Noticias: CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=185&lang=es&tipo=rss_2.0 Noticias de actualidad es Tue, 16 Oct 2018 04:42:36 GMT Govern de les Illes Balears 2018-10-16T04:42:36Z es Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatoria pruebas de acreditación de la aptitud física de los miembros de los cuerpos de policía local 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3096295&lang=es&coduo=185 Mon, 15 Oct 2018 12:32:56 GMT 3096295 2018-10-15T12:32:56Z Mesa redonda Ciudadanía, género e igualdad, en el marco del Máster en Gestión de Políticas Públicas http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3526694&lang=es&coduo=185 Mon, 15 Oct 2018 11:22:01 GMT 3526694 2018-10-15T11:22:01Z Acciones formativas en la sede de la EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=187626&lang=es&coduo=185 <p>Publicada la programaci&#243;n correspondiente a la semana del 15 al 21 de octubre</p> Thu, 11 Oct 2018 12:48:28 GMT 187626 2018-10-11T12:48:28Z Convocatoria de pruebas de certificación de conocimientos (PCC) de las actividades incluidas en el Programa de Autoaprendizaje del EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2609023&lang=es&coduo=185 <p>Plazo de inscripci&#243;n: del 9 al 17 de octubre, ambos incluidos</p> Tue, 09 Oct 2018 07:06:43 GMT 2609023 2018-10-09T07:06:43Z Conferencia: ¿Hacia un nuevo modelo de servicios sociales? http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3520735&lang=es&coduo=185 <p>Inscripciones hasta el 14 de octubre</p> Fri, 05 Oct 2018 11:03:55 GMT 3520735 2018-10-05T11:03:55Z PARTICIPACIO A LA XV REUNIO NACIONAL GEOMORFOLOGIA http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3499680&lang=es&coduo=185 Wed, 26 Sep 2018 12:34:40 GMT 3499680 2018-09-26T12:34:40Z Inscripción a los cursos en el último momento http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=421384&lang=es&coduo=185 <p>&#191;C&#243;mo inscribirse? &#191;A qu&#233; cursos?</p> Fri, 21 Sep 2018 11:47:36 GMT 421384 2018-09-21T11:47:36Z Nova activitat formativa d'autoaprenentatge http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3355615&lang=es&coduo=185 <p><em>Nova activitat formativa d'autoaprenentatge: <em>La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector P&#250;blic. Aspectes claus per a la seva aplicaci&#243;.</em></em></p> Fri, 21 Sep 2018 07:24:17 GMT 3355615 2018-09-21T07:24:17Z Plans de Formació de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3263248&lang=es&coduo=185 <p>Terminis oberts</p> Tue, 11 Sep 2018 07:45:02 GMT 3263248 2018-09-11T07:45:02Z Cursos FIOP-2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1746648&lang=es&coduo=185 <p><span id="result_box" lang="es"><span>&#160;</span></span></p> Thu, 06 Sep 2018 11:43:50 GMT 1746648 2018-09-06T11:43:50Z Protocolos de actuación en materia de gestión patrimonial http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=151703&lang=es&coduo=185 <p style="text-align: justify;">En este manual encontrar&#225;n los procedimientos de la Administraci&#243;n auton&#243;mica m&#225;s habituales en materia de patrimonio, con todos los pasos que se han de seguir y la intervenci&#243;n de las diferentes unidades administrativas, as&#237; como algunos modelos de documentos a t&#237;tulo de ejemplo (en formato PDF).