Notícies: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME Notícies d'actualitat 2018-11-21T14:47:18Z Govern de les Illes Balears 2018-11-21T14:47:18Z ca Banda Ampla Ultrarràpida (NGA) a les Illes Balears. Convocatòria d'ajuts (28 de juliol) 2542265 2018-11-21T10:41:46Z 2018-11-21T10:41:46Z 2018-11-21T10:41:46Z L'Impost de Turisme Sostenible facilita 1,5 milions d'euros per a projectes propis de recerca científica i tecnològica 3578942 2018-11-20T11:10:20Z 2018-11-20T11:10:20Z 2018-11-20T11:10:20Z DILIGÈNCIA CONTRACTACIÓ PERSONAL TÈCNIC SUPORT A GRUPS DE RECERCA 2018 3577472 2018-11-19T13:00:10Z 2018-11-19T13:00:10Z <p>Per fer constar el llistat provisional de grups de recerca seleccionats&#160; per&#160; la contractaci&#243; personal t&#232;cnic de suport 2018 oferts per resoluci&#243; de la vicepresidenta i consellera d&#8217;Innovaci&#243;, Recerca i Turisme de 5 de juliol de 2018, (Butllet&#237; Oficial de les Illes Balears n&#250;m. 105, de 25/08/2018).</p> 2018-11-19T13:00:10Z La Internet de les coses serà el tema central del seminari internacional en turisme INTO 2018 3577237 2018-11-19T11:11:08Z 2018-11-19T11:11:08Z 2018-11-19T11:11:08Z El Govern posa les bases amb Sardenya i Còrsega per crear l'Aliança d'Illes de la Mediterrània i defensar els seus interessos davant la Unió Europea 3576388 2018-11-16T14:25:56Z 2018-11-16T14:25:56Z 2018-11-16T14:25:56Z DILIGÈNCIA CONTRACTES POSTDOCTORALS 2018 3575624 2018-11-16T08:38:03Z 2018-11-16T08:38:03Z <p><strong>DILIG&#200;NCIA</strong></p> <p><strong>INCORPORACI&#211; DE PERSONAL INVESTIGADOR 2018, </strong>per fer constar el llistat provisional de contractes postdoctorals seleccionats.</p> 2018-11-16T08:38:03Z Avaluació i selecció beques FPI 2018 3541784 2018-11-15T09:24:31Z 2018-11-15T09:24:31Z <p>Proc&#233;s d'avaluaci&#243; i selecci&#243; beques FPI 2018</p> 2018-11-15T09:24:31Z Les conselleries de Turisme i Cultura convoquen les ajudes per a la promoció del territori balear com a espai per a rodatges 3567671 2018-11-14T09:23:31Z 2018-11-14T09:23:31Z 2018-11-14T09:23:31Z El nou conjunt de parades de bus Inca Llevant, possible amb fons de l'Impost de Turisme Sostenible 3567660 2018-11-14T09:20:52Z 2018-11-14T09:20:52Z 2018-11-14T09:20:52Z Una empresa de la incubadora BIOTEC de la Fundació Bit obre una ronda de finançament 3567649 2018-11-14T09:17:09Z 2018-11-14T09:17:09Z 2018-11-14T09:17:09Z Felanitx comptarà amb un Parc Prehistòric dels Closos de Can Gaià gràcies a l'Impost de Turisme Sostenible 3567634 2018-11-14T09:14:05Z 2018-11-14T09:14:05Z 2018-11-14T09:14:05Z El pressupost de la Vicrepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme serà de 50,2 milions d'euros el 2019 3567619 2018-11-14T09:11:41Z 2018-11-14T09:11:41Z 2018-11-14T09:11:41Z Fulls de reclamacions sobre serveis turístics 1118899 2018-11-13T10:51:38Z 2018-11-13T10:51:38Z <p>Els usuaris de serveis tur&#237;stics tenen dret a formular queixes i reclamacions, d&#8217;acord amb la normativa tur&#237;stica de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears (articles 149 a 156 del decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directius de coordinaci&#243; en mat&#232;ria tur&#237;stica; de regulaci&#243; d'&#242;rgans assessors, de coordinaci&#243; i de cooperaci&#243; del Govern de les Illes Balears, i de regulaci&#243; i classificaci&#243; de les empreses i dels establiments tur&#237;stics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears).