Notícies: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME Notícies d'actualitat 2017-12-18T14:47:07Z Govern de les Illes Balears 2017-12-18T14:47:07Z ca Avaluació i selecció de les persones candidates als ajuts per a la formació de personal investigador 2017 (modalitats A i B) 3146992 2017-12-05T12:21:12Z 2017-12-05T12:21:12Z <p>Llista definitiva Beques FPI 2017 MOD B</p> 2017-12-05T12:21:12Z El vicepresident visita l'edifici sostenible de Ca ses Llúcies, confinançat amb Fons Europeus 3154328 2017-11-21T10:06:11Z 2017-11-21T10:06:11Z 2017-11-21T10:06:11Z Avaluació i selecció (contractes postdoctorals 2017) 3105373 2017-11-21T08:36:32Z 2017-11-21T08:36:32Z 2017-11-21T08:36:32Z El Vicepresident explica a la fira WTM de Londres els projectes de l'Impost del Turisme Sostenible 3145210 2017-11-20T09:00:55Z 2017-11-20T09:00:55Z <p>La presidenta Francina Armengol i el vicepresident Biel Barcel&#243; han assistit a la fira tur&#237;stica World Travel Market de Londres, on les Illes Balears promocionen la seva oferta d&#8217;hivern, del 6 al 8 de novembre.</p> 2017-11-20T09:00:55Z Convocatòria pública de patrocinis per l'últim trimestre de l'any 2017 (TANCADA) 2975962 2017-10-26T07:23:44Z 2017-10-26T07:23:44Z <html /> 2017-10-26T07:23:44Z Aprovat el traspàs de la promoció turística als consells de Mallorca, Menorca i Formentera 3109528 2017-10-25T15:03:52Z 2017-10-25T15:03:52Z <p>Els consells insulars rebran un total de 6.766.993&#160;&#8364; anuals per assumir aquesta compet&#232;ncia. A m&#233;s, es preveu una dotaci&#243; addicional de 7.000.000&#160;&#8364;, que s&#8217;ha de distribuir entre les illes durant el per&#237;ode 2018-2022</p> 2017-10-25T15:03:52Z Un 76% de l'Impost del Turisme Sostenible s'invertirà en projectes d'adquisició d'espais emblemàtics i en la protecció del medi ambient 3109521 2017-10-25T15:03:14Z 2017-10-25T15:03:14Z <div class="ficha-texto-titular"> <div><strong>La Comissi&#243; d&#8217;Impuls del Turisme Sostenible</strong><strong> aprova </strong><strong>62 nous</strong><strong> projectes, </strong><strong>que rebran un finan&#231;ament de 49 milions d&#8217;euros, </strong><strong>els quals</strong><strong> se sumen als </strong><strong>8 projectes</strong><strong> pluriennals de la convocat&#242;ria de 2016, </strong><strong>que enguany tamb&#233; rebran</strong><strong> </strong><strong>15 milions</strong></div> </div> 2017-10-25T15:03:14Z Llistat definitiu Tècnics de suport a la recerca 2017 3066014 2017-10-19T09:26:52Z 2017-10-19T09:26:52Z 2017-10-19T09:26:52Z Convocatòria de beques FPI 2017 2968590 2017-10-09T12:00:26Z 2017-10-09T12:00:26Z 2017-10-09T12:00:26Z Ajuts 2016 per a PIMES i ASALS per a dur a terme accions en matèria d'R+D+I (en termini de justificació) 3036138 2017-10-09T12:00:09Z 2017-10-09T12:00:09Z <p>Convocat&#242;ria 2016 d'ajuts per a pimes i agrupacions sense &#224;nim de lucre, per a dur a terme accions en mat&#232;ria de transfer&#232;ncia del coneixement i activitats innovadores.</p> 2017-10-09T12:00:09Z Convocatòria per a projectes coordinats de R+D 3057676 2017-10-09T11:59:51Z 2017-10-09T11:59:51Z <p>Convocat&#242;ria per a projectes coordinats de R+D, que estableix les bases per a la concessi&#243; de projectes que impliquin d'una manera conjunta els centres de recerca i les empreses en l'abordatge conjunt de la ci&#232;ncia i la tecnologia</p> 2017-10-09T11:59:51Z El Govern atorga els Premis Turisme de les Illes Balears 2017 3068484 2017-09-28T10:48:29Z 2017-09-28T10:48:29Z <p>La presidenta Armengol i el vicepresident Barcel&#243; lliuren 9 guardons per a persones i projectes compromesos amb un turisme equilibrat i sostenible&#160;</p> 