el consorci finan&#231;ar&#224; el 80% i l'Ajuntament de Ses Salines la part restant.</p> <p>Tot i el retard de l'inici de les obres amb motiu del modificat del projecte, l'adquisici&#243; de nous equipaments m&#233;s moderns i eficients, i la necessitat de comptar amb les corresponents autoritzacions, el projecte es realitzar&#224; durant la primavera els propers cinquanta dies i suposar&#224; una millora important a un dels nuclis tur&#237;stics amb m&#233;s aflu&#232;ncia de visitants i on es concentra una considerable activitat empresarial en aquest sector.</p> Aprovat el projecte de pavimentació del camí de na Pontons, de Campanet http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3287424&lang=ca&coduo=2390298 <p>La presidenta del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha aprovat el projecte t&#232;cnic redactat per a l'execuci&#243; de les obres de pavimentaci&#243; del cam&#237; de na Pontons, del terme municipal de Campanet.</p> <p>El projecte, fruit d'un conveni de col&#183;laboraci&#243; entre el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics i l'Ajuntament de Campanet, t&#233; un pressupost de 290.695,91 euros, dels quals el consorci finan&#231;ar&#224; un import de 231.622,89 euros.</p> <p>Les obres tindran una durada aproximada de dos mesos i consistiran en la rehabilitaci&#243; de la base i la capa de tr&#224;nsit del vial en tots els trams on s'observa un deteriorament important.</p> <p>Amb aquestes obres es millorar&#224; considerablement els accessos al nucli de Campanet i als diferents establiments tur&#237;stics, millorar&#224; la xarxa de camins per a la pr&#224;ctica del cicloturisme i les conneccions amb altres municipis, aix&#237; com facilitar&#224; l'acc&#233;s dels excursionistes a les rutes i diferents punts d'inter&#232;s tur&#237;stic, com ara, les Fonts Ufanes, les Coves de Campanet o el Pla de Tel.</p> <p>El projecte suposar&#224; un increment important en la qualitat de l'oferta tur&#237;stica d'aquest indret i contribuir&#224; de forma notable en la desestacionalitzaci&#243; de l'activitat empresarial.&#160;</p> Aprovat el projecte de soterrament de xarxes aèries de baixa tensió i telecomunicacions de sa Calobra http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3285897&lang=ca&coduo=2390298 <p>La presidenta del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha aprovat el projecte t&#232;cnic redactat per a l'execuci&#243; de les obres de soterrament de xarxes a&#232;ries de baixa tensi&#243; i telecomunicacions del nucli de sa Calobra, del terme municipal d'Escorca.</p> <p>El projecte, fruit d'un conveni de col&#183;laboraci&#243; entre el consorci i l'Ajuntament d'Escorca, t&#233; un pressupost de 472.922,86 euros, dels quals el consorci finan&#231;ar&#224; un import de 378.338,29 euros.</p> <p>Les obres s'executaran durant tres mesos i consistiran en el soterrament de tot el cablejat aeri de baixa tensi&#243; existent i l'ampliaci&#243; de l'actual xarxa subterr&#224;nia; soterrament de tot el cablejat aeri de telefonia existent, aix&#237; com l'ampliaci&#243; de les actuals canalitzacions subterr&#224;nies, millora de l'efici&#232;ncia i estalvi energ&#232;tic, i la dotaci&#243; d'una nova instal&#183;laci&#243; d'enllumenat p&#250;blic a diferents trams del carrer.</p> <p>L'objectiu del projecte &#233;s la realitzaci&#243; d'una s&#232;rie d'actuacions en base al comprom&#237;s adquirit per a l'obtenci&#243; de la certificaci&#243; de dest&#237; tur&#237;stic sostenible, el qual suposa la reducci&#243; de les emissions de CO2 i la contaminaci&#243; lum&#237;nica, aix&#237; com la millora de la imatge del nucli urb&#224; del port de sa Calobra.