Noticias: CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=185&lang=es&tipo=rss_2.0 Noticias de actualidad es Tue, 19 Feb 2019 23:55:15 GMT Govern de les Illes Balears 2019-02-19T23:55:15Z es Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Concurso de traslados de personal laboral fijo 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3633040&lang=es&coduo=185 <p>Publicada la lista provisional de personas admitidas y excluidas.</p> Tue, 19 Feb 2019 11:25:41 GMT 3633040 2019-02-19T11:25:41Z Convocatoria de pruebas de certificación de conocimientos (PCC) de las actividades incluidas en el Programa de Autoaprendizaje del EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2609023&lang=es&coduo=185 <p>Plazo de inscripci&#243;n: del 18 al 24 de febrero, ambos incluidos</p> Mon, 18 Feb 2019 07:42:32 GMT 2609023 2019-02-18T07:42:32Z Acciones formativas en la sede de la EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=187626&lang=es&coduo=185 <p>Publicada la programaci&#243;n correspondiente a la semana del 18 al 24 de febrero</p> Fri, 15 Feb 2019 14:18:13 GMT 187626 2019-02-15T14:18:13Z Concurso específico Intervención General http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3634058&lang=es&coduo=185 <p>Procedimiento para proveer, mediante el sistema de concurso espec&#237;fico, un puesto de trabajo de interventor/a adjunto/a responsable de Contabilidad y Sistemas adscrito a la Intervenci&#243;n General de la Comunidad Aut&#243;noma de las Islas Baleares</p> Mon, 11 Feb 2019 11:47:58 GMT 3634058 2019-02-11T11:47:58Z Protocolos de actuación en materia de gestión patrimonial http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=151703&lang=es&coduo=185 <p style="text-align: justify;">En este manual encontrar&#225;n los procedimientos de la Administraci&#243;n auton&#243;mica m&#225;s habituales en materia de patrimonio, con todos los pasos que se han de seguir y la intervenci&#243;n de las diferentes unidades administrativas, as&#237; como algunos modelos de documentos a t&#237;tulo de ejemplo (en formato PDF).</p> Thu, 31 Jan 2019 11:22:54 GMT 151703 2019-01-31T11:22:54Z ADQUISICIONES http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3111798&lang=es&coduo=185 <p>En aquest apartat podeu consultar les convocat&#242;ries per a la concertaci&#243; de contractes adquisicions d'immobles, les adquisicions adjudicades, els concursos que hagin quedat deserts, aix&#237; com la normativa espec&#237;fica que regula les adquisicions a favor de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> Thu, 31 Jan 2019 11:10:25 GMT 3111798 2019-01-31T11:10:25Z ABINTESTATOS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3313711&lang=es&coduo=185 <p>Procedimiento Juridico / Notarial previsto en el caso de defunci&#243;n sin testamento ni herederos.</p> Thu, 31 Jan 2019 11:09:37 GMT 3313711 2019-01-31T11:09:37Z ARRENDAMIENTOS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2385254&lang=es&coduo=185 <p style="text-align: justify;">En este apartado puede consultar las convocatorias para la concertaci&#243;n de contratos de arrendamiento de inmuebles -por concurso-, los arrendamientos adjudicados, los concursos que hayan quedado desiertos, as&#237; como la normativa espec&#237;fica que regula los arrendamientos a favor de la Comunidad Aut&#243;noma de las Illes Balears.</p> Thu, 31 Jan 2019 11:07:37 GMT 2385254 2019-01-31T11:07:37Z Presupuestos Generales 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=32147&lang=es&coduo=185 <p>Presupuestos generales de la Comunidad Aut&#243;noma de las Islas Baleares.