Notícies: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME Notícies d'actualitat 2018-02-20T07:36:02Z Govern de les Illes Balears 2018-02-20T07:36:02Z ca El Govern comunica a Airbnb una sanció de 300.000 euros per comercialitzar oferta turística il·legal 3258500 2018-02-19T16:00:09Z 2018-02-19T16:00:09Z <p>Turisme obre un procediment sancionador per infracci&#243; molt greu, en compliment de la llei 6/2017, davant el qual la plataforma amb seu a Irlanda t&#233; 15 dies per presentar al&#183;legacions</p> <p>&#160;</p> 2018-02-19T16:00:09Z La vicepresidenta Busquets i el conseller Pons visiten les obres d'electrificació del tren 3258490 2018-02-19T15:54:54Z 2018-02-19T15:54:54Z <p>Les obres d&#8217;electrificaci&#243; del tren s&#8217;han executat en m&#233;s del 40% i ja s&#8217;han canalitzat 27 quil&#242;metres de via per instal&#183;lar el cablejat en les l&#237;nies Enlla&#231;- Sa Pobla i Enlla&#231;- Manacor</p> 2018-02-19T15:54:54Z Text consolidat de la Llei 8/2012 1527785 2018-02-19T11:58:50Z 2018-02-19T11:58:50Z <p>Es publica el text consolidat de la Llei 8/2012 del Turisme de les Illes Balears amb el Decret 1/2013 de 7 de juny, de mesures urgents de car&#224;cter tur&#237;stic i d&#8217;impuls de les zones tur&#237;stiques madures.-</p> 2018-02-19T11:58:50Z Adjudicat el contracte d'obres dels projectes de soterrament de contenidors de residus sòlids urbans a la Platja de Palma i condicionament del carrer de Bellamar 3251852 2018-02-19T07:46:50Z 2018-02-19T07:46:50Z <p>El passat dia 2 de febrer de 2018 la presidenta del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics va formalitzar amb l'entitat Albaida Infraestructuras, S.A., el contracte d'obres per a l'execuci&#243; de dos projectes consistents, per una banda, en el soterrament de dotze bateries de contenidors de residus s&#242;lids urbans a diversos carrers de la Platja de Palma, i per l'altra, en el condicionament de l'eixample del carrer de Bellamar a la intersecci&#243; amb l'avinguda Bartomeu Riutort, de la barriada de Ca'n Pastilla.&#160;</p> <p>Un total de vuit empreses es presentaren a la licitaci&#243; d'aquest contracte d'obres, adjudicant-se a l'entitat Albaida Infraestructuras, S.A., per un preu d'1.020.376,46 (IVA incl&#242;s).</p> <p>El termini d'execuci&#243; &#233;s de sis mesos, i est&#224; previst l'inici de les obres a partir de l'1 d'octubre de 2018, per tal de no interferir en l'activitat del sector tur&#237;stic de la Platja de Palma durant els mesos de primavera i estiu.</p> <p>L'actuaci&#243; suposar&#224; la millora de la infraestructura tur&#237;stica i la imatge d'una de les principals destinacions d'allotjament vacacional de les Illes Balears.</p> 2018-02-19T07:46:50Z Adjudicat el contracte d'obres del projecte de millora dels accessos de la platja de Cala Major 3251876 2018-02-14T11:57:33Z 2018-02-14T11:57:33Z <p>El passat 5 de febrer de 2018 fou adjudicat el contracte d'obres del projecte de millora dels accessos de la platja de Cala Major, de Palma.</p> <p>Un total de quatre empreses varen conc&#243;rrer a la licitaci&#243;, adjudicant-se a l'entitat Amer e Hijos, S.A., per un preu de 140.162,25 euros (IVA incl&#242;s) i un termini d'execuci&#243; de les obres de quatre mesos.</p> <p>El projecte consistir&#224; en millorar els accessos a la zona de platja de Cala Major, actuant sobre la franja costanera, des del carrer de Joan Mir&#243; a trav&#233;s del carrer de Gavina, que es desdobla en el carrer de D&#237;az-Plaja i el passatge. Suposar&#224; una millora en la infraestructura tur&#237;stica d'un indret que destaca com a destinaci&#243; madura<span style="font-size: 10.24px;">.</span></p> 2018-02-14T11:57:33Z Recepcionades les obres de millora de la ruta cicloturística entre Santa Eugènia i Pollença. 