Notícies: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME Notícies d'actualitat 2019-02-24T03:15:18Z Govern de les Illes Balears 2019-02-24T03:15:18Z ca Portal Administració Digital 1528470 2019-02-22T10:26:48Z 2019-02-22T10:26:48Z 2019-02-22T10:26:48Z El Govern de les Illes Balears ha explicat a la societat civil les conclusions de la negociació del nou REIB 3668066 2019-02-22T08:54:55Z 2019-02-22T08:54:55Z 2019-02-22T08:54:55Z Les Illes Balears tendran per primera vegada un estand propi al Mobile World Congress de Barcelona 3668047 2019-02-22T08:50:32Z 2019-02-22T08:50:32Z 2019-02-22T08:50:32Z El programa Policia Tutor de les Illes Balears arriba a les institucions europees de la mà del Centre Balears Europa 3668036 2019-02-22T08:47:14Z 2019-02-22T08:47:14Z 2019-02-22T08:47:14Z Els Segments Estratègics Turístics planifiquen les accions per a 2019, que contribuiran a la desestacionalització turística 3665718 2019-02-18T13:00:57Z 2019-02-18T13:00:57Z 2019-02-18T13:00:57Z El Govern i la Universitat de les Illes Balears impulsen una campanya per animar a la participació en les eleccions europees 3664266 2019-02-14T14:05:52Z 2019-02-14T14:05:52Z 2019-02-14T14:05:52Z Èxit de participació a la primera cimera sobre turisme incívic a Balears, organitzada pel Centre Balears Europa 3663667 2019-02-13T17:09:24Z 2019-02-13T17:09:24Z 2019-02-13T17:09:24Z Més de 45 científiques de les Illes donen a conèixer la tasca investigadora de les dones en els centres educatius 3663659 2019-02-13T17:07:22Z 2019-02-13T17:07:22Z 2019-02-13T17:07:22Z Aprovada la Llei del canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears, norma capdavantera a l'Estat i Europa 3663651 2019-02-13T17:05:53Z 2019-02-13T17:05:53Z 2019-02-13T17:05:53Z El projecte d'adequació de l'avinguda Agulla de Cala Rajada s'executarà amb fons del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics 3662508 2019-02-11T13:45:48Z 2019-02-11T13:45:48Z <p>El projecte correspon a la participaci&#243; de l'Ajuntament de Capdepera en la convocat&#242;ria p&#250;blica d'inversions del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics de l'any 2017 adre&#231;at a obres i actuacions per a la millora de l'oferta tur&#237;stica de Mallorca.</p> <p>Amb la col&#183;laboraci&#243; i finan&#231;ament del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics, l'Ajuntament de Capdepera pret&#233;n millorar i adequar l'espai p&#250;blic d'aquest vial considerat un dels eixos principals del nucli tur&#237;stic de Cala Rajada i on destaca el nombre important de places d'allotjament tur&#237;sitic i l'activitat empresarial que d&#243;na servei al sector.</p> <p>L'&#224;mbit d'actuaci&#243; del projecte es localitza entre el carrer de Floreal i la rotonda d'acc&#233;s a la platja de Cala Agulla, amb una longitud total de 900 metres, on es concentren establiments hotelers, instal&#183;lacions per a l'organitzaci&#243; d'esdeveniments, i restaurants i comer&#231;os que d&#243;nen servei als turistes.</p> <p>El projecte consistir&#224; en la substituci&#243; de tota la pavimentaci&#243; per a l'ampliaci&#243; de la zona de vianants, la millora de l'enllumenat p&#250;blic, nou mobiliari urb&#224; i senyalitzaci&#243;, i creaci&#243; de zones verdes.</p> <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics finan&#231;ar&#224; el 77,69% del projecte, amb un m&#224;xim de 500.000 &#8364;, d'un pressupost quantificat en 643.582,81 &#8364;.