<span style="font-family: Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Serif,Times New Roman,Times,serif; font-size: small;"><br /></span></span></span></p> 2018-11-13T10:51:38Z Assistència tècnica per identificar el potencial tecnològic dels RRHH propis d'Eivissa i Menorca 3342523 2018-11-08T08:42:11Z 2018-11-08T08:42:11Z <p style="text-align: justify;">Estimar el potencial i talent tecnol&#242;gic dels recursos humans d'Eivissa i Menorca que es troben fora de les seves illes i el seu possible desenvolupament als parcs tecnol&#242;gics d'Eivissa i Menorca mitjan&#231;ant l'atracci&#243; i/o creaci&#243; d'empreses especialit&#231;ades en l'economia del coneixement.</p> 2018-11-08T08:42:11Z Consum presenta a la World Travel Market el segell de qualitat en el sector de cotxes de lloguer 3563129 2018-11-07T12:03:34Z 2018-11-07T12:03:34Z 2018-11-07T12:03:34Z Les Illes Balears presenten iniciatives de conservació i recuperació del patrimoni cultural i natural a la World Travel Market de Londres 3563121 2018-11-07T12:00:48Z 2018-11-07T12:00:48Z 2018-11-07T12:00:48Z Cinc experts del món de l'emprenedoria digital formen part del Tramuntana Tech Talks 2018 3561782 2018-11-05T15:59:31Z 2018-11-05T15:59:31Z 2018-11-05T15:59:31Z La bioeconomia i l'economia circular centraran el tercer IBTalks'18 3561759 2018-11-05T15:55:50Z 2018-11-05T15:55:50Z 2018-11-05T15:55:50Z L'allargament de la temporada turística permet un nou màxim històric d'afiliacions en un mes d'octubre amb 525.444 llocs de treball 3561733 2018-11-05T15:52:28Z 2018-11-05T15:52:28Z 2018-11-05T15:52:28Z La vicepresidenta Bel Busquets convida els britànics a descobrir la cultura balear en temporada baixa 3561724 2018-11-05T15:52:05Z 2018-11-05T15:52:05Z 2018-11-05T15:52:05Z Dos actes previs a la fira turística de Londres donaran a conèixer la cultura de les Illes Balears al Regne Unit 3561703 2018-11-05T15:49:28Z 2018-11-05T15:49:28Z 2018-11-05T15:49:28Z Ajuts per incorporar personal investigador (contractes postdoctorals 2018) 3366372 2018-10-31T10:37:50Z 2018-10-31T10:37:50Z <p>L&#8217;objecte de la convocat&#242;ria, en r&#232;gim de concurr&#232;ncia competitiva, &#233;s la incorporaci&#243; de personal investigador al sistema de ci&#232;ncia i tecnologia de les Illes Balears, a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnol&#242;gic, p&#250;blics o privats, ubicats a les Illes Balears.</p> 2018-10-31T10:37:50Z Inaugurada l'electrificació del tren a Sa Pobla, cofinançada amb Fons FEDER 3542237 2018-10-30T10:38:41Z 2018-10-30T10:38:41Z 2018-10-30T10:38:41Z Convocatòria de beques FPI 2018 3365623 2018-10-29T12:43:17Z 2018-10-29T12:43:17Z <p>Convocat&#242;ria de subvencions per finan&#231;ar catorze ajuts a titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral amb l&#8217;objectiu de formar-se en recerca cient&#237;fica i t&#232;cnica, d&#8217;acord amb les actuacions seg&#252;ents:<br /><br />Modalitat A: dotze ajuts per a la formaci&#243; de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnol&#242;gic ubicats a les Illes Balears.<br /><br />Modalitat B: dos ajuts per a la formaci&#243; de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears.<br /><br />Taxes acad&#232;miques: catorze ajuts que inclouen la tutela acad&#232;mica de doctorat, l&#8217;obertura i el manteniment de l&#8217;expedient, i la defensa de la tesi doctoral.