2017-09-28T10:48:29Z Turisme tramita la baixa de 264 habitatges turístics 3065129 2017-09-28T10:18:15Z 2017-09-28T10:18:15Z <p><span style="font-family: 'Sans Serif', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span>Suposaran</span></span><span style="font-family: 'Sans Serif', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><span style="font-family: 'Sans Serif', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span> la baixa de m&#233;s de 1.500 places </span></span><span style="font-family: 'Sans Serif', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span>que, o b&#233; eren d&#8217;oferta il&#183;legal, o b&#233; havien cessat l&#8217;activitat tur&#237;stica</span></span></p> 2017-09-28T10:18:15Z Govern i Cort fan front conjuntament contra el turisme incívic i de gatera 3065119 2017-09-21T15:40:28Z 2017-09-21T15:40:28Z <p><span style="font-family: 'Sans Serif', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span>Turisme, Sanitat i Policia de Palma han realitzat m&#233;s d'un centenar d'inspeccions a les zones m&#233;s conflictives de s'Arenal i el Passeig Mar&#237;tim</span></span></p> 2017-09-21T15:40:28Z Ajuts 2017-2018 per a PIMES i ASALS per a dur a terme accions en matèria d'R+D+I (obert termini sol·licituds) 2778728 2017-08-31T09:44:57Z 2017-08-31T09:44:57Z <p>Convocat&#242;ria 2017-2018 d'ajuts per a pimes i agrupacions sense &#224;nim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnol&#242;gic o innovaci&#243; per a dur a terme accions en mat&#232;ria d'R+D+I</p> 2017-08-31T09:44:57Z Taxes per la prestació de serveis en matèria turística 1070670 2017-08-11T11:50:04Z 2017-08-11T11:50:04Z <p>Actualitzaci&#243; de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tribut&#224;ries dels tributs propis de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears per a l&#8217;any 2017</p> 2017-08-11T11:50:04Z Novetats en relació al marc normatiu per a l'adquisició de places turístiques 3025876 2017-08-11T09:34:54Z 2017-08-11T09:34:54Z <p>A aquesta fitxa informativa, podreu consultar les novetats</p> 2017-08-11T09:34:54Z Entra en vigor la modificació de la llei de Turisme de les Illes Balears que regula el lloguer turístic i estableix un sostre de places 3016603 2017-08-02T13:12:52Z 2017-08-02T13:12:52Z <p>El 31 de juliol de 2017, s'ha publicat al BOIB la nova llei 6/2017 relativa a la comercialitzaci&#243; d'estades tur&#237;stiques a habitatges</p> 2017-08-02T13:12:52Z El Govern i el Consell presenten l'avanç del PIAT de Mallorca 3006412 2017-07-28T11:06:32Z 2017-07-28T11:06:32Z <p>Aquest document servir&#224; com a base per al proc&#233;s de participaci&#243; que continuar&#224; amb 30 dies d&#8217;exposici&#243; p&#250;blica</p> 2017-07-28T11:06:32Z L'ATB gestionarà el Fons d'Impuls del Turisme Sostenible 3007188 2017-07-28T11:06:11Z 2017-07-28T11:06:11Z <p>El plenari de la Comissi&#243; d'Impuls del Turisme Sostenible va aprovar el passat 4 de juliol encomanar la gesti&#243;, el seguiment i la comunicaci&#243; de l'execuci&#243; dels projectes aprovats a l'ATB</p> 2017-07-28T11:06:11Z L'Agència de Turisme destina més recursos a producte turístic 3007265 2017-07-28T11:01:03Z 2017-07-28T11:01:03Z <p><strong>L'ATB concentra els esfor&#231;os en la promoci&#243; d'hivern, centrant-se en la cultura, la gastronomia i els esports com a eixos principals</strong></p> 2017-07-28T11:01:03Z Arrenquen les obres d'electrificació de la línia ferroviària Enllaç-sa Pobla 2996638 2017-07-26T12:44:57Z 2017-07-26T12:44:57Z <p>Les obres duraran un any i alhora s&#8217;habilitar&#224; un aparcament devora l&#8217;estaci&#243; de sa Pobla. L&#8217;any passat, el