</p> Les Illes Balears obtenen el tercer premi al millor estand de la ITB de Berlín en la categoria d'Europa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3277977&lang=ca&coduo=2390298 <html /> El touroperadors alemanys valoren l'aposta per la qualitat feta a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3276980&lang=ca&coduo=2390298 <p><strong><em>La majoria de les empreses amb les quals s'ha reunit la vicepresidenta i consellera de Turisme, Bel Busquets, en el marc de la ITB de Berlin coincideixen que l'aposta per la qualitat, tant dels serveis com ambiental, atraur&#224; un turisme de qualitat i afavorir&#224; un allargament de la temporada. </em></strong></p> Aprovat el projecte de pavimentació dels carrers de Plaça i de Convent, de Campos. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3274936&lang=ca&coduo=2390298 <p>La presidenta del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha aprovat el projecte t&#232;cnic redactat per a l'execuci&#243; de les obres de pavimentaci&#243; dels carrers de Pla&#231;a i de Convent, del municipi de Campos.</p> <p>El projecte, fruit d'un conveni de col&#183;laboraci&#243; entre el consorci i l'Ajuntament de Campos, t&#233; un pressupost de 871.303,25 euros, dels quals el consorci finan&#231;ar&#224; un import de 465.014,54 euros.</p> <p>Les obres s'executaran durant sis mesos i consistiran en la millora del paviment amb l'empedrat i l'espai destinat a vianants, amb l'eliminaci&#243; de les places d'aparcament i la instal&#183;laci&#243; de mobiliari nou i arbrat, a m&#233;s de l'enllumenat p&#250;blic dels carrers.</p> <p>Aquesta actuaci&#243; suposar&#224; l'embelliment de l'entorn del casc antic del poble de Campos. Es pret&#233;n destinar un important espai a l'&#250;s dels ve&#239;nats i visitants, sent un motor en la dinamitzaci&#243; comercial i tur&#237;stica de la zona, i s'aprofitar&#224; la posada en valor d'edficis hist&#242;rics i d'alt valor patrimonial, com s&#243;n, la Casa de la Vila, el Centre Cultural, l'Esgl&#233;sia de Sant Francesc de Paula i el Convent dels M&#237;nims.&#160;</p> Adjudicat el contracte d'obres del projecte d'edifici polivalent i recinte firal de Marratxí. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3274671&lang=ca&coduo=2390298 <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha adjudicat el contracte d'obres per a l'execuci&#243; del projecte de construcci&#243; de l'edifici destinat a recinte firal de Marratx&#237;.</p> <p>Les obres, amb un pressupost d'adjudicaci&#243; de 728.301 euros, tindran una durada de dotze mesos i est&#224; previst el seu comen&#231;ament a principis de la primavera.</p> <p>Amb una ubicaci&#243; a un solar destinat a equipaments a la Ver&#242;nica, localitat de Sant Mar&#231;al, entre els carrers de Pere Sureda Pintor i La Ver&#242;nica, consistir&#224; en un edifici amb dues sales, una principal i l'altra m&#233;s petita, a m&#233;s d'una zona de serveis, una zona enjardinada i un acc&#233;s a l'aparcament ja constru&#239;t. Hi haur&#224; un espai reservat per a una segona fase, a una explanada de 385,39 m2. En total, la superf&#237;cie constru&#239;da projectada ser&#224; de 714,24 m2, dels quals la primera sala disposar&#224; d'un espai de 363,75 m2, i la segona sala de 104,03 m2.</p> <p>El projecte, fruit d'un conveni de col&#183;laboraci&#243; entre el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics i l'Ajuntament de Marratx&#237;, on el consorci aporta un total de 500.000 euros provinent de la borsa de regulaci&#243; de places, suposar&#224; un impuls de l'oferta tur&#237;stica en aquest municipi durant tot l'any, dotant-lo d'unes instal&#183;lacions permanents adequades per a la realitzaci&#243; d'unes activitats que tenen una aflu&#232;ncia creixent de visitants i l'ordenaci&#243; de l'&#224;mbit on habitualment es desenvolupen, com ara, la Fira del Fang, la Biennal Internacional de Cer&#224;mica de Marratx&#237; (BICMA), la fira Motor Retro de Marratx&#237;, les festes de Sant Mar&#231;al i la Fira de Tardor, donant a con&#232;ixer l'artesania que disposa el municipi i potenciant l'activitat empresarial del producte local.