3252111 2018-02-14T11:57:02Z 2018-02-14T11:57:02Z <p>El vicepresident del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha recepcionat les obres de millora de la ruta ciclotur&#237;stica entre Santa Eug&#232;nia i Pollen&#231;a.</p> <p>Les obres, executades durant tres mesos per l'entitat Construccions, Excavacions i Asfalts, S.A. (COEXA), tingueren un pressupost de 393.250,00 euros (IVA incl&#242;s), del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments va assumir la totalitat del cost de l'obra.</p> <p>L'actuaci&#243;, consistent en la neteja de voreres, la renovaci&#243; del ferm a alguns trams i la instal&#183;laci&#243; de senyalitzaci&#243; i panells d'informaci&#243; tur&#237;stica, suposa una millora de la xarxa ciclotur&#237;stica del Pla i Raiguer de Mallorca, potenciant aquesta activitat esportiva i el turisme d'interior durant els mesos de menor aflu&#232;ncia tur&#237;stica, afavorint aix&#237; la desestacionalitzaci&#243; i una major activitat empresarial del sector de la hosteleria en els municipis de Santa Eug&#232;nia, Consell, Binissalem, Inca, Selva, Campanet i Pollen&#231;a.</p> 2018-02-14T11:57:02Z Recepcionades les obres de reforma del carrer Vapor Santueri de Portocolom. 3252069 2018-02-14T11:56:42Z 2018-02-14T11:56:42Z <p>El vicepresident del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha recpecionat les obres de reforma del carrer Vapor Santueri de Portocolom, del terme municipal de Felanitx.</p> <p>Les obres, executades durant dos mesos per l'entitat Aglomerados de Felanitx, S.A. (AFEX), tingueren un pressupost de 247.689,42 euros (IVA incl&#242;s), del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics financi&#224; el 80% del cost total de l'obra i l'Ajuntament de Felanitx el 20% restant.</p> <p>L'actuaci&#243; suposa una millora d'imatge de l'entrada d'uns dels indrets amb major aflu&#232;ncia tur&#237;stica i d'activitat empresarial i hoteler.</p> 2018-02-14T11:56:42Z Publicada la relació de convenis de col·laboració subscrits entre el Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics i trenta-cinc ajuntaments de Mallorca per a inversions en millores turístiques 3251498 2018-02-14T11:16:35Z 2018-02-14T11:16:35Z <p>Durant el mes de desembre de 2017 la presidenta del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics va formalitzar amb els diferents ajuntaments de Mallorca un total de quaranta-nou convenis de col&#183;laboraci&#243; corresponents a la convocat&#242;ria p&#250;blica d'inversions per a l'exercici de 2017. Un total de trenta-cinc municipis de l'illa de Mallorca participaren en la convocat&#242;ria amb un pressupost total de 24.915.224,79 euros, dels quals el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics aportar&#224; 15.479.046,09 euros per a la inversi&#243; en projectes adre&#231;ats a la millora de la infraestructura tur&#237;stica.&#160;</p> <p>BOIB n&#186; 14, de 30 de gener de 2018</p> <p>Foto: Lloret de Vistalegre, Wikipedia</p> 2018-02-14T11:16:35Z Recepcionades les obres de reforma de la Plaça de l'Església de Maria de la Salut. 3252014 2018-02-14T11:15:29Z 2018-02-14T11:15:29Z <p>El vicepresident del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics i el batle de Maria de la Salut han recepcionat les obres de reforma i empedrat de la Pla&#231;a de l'Esgl&#233;sia d'aquesta localitat.</p> <p>Les obres, executades durant un mes i mig per l'entitat CMG Agua y Energ&#237;a, S.L., tingueren un pressupost de 56.869,88 euros (IVA incl&#242;s), del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics financi&#224; el 80% del cost total de l'obra i l'Ajuntament de Maria de la Salut el 20% restant.</p> <p>L'actuaci&#243; suposa un impuls del turisme del Pla de Mallorca i una millora de la imatge d'un dels indrets amb m&#233;s atractiu del municipi de cara al turisme d'interior en temporada de menys aflu&#232;ncia tur&#237;stica.