tren va assolir per primera vegada la xifra de 5 milions de passatgers</p> 2017-07-26T12:44:57Z Convocatòria de co-màrqueting promocional entre oct.2017 i abr.2018 2975923 2017-07-20T09:11:30Z 2017-07-20T09:11:30Z 2017-07-20T09:11:30Z Fulls de reclamacions sobre serveis turístics 1118899 2017-07-19T07:18:16Z 2017-07-19T07:18:16Z <p>Els usuaris de serveis tur&#237;stics tenen dret a formular queixes i reclamacions, d&#8217;acord amb la normativa tur&#237;stica de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears (articles 149 a 156 del decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directius de coordinaci&#243; en mat&#232;ria tur&#237;stica; de regulaci&#243; d'&#242;rgans assessors, de coordinaci&#243; i de cooperaci&#243; del Govern de les Illes Balears, i de regulaci&#243; i classificaci&#243; de les empreses i dels establiments tur&#237;stics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears).<span style="font-family: Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Serif,Times New Roman,Times,serif; font-size: small;"><br /></span></span></span></p> 2017-07-19T07:18:16Z Llistat indemnitzats Grup Orizonia 2911620 2017-07-18T08:53:32Z 2017-07-18T08:53:32Z <p>Es publica llistat definitiu&#160;de les persones amb dret a indemnitzaci&#243; per part del GRUP ORIZONIA.&#160;</p> 2017-07-18T08:53:32Z Convocatòria tècnics de suport a la recerca 2017 2968435 2017-07-12T10:29:27Z 2017-07-12T10:29:27Z 2017-07-12T10:29:27Z Joves Qualificats donarà una primera feina a 800 joves desocupats amb alt nivell formatiu 2995646 2017-07-11T13:00:55Z 2017-07-11T13:00:55Z 2017-07-11T13:00:55Z La convocatòria de 2017 de l'Impost del Turisme Sostenible invertirà mas de 64 milions en projectes majoritàriament mediambientals i culturals 2990328 2017-07-05T11:28:26Z 2017-07-05T11:28:26Z 2017-07-05T11:28:26Z Agencies de viatges i guies turístics - Procediments 1119271 2017-06-22T12:32:07Z 2017-06-22T12:32:07Z <p>Llistat de procediments relatius a ag&#232;ncies de viatges i guies tur&#237;stics.</p> 2017-06-22T12:32:07Z El Govern patrocina amb gairebé 1 milió d'euros 42 projectes per fomentar el producte turístic d'hivern a les Illes Balears 2969788 2017-06-22T10:55:31Z 2017-06-22T10:55:31Z <p><span style="font-family: Arial;">L'ATB destina aix&#237; m&#233;s recursos a producte tur&#237;stic i menys a promoci&#243;, amb la cultura, la gastronomia i els esports com a eixos principals</span></p> 2017-06-22T10:55:31Z Clam unitari per un nou Règim Especial de les Illes Balears (REIB) que compensi la insularitat 2969756 2017-06-22T10:48:56Z 2017-06-22T10:48:56Z <p><span style="font-family: Arial;"><span>El Govern, acompanyat per partits pol&#237;tics i societat civil, presenta la proposta &#8220;Cap a un nou REIB&#8221;, que inclou les mesures d&#8217;ajudes al transport aeri i mar&#237;tim i incentius fiscals, entre d&#8217;altres, que formaran part de la base de negociaci&#243; per a la reforma del nou REIB amb el Govern de l&#8217;Estat</span></span></p> 2017-06-22T10:48:56Z Ajuts a la mobilitat predoctoral 2966119 2017-06-15T07:17:41Z 2017-06-15T07:17:41Z <p>Resoluci&#243; del vicepresident i conseller d'Innovaci&#243;, Recerca i Turisme de 16 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts a la mobilitat predoctoral per fer estades breus a centres d'R+D de fora de les Illes Balears.