</p> Mon, 06 Aug 2018 08:04:31 GMT 151703 2018-08-06T08:04:31Z Plan de Lengua Catalana 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3173626&lang=es&coduo=185 <p><span>&#160;</span></p> Thu, 02 Aug 2018 11:35:20 GMT 3173626 2018-08-02T11:35:20Z Atención al público en Ibiza http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1202438&lang=es&coduo=185 <p><strong>Nuevos</strong> horarios de atenci&#243;n al p&#250;blico en la sede de la EBAP en Eivissa</p> Wed, 01 Aug 2018 07:48:31 GMT 1202438 2018-08-01T07:48:31Z Compte General 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3437634&lang=es&coduo=185 Tue, 31 Jul 2018 07:40:30 GMT 3437634 2018-07-31T07:40:30Z Balears situa el període mitjà de pagament als proveïdors en 28,79 dies en el mes de maig de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418713&lang=es&coduo=185 <p>El PMP de maig torna a quedar per sota dels 30 dies malgrat l&#8217;augment derivat de la nova metodologia de c&#224;lcul aprovada a finals de l&#8217;any 2017</p> Tue, 03 Jul 2018 10:47:54 GMT 3418713 2018-07-03T10:47:54Z La finca d'Es Canons d'Artà ja forma part del patrimoni natural públic de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418543&lang=es&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera, en representaci&#243; del Govern, ha signat l&#8217;operaci&#243; de compra de la finca, valorada en 6,75 milions d&#8217;euros, que s&#8217;ha finan&#231;at amb c&#224;rrec al Fons d&#8217;Impuls del Turisme Sostenible.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 09:49:38 GMT 3418543 2018-07-03T09:49:38Z Maria de la Salut compta amb els serveis de l'Agència Tributària de les Illes Balears per a tramitar la gestió i el cobrament dels expedients sancionadors en matèria de trànsit i de seguretat viària. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418530&lang=es&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera i el batle de la localitat, Guillem Jord&#224;, han signat l&#8217;acord que substitueix el que estava en vigor fins ara, de 2007.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 09:45:59 GMT 3418530 2018-07-03T09:45:59Z La representació legal de l'empresa GEIBSAU i els representants dels treballadors acorden la desconvocatòria de la vaga prevista al SEIB 112 Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418509&lang=es&coduo=185 <p><span>L&#8217;acord signat entre les parts implica accions dirigides a la millora de la dotaci&#243; de personal a l&#8217;empresa, la signatura i aplicaci&#243; imminent del Conveni Col&#183;lectiu de l&#8217;empresa, i per la posada en marxa de mecanismes paritaris entre empresa i treballadors per a la millora del clima laboral.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 09:43:53 GMT 3418509 2018-07-03T09:43:53Z El Tribunal qualificador de les proves del Cos Auxiliar de les Oposicions CAIB 2018 decideix l'anul·lació de la prova d'informàtica del procés. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418495&lang=es&coduo=185 <p><span>L&#8217;Escola Balear d&#8217;Administraci&#243; P&#250;blica (EBAP) anunciar&#224; la data de nova realitzaci&#243; del segon exercici de la convocat&#242;ria.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 09:42:22 GMT 3418495 2018-07-03T09:42:22Z El servei compartit de Policia Tutor a l'IES de Sineu finalitza el curs amb èxit http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418485&lang=es&coduo=185 <p><em>Els policies tutors de Llub&#237;, Sencelles i Sant Joan han col&#183;laborat amb el centre de Sineu per falta de recursos</em></p> Tue, 03 Jul 2018 09:40:57 GMT 3418485 2018-07-03T09:40:57Z Emergències recomana seny i col·laboració per garantir un Sant Joan segur http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418467&lang=es&coduo=185 <p><em>El Govern d&#243;na suport en mat&#232;ria de seguretat i emerg&#232;ncies a les festes</em></p> Tue, 03 Jul 2018 09:38:26 GMT 3418467 2018-07-03T09:38:26Z Localitzat el cos del pilot Antonio Alfaro dins l'Air Tractor de l'Ibanat, enfonsat al mar a dues milles de la costa entre Pollença i Escorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418450&lang=es&coduo=185 <p><em>La troballa l&#8217;ha feta un ca&#231;amines de l&#8217;Armada Espanyola. Dem&#224; a les 18h arribar&#224; un nou buc de l&#8217;Armada per poder extreure el cos del pilot i l&#8217;aeronau</em></p> Tue, 03 Jul 2018 09:36:27 GMT 3418450 2018-07-03T09:36:27Z El II Pla d'Igualtat entre homes i dones de l'Administració de la CAIB 2016-2019 executa un 75% de les accions previstes en l'equador de la seva vigència. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418441&lang=es&coduo=185 <p><span>De les 69 accions proposades inicialment, 32 ja s&#8217;han finalitzat i altres 20 es troben en execuci&#243;. Les mesures persegueixen implantar una igualtat d&#8217;oportunitats efectiva entre homes i dones als Serveis Generals de la Comunitat Aut&#242;noma.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 09:32:58 GMT 3418441 2018-07-03T09:32:58Z La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques publica l'ordre per iniciar l'elaboració dels pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418430&lang=es&coduo=185 <p><strong>Cladera destaca l&#8217;objectiu de desplegar &#8220;m&#233;s i millors pol&#237;tiques socials&#8221; i d&#8217;incidir en l&#8217;impuls de la pol&#237;tica d&#8217;infraestructures i de la inversi&#243; p&#250;blica en el nou pressupost</strong></p> Tue, 03 Jul 2018 09:30:38 GMT 3418430 2018-07-03T09:30:38Z Continua la recerca de l'aeronau d'extinció d'incendis desapareguda ahir horabaixa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418417&lang=es&coduo=185 <p><span>Tot i haver rastrejat per terra mar i aire un per&#237;metre de 5km al voltant d&#8217;on es va perdre el contacte, encara no hi ha not&#237;cies de l&#8217;aeronau que pilotava Antonio Alfaro.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 09:27:19 GMT 3418417 2018-07-03T09:27:19Z ​Els Bombers de Mallorca incorporen 24 nous professionals que han superat el Curs Basic organitzat per l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418408&lang=es&coduo=185 <p><em>11 d&#8217;aquests nous bombers entraran al cos com a funcionaris de carrera; els altres 13, com a interins. La consellera Catalina Cladera participa en l&#8217;acte de lliurament de diplomes</em></p> Tue, 03 Jul 2018 09:25:24 GMT 3418408 2018-07-03T09:25:24Z Tranquil·litat i poques incidències a la festa de fi de curs del Port d'Alcúdia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418398&lang=es&coduo=185 <p><em>Un operatiu de policies tutors vetllaren perqu&#232; els menors no s&#8217;excedissin en el consum d'alcohol</em></p> Tue, 03 Jul 2018 09:23:29 GMT 3418398 2018-07-03T09:23:29Z Policies tutors vetllaran perquè la festa de fi de curs del Port d'Alcúdia transcorri sense incidències http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418387&lang=es&coduo=185 <p><em>La tasca dels agents se centrar&#224; a assegurar-se que els menors no s'excedeixen en el consum d'alcohol</em></p> Tue, 03 Jul 2018 09:21:40 GMT 3418387 2018-07-03T09:21:40Z S'esperen tempestes i pluges intenses en les properes hores a la zona del Nord, Nord-est, Interior i Llevant de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418376&lang=es&coduo=185 <p><em>El Servei d&#8217;Emerg&#232;ncies 112 recomana molta precauci&#243; i seguir els consells de prevenci&#243; davant la possibilitat que es produeixin inundacions i despreniments</em></p> Tue, 03 Jul 2018 09:19:51 GMT 3418376 2018-07-03T09:19:51Z El Govern, el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears signen el conveni per a la creació, gestió i impartició del Màster en Gestió de les Polítiques Públiques durant els cursos 2018-19 i 2019-20 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418360&lang=es&coduo=185 <p><span>El m&#224;ster est&#224; dirigit a empleats p&#250;blics de tots els nivells que tinguin una titulaci&#243; universit&#224;ria o equivalent, a m&#233;s de les persones amb una titulaci&#243; universit&#224;ria oficial obtinguda els cinc darrers anys.