<br /><br /></p> 2018-10-29T12:43:17Z La Fundació Bit desenvolupa videojocs per mirar de prevenir els deliris dels malalts ingressats a l'UCI 3538809 2018-10-28T18:43:35Z 2018-10-28T18:43:35Z 2018-10-28T18:43:35Z La recaptació de l'impost de turisme sostenible de 2018 finançarà 48 projectes nous 3538800 2018-10-28T18:40:26Z 2018-10-28T18:40:26Z 2018-10-28T18:40:26Z La Factoria d'Innovació que promou la Vicepresidència del Govern assessorarà a més de cent empreses en gestió de la innovació 3538791 2018-10-28T18:37:06Z 2018-10-28T18:37:06Z 2018-10-28T18:37:06Z El Consell de Govern aprova el Decret llei que estableix vuit línies d'ajuts per al Llevant de Mallorca 3538783 2018-10-28T18:34:05Z 2018-10-28T18:34:05Z 2018-10-28T18:34:05Z La Fundació Bit organitza un nou cicle de cinema i tecnologia 3538772 2018-10-28T18:27:33Z 2018-10-28T18:27:33Z 2018-10-28T18:27:33Z Les Illes Balears presenten a Flandes el Camí de Cavalls com a iniciativa de diversificació turística 3538764 2018-10-28T18:23:26Z 2018-10-28T18:23:26Z 2018-10-28T18:23:26Z Les Illes Balears, presents a la Fira de turisme IFTM Top Resa per consolidar-se com a destinació de temporada baixa per al mercat francès 3538757 2018-10-28T18:19:51Z 2018-10-28T18:19:51Z 2018-10-28T18:19:51Z El Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics recepciona les obres de millora dels accessos a la platja de Cala Major 3532798 2018-10-23T11:14:39Z 2018-10-23T11:14:39Z <p>Durant l'any 2016 el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics va executar les obres de reforma i embelliment de diversos carrers del nucli urb&#224; de Cala Major, del terme municipal de Palma, quedant al marge del projecte la millora dels accessos a la platja amb motiu de la falta d'obtenci&#243; de la corresponent autoritzaci&#243;.</p> <p>En haver obtingut els permisos corresponents, durant els primers mesos d'anguany el consorci ha licitat i executat aquests treballs pendents, consistents en la construcci&#243; de nous accessos a la zona de platja i altres espais p&#250;blics de Cala Major. Els accessos s'han constru&#239;t amb fusta, per tal d'integrar-los en l'entorn, i s'han adaptat per a persones amb mobilitat redu&#239;da, per aix&#237; garantir l'acc&#233;s de totes les persones a la platja.</p> <p>El pressupost del projecte &#233;s de 140.162,25 &#8364;, del qual el consorci ha aportat el 80% i l'Ajuntament de Palma el 20% restant, en virtut d'un conveni de col&#183;laboraci&#243; subscrit l'any 2014.</p> 2018-10-23T11:14:39Z S'inicien els treballs de soterrament de contenidors de RSU a la Platja de Palma 3532587 2018-10-23T09:45:06Z 2018-10-23T09:45:06Z <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha iniciat aquesta setmana les obres del projecte de soterrament de dotze bateries de contenidors de residus s&#242;lids urbans a la Platja de Palma i el condicionament d'un tram del carrer de Bellamar de Ca'n Pastilla.</p> <p>Amb un termini d'execuci&#243; de sis mesos i una inversi&#243; total d'1.020.376,46 &#8364;,&#160;les actuacions projectades suposaran&#160;una notable millora i revitalitzaci&#243; d'un dels principals nuclis tur&#237;stics de Mallorca, amb&#160;una important aflu&#232;ncia de visitants&#160;estrangers i la pres&#232;ncia d'un elevat nombre d'establiments hotelers i negocis que&#160;donen servei a aquest sector.&#160;</p> <p>El projecte &#233;s fruit d'un conveni de col&#183;laboraci&#243; entre aquest consorci, l'Ag&#232;ncia de Turisme de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma.</p> 2018-10-23T09:45:06Z Anunci d'adjudicació del contracte d'obres del projecte de Ruta cicloturística de la Badia d'Alcúdia 3528243 2018-10-18T10:17:03Z 2018-10-18T10:17:03Z <p>1.