</p> <p>Foto: Maria Gonz&#225;lez</p> 2018-02-14T11:15:29Z Recepcionades les obres de reforma del Passeig Marítim de Cala Bona. 3251961 2018-02-14T11:14:59Z 2018-02-14T11:14:59Z <p>El vicepresident del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics i el batle de Son Servera han recepcionat les obres del projecte de reforma del Passeig Mar&#237;tim de Cala Bona, entre el carrer Mestral i el carrer Tramuntana.</p> <p>Les obres, executades durant tres mesos per l'entitat V&#237;as y Obras P&#250;blicas, S.A. (VOPSA), tingueren un pressupost de 366.681,93 euros (IVA incl&#242;s), del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics financi&#224; el 80% del cost total de l'obra i l'Ajuntament de Son Servera el 20% restant.</p> <p>L'actuaci&#243; suposa una millora de la via p&#250;blica com a infraestructura tur&#237;stica d'una de les principals destinacions de les Illes Balears i a on es concentra una part important de l'activitat empresarial hotelera.&#160;</p> <p>Aix&#237; mateix, durant la convocat&#242;ria p&#250;blica d'inversions de 2017, l'Ajuntament de Son Servera present&#224; un projecte per a l'execuci&#243; de la segona fase de millora d'aquesta via p&#250;blica, entre el carrer des Comellar Fondo i el carrer Mestral, projecte que va ser seleccionat amb un finan&#231;ament m&#224;xim del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics per import de 500.000 euros.&#160;</p> <p>Foto: David Christie</p> 2018-02-14T11:14:59Z Aprovats els projectes de finançament i actuacions admesos en la convocatòria pública del Consorci Borsa d'Allotjaments Públics per a l'any 2017 3251811 2018-02-14T07:48:36Z 2018-02-14T07:48:36Z <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics aprova la selecci&#243; de projectes d'obres i actuacions presentats per trenta-cinc ajuntaments de Mallorca en la convocat&#242;ria p&#250;blica de l'exercici de 2017. Els quaranta-nou projectes seleccionats suposaran la millora de la infraestructura tur&#237;stica a nivell municipal, amb la creaci&#243; o renovaci&#243; de les diferents xarxes ciclotur&#237;stiques, la reforma de zones urbanes degradades, la rehabilitaci&#243; i la divulgaci&#243; del patrimoni hist&#242;ric, aix&#237; com millores que incrementaran el servei que els ajuntaments presten al sector tur&#237;stic.&#160;&#160;</p> 2018-02-14T07:48:36Z El gerent de l'Agència de Turisme inaugura la Fira Horeca Balears d'hosteleria i restauració 3250311 2018-02-13T13:03:56Z 2018-02-13T13:03:56Z 2018-02-13T13:03:56Z Normativa turística vigent 3247055 2018-02-13T10:57:26Z 2018-02-13T10:57:26Z <p>Legislaci&#243; tur&#237;stica de les Illes Balears<br /><br /></p> 2018-02-13T10:57:26Z Ajuts 2017-2018 per a PIMES i ASALS per a dur a terme accions en matèria d'R+D+I (en execució) 2778728 2018-02-01T11:42:05Z 2018-02-01T11:42:05Z <p>Convocat&#242;ria 2017-2018 d'ajuts per a pimes i agrupacions sense &#224;nim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnol&#242;gic o innovaci&#243; per a dur a terme accions en mat&#232;ria d'R+D+I</p> 2018-02-01T11:42:05Z L'ATB gestionarà el Fons d'Impuls del Turisme Sostenible 3007188 2018-01-29T08:58:21Z 2018-01-29T08:58:21Z <p>El plenari de la Comissi&#243; d'Impuls del Turisme Sostenible va aprovar el passat 4 de juliol encomanar la gesti&#243;, el seguiment i la comunicaci&#243; de l'execuci&#243; dels projectes aprovats a l'ATB</p> 2018-01-29T08:58:21Z L'Agència de Turisme destina més recursos a producte turístic 3007265 2018-01-29T08:57:15Z 2018-01-29T08:57:15Z <p><strong>L'ATB concentra els esfor&#231;os en la promoci&#243; d'hivern, centrant-se en la cultura, la gastronomia i els esports com a eixos principals</strong></p> 2018-01-29T08:57:15Z