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 09:18:00 GMT 3418360 2018-07-03T09:18:00Z La Ministra Consellera de l'Ambaixada de Noruega a Espanya visita el SEIB 112 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418344&lang=es&coduo=185 <p><span>Torunn Viste s'ha despla&#231;at al centri per con&#232;ixer de primera m&#224; el funcionament del servei i els protocols d'actuaci&#243; en els casos d'emerg&#232;ncies en qu&#232; &#233;s vegin implicats noruecs.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 09:13:43 GMT 3418344 2018-07-03T09:13:43Z El Govern dóna suport i col·labora en l'operatiu de seguretat de les festes de Sant Joan de Ciutadella http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418333&lang=es&coduo=185 <p><span>Aquest dispositiu estar&#224; format per 2 t&#232;cnics i 3 agents de la Unitat Operativa d&#8217;Emerg&#232;ncies (UOP) de totes les Illes, 1 gestor telef&#242;nic de l&#8217;112 per refor&#231;ar el servei a Menorca, 6 policies tutors (4 de Mallorca i 2 de Menorca), aix&#237; com 51 voluntaris de Protecci&#243; Civil de diversos municipis de Mallorca i Menorca.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 09:11:39 GMT 3418333 2018-07-03T09:11:39Z El canvi de metodologia de càlcul deixa el període de pagament a proveïdors del Govern en 42 dies pel mes d'abril http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418321&lang=es&coduo=185 <p><span>El repunt obeeix al fet que el Ministeri d&#8217;Hisenda ha decidit canviar la manera com es calcula aquest &#237;ndex a tot l&#8217;Estat. De mantenir-se la mateixa f&#243;rmula en vigor des de 2014, el PMP de Balears d&#8217;abril hagu&#233;s quedat en els 20,86 dies de demora.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 09:09:14 GMT 3418321 2018-07-03T09:09:14Z Aprovats un 58,8% dels aspirants presentats a les proves de coneixement general i específic a les oposicions a 161 places de Policia Local de Palma, Calvià, Capdepera, Bunyola i Artà http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418297&lang=es&coduo=185 <p><span>Les notes, que s&#243;n provisionals, i tota la informaci&#243; sobre aquesta convocat&#242;ria ja es troben publicades en el web del Portal de l&#8217;opositor CAIB http://oposicions.caib.es/index.jsp?lang=ca</span></p> Tue, 03 Jul 2018 09:05:03 GMT 3418297 2018-07-03T09:05:03Z El Govern lamenta la "manca de proposta" d'un nou model de finançament en el darrer informe enviat pel ministeri i reclama una major autonomia financera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418286&lang=es&coduo=185 <p><span>El Govern de les Illes Balears ha presentat les seves al&#183;legacions al darrer informe del Comit&#232; T&#232;cnic d&#8217;Avaluaci&#243; Permanent (CTPE) del sistema de finan&#231;ament auton&#242;mic</span></p> Tue, 03 Jul 2018 09:02:12 GMT 3418286 2018-07-03T09:02:12Z L'Agència Tributària de les Illes Balears assumeix la gestió recaptatòria dels ingressos derivats de sancions en matèria urbanística de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418271&lang=es&coduo=185 <p><span>El Consell reconeix que fins ara la xifra de cobraments executats per causa de les multes per infracci&#243; urban&#237;stica &#233;s del 19%, i espera augmentar aquest percentatge a partir de la col&#183;laboraci&#243; amb l&#8217;ATIB</span></p> Tue, 03 Jul 2018 08:59:46 GMT 3418271 2018-07-03T08:59:46Z ​415 aspirants a plaça de funcionari municipal de Policia Local es presenten a la prova de coneixements generals per a l'accés a l'oferta de 161 places ofertes pels cossos policials de Palma, Calvià, Capdepera, Bunyola i Artà http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418253&lang=es&coduo=185 <p><span>El campus de la UIB allotja avui dissabte i dem&#224; diumenge les proves de coneixements generals i espec&#237;fics de cada municipi del proc&#233;s de concurs oposici&#243; per a l&#8217;obtenci&#243; de pla&#231;a fixa de funcionari municipal de Policia Local coordinat pel Govern.