</p> 2017-06-15T07:17:41Z Biel Barceló anuncia una inversió de 20,6 milions per millorar infraestructures i oferta turística als municipis de Mallorca 2951020 2017-06-01T14:58:33Z 2017-06-01T14:58:33Z <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial;">El Consorci Borsa d&#8217;Allotjaments Tur&#237;stics hi aportar&#224; 16,5 milions (5 vegades m&#233;s que la darrera convocat&#242;ria, de 2014), i els ajuntaments cofinan&#231;aran un m&#237;nim del 20% del cost dels projectes, que prioritzaran la innovaci&#243; i la sostenibilitat</span></span></p> 2017-06-01T14:58:33Z Pla d'Equilibri Ambiental i Turístic: mesures concretes per avançar cap a la sostenibilitat 2951368 2017-06-01T14:57:08Z 2017-06-01T14:57:08Z <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial;">El Govern recull accions i mesures per moderar la pressi&#243; humana i mitigar els efectes ambientals, territorials i socials del turisme de masses que, o b&#233; ja estan en marxa, o estan planificades durant el per&#237;ode 2017-2020</span></span></p> 2017-06-01T14:57:08Z El reconegut assessor Juan Verde oferirà una conferència sobre turisme sostenible a Palma 2940650 2017-05-26T15:06:54Z 2017-05-26T15:06:54Z <p>El prestigi&#243;s assessor en economia internacional i sostenibilitat i exconsultor de Barack Obama oferir&#224; la confer&#232;ncia &#8220;Turisme sostenible: una estrat&#232;gia competitiva&#8221; el proper 7 de juny. Un panell d&#8217;experts analitzar&#224; les oportunitats del sector balear <br /><br /></p> 2017-05-26T15:06:54Z Estratègia RIS3 Balears 2927635 2017-05-24T12:51:53Z 2017-05-24T12:51:53Z <p>Estrat&#232;gia regional d'innovaci&#243; per a l'especialitzaci&#243; intel&#183;ligent de les Illes Balears. Actualitzada 2017.</p> 2017-05-24T12:51:53Z Les Illes reben el premi com a millor estand de Fitur 2017 2918291 2017-05-24T07:46:08Z 2017-05-24T07:46:08Z <p>L'organitzaci&#243; de la fira internacional de Turisme a Madrid va distingir el nou estand ideat per l'ATB amb el premi al millor stand en la categoria d'institucions i comunitats aut&#242;nomes. El nou concepte aposta per la construcci&#243; d'un espai singular que evoqui al visitant aspectes i viv&#232;ncies vinculades al car&#224;cter mediterrani de les Illes Balears.<br /><br /></p> 2017-05-24T07:46:08Z SICTED, el camí cap a l'excel·lència turística de les Illes Balears 2874599 2017-05-24T07:45:24Z 2017-05-24T07:45:24Z <p>El SICTED (Sistema Integral de Qualitat Tur&#237;stica Espanyola en Destinaci&#243;) &#233;s un projecte de millora de la qualitat de les destinacions tur&#237;stiques promogut per l'Institut de Turisme d'Espanya (TURESPA&#209;A).</p> 2017-05-24T07:45:24Z Convocatòria pública (TANCADA) de patrocinis per projectes que generin un retorn publicitari per a les marques de les Illes Balears i millorin la competitivitat turística per a l'any 2017 (BOIB núm.145, de 17.11.16) 2751243 2017-05-17T08:43:33Z 2017-05-17T08:43:33Z 2017-05-17T08:43:33Z Jornada compra pública innovadora. Foment de la innovació des de la demanda. 2767680 2017-05-10T08:59:33Z 2017-05-10T08:59:33Z <p>El 20 de desembre de 2016, la Direcci&#243; General d&#8217;innovaci&#243; i Recerca organitz&#224; la Jornada Compra P&#250;blica Innovadora. Foment de la Innovaci&#243; des de la Demanda a l&#8217;Auditori del Parc Bit, cofinan&#231;ada en fons FEDER.</p> 2017-05-10T08:59:33Z Programa d'accés de l'Estació d'Investigació "Jaume Ferrer" 1448662 2017-05-10T08:56:59Z 2017-05-10T08:56:59Z <p>L&#8217;Estaci&#243; d&#8217;Investigaci&#243; Jaume Ferrer &#233;s una infraestructura cient&#237;fica, ubicada en una zona d&#8217;alt valor com &#233;s la pen&#237;nsula de La Mola de Ma&#243; a Menorca i ofereix una zona d&#8217;allotjament d&#8217;&#250;s cient&#237;fic i un laboratori.