L'oferta del Pla de Mallorca serà l'atractiu per potenciar la temporada d'hivern 3220913 2018-01-26T13:57:33Z 2018-01-26T13:57:33Z 2018-01-26T13:57:33Z L'ATB, junt amb la patronal d'agències de viatges AVIBA, impulsen el projecte per afavorir el turisme d'hivern 3220905 2018-01-26T13:54:07Z 2018-01-26T13:54:07Z 2018-01-26T13:54:07Z El Govern explica a Londres els projectes en què s'inverteixen els fons de l'Impost del Turisme Sostenible 3220898 2018-01-26T13:48:17Z 2018-01-26T13:48:17Z 2018-01-26T13:48:17Z SICTED, el camí cap a l'excel·lència turística de les Illes Balears 2874599 2018-01-26T13:35:29Z 2018-01-26T13:35:29Z <p>El SICTED (Sistema Integral de Qualitat Tur&#237;stica Espanyola en Destinaci&#243;) &#233;s un projecte de millora de la qualitat de les destinacions tur&#237;stiques promogut per l'Institut de Turisme d'Espanya (TURESPA&#209;A).</p> 2018-01-26T13:35:29Z Les Illes reben el premi com a millor estand de Fitur 2017 2918291 2018-01-26T13:34:45Z 2018-01-26T13:34:45Z <p>L'organitzaci&#243; de la fira internacional de Turisme a Madrid va distingir el nou estand ideat per l'ATB amb el premi al millor stand en la categoria d'institucions i comunitats aut&#242;nomes. El nou concepte aposta per la construcci&#243; d'un espai singular que evoqui al visitant aspectes i viv&#232;ncies vinculades al car&#224;cter mediterrani de les Illes Balears.<br /><br /></p> 2018-01-26T13:34:45Z L'augment de despesa turística en temporada baixa i la moderació dels pics d'estiu certifiquen l'èxit de l'estratègia 'Better in winter' 3220488 2018-01-26T13:30:36Z 2018-01-26T13:30:36Z <p>Les Illes Balears renoven a FITUR l&#8217;aposta per la qualitat del producte tur&#237;stic d&#8217;hivern, primavera i tardor<br /><br /></p> 2018-01-26T13:30:36Z El Govern exposa les accions de sostenibilitat turística a la Clausura de l'Any Internacional del Turisme Sostenible de l'OMT a Ginebra 3220495 2018-01-26T13:30:25Z 2018-01-26T13:30:25Z <p>El gerent de l'ATB, Jaume Alzamora, detalla les mesures aplicades per tal que el turisme sigui una activitat compatible amb la protecci&#243; del nostre territori<br /><br /></p> 2018-01-26T13:30:25Z La ATB realiza una presentación sobre gastronomía navideña en Londres con el chef Fernando Pérez Arellano 3220800 2018-01-26T13:30:15Z 2018-01-26T13:30:15Z <p>35 periodistes i representants del sector tur&#237;stic gaudiren d&#8217;una petita mostra del Nadal balear i les nostres tradicions</p> 2018-01-26T13:30:15Z El Govern presenta 'Sports Destination', la nova marca turística de les Illes Balears 3220920 2018-01-26T13:27:01Z 2018-01-26T13:27:01Z <p>El calendari de competicions de primer nivell, atractiu per visitants durant l&#8217;hivern</p> 2018-01-26T13:27:01Z El Govern presenta el Pla d'Indústria de les Illes Balears, que destinarà 105 milions d'euros a l'impuls i modernització del sector 3219995 2018-01-24T10:59:11Z 2018-01-24T10:59:11Z <p>Entre els reptes del pla hi ha un increment del sector industrial fins al 9% del VAB, la creaci&#243; de 3.000 nous llocs de feina i l&#8217;augment de les empreses industrials exportadore</p> 2018-01-24T10:59:11Z La vicepresidenta Bel Busquets participa a la segona jornada de la Fira Internacional de Turisme que se celebra a Madrid 3218862 2018-01-24T10:50:13Z 2018-01-24T10:50:13Z 2018-01-24T10:50:13Z L'augment de despesa turística en temporada baixa i la moderació dels pics d'estiu certifiquen l'èxit de l'estratègia 'Better in winter' 3219968 2018-01-24T10:49:13Z 2018-01-24T10:49:13Z <p>Les Illes Balears renoven a FITUR l&#8217;aposta per la qualitat del producte tur&#237;stic d&#8217;hivern, primavera i tardor</p> 2018-01-24T10:49:13Z IBETEC 2340731 2018-01-17T13:45:17Z 2018-01-17T13:45:17Z 2018-01-17T13:45:17Z Convocatòria per a agrupacions empresarials innovadores i