&#160;</p> L'impost de turisme sostenible destina 303.000 euros a la protecció d'aus marines http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3263270&lang=ca&coduo=2390298 <p>El Govern destina aquesta partida a la conservaci&#243; de l'h&#224;bitat i de les aus marines amena&#231;ades i tamb&#233; ha elaborat material divulgatiu per a afavorir que la poblaci&#243; les conegui i estigui conscienciada de la necessitat de protegir-les.</p> Adjudicat el contracte d'obres del projecte de millora dels accessos de la platja de Cala Major http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3251876&lang=ca&coduo=2390298 <p>El passat 5 de febrer de 2018 fou adjudicat el contracte d'obres del projecte de millora dels accessos de la platja de Cala Major, de Palma.</p> <p>Un total de quatre empreses varen conc&#243;rrer a la licitaci&#243;, adjudicant-se a l'entitat Amer e Hijos, S.A., per un preu de 140.162,25 euros (IVA incl&#242;s) i un termini d'execuci&#243; de les obres de quatre mesos.</p> <p>El projecte consistir&#224; en millorar els accessos a la zona de platja de Cala Major, actuant sobre la franja costanera, des del carrer de Joan Mir&#243; a trav&#233;s del carrer de Gavina, que es desdobla en el carrer de D&#237;az-Plaja i el passatge. Suposar&#224; una millora en la infraestructura tur&#237;stica d'un indret que destaca com a destinaci&#243; madura<span style="font-size: 10.24px;">.</span></p> Adjudicat el contracte d'obres dels projectes de soterrament de contenidors de residus sòlids urbans a la Platja de Palma i condicionament del carrer de Bellamar http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3251852&lang=ca&coduo=2390298 <p>El passat dia 2 de febrer de 2018 la presidenta del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics va formalitzar amb l'entitat Albaida Infraestructuras, S.A., el contracte d'obres per a l'execuci&#243; de dos projectes consistents, per una banda, en el soterrament de dotze bateries de contenidors de residus s&#242;lids urbans a diversos carrers de la Platja de Palma, i per l'altra, en el condicionament de l'eixample del carrer de Bellamar a la intersecci&#243; amb l'avinguda Bartomeu Riutort, de la barriada de Ca'n Pastilla.&#160;</p> <p>Un total de vuit empreses es presentaren a la licitaci&#243; d'aquest contracte d'obres, adjudicant-se a l'entitat Albaida Infraestructuras, S.A., per un preu d'1.020.376,46 (IVA incl&#242;s).</p> <p>El termini d'execuci&#243; &#233;s de sis mesos, i est&#224; previst l'inici de les obres a partir de l'1 d'octubre de 2018, per tal de no interferir en l'activitat del sector tur&#237;stic de la Platja de Palma durant els mesos de primavera i estiu.</p> <p>L'actuaci&#243; suposar&#224; la millora de la infraestructura tur&#237;stica i la imatge d'una de les principals destinacions d'allotjament vacacional de les Illes Balears.</p> Cinc startups balears innovadores en salut i turisme participen al Mobile WorldCongress de Barcelona http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3262317&lang=ca&coduo=2390298 Centre de Procés de Dades i xarxa coorporativa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=87372&lang=ca&coduo=2390298 <p>Estructura i funcions</p> Servei de Sistemes d'Informació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=87379&lang=ca&coduo=2390298 <p>Estructura i funcions</p> Servei de Telecomunicacions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=87384&lang=ca&coduo=2390298 <p>Estructura i funcions</p> Servei de Seguretat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=87389&lang=ca&coduo=2390298 <p>Estructura i funcions</p> Més de 1.200 alumnes ja s'han acostat a la Fira de la Ciència i la Tècnica a Menorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3261082&lang=ca&coduo=2390298 El Govern comunica a Airbnb una sanció de 300.000 euros per comercialitzar oferta turística il·legal http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3258500&lang=ca&coduo=2390298 <p>Turisme obre un procediment sancionador per infracci&#243; molt greu, en compliment de la llei 6/2017, davant el qual la plataforma amb seu a Irlanda t&#233; 