</p> 2017-05-10T08:56:59Z Programa d'accés de l'Estació d'Investigació "Can Marroig" 1511439 2017-05-10T08:55:21Z 2017-05-10T08:55:21Z <p>L&#8217;Estaci&#243; d&#8217;investigaci&#243; (E.I) Can Marroig &#233;s una infraestructura cient&#237;fica ubicada al Parc Natural de Ses Salines d&#8217;Eivissa i Formentera que igualment ofereix una zona per allotjar als investigadors (4 places) i un laboratori.</p> 2017-05-10T08:55:21Z Convocatòria d'accions especials de recerca i desenvolupament 2017-2019. 2526174 2017-05-10T08:49:11Z 2017-05-10T08:49:11Z <p>Resoluci&#243; del vicepresident i conseller d&#8217;Innovaci&#243;, Recerca i Turisme de 20 d&#8217;abril de 2017 per la qual s&#8217;ofereixen ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 2017-2019.</p> 2017-05-10T08:49:11Z Convocatòria de contractes postdoctorals 2017 2435153 2017-05-10T08:44:19Z 2017-05-10T08:44:19Z <p>Resoluci&#243; del vicepresident i conseller d'Innovaci&#243;, Recerca i Turisme de 24 d'abril de 2017 per la qual s'ofereixen ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ci&#232;ncia de les Illes Balears. (Contractes Postdoctorals 2017)</p> 2017-05-10T08:44:19Z Full de ruta per al nou model economic: sostenibilitat, feina de qualitat i prosperitat compartida 2923013 2017-05-08T15:36:59Z 2017-05-08T15:36:59Z <p><span style="font-family: Arial;">El Pacte per la Competitivitat, l&#8217;Ocupaci&#243; de Qualitat i el Progr&#233;s Social aprova impulsar 13 plans i 10 mesures estrat&#232;giques per millorar l&#8217;economia i el benestar de les persones. La suma de tots els projectes t&#233; una estimaci&#243; pressupost&#224;ria de 1.570 milions d&#8217;euros, a executar en l&#8217;horitz&#243; 2017-2020</span></p> <h2 class="western"></h2> 2017-05-08T15:36:59Z La Conferència de Presidents de les Illes Balears rebutja els Pressuposts Generals de l'Estat per 2017 i reclama inversions dignes 2922970 2017-05-08T15:27:54Z 2017-05-08T15:27:54Z <p>Govern i consells insulars, reunits&#160;a Menorca,&#160;tamb&#233; avancen que abans que acabi el primer semestre d&#8217;enguany tancaran l&#8217;acord pol&#237;tic per traspassar les compet&#232;ncies en promoci&#243; tur&#237;stica</p> 2017-05-08T15:27:54Z La Fundació Handisport agraeix l'aposta ferma de l'ATB pel foment del turisme accesible 2763560 2017-04-27T16:04:17Z 2017-04-27T16:04:17Z <p>Aix&#237; ho ha explicat el fundador de Handisport, Rafa Winckelmann, en el marc del II Foro de Turisme Accessible, organitzat per l'Ag&#232;ncia de Turisme de les Illes Balears.</p> 2017-04-27T16:04:17Z El Govern millora la qualitat del senyal dels canals de TDT en llengua catalana 2902816 2017-04-27T14:54:52Z 2017-04-27T14:54:52Z <p><span style="font-family: Arial;">Les millores en el sistema de multiplexaci&#243; estad&#237;stica fan que els canals de la CCMA (TV3 CAT, 3/24 i Super 3/C33) recuperin qualitat, tot mantenint el nivell d&#8217;IB3 SD, IB3 HD i Canal 4. La implantaci&#243; definitiva d&#8217;aquest sistema a tot el canal MUX 26 auton&#242;mic es produir&#224; dins les properes dues setmanes</span></p> 2017-04-27T14:54:52Z El Govern aprova el projecte de llei que regula el lloguer turístic i estableix un sostre de places 2893534 2017-04-08T10:11:40Z 2017-04-08T10:11:40Z <p>La norma aborda una realitat existent i que permet repartir millor la prosperitat generada pel turisme a les Illes Balears</p> 2017-04-08T10:11:40Z Biel Barceló: «Avançam cap a un nou model econòmic, més diversificat i sostenible» 2873985 2017-03-22T12:59:01Z 2017-03-22T12:59:01Z <p><span style="font-family: Arial;"><span>El vicepresident explica al Parlament que el Govern treballa per donar resposta a les necessitats les empreses tecnol&#242;giques i innovadores d&#8217;Eivissa, amb la voluntat de posar en marxa el Centre Bit aquesta legislatura</span></span></p> 2017-03-22T12:59:01Z