clústers del coneixement de les Illes Balears 3213551 2018-01-15T12:38:54Z 2018-01-15T12:38:54Z <p>Ajuts per a agrupacions empresarials innovadores i cl&#250;sters del coneixement de les Illes Balears per fomentar i impulsar la transfer&#232;ncia del coneixement i la innovaci&#243; en el sector productiu i empresarial</p> 2018-01-15T12:38:54Z Tots els centres educatius de les Illes Balears comptaran amb connexió de banda ampla ultraràpida 3203865 2018-01-05T11:58:30Z 2018-01-05T11:58:30Z <p>Un conveni entre el Govern, el Ministeri d&#8217;Educaci&#243; i RED.ES permetr&#224; inversions de fins a 5,6 milions, que beneficiaran de moment m&#233;s de 118.000 alumnes d'educaci&#243; prim&#224;ria i secund&#224;ria</p> 2018-01-05T11:58:30Z La Vicepresidenta presenta el primer projecte d'agricultura finançat amb fons de l'Impost de Turisme Sostenible 3203882 2018-01-05T11:56:28Z 2018-01-05T11:56:28Z <p>El FOGAIBA destina 1,5 milions d&#8217;euros procedents de la recaptaci&#243; de l'Impost de Turisme Sostenible a les explotacions diversificades com a reconeixement per la seva tasca paisatg&#237;stica</p> 2018-01-05T11:56:28Z El vicepresident visita l'edifici sostenible de Ca ses Llúcies, confinançat amb Fons Europeus 3154328 2018-01-05T08:17:21Z 2018-01-05T08:17:21Z 2018-01-05T08:17:21Z Llista definitiva dels contractes postdoctorals 2017 3105373 2017-12-20T09:44:20Z 2017-12-20T09:44:20Z 2017-12-20T09:44:20Z El Vicepresident explica a la fira WTM de Londres els projectes de l'Impost del Turisme Sostenible 3145210 2017-11-20T09:00:55Z 2017-11-20T09:00:55Z <p>La presidenta Francina Armengol i el vicepresident Biel Barcel&#243; han assistit a la fira tur&#237;stica World Travel Market de Londres, on les Illes Balears promocionen la seva oferta d&#8217;hivern, del 6 al 8 de novembre.</p> 2017-11-20T09:00:55Z Aprovat el traspàs de la promoció turística als consells de Mallorca, Menorca i Formentera 3109528 2017-10-25T15:03:52Z 2017-10-25T15:03:52Z <p>Els consells insulars rebran un total de 6.766.993&#160;&#8364; anuals per assumir aquesta compet&#232;ncia. A m&#233;s, es preveu una dotaci&#243; addicional de 7.000.000&#160;&#8364;, que s&#8217;ha de distribuir entre les illes durant el per&#237;ode 2018-2022</p> 2017-10-25T15:03:52Z Un 76% de l'Impost del Turisme Sostenible s'invertirà en projectes d'adquisició d'espais emblemàtics i en la protecció del medi ambient 3109521 2017-10-25T15:03:14Z 2017-10-25T15:03:14Z <div class="ficha-texto-titular"> <div><strong>La Comissi&#243; d&#8217;Impuls del Turisme Sostenible</strong><strong> aprova </strong><strong>62 nous</strong><strong> projectes, </strong><strong>que rebran un finan&#231;ament de 49 milions d&#8217;euros, </strong><strong>els quals</strong><strong> se sumen als </strong><strong>8 projectes</strong><strong> pluriennals de la convocat&#242;ria de 2016, </strong><strong>que enguany tamb&#233; rebran</strong><strong> </strong><strong>15 milions</strong></div> </div> 2017-10-25T15:03:14Z Llistat definitiu Tècnics de suport a la recerca 2017 3066014 2017-10-19T09:26:52Z 2017-10-19T09:26:52Z 2017-10-19T09:26:52Z Convocatòria de beques FPI 2017 2968590 2017-10-09T12:00:26Z 2017-10-09T12:00:26Z 2017-10-09T12:00:26Z Convocatòria per a projectes coordinats de R+D 3057676 2017-10-09T11:59:51Z 2017-10-09T11:59:51Z <p>Convocat&#242;ria per a projectes coordinats de R+D, que estableix les bases per a la concessi&#243; de projectes que impliquin d'una manera conjunta els centres de recerca i les empreses en l'abordatge conjunt de la ci&#232;ncia i la tecnologia</p> 2017-10-09T11:59:51Z El Govern atorga els Premis Turisme de les Illes Balears 2017 3068484 2017-09-28T10:48:29Z 2017-09-28T10:48:29Z <p>La presidenta Armengol i el vicepresident Barcel&#243; lliuren 9 guardons per a persones i projectes