- Entitat adjudicadora: Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics.</p> <p>2.- Objecte: Ruta ciclotur&#237;stica de la Badia d'Alc&#250;dia, en els termes municipals d'Alc&#250;dia i de Santa Margalida, corresponent al Pla Estrat&#232;gic Tur&#237;stic d'Alc&#250;dia, Platja de Muro i Ca'n Picafort.</p> <p>3.- Tramitaci&#243; ordin&#224;ria, per procediment obert.</p> <p>4.- Pressupost base de licitaci&#243;: 470.082,60 &#8364;, IVA excl&#242;s; 98.717,35 &#8364; IVA; Total IVA incl&#242;s 568.799,95 &#8364;.</p> <p>5.- Adjudicatari: Vitrac Obra P&#250;blica, S.L.</p> <p>6.- Pressupost d'adjudicaci&#243;: 420.000,00 &#8364;, IVA excl&#242;s; Total IVA incl&#242;s 508.200,00 &#8364;.</p> <p>&#160;</p> <p><span style="font-size: 0.8em;"><br /></span></p> 2018-10-18T10:17:03Z Enquesta voluntària per a persones d'àmbit tecnico-científic que desenvolupin la seva activitat fora de les Illes Balears 3526805 2018-10-17T19:09:45Z 2018-10-17T19:09:45Z <p>Enquesta lliure per a professionals d'origen eivissenc o menorqu&#237; que desenvolupin la seva carrera professional fora de les seves illes d'origen per a determinar la viabilitat del trasllat de la seva activitat econ&#242;mica als parcs tecnol&#242;gics que s'estan implantant en aquestes illes.</p> 2018-10-17T19:09:45Z El reforç d'atenció telefònica del Govern ha atès més de 1.500 telefonades de voluntaris durant el cap de setmana 3527329 2018-10-16T13:21:11Z 2018-10-16T13:21:11Z 2018-10-16T13:21:11Z El Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics finança la millora de camins i rutes interurbanes de Petra 3524164 2018-10-09T08:11:24Z 2018-10-09T08:11:24Z <p>L'Ajuntament de Petra va presentar durant la convocat&#242;ria p&#250;blica d'inversions en mat&#232;ria tur&#237;stica de l'any 2017 el projecte de millora de camins rurals i de rutes interurbanes del municipi.</p> <p>El projecte consisteix en la renovaci&#243; del ferm de cinc vies municipals: el cam&#237; de sa Font, el cam&#237; de son Fogo, el cam&#237; de son Mel, el cam&#237; de son Nero i el cam&#237; de son Burgues. S'han asfaltat els trams en pitjor estat i s'ha millorat aix&#237; el paviment tant per als residents com per als turistes que els fan servir per gaudir del ciclisme i del senderisme al Pla de Mallorca, a m&#233;s de millorar els accessos als agroturismes de la zona.</p> <p>El projecte t&#233; un pressupost total de 147.591,21 &#8364;, del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics aporta 116.566,19 &#8364;.</p> <p>Les obres es troben actualment executades en la seva totalitat.</p> 2018-10-09T08:11:24Z Aprovat el projecte de construcció de l'edifici de vestuaris al poliesportiu de Ses Ramones 3524129 2018-10-09T07:50:58Z 2018-10-09T07:50:58Z <p>L'any 2013 el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics va aprovar el finan&#231;ament del projecte de construcci&#243; de les noves instal&#183;lacions esportives de Ses Ramones de la Col&#242;nia de Sant Jordi, al terme municipal de Ses Salines, amb un pressupost d'1.321.246,70 &#8364;. Les obres s'executaren durant l'hivern de 2016-2017 i ja estan a disposici&#243; dels residents i visitants el nou camp de futbol de gespa artificial i les pistes d'atletisme.</p> <p>Per tal de poder completar les instal&#183;lacions esportives i donar servei als seus usuaris, l'Ajuntament de Ses Salines va presentar a la convocat&#242;ria p&#250;blica d'inversions d'aquest consorci de l'any 2017 el projecte de construcci&#243; del nou edifici de vestuaris i bar cafeteria de Ses Ramones. El projecte compta amb un pressupost total de 622.778,75 &#8364;, del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics finan&#231;ar&#224; 497.998,06 &#8364;.