</p> Wed, 30 Jan 2019 09:26:04 GMT 32147 2019-01-30T09:26:04Z El EBAP aprueba los nuevos planes formativos para el 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3638349&lang=es&coduo=185 <p>La oferta formativa incluye cursos dirigidos al personal de la Administraci&#243;n auton&#243;mica y a polic&#237;as locales, bomberos y voluntarios de protecci&#243;n civil.</p> Thu, 24 Jan 2019 13:56:47 GMT 3638349 2019-01-24T13:56:47Z Convocatoria pruebas de acreditación de la aptitud física de los miembros de los cuerpos de policía local 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3096295&lang=es&coduo=185 Mon, 17 Dec 2018 13:27:25 GMT 3096295 2018-12-17T13:27:25Z Inscripción a los cursos en el último momento http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=421384&lang=es&coduo=185 <p>&#191;C&#243;mo inscribirse? &#191;A qu&#233; cursos?</p> Fri, 23 Nov 2018 11:58:57 GMT 421384 2018-11-23T11:58:57Z Planes de Formación de Seguridad y Emergencias 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2809768&lang=es&coduo=185 <p style="margin: 0.8em 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 1.2em; color: #666666; font-family: TrebuchetMS, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">El calendario de inscripci&#243;n previsto para las actividades formativas del<span> </span>Plan de Formaci&#243;n Policial del primer semestre del a&#241;o 2018 es el siguiente:&#160;</p> <ul style="margin: 0.8em 0px 1em 2em; padding: 0px; outline: 0px; list-style-position: inside; color: #666666; font-family: TrebuchetMS, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0.5em; outline: 0px;">Inscripci&#243;n del 24 al 7 de febrero para las actividades que se tengan que impartir en los meses de febrero y marzo.</li> <li style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0.5em; outline: 0px;">Inscripci&#243;n del 17 de marzo al 31 de marzo para las actividades que se tengan que impartir en los meses de abril, mayo y junio.</li> </ul> <p style="margin: 0.8em 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 1.2em; color: #666666; font-family: TrebuchetMS, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">En lo referente al plazo de inscripci&#243;n a los cursos correspondientes al primer semestre del<span> </span>Plan de Formaci&#243;n de Voluntarios de Protecci&#243;n Civil, los periodos de inscripci&#243;n ser&#225;n espec&#237;ficos para cada actividad formativa. Se informar&#225; a los jefes de las agrupaciones de estos periodos de inscripci&#243;n una vez que est&#233;n cerradas las fechas de impartici&#243;n de los cursos.</p> Wed, 14 Nov 2018 12:34:58 GMT 2809768 2018-11-14T12:34:58Z Reunió de coordinació i anàlisi tècnica entre els organismes participants en l'operatiu del Pla Inunbal a la comarca del Llevant http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3567182&lang=es&coduo=185 <p><span>Prop de 30 institucions, organismes i cossos auton&#242;mics, estatals i municipals es reuneixen per compartir els primers an&#224;lisi t&#232;cnics i plantejar propostes de millora, com a passa pr&#232;via a l&#8217;elaboraci&#243; dels informes definitius de l&#8217;operatiu</span></p> Tue, 13 Nov 2018 10:17:16 GMT 3567182 2018-11-13T10:17:16Z Eivissa rebrà 140,44 milions als nous pressuposts de la CAIB 2019, dels quals més de la meitat es destinen a inversions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3567167&lang=es&coduo=185 <p><span>Eivissa rebr&#224; 140,44 milions d'euros en 2019 a trav&#233;s dels nous pressuposts de la CAIB, un augment de 13,26 milions que suposa un 10,43% m&#233;s que en 2018. D'aquesta quantitat, m&#233;s de la meitat, fins a 73,21 milions, es destinen a inversions, provinents de les conselleries del Govern de les Illes Balears i de les empreses del sector p&#250;blic instrumental.