compromesos amb un turisme equilibrat i sostenible&#160;</p> 2017-09-28T10:48:29Z Turisme tramita la baixa de 264 habitatges turístics 3065129 2017-09-28T10:18:15Z 2017-09-28T10:18:15Z <p><span style="font-family: 'Sans Serif', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span>Suposaran</span></span><span style="font-family: 'Sans Serif', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"></span><span style="font-family: 'Sans Serif', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span> la baixa de m&#233;s de 1.500 places </span></span><span style="font-family: 'Sans Serif', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span>que, o b&#233; eren d&#8217;oferta il&#183;legal, o b&#233; havien cessat l&#8217;activitat tur&#237;stica</span></span></p> 2017-09-28T10:18:15Z Govern i Cort fan front conjuntament contra el turisme incívic i de gatera 3065119 2017-09-21T15:40:28Z 2017-09-21T15:40:28Z <p><span style="font-family: 'Sans Serif', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span>Turisme, Sanitat i Policia de Palma han realitzat m&#233;s d'un centenar d'inspeccions a les zones m&#233;s conflictives de s'Arenal i el Passeig Mar&#237;tim</span></span></p> 2017-09-21T15:40:28Z Taxes per la prestació de serveis en matèria turística 1070670 2017-08-11T11:50:04Z 2017-08-11T11:50:04Z <p>Actualitzaci&#243; de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tribut&#224;ries dels tributs propis de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears per a l&#8217;any 2017</p> 2017-08-11T11:50:04Z Novetats en relació al marc normatiu per a l'adquisició de places turístiques 3025876 2017-08-11T09:34:54Z 2017-08-11T09:34:54Z <p>A aquesta fitxa informativa, podreu consultar les novetats</p> 2017-08-11T09:34:54Z Entra en vigor la modificació de la llei de Turisme de les Illes Balears que regula el lloguer turístic i estableix un sostre de places 3016603 2017-08-02T13:12:52Z 2017-08-02T13:12:52Z <p>El 31 de juliol de 2017, s'ha publicat al BOIB la nova llei 6/2017 relativa a la comercialitzaci&#243; d'estades tur&#237;stiques a habitatges</p> 2017-08-02T13:12:52Z El Govern i el Consell presenten l'avanç del PIAT de Mallorca 3006412 2017-07-28T11:06:32Z 2017-07-28T11:06:32Z <p>Aquest document servir&#224; com a base per al proc&#233;s de participaci&#243; que continuar&#224; amb 30 dies d&#8217;exposici&#243; p&#250;blica</p> 2017-07-28T11:06:32Z Arrenquen les obres d'electrificació de la línia ferroviària Enllaç-sa Pobla 2996638 2017-07-26T12:44:57Z 2017-07-26T12:44:57Z <p>Les obres duraran un any i alhora s&#8217;habilitar&#224; un aparcament devora l&#8217;estaci&#243; de sa Pobla. L&#8217;any passat, el tren va assolir per primera vegada la xifra de 5 milions de passatgers</p> 2017-07-26T12:44:57Z Convocatòria de co-màrqueting promocional entre oct.2017 i abr.2018 2975923 2017-07-20T09:11:30Z 2017-07-20T09:11:30Z 2017-07-20T09:11:30Z Fulls de reclamacions sobre serveis turístics 1118899 2017-07-19T07:18:16Z 2017-07-19T07:18:16Z <p>Els usuaris de serveis tur&#237;stics tenen dret a formular queixes i reclamacions, d&#8217;acord amb la normativa tur&#237;stica de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears (articles 149 a 156 del decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directius de coordinaci&#243; en mat&#232;ria tur&#237;stica; de regulaci&#243; d'&#242;rgans assessors, de coordinaci&#243; i de cooperaci&#243; del Govern de les Illes Balears, i de regulaci&#243; i classificaci&#243; de les empreses i dels establiments tur&#237;stics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears).<span style="font-family: Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Serif,Times New Roman,Times,serif; font-size: small;"><br /></span></span></span></p> 2017-07-19T07:18:16Z