&#160;&#160;</p> 2019-02-11T13:45:48Z Agents internacionals debaten a l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears sobre la problemàtica dels excessos d'alcohol en els viatges 3662437 2019-02-11T12:24:27Z 2019-02-11T12:24:27Z 2019-02-11T12:24:27Z El Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics finançarà amb 500.000 € el projecte de reforma de la Plaça Mallorca d'Inca 3662060 2019-02-11T09:12:12Z 2019-02-11T09:12:12Z <p>Amb motiu de la convocat&#242;ria p&#250;blica d'inversions per a obres i actuacions de millora tur&#237;stica del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics, l'Ajuntament d'Inca va presentar l'any 2017 un projecte que consistia en la reforma de la Pla&#231;a Mallorca d'Inca per tal d'impulsar i optimitzar aquest espai p&#250;blic.</p> <p>Localitzat al centre de la ciutat, el projecte atorgar&#224; a aquest lloc una major connectivitat i funcionalitat, i suposar&#224; m&#233;s integraci&#243; en l'&#250;s que se li d&#243;na per residents i visitants, a m&#233;s d'una major dinamitzaci&#243; en l'activitat empresarial.&#160;</p> <p>Segons el projecte aprovat, es proposen tota una s&#232;rie de millores, com ara, l'accessibilitat a aquest espai, noves zones verdes i construcci&#243; de p&#232;rgoles, canvis en el paviment, la reparaci&#243; de la coberta de l'aparcament i la formaci&#243; de graderies i rampes per a resoldre la difer&#232;ncia de cota existent.</p> <p>El projecte est&#224; dotat amb un pressupost de 2.329.553,44 &#8364;, del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics ha aprovat el seu finan&#231;ament amb una aportaci&#243; de fins a 500.000 &#8364;.</p> 2019-02-11T09:12:12Z Busquets assisteix a la Conferència Sectorial de Turisme, en la qual s'han exposat mesures per fer front a possibles conseqüències del Brexit 3659734 2019-02-07T10:17:55Z 2019-02-07T10:17:55Z 2019-02-07T10:17:55Z L'Impost del Turisme Sostenible (ITS) recapta 122,78 milions d'euros el 2018, un 87% més que el 2017 3659714 2019-02-07T09:55:46Z 2019-02-07T09:55:46Z 2019-02-07T09:55:46Z Turisme tramita 119 expedients sancionadors a particulars per lloguer turístic il·legal a Mallorca durant 2018 3656801 2019-02-05T10:34:52Z 2019-02-05T10:34:52Z 2019-02-05T10:34:52Z La vicepresidenta posa en relleu la Política de Cohesió en una jornada sobre el nou marc financer de la UE 3656792 2019-02-05T10:27:44Z 2019-02-05T10:27:44Z 2019-02-05T10:27:44Z Les Illes Balears registren 421.425 afiliacions a la Seguretat Social al gener, el que representa un nou màxim històric d'ocupació en temporada baixa 3656771 2019-02-05T10:22:28Z 2019-02-05T10:22:28Z 2019-02-05T10:22:28Z El Consell de Govern, a petició de la Vicepresidència, aprova el decret que crea i regula els clústers 3656736 2019-02-05T10:14:55Z 2019-02-05T10:14:55Z 2019-02-05T10:14:55Z L'economia social i circular rep un impuls de 700.000 € gràcies als fons de l'Impost de Turisme Sostenible 3656712 2019-02-05T10:08:52Z 2019-02-05T10:08:52Z 2019-02-05T10:08:52Z Un centenar de dones participen en una trobada al ParcBit per a reivindicar el paper de la dona en sectors cientificotècnics 3656682 2019-02-05T09:56:17Z 2019-02-05T09:56:17Z 2019-02-05T09:56:17Z La Universitat de les Illes Balears comprarà un microscopi electrònic de transmissió amb fons propis i FEDER 3656672 2019-02-05T09:53:46Z 2019-02-05T09:53:46Z 2019-02-05T09:53:46Z Aprovada al Parlament de les Illes Balears la primera Llei de residus de les Illes Balears, la més ambiciosa de tot l'Estat 3656662 2019-02-05T09:49:54Z 2019-02-05T09:49:54Z 2019-02-05T09:49:54Z El Parlament aprova la llei que permetrà al Consell Insular limitar l'accés de