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 08:51:57 GMT 3418253 2018-07-03T08:51:57Z Menorca ja compta amb un Parc Infantil de Trànsit (PIT), a disposició de totes les policies locals de l'illa per fer classes d'educació viària. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418241&lang=es&coduo=185 <p><span>El PIT de Menorca pertany a l&#8217;Institut de Seguretat P&#250;blica de les Illes Balears (ISPIB) i s&#8217;ha estrenat avui al CEIP Mare de D&#233;u de Toro a Es Mercadal.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 08:47:40 GMT 3418241 2018-07-03T08:47:40Z Catalina Cladera referma el suport del Govern al sector productiu de Balears en la Junta anual d'ISBA en què s'ha nomenat Eduardo Soriano com a nou president de la S.G.R. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418224&lang=es&coduo=185 <p><span>Soriano succeeix en el c&#224;rrec a Fernando Marqu&#232;s, president d&#8217;Isba durant els darrers 12 anys, recentment desaparegut.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 08:45:21 GMT 3418224 2018-07-03T08:45:21Z La seguretat a la muntanya, prioritat del Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418212&lang=es&coduo=185 <p><em>La Direcci&#243; General d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior instal&#183;la senyals orientatius en tres de les localitzacions de muntanya m&#233;s conflictives de la Serra de Tramuntana per garantir la seguretat, tant dels excursionistes com dels serveis de rescat</em></p> Tue, 03 Jul 2018 08:43:11 GMT 3418212 2018-07-03T08:43:11Z Cladera: "La millora de la qualificació econòmica de Balears demostra que el Govern gestiona les finances públiques de manera responsable" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418203&lang=es&coduo=185 <p><span>La consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques ha valorat positivament la millora de la qualificaci&#243; credit&#237;cia a llarg termini de Balears, que passa de &#8216;BBB amb perspectiva estable&#8217; a &#8216;BBB+ amb perspectiva positiva&#8217;, segons l&#8217;avaluadora de&#160;</span><em>ratings</em><span>&#160;Standard &amp; Poor&#8217;s.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 08:40:53 GMT 3418203 2018-07-03T08:40:53Z ​El Govern augmenta en un 13,8% la dotació del Fons de Cooperació Local 2018 pels municipis de Balears. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418191&lang=es&coduo=185 <p><span>La quantitat global a repartir puja a 14,5 milions d&#8217;euros. La Comissi&#243; mixta entre Govern i Federaci&#243; d&#8217;Entitats Locals de els Illes Balears (FELIB) han acordat els criteris de repartiment, que novament potencien l&#8217;equitat, la solidaritat interterritorial i la protecci&#243; del territori.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 08:38:16 GMT 3418191 2018-07-03T08:38:16Z Calvià ofereix des d'avui el servei de Renda Àgil als seus ciutadans per ajudar-los a fer la declaració de l'IRPF http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418182&lang=es&coduo=185 <p><span>Mitjan&#231;ant l&#8217;acord entre el Govern i l&#8217;Ajuntament de Calvi&#224;, els calvianers i calvianeres ja disposen d&#8217;una oficina oberta tots els horabaixes des d&#8217;avui fins 2 de juliol per facilitar el tr&#224;mit de la declaraci&#243; de la Renda 2017.