</p> <p>El nou edifici es desenvolupar&#224; en planta baixa i planta pis. La planta baixa disposar&#224; de dos vestuaris, altres dos vestuaris adaptats, dos banys, un gimn&#224;s, un magatzem, una sala de m&#224;quines, una infermeria, unes depend&#232;ncies per als jutges i una petita sala de control. La planta pis &#233;s on estan previstes les instal&#183;lacions del bar cafeteria, a m&#233;s de la cuina i els lavabos adaptats, i s'habilitar&#224; una terrassa exterior. En total la superf&#237;cie constru&#239;da ser&#224; de 557,35 m2.&#160;&#160;</p> <p>L'Ajuntament de Ses Salines es troba actualment licitant el contracte d'obres.</p> 2018-10-09T07:50:58Z Aprovat el projecte de condicionament de l'entrada de Selva 3523497 2018-10-08T08:25:43Z 2018-10-08T08:25:43Z <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha aprovat el projecte d'execuci&#243; del condicionament i la millora de l'entrada i accessos de Selva en direcci&#243; cap al poble de Caimari.</p> <p>Entre les actuacions projectades, es contampla la construcci&#243; d'una nova rotonda a la carretera de Caimari (Ma-2130), al punt kilom&#232;tric 4,900, i la millora dels accessos al cementeri de la localitat i al nucli antic de Selva. A m&#233;s de la reordenaci&#243; del tr&#224;nsit, es crearan noves voreres de fins a 2 metres d'ample per als vianants, s'instal&#183;lar&#224; nou enllumenat p&#250;blic i es soterrar&#224; tot el cablejat aeri. Tenint en compte l'elevat nombre de visitants que rep aquest indret, principalment en &#233;sser porta d'acc&#233;s a la Serra de Tramuntana i lloc de pas per poder accedir al poble de Caimari, al Monestir de Lluc i a altres indrets amb una aflu&#232;ncia important de turistes, el projecte suposar&#224; tamb&#233; una millora de la imatge del municipi amb l'embelliment d'aquests accessos i l'increment de la seguretat dels vianants.</p> <p>El projecte est&#224; pressupostat en 505.569,83 &#8364;, del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics s'ha comprom&#232;s a finan&#231;ar amb 398.321,66 &#8364;, en virtut d'un conveni de col&#183;laboraci&#243; amb l'Ajuntament de Selva subscrit durant la convocat&#242;ria p&#250;blica de 2017.&#160;</p> 2018-10-08T08:25:43Z Els nous assistents virtuals en els viatges serà la temàtica del primer IBTalks'18 3523346 2018-10-08T07:09:11Z 2018-10-08T07:09:11Z 2018-10-08T07:09:11Z Aprovat el projecte de reforma dels carrers París i dels Germans Pinzón de Palmanova 3519043 2018-10-04T11:55:12Z 2018-10-04T11:55:12Z <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha aprovat el projecte de reforma dels carrers Par&#237;s i dels Germans Pinz&#243;n de la localitat de Palmanova. Aquests espais urbans que no havien rebut cap intervenci&#243; significativa des dels anys '70.</p> <p>Entre les actuacions projectades s'ampliaran les voreres existents amb nova pavimentaci&#243;, es solucionaran les defici&#232;ncies de la xarxa de drenatge d'aig&#252;es pluvials, s'instal&#183;lar&#224; nou enllumenat m&#233;s eficient, es soterraran les l&#237;nies a&#232;ries de telefonia i de baixa tensi&#243; i es reordenaran les zones verdes i parcs infantils amb la instal&#183;laci&#243; de nou mobiliari urb&#224;. A m&#233;s a m&#233;s, cal destacar d'aquest projecte la construcci&#243; d'una nova glorieta en la intersecci&#243; del carrer Par&#237;s i el carrer dels Germans Pinz&#243;n, amb la col&#183;lacaci&#243; de nova senyalitzaci&#243;.