</span></p> Tue, 13 Nov 2018 10:15:04 GMT 3567167 2018-11-13T10:15:04Z El Govern presenta el Projecte de llei de pressuposts per a 2019 a prop de 20 institucions i agents socials i econòmics de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3567137&lang=es&coduo=185 <p><span>La consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques, Catalina Cladera, ha presentat aquest dimecresel Projecte de llei de pressuposts de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears per a l&#8217;any 2019 a institucions, patronals empresarials, sindicats i altres agents socials i econ&#242;mics de Mallorca.</span></p> Tue, 13 Nov 2018 10:10:19 GMT 3567137 2018-11-13T10:10:19Z ​El Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma entra a tràmit en el Parlament. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3567100&lang=es&coduo=185 <p><span>La consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques, Catalina Cladera, ha lliurat avui el Projecte de llei de pressupostos generals de la Comunitat Aut&#242;noma al president del Parlament, Baltasar Picornell en l&#8217;acte que oficialitza l&#8217;inici del tr&#224;mit de discussi&#243; del text a la cambra balear.</span></p> Tue, 13 Nov 2018 10:05:08 GMT 3567100 2018-11-13T10:05:08Z NOTA PÚBLICA DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3567088&lang=es&coduo=185 Tue, 13 Nov 2018 09:52:21 GMT 3567088 2018-11-13T09:52:21Z El Govern, totes les administracions i Red Eléctrica Española treballen de manera coordinada en el restabliment del subministrament elèctric a Menorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3567080&lang=es&coduo=185 <p><span>Ja s'estan instal&#183;lant generadors en punts prioritaris dels municipis afectats i es treballa perqu&#232; dem&#224; arribin m&#233;s des de la pen&#237;nsula si les condicions del mar ho permeten</span></p> Tue, 13 Nov 2018 09:47:34 GMT 3567080 2018-11-13T09:47:34Z El Servei d'Emergències 112 de les Illes Balears obre un nou procés per a la selecció de gestors telefònics http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3567069&lang=es&coduo=185 <p><span>El procediment es va iniciar dimarts i les sol&#183;licituds es podran presentar fins al 12 de novembre de 2018</span></p> Tue, 13 Nov 2018 09:43:08 GMT 3567069 2018-11-13T09:43:08Z Balears dona suport a l'acord adoptat a la Conferencia Sectorial d'Administració Pública per afavorir la mobilitat interadministrativa de les treballadores públiques víctimes de violència de gènere http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3567061&lang=es&coduo=185 <p><span>El Govern de les Illes Balears ha donat suport aquest dilluns a l&#8217;acord adoptat a la Confer&#232;ncia Sectorial d&#8217;Administraci&#243; P&#250;blica, per part del Ministeri de Pol&#237;tica Territorial i Funci&#243; P&#250;blica i de totes les comunitats aut&#242;nomes, per afavorir la mobilitat interadministrativa de les treballadores p&#250;bliques v&#237;ctimes de viol&#232;ncia de g&#232;nere.</span></p> Tue, 13 Nov 2018 09:40:44 GMT 3567061 2018-11-13T09:40:44Z 359 policies locals participaren voluntàriament en l'operatiu d'emergència de Sant Llorenç http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3567053&lang=es&coduo=185 <p><span>Un total de 359 efectius policials de 40 municipis de Mallorca han participat de forma volunt&#224;ria en l&#8217;operatiu d&#8217;emerg&#232;ncia per la torrentada que va afectar el Llevant de Mallorca el passat 9 d&#8217;octubre i que va causar la mort de 13 persones.