vehicles a l'illa de Formentera 3656649 2019-02-05T09:45:25Z 2019-02-05T09:45:25Z 2019-02-05T09:45:25Z Presentada la XXVIII Challenge Ciclista Mallorca amb la presidenta Armengol i la vicepresidenta Busquets 3656599 2019-02-05T09:29:09Z 2019-02-05T09:29:09Z 2019-02-05T09:29:09Z Aprovat el projecte per a licitar les obres de reforma del Mercat Municipal d'Artà 3641465 2019-01-30T10:57:44Z 2019-01-30T10:57:44Z <p>Amb el finan&#231;ament del 71,73% del pressupost, quantificat en 639.488,36 &#8364;, el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics col&#183;laborar&#224; durant l'any 2019 en les obres de reforma de l'antic edifici del Mercat Municipal d'Art&#224;, un projecte que va presentar l'ajuntament a la convocat&#242;ria p&#250;blica d'inversions de l'any 2017, i que suposar&#224; una s&#232;rie de millores, tant a l'interior com a l'exterior, per tal d'adaquar-lo als seus usos, donar millor servei als clients residents i visitants, i adaptar les instal&#183;lacions a les necessitats dels venedors.</p> <p>L'edifici s'ubica entre la pla&#231;a del Conqueridor n&#250;mero 12, al carrer de ses Parres i al carrer Nou n&#250;mero 10, i es troba llistat al cat&#224;leg de patrimoni hist&#242;ric de l'Ajuntament d'Art&#224;.</p> <p>El projecte contempla una obra completa amb un termini d'execuci&#243; d'un any.</p> 2019-01-30T10:57:44Z Gran participació en les activitats infantils de l'estand de les Illes Balears a FITUR durant el cap de setmana 3641276 2019-01-30T09:43:00Z 2019-01-30T09:43:00Z 2019-01-30T09:43:00Z L'AETIB rep a Madrid una distinció per la gestió supramunicipal del SICTED, un reconeixement al seu compromís amb la qualitat turística 3640130 2019-01-28T13:19:07Z 2019-01-28T13:19:07Z 2019-01-28T13:19:07Z Les polítiques de foment d'innovació dissenyades pel Govern han contribuït de forma determinant en l'avenç de la R+D a Balears 3638370 2019-01-28T13:15:52Z 2019-01-28T13:15:52Z 2019-01-28T13:15:52Z 10 dels 20 milions d'euros que el Ministeri dedicarà a la remodelació de destinacions turístiques de tot l'Estat s'invertiran a les Illes Balears 3638775 2019-01-25T12:25:16Z 2019-01-25T12:25:16Z 2019-01-25T12:25:16Z El Govern balear i els consells insulars presenten a Fitur 2019 "Illes Balears, una destinació sostenible", organitzat per l'AETIB 3638802 2019-01-25T12:23:11Z 2019-01-25T12:23:11Z 2019-01-25T12:23:11Z Les Illes Balears són presents, amb un estand propi, a la Fira Fitur Salud de Madrid a través del Segment Estratègic Turístic de Salut i Benestar 3637761 2019-01-23T14:52:58Z 2019-01-23T14:52:58Z 2019-01-23T14:52:58Z El Govern destaca a FITUR el creixement de 3.436 milions de riquesa turística i més de 90.000 llocs de treball aquesta legislatura 3637773 2019-01-23T14:52:06Z 2019-01-23T14:52:06Z 2019-01-23T14:52:06Z Oberta una nova convocatòria d'ajudes per a impulsar la gestió de residus turístics i la contractació de persones en risc d'exclusió 3637354 2019-01-23T08:42:09Z 2019-01-23T08:42:09Z 2019-01-23T08:42:09Z Balears se situa al top 10 de regions amb més atractiu turístic del seu entorn competitiu més immediat 3637253 2019-01-22T18:29:28Z 2019-01-22T18:29:28Z 2019-01-22T18:29:28Z Les incubadores de Perpinyà, Barcelona i Balears treballaran en xarxa per afrontar els reptes de les destinacions turístiques en el "Miro in Cube 3635996 2019-01-18T14:35:47Z 2019-01-18T14:35:47Z 2019-01-18T14:35:47Z Autoritzada la contractació dels serveis que prolongaran la distribució del senyal d'IB3, els canals catalans i IB3 ràdio 3635981 2019-01-18T14:29:35Z 2019-01-18T14:29:35Z 