</p> <p>Les actuacions projectades s'executaran a un dels nuclis amb m&#233;s aflu&#232;ncia de visitants de Mallorca, amb un nombre destacat d'establiments hotelers i amb pres&#232;ncia de nombrosos negocis que donen servei al sector tur&#237;stic.</p> <p>El pressupost del projecte ascendeix a 1.038.613,43 &#8364;, del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics finan&#231;ar&#224; amb 500.000 &#8364; i l'Ajuntament de Calvi&#224; aportar&#224; la resta.&#160;</p> 2018-10-04T11:55:12Z Èxit de participació a "La Nit de la Investigació" 2018 3510149 2018-10-04T11:03:25Z 2018-10-04T11:03:25Z 2018-10-04T11:03:25Z Aprovat el projecte de senyalització d'activitats turístiques i esportives i millora de rutes cicloturístiques de Llucmajor 3513311 2018-10-02T12:11:21Z 2018-10-02T12:11:21Z <p>Un dels projectes que l'Ajuntament de Llucmajor va presentar a la convocat&#242;ria p&#250;blica del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics de l'any 2017 consistia en la millora de diverses rutes ciclotur&#237;stiques existents al municipi i la implementaci&#243; de nova senyalitzaci&#243; per a la realitzaci&#243; d'activitats tur&#237;stiques i esportives. Unes millores que aniran adre&#231;ades a la pr&#224;ctica del ciclisme, el senderisme i el nordic walking, a m&#233;s de la divulgaci&#243; del patrimoni hist&#242;ric.</p> <p>El projecte est&#224; dotat amb un pressupost conjunt de 409.748,88 &#8364;, del qual el consorci finan&#231;ar&#224; amb una aportaci&#243; de 327.799,10 &#8364;.</p> 2018-10-02T12:11:21Z El Govern lliura els Premis de Turisme 2018 3510110 2018-10-01T18:07:26Z 2018-10-01T18:07:26Z 2018-10-01T18:07:26Z La vicepresidenta visita l'IEO amb motiu de les activitats de "La Nit de la Investigació" 3510068 2018-10-01T16:32:13Z 2018-10-01T16:32:13Z 2018-10-01T16:32:13Z La vicepresidenta reivindica la riquesa lingüística de Balears el Dia Europeu de les Llengües 3510091 2018-10-01T16:16:20Z 2018-10-01T16:16:20Z 2018-10-01T16:16:20Z La Conselleria de Turisme impulsa la creació de producte estratègic d'hivern amb nous patrocinis de grans esdeveniments 3510055 2018-10-01T16:07:02Z 2018-10-01T16:07:02Z 2018-10-01T16:07:02Z "La Nit de la Investigació 2018" congrega un centenar de menorquins 3510038 2018-10-01T16:04:22Z 2018-10-01T16:04:22Z 2018-10-01T16:04:22Z L'AETIB posa les bases per a establir connexions aèries entre Balears i la Xina 3510019 2018-10-01T15:59:40Z 2018-10-01T15:59:40Z 2018-10-01T15:59:40Z Aprovat el projecte de creació d'un carril bici a Cala Ferrera 3498880 2018-09-25T07:46:10Z 2018-09-25T07:46:10Z <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha aprovat el projecte t&#232;cnic per a la creaci&#243; de dos trams nous de carril bici a Cala Ferrera, del terme municipal de Felanitx.</p> <p>Un dels dos trams s'ubicar&#224; des de l'entrada de Cala Ferrera fins a l'inici del cam&#237; de Cala sa Nau. L'altre tram transcorrer&#224; fins a la localitat de Cala d'Or. A m&#233;s de la nova pavimentaci&#243; de les voravies i la senyalitzaci&#243;, tamb&#233; es realitzar&#224; nou enjardinament i la instal&#183;laci&#243; d'enllumenat, tot amb l'objectiu de dotar de m&#233;s seguretat per als usuaris i millorar la infraestructura d'aquest nucli tur&#237;stic de la costa de Felanitx.</p> <p>El projecte est&#224; dotat amb un pressupost de 428.723,15 &#8364;, del qual aquest consorci finan&#231;ar&#224; amb 339.373,76 &#8364;.</p> 2018-09-25T07:46:10Z