</span></p> Tue, 13 Nov 2018 09:37:53 GMT 3567053 2018-11-13T09:37:53Z La Direcció General d'Emergències i Interior ha convocat el Grup de Suport Tècnic amb caràcter preventiu davant la previsió de pluges fortes a totes les Illes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3567044&lang=es&coduo=185 <p><em>El Seib112 recomana molta precauci&#243; i tenir en compte els consells d&#8217;autoprotecci&#243; davants pluges m&#233;s intenses previstes a partir de l&#8217;horabaixa de dem&#224;</em></p> Tue, 13 Nov 2018 09:35:03 GMT 3567044 2018-11-13T09:35:03Z ​Els cossos de Policia Local de les Pitiüses ja han previst la convocatòria de processos d'oposició per a convertir 32 places interines en places fixes de funcionaris municipals http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566987&lang=es&coduo=185 <p><span>El director de l&#8217;Escola Balear d&#8217;Administraci&#243; P&#250;blica, Jaime Tovar, es reuneix a Eivissa amb representants de diversos municipis, i ofereix l&#8217;ajuda del Govern en la realitzaci&#243; dels procediments.</span></p> Tue, 13 Nov 2018 09:00:00 GMT 3566987 2018-11-13T09:00:00Z Els municipis de Menorca coneixen de primera ma el procés de regularització de places interines de Policia Local que impulsa el Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566977&lang=es&coduo=185 <p><span>El director de l&#8217;Escola Balear d&#8217;Administraci&#243; P&#250;blica, Jaime Tovar, es reuneix a Ma&#243; amb representants de diversos municipis menorquins</span></p> Tue, 13 Nov 2018 08:57:23 GMT 3566977 2018-11-13T08:57:23Z 32 ajuntaments de Balears ja s'han sumat als processos per convertir en fixes de carrera, places interines de Policia Local http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566968&lang=es&coduo=185 <p><strong>El Govern informa als responsables dels municipis de Mallorca dels tr&#224;mits per facilitar les convocat&#242;ries de places de Policia Local a cada localitat, amb un procediment an&#224;leg al que s&#8217;ha organitzat conjuntament per als cossos de Palma, Calvi&#224;, Capdepera, Art&#224; i Bunyola.</strong></p> Tue, 13 Nov 2018 08:53:50 GMT 3566968 2018-11-13T08:53:50Z ​Balears tanca el segon trimestre de 2018 amb un deute públic inferior al de 2014, en relació al producte interior brut http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566959&lang=es&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera destaca que &#8220;les xifres demostren que hem aturat el creixement desbocat del deute de la passada legislatura&#8221; i que al &#8220;darrer trimestre d&#8217;enguany&#8221; es confirmar&#224; la baixada de la xifra del deute tamb&#233; en termes absoluts</span></p> Tue, 13 Nov 2018 08:50:06 GMT 3566959 2018-11-13T08:50:06Z El Govern participa a les II Jornades Tècniques sobre Intel·ligència i Emergències celebrades a Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566950&lang=es&coduo=185 <p><span>El director general d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior del Govern de les Illes Balears, Pere Perell&#243;, juntament amb el cap del servei d&#8217;Ordenaci&#243;, Joan Pol, han participat avui mat&#237; a les &#8220;II Jornades T&#232;cniques sobre Intel&#183;lig&#232;ncia i Emerg&#232;ncies&#8221;, organitzades per l&#8217;Associaci&#243; Espanyola de Lluita contra el Foc (ASELF) al Palau de Congressos d&#8217;Eivissa</span></p> Tue, 13 Nov 2018 08:46:50 GMT 3566950 2018-11-13T08:46:50Z Balears reclama avançar cap a una proposta de nou model de finançament en l'inici de la negociació de la reforma del sistema actual http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566942&lang=es&coduo=185 <p><span>El Govern de les Illes Balears reclama avan&#231;ar cap a una proposta de nou model de finan&#231;ament auton&#242;mic en la primera sessi&#243; de treball, celebrada ahir dimecres, del nou Grup de Decisi&#243;,creat pel nou equip del Ministeri d&#8217;Hisenda i constitu&#239;t per representants de totes les comunitats aut&#242;nomes de r&#232;gim com&#250;, per a la reforma de l&#8217;actual sistema de finan&#231;ament auton&#242;mic.