2019-01-18T14:29:35Z La convocatòria per a projectes de recerca propis finançats amb l'Impost de Turisme Sostenible rep 85 sol·licituds 3635414 2019-01-17T15:49:47Z 2019-01-17T15:49:47Z 2019-01-17T15:49:47Z Presentat el projecte museístic del Centre d'Investigació i Documentació del Patrimoni Arqueològic de Son Fornés, finançat amb l'ITS 3633920 2019-01-15T14:13:56Z 2019-01-15T14:13:56Z 2019-01-15T14:13:56Z Anunci de licitació del contracte de servei d'assessorament comptable, fiscal i pressupostari del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics 3631716 2019-01-11T07:34:14Z 2019-01-11T07:34:14Z <p>El Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics licita el contracte de servei de gesti&#243; i assessorament que compr&#232;n les mat&#232;ries d'assessorament comptable, la mecanitzaci&#243; de la informaci&#243; comptable, l'assessorament en mat&#232;ria pressupost&#224;ria i l'assessorament en mat&#232;ria fiscal, amb un pressupost base de licitaci&#243; de 38.126,43 &#8364; i un termini contractual de 3 anys, prorrogables a 2 anys m&#233;s.</p> <p>La informaci&#243; i tota la documentaci&#243; i els plecs es podran obtenir al perfil del contractant de la Plataforma de Contractaci&#243; del Sector P&#250;blic.</p> <p>El termini que tenen els licitadors per presentar les seves proposicions finalitza dia 26 de gener de 2019.</p> 2019-01-11T07:34:14Z L'Impost de Turisme Sostenible finança la consolidació dels clústers del coneixement de les Illes Balears 3630916 2019-01-09T13:55:11Z 2019-01-09T13:55:11Z 2019-01-09T13:55:11Z Electrificada tota la xarxa ferroviària de Mallorca, cofinançada amb fons FEDER, i s'eliminen els transbordaments 3630658 2019-01-09T10:00:29Z 2019-01-09T10:00:29Z 2019-01-09T10:00:29Z El Segment Estratègic MICE comença a fer feina, impulsat per l'AETIB, i se suma així als SET que ja existeixen 3630552 2019-01-09T09:37:39Z 2019-01-09T09:37:39Z 2019-01-09T09:37:39Z L'IdISBa obté l'acreditació de l'Institut de Salut Carlos III, que li permetrà accedir a més finançament i captar més professionals 3630509 2019-01-09T09:31:10Z 2019-01-09T09:31:10Z 2019-01-09T09:31:10Z El Govern comença les actuacions en el solar de la futura seu de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que compta amb finançament ITS 3624996 2019-01-03T14:55:59Z 2019-01-03T14:55:59Z 2019-01-03T14:55:59Z Quasi el 100% de la població balear tendrà accés a fibra òptica l'any 2020, gràcies als ajuts que ha atorgat el Govern balear 3624962 2019-01-03T14:15:13Z 2019-01-03T14:15:13Z 2019-01-03T14:15:13Z Medi Ambient compra cinc embarcacions per a la vigilància de les Reserves Marines amb fons de l'Impost de Turisme Sostenible 3613012 2018-12-28T12:30:42Z 2018-12-28T12:30:42Z 2018-12-28T12:30:42Z L'IdISBa comptarà amb 12 investigadors nous gràcies a tres nous programes de captació de talent finançats amb l'Impost de Turisme Sostenible 3612740 2018-12-28T11:34:56Z 2018-12-28T11:34:56Z 2018-12-28T11:34:56Z El Govern i Red.es fan arribar la banda ampla ultraràpida a 320 seus educatives a través del programa Escoles Connectades 3612712 2018-12-28T11:30:08Z 2018-12-28T11:30:08Z 2018-12-28T11:30:08Z El Govern aconsegueix els objectius financers FEDER i FSE i situa Balears entre les regions més complidores 3612675 2018-12-28T11:25:26Z 2018-12-28T11:25:26Z 2018-12-28T11:25:26Z Inaugurat el nou espai exterior de Sa Farinera de Llubí, remodelat gràcies al Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics 3612655 2018-12-28T11:19:44Z 2018-12-28T11:19:44Z 2018-12-28T11:19:44Z