15 dies per presentar al&#183;legacions</p> <p>&#160;</p> La vicepresidenta Busquets i el conseller Pons visiten les obres d'electrificació del tren http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3258490&lang=ca&coduo=2390298 <p>Les obres d&#8217;electrificaci&#243; del tren s&#8217;han executat en m&#233;s del 40% i ja s&#8217;han canalitzat 27 quil&#242;metres de via per instal&#183;lar el cablejat en les l&#237;nies Enlla&#231;- Sa Pobla i Enlla&#231;- Manacor</p> Text consolidat de la Llei 8/2012 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1527785&lang=ca&coduo=2390298 <p>Es publica el text consolidat de la Llei 8/2012 del Turisme de les Illes Balears amb el Decret 1/2013 de 7 de juny, de mesures urgents de car&#224;cter tur&#237;stic i d&#8217;impuls de les zones tur&#237;stiques madures.-</p> Recepcionades les obres de millora de la ruta cicloturística entre Santa Eugènia i Pollença. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3252111&lang=ca&coduo=2390298 <p>El vicepresident del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha recepcionat les obres de millora de la ruta ciclotur&#237;stica entre Santa Eug&#232;nia i Pollen&#231;a.</p> <p>Les obres, executades durant tres mesos per l'entitat Construccions, Excavacions i Asfalts, S.A. (COEXA), tingueren un pressupost de 393.250,00 euros (IVA incl&#242;s), del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments va assumir la totalitat del cost de l'obra.</p> <p>L'actuaci&#243;, consistent en la neteja de voreres, la renovaci&#243; del ferm a alguns trams i la instal&#183;laci&#243; de senyalitzaci&#243; i panells d'informaci&#243; tur&#237;stica, suposa una millora de la xarxa ciclotur&#237;stica del Pla i Raiguer de Mallorca, potenciant aquesta activitat esportiva i el turisme d'interior durant els mesos de menor aflu&#232;ncia tur&#237;stica, afavorint aix&#237; la desestacionalitzaci&#243; i una major activitat empresarial del sector de la hosteleria en els municipis de Santa Eug&#232;nia, Consell, Binissalem, Inca, Selva, Campanet i Pollen&#231;a.</p> Recepcionades les obres de reforma del carrer Vapor Santueri de Portocolom. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3252069&lang=ca&coduo=2390298 <p>El vicepresident del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha recpecionat les obres de reforma del carrer Vapor Santueri de Portocolom, del terme municipal de Felanitx.</p> <p>Les obres, executades durant dos mesos per l'entitat Aglomerados de Felanitx, S.A. (AFEX), tingueren un pressupost de 247.689,42 euros (IVA incl&#242;s), del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics financi&#224; el 80% del cost total de l'obra i l'Ajuntament de Felanitx el 20% restant.</p> <p>L'actuaci&#243; suposa una millora d'imatge de l'entrada d'uns dels indrets amb major aflu&#232;ncia tur&#237;stica i d'activitat empresarial i hoteler.</p> Publicada la relació de convenis de col·laboració subscrits entre el Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics i trenta-cinc ajuntaments de Mallorca per a inversions en millores turístiques http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3251498&lang=ca&coduo=2390298 <p>Durant el mes de desembre de 2017 la presidenta del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics va formalitzar amb els diferents ajuntaments de Mallorca un total de quaranta-nou convenis de col&#183;laboraci&#243; corresponents a la convocat&#242;ria p&#250;blica d'inversions per a l'exercici de 2017. Un total de trenta-cinc municipis de l'illa de Mallorca participaren en la convocat&#242;ria amb un pressupost total de 24.915.224,79 euros, dels quals el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics aportar&#224; 15.479.046,09 euros per a la inversi&#243; en projectes adre&#231;ats a la millora de la infraestructura tur&#237;stica.&#160;</p> <p>BOIB n&#186; 14, de 30 de gener de 2018</p> <p>Foto: Lloret de Vistalegre, Wikipedia</p> Recepcionades les obres de reforma de la Plaça de l'Església de Maria de la Salut. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3252014&lang=ca&coduo=2390298 <p>El vicepresident del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics i el batle de Maria de la Salut han recepcionat les obres de reforma i empedrat de la Pla&#231;a de l'Esgl&#233;sia d'aquesta localitat.</p> <p>Les obres, executades durant un mes i mig per l'entitat CMG Agua y Energ&#237;a, S.L., tingueren un pressupost de 56.869,88 euros (IVA incl&#242;s), del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics financi&#224; el 80% del cost total de l'obra i l'Ajuntament de Maria de la Salut el 20% restant.</p> <p>L'actuaci&#243; suposa un impuls del turisme del Pla de Mallorca i una millora de la imatge d'un dels indrets amb m&#233;s atractiu del municipi de cara al turisme d'interior en temporada de menys aflu&#232;ncia tur&#237;stica.</p> <p>Foto: Maria Gonz&#225;lez</p> Recepcionades les obres de reforma del Passeig Marítim de Cala Bona. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3251961&lang=ca&coduo=2390298 <p>El vicepresident del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics i el batle de Son Servera han recepcionat les obres del projecte de reforma del Passeig Mar&#237;tim de Cala Bona, entre el carrer Mestral i el carrer Tramuntana.</p> <p>Les obres, executades durant tres mesos per l'entitat V&#237;as y Obras P&#250;blicas, S.A. (VOPSA), tingueren un pressupost de 366.681,93 euros (IVA incl&#242;s), del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics financi&#224; el 80% del cost total de l'obra i l'Ajuntament de Son Servera el 20% restant.</p> <p>L'actuaci&#243; suposa una millora de la via p&#250;blica com a infraestructura tur&#237;stica d'una de les principals destinacions de les Illes Balears i a on es concentra una part important de l'activitat empresarial hotelera.&#160;</p> <p>Aix&#237; mateix, durant la convocat&#242;ria p&#250;blica d'inversions de 2017, l'Ajuntament de Son Servera present&#224; un projecte per a l'execuci&#243; de la segona fase de millora d'aquesta via p&#250;blica, entre el carrer des Comellar Fondo i el carrer Mestral, projecte que va ser seleccionat amb un finan&#231;ament m&#224;xim del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics per import de 500.000 euros.&#160;</p> <p>Foto: David Christie</p> Aprovats els projectes de finançament i actuacions admesos en la convocatòria pública del Consorci Borsa d'Allotjaments Públics per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3251811&lang=ca&coduo=2390298 <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics aprova la selecci&#243; de projectes d'obres i actuacions presentats per trenta-cinc ajuntaments de Mallorca en la convocat&#242;ria p&#250;blica de l'exercici de 2017. Els quaranta-nou projectes seleccionats suposaran la millora de la infraestructura tur&#237;stica a nivell municipal, amb la creaci&#243; o renovaci&#243; de les diferents xarxes ciclotur&#237;stiques, la reforma de zones urbanes degradades, la rehabilitaci&#243; i la divulgaci&#243; del patrimoni hist&#242;ric, aix&#237; com millores que incrementaran el servei que els ajuntaments presten al sector tur&#237;stic.&#160;&#160;</p> El gerent de l'Agència de Turisme inaugura la Fira Horeca Balears d'hosteleria i restauració http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3250311&lang=ca&coduo=2390298 Normativa turística vigent http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3247055&lang=ca&coduo=2390298 <p>Legislaci&#243; tur&#237;stica de les Illes Balears<br /><br /></p> Ajuts 2017-2018 per a PIMES i ASALS per a dur a terme accions en matèria d'R+D+I (en execució) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2778728&lang=ca&coduo=2390298 <p>Convocat&#242;ria 2017-2018 d'ajuts per a pimes i agrupacions sense &#224;nim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnol&#242;gic o innovaci&#243; per a dur a terme accions en mat&#232;ria d'R+D+I</p>