</span></p> Tue, 13 Nov 2018 08:43:59 GMT 3566942 2018-11-13T08:43:59Z La Direcció general d'Emergències i Interior llança la campanya "Amunt la gent valenta!" per captar nous voluntaris de Protecció Civil a Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566934&lang=es&coduo=185 <p><span>La Direcci&#243; general d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior, depenent de la Conselleria d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques, ha presentat avui la campanya &#8220;Amunt la gent valenta!&#8221; per &#160;fomentar la incorporaci&#243; de voluntaris de Protecci&#243; Civil a les 5 agrupacions d&#8217;Eivissa.</span></p> Tue, 13 Nov 2018 08:41:20 GMT 3566934 2018-11-13T08:41:20Z El Govern ofereix als ajuntaments adherir-se al segon procés especial unificat per convocar places i estabilitzar plantilles de les policies locals http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566925&lang=es&coduo=185 <p><span>El Govern de les Illes Balears ofereix als ajuntaments adherir-se al segon proc&#233;s extraordinari especial unificat d&#8217;acc&#233;s a les plantilles de les policies locals dels municipis de les Illes per tal de facilitar i donar suport als seus processos selectius per a estabilitzar les plantilles</span></p> Tue, 13 Nov 2018 08:38:20 GMT 3566925 2018-11-13T08:38:20Z ​L'Impost del turisme sostenible incrementa en un 90,8% els ingressos a compte en la liquidació de 2018 sobre els de l'any passat. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566916&lang=es&coduo=185 <p><span>Despr&#233;s de la finalitzaci&#243; del per&#237;ode voluntari d&#8217;autoliquidaci&#243; de la bestreta corresponent a 2018, els establiments tur&#237;stics subjectes a l&#8217;ITS han ingressat 87,6 milions d&#8217;euros a l&#8217;Ag&#232;ncia Tribut&#224;ria de les Illes Balears.</span></p> Tue, 13 Nov 2018 08:35:45 GMT 3566916 2018-11-13T08:35:45Z D'aquí a un mes arrenquen les proves de les oposicions per a 92 places de funcionari de la Comunitat Autònoma pels Cossos Facultatius http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566898&lang=es&coduo=185 <p><span>Els primers ex&#224;mens comuns per als Cossos Facultatiu Superior, T&#232;cnic i Subaltern se celebraran els dies 20 I 27 d&#8217;octubre vinents, segons l&#8217;anunci fet p&#250;blic avui des de l&#8217;EBAP.</span></p> Tue, 13 Nov 2018 08:31:19 GMT 3566898 2018-11-13T08:31:19Z Balears i Comunitat Valenciana completen una jornada de feina en matèria de gestió d'Emergències i Interior. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566890&lang=es&coduo=185 <p><span>Els equips encap&#231;alats per la consellera Catalina Cladera i pel director de l&#8217;Ag&#232;ncia Valenciana de Seguretat, Jos&#233; Mar&#237;a &#193;ngel Batalla, bescanvien experi&#232;ncies en mat&#232;ria de legislaci&#243; de Policia Local, i en organitzaci&#243; i funcionament de la gesti&#243; d&#8217;emerg&#232;ncies.</span></p> Tue, 13 Nov 2018 08:29:04 GMT 3566890 2018-11-13T08:29:04Z La Direcció general d'Emergències i Interior llança la campanya "Amunt la gent valenta!" per captar nous voluntaris de Protecció Civil a Menorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566817&lang=es&coduo=185 <p><span>La Direcci&#243; general d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior, depenent de la Conselleria d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques, ha presentat avui la campanya &#8220;Amunt la gent valenta!&#8221; per &#160;fomentar la incorporaci&#243; de voluntaris de Protecci&#243; Civil a les 7 agrupacions de Menorca.