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 08:36:19 GMT 3418182 2018-07-03T08:36:19Z L'ATIB assumeix la gestió tributària de l'impost sobre béns immobles de Sa Pobla mitjançant un conveni amb l'Ajuntament http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418174&lang=es&coduo=185 <p><span>L&#8217;ATIB continua la l&#237;nia de feina conjunta amb els ajuntaments, als quals presta servei d&#8217;ajuda en el tr&#224;mit dels tributs locals en m&#233;s de 50 municipis.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 08:34:42 GMT 3418174 2018-07-03T08:34:42Z La Direcció General d'Emergències i Interior col·labora amb l'IronMan Mallorca en matèria de seguretat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418158&lang=es&coduo=185 <p><span>Al voltant de 85 voluntaris de Protecci&#243; Civil de les agrupacions d&#8217;Alc&#250;dia, Pollen&#231;a, Escorca, Selva, Llub&#237;, Muro, Sa Pobla, Llucmajor, Sineu, Manacor, Porreres iSanta Margalida col&#183;laboraran en la vuitena edici&#243; de l&#8217;IronMan 70.3 Mallorca</span></p> Tue, 03 Jul 2018 08:31:02 GMT 3418158 2018-07-03T08:31:02Z El Govern avança en el nou REIB i emplaça al Ministeri d'Hisenda a arribar a un "bon acord en unes setmanes" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3416152&lang=es&coduo=185 <p>Cladera destaca els &#8220;avan&#231;os&#8221; aconseguits en el r&#232;gim fiscal propi i en la creaci&#243; del Fons d&#8217;Insularitat, per&#242; "encara no &#233;s suficient"</p> Mon, 02 Jul 2018 11:18:11 GMT 3416152 2018-07-02T11:18:11Z El servei Renda Àgil 2017 obre les portes de l'ATIB per a ajudar a fer la declaració de l'IRPF a 37 localitats de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3416137&lang=es&coduo=185 <p><span>El servei de cita pr&#232;via telef&#242;nica permet concertar entrevistes presencials a partir d&#8217;aquest dimarts, i fins a finals de juny, a trav&#233;s del tel&#232;fon 971 76 76 76 i la web www.atib.es</span><em>.&#160;</em><span>El Renda &#192;gil 2017 es coordina amb els serveis que presta l&#8217;Ag&#232;ncia Tribut&#224;ria de l&#8217;Estat amb l&#8217;objectiu d&#8217;oferir assessorament tributari als contribuents.</span></p> Mon, 02 Jul 2018 11:15:19 GMT 3416137 2018-07-02T11:15:19Z ​1.045 aspirants a les places del cos Subaltern es presenten a examen a les Oposicions CAIB 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3416114&lang=es&coduo=185 <p><span>A la convocat&#242;ria d&#8217;aquesta prova estaven admesos 1.785 aspirants, dels quals 1.592 s&#8217;han presentat a Mallorca, 107 a Menorca, i 86 a Eivissa, incloent 8 examinands de Formentera.</span></p> Mon, 02 Jul 2018 11:13:15 GMT 3416114 2018-07-02T11:13:15Z Els propietaris de càmpings i d'habitatges destinats al lloguer vacacional ja poden efectuar a partir d'avui les liquidacions corresponents a l'Impost del turisme sostenible de 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3416104&lang=es&coduo=185 <p><span>Els avisos de pagament es poden obtenir a trav&#233;s de la p&#224;gina web de l&#8217;Ag&#232;ncia Tribut&#224;ria de les Illes Balears (ATIB) o presencialment a les mateixes oficines de l&#8217;entitat.</span></p> Mon, 02 Jul 2018 11:11:32 GMT 3416104 2018-07-02T11:11:32Z La Direcció General d'Emergències i Interior col·labora amb la Mallorca 312 en matèria de seguretat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3416092&lang=es&coduo=185 <p>100 voluntaris de Protecci&#243; Civil i 3 t&#232;cnics d&#8217;Emerg&#232;ncies donen suport als participants de&#160;<strong><em>la marxa</em></strong></p> Mon, 02 Jul 2018 11:09:00 GMT 3416092 2018-07-02T11:09:00Z