</span></p> Mon, 12 Nov 2018 18:28:49 GMT 3566817 2018-11-12T18:28:49Z Tot preparat per fer front al període de pluges http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566801&lang=es&coduo=185 <p><em>Avui s&#8217;ha celebrat la reuni&#243; de coordinaci&#243; entre els organismes que composen el &#8220;Comit&#232; T&#232;cnic Assessor&#8221; dels plans vinculats a la meteorologia adversa</em></p> Mon, 12 Nov 2018 18:16:35 GMT 3566801 2018-11-12T18:16:35Z El Govern negocia el nou REIB a Madrid amb l'objectiu d'accelerar l'acord http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566785&lang=es&coduo=185 <p><span>Nova reuni&#243; a Madrid entre representants del Ministeri d&#8217;Hisenda i de la Conselleria d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques per negociar el nou R&#232;gim Especial de les Illes Balears (REIB).&#160;</span></p> Mon, 12 Nov 2018 18:04:10 GMT 3566785 2018-11-12T18:04:10Z Balears tornarà als mercats per obtenir finançament i iniciarà la desvinculació gradual dels mecanismes de liquiditat de l'Estat en 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566777&lang=es&coduo=185 <p><strong>En la seva intervenci&#243; al Ple del Parlament per la presentaci&#243; del sostre de despesa 2019, Cladera destaca que &#8220;Balears recuperar&#224; autonomia financera&#8221;.</strong></p> Mon, 12 Nov 2018 17:59:44 GMT 3566777 2018-11-12T17:59:44Z La Direcció General d'Emergències i Interior coordina prop de noranta voluntaris de Protecció Civil a la XXXIX Pujada a Lluc a peu de la Part Forana http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566769&lang=es&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera participar&#224; a la marxa des d'Inca</span></p> Mon, 12 Nov 2018 17:57:01 GMT 3566769 2018-11-12T17:57:01Z S'inicia el període d'autoliquidació de l'impost del turisme sostenible per a la majoria d'establiments, a través de la modalitat d'estimació objectiva http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566762&lang=es&coduo=185 <p><strong>Prop del 95% dels hotels i altres establiments tur&#237;stics tributen per aquest sistema i han d&#8217;ingressar la meitat de la recaptaci&#243; prevista per a tot l&#8217;any 2018</strong></p> Mon, 12 Nov 2018 17:53:58 GMT 3566762 2018-11-12T17:53:58Z El control policial contra la venda ambulant il·legal a platges de totes les Illes del passat dijous va acabar amb 230 identificacions i denúncies http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566752&lang=es&coduo=185 <p><strong>Palma &#233;s el municipi on es varen realitzar m&#233;s actuacions, un total de 39 identificacions, 18 den&#250;ncies administratives i una detenci&#243;</strong></p> Mon, 12 Nov 2018 17:44:56 GMT 3566752 2018-11-12T17:44:56Z Control policial contra la venta ambulant a platges de totes les Illes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566744&lang=es&coduo=185 <p><span>L&#8217;Institut de Seguretat P&#250;blica de les Illes Balears (ISPIB), depenent de la Direcci&#243; general d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior, va coordinar ahir un control policial contra la venta ambulant il&#183;legal a les zones de platja de diversos municipis</span></p> Mon, 12 Nov 2018 17:40:34 GMT 3566744 2018-11-12T17:40:34Z El Govern dona suport a l'ampliació del marge de dèficit i reclama una flexibilització de la regla de despesa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566737&lang=es&coduo=185 <p><strong>Cladera valora l&#8217;acord del Govern d&#8217;Espanya amb Brussel&#183;les per ampliar la capacitat de despesa en les pol&#237;tiques de l&#8217;Estat de benestar i ha insistit en qu&#232; &#8220;es necessari aplicar en paral&#183;lel una flexibilitzaci&#243; de la regla de despesa&#8221;</strong></p> Mon, 12 Nov 2018 17:33:45 GMT 3566737 2018-11-12T17:33:45Z L'Agència Tributària de les Illes Balears efectua les valoracions immobiliàries als efectes de l'aplicació d'impostos sota "l'estricte compliment de la legalitat" i el procediment emprat rep un nou aval del TSJB. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566730&lang=es&coduo=185 <p><span>Dues sent&#232;ncies dictades aquest mes de juliol per la sala del Contenci&#243;s Administratiu del Tribunal Superior de les Illes Balears desestimen les reclamacions per valoracions excessives d&#8217;immobles, i avala la metodologia emprada per l&#8217;ATIB.</span></p> Mon, 12 Nov 2018 17:30:48 GMT 3566730 2018-11-12T17:30:48Z La Consellería d'Hisenda i Administracions Públiques rebaixa enguany en prop de 5 milions d'euros el cost dels interessos del deute que la Comunitat Autònoma manté amb entitats de crèdit. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566723&lang=es&coduo=185 <p><span>Les operacions de renegociaci&#243; del deute ja signades en 2018 amb les entitats financeres afecten cr&#232;dits pendents d&#8217;amortitzar per valor de 383,5 milions d&#8217;euros.</span></p> Mon, 12 Nov 2018 17:28:16 GMT 3566723 2018-11-12T17:28:16Z Els habitatges de lloguer vacacional subjectes a liquidació de l'Impost del turisme sostenible creixen un 18,6% respecte l'any passat. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566707&lang=es&coduo=185 <p><span>Un 58% dels propietaris de lloguers vacacionals i c&#224;mpings donats d&#8217;alta al cens de l&#8217;impost ja han fet la liquidaci&#243; corresponent a l&#8217;ITS de 2017, per valor de 2 milions d&#8217;euros.</span></p> Mon, 12 Nov 2018 17:25:22 GMT 3566707 2018-11-12T17:25:22Z Balears es manté com a segona comunitat que més aporta al finançament de l'Estat, i la desena en quant a recursos rebuts segons la liquidació del Sistema de Finançament Autonòmic de 2016. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566700&lang=es&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera reivindica l&#8217;aplicaci&#243; del principi d&#8217;ordinalitat en el repartiment del finan&#231;ament de les comunitats aut&#242;nomes.</span></p> Mon, 12 Nov 2018 17:23:02 GMT 3566700 2018-11-12T17:23:02Z El Govern signa la concessió d'un préstec reintegrable en favor de Quesería Menorquina S.L per valor d'1 milió d'euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566692&lang=es&coduo=185 <p><span>La consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques, Catalina Cladera acorda les condicions per a la generaci&#243; del pr&#233;stec que permetr&#224; garantir la continu&#239;tat de l&#8217;empresa de transformaci&#243; lletera de Menorca, amb la implantaci&#243; d&#8217;un pla estrat&#232;gic.</span></p> Mon, 12 Nov 2018 17:20:46 GMT 3566692 2018-11-12T17:20:46Z Balears rebrà finançament de l'Estat per valor 2.664,6 milions d'euros per 2019, un 4,2% més que en 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566684&lang=es&coduo=185 <p><span>La dotaci&#243; del sistema de finan&#231;ament auton&#242;mic per Balears s&#8217;ha conegut despr&#233;s de la participaci&#243; de la consellera Catalina Cladera en una nova sessi&#243; del Consell de Pol&#237;tica Fiscal i Financera, la segona d&#8217;aquest mes de juliol.</span></p> Mon, 12 Nov 2018 17:16:36 GMT 3566684 2018-11-12T17:16:36Z ​Prop de 38.000 treballadors al servei de l'Administració de la CAIB reben l'increment salarial de l'1,75% en la nòmina de juliol. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566676&lang=es&coduo=185 <p><strong>La mesura beneficia al personal dels Serveis Generals de la CAIB, Salut, Educaci&#243; (p&#250;blica i concertada) i als integrants del Sector P&#250;blic Instrumental.</strong></p> Mon, 12 Nov 2018 17:14:17 GMT 3566676 2018-11-12T17:14:17Z