Notícies: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=185&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Wed, 25 Apr 2018 19:41:30 GMT Govern de les Illes Balears 2018-04-25T19:41:30Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Accions formatives a la seu de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=187626&lang=ca&coduo=185 <p>Es publica la programaci&#243; corresponent a la setmana del 23 al 29 d'abril</p> Fri, 20 Apr 2018 14:27:05 GMT 187626 2018-04-20T14:27:05Z ABINTESTATOS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3313711&lang=ca&coduo=185 <p>Procedimiento Juridico / Notarial previsto en el caso de defunci&#243;n sin testamento ni herederos.</p> Wed, 18 Apr 2018 08:41:35 GMT 3313711 2018-04-18T08:41:35Z Inscripció als cursos en el darrer moment http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=421384&lang=ca&coduo=185 <p>Com us podeu inscriure? A quins cursos?</p> Fri, 13 Apr 2018 11:55:52 GMT 421384 2018-04-13T11:55:52Z Publicacions ocasionals de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2808104&lang=ca&coduo=185 <p>Tercera publicaci&#243; de la tercera s&#232;rie</p> Fri, 06 Apr 2018 07:27:34 GMT 2808104 2018-04-06T07:27:34Z Plans de Formació de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3263248&lang=ca&coduo=185 <p>Terminis oberts&#160;</p> Tue, 03 Apr 2018 06:48:29 GMT 3263248 2018-04-03T06:48:29Z El Govern i els sindicats defensen de manera conjunta la carrera professional del personal de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3292257&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques, Catalina Cladera, ha presidit una mesa informativa amb els representants dels sindicats UGT, CCOO, CSI-F, STEI, SIMEBAL i SATSE juntament amb el director general de Funci&#243; P&#250;blica i Administracions P&#250;bliques, Pedro J. Jim&#233;nez.&#160;</span></p> Wed, 28 Mar 2018 14:18:05 GMT 3292257 2018-03-28T14:18:05Z Macro control policial de vehicles a 38 municipis de les Illes Balears per garantir la seguretat de tothom a la carretera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3292249&lang=ca&coduo=185 <p><span>Es tracta del primer macro control que s&#8217;ha organitzat enguany de manera simult&#224;nia i coordinat des de l&#8217;ISPIB a 38 municipis de les Illes Balears.</span></p> Wed, 28 Mar 2018 14:15:50 GMT 3292249 2018-03-28T14:15:50Z Control policial de vehicles per garantir la seguretat al volant http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3291992&lang=ca&coduo=185 <p><span>&#8217;Institut de Seguretat P&#250;blica de les Illes Balears (ISPIB), depenent de la Direcci&#243; General d&#8217;Emerg&#232;ncies &#160;i Interior de la Conselleria d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques, ha coordinat avui mat&#237; un control policial sobre la documentaci&#243; de cotxes, motocicletes i ciclomotors pel que fa a la Inspecci&#243; T&#232;cnica de Vehicles (ITV) i a l&#8217;Asseguran&#231;a Obligat&#242;ria d&#8217;Autom&#242;bils (SOA).</span></p> Wed, 28 Mar 2018 09:53:21 GMT 3291992 2018-03-28T09:53:21Z Prop de 500 persones presenten sol·licituds a les oposicions per optar a 162 places de les Policies Locals de cinc municipis de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3291982&lang=ca&coduo=185 <p><span>L&#8217;Escola Balear d&#8217;Administracions P&#250;bliques (EBAP) ha rebut m&#233;s de 950 sol&#183;licituds, corresponents a 481 persones, a les oposicions per optar a 162 places de les Policies Locals, als cossos de Palma, Calvi&#224;, Bunyola, Capdepera i Art&#224;, mitjan&#231;ant el procediment de concurs-oposici&#243;.</span></p> Wed, 28 Mar 2018 09:51:45 GMT 3291982 2018-03-28T09:51:45Z 535 aspirants a les places del cos de Gestió de la CAIB es presenten a les Oposicions 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3291966&lang=ca&coduo=185 <p><span>535 persones aspirants s&#8217;han presentat a la primera prova de les oposicions del cos de Gesti&#243; de l&#8217;Administraci&#243; General de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears, celebrada al campus universitari de la UIB a Mallorca i a les seves extensions universit&#224;ries de Menorca i Eivissa.</span></p> Wed, 28 Mar 2018 09:48:08 GMT 3291966 2018-03-28T09:48:08Z La directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears imparteix la ponència a les jornades del 35è aniversari de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3291952&lang=ca&coduo=185 <p><span>La directora de l&#8217;Ag&#232;ncia Tribut&#224;ria de les Illes Balears (ATIB), Maria Ant&#242;nia Truyols, ha&#160; impartit la pon&#232;ncia, relativa a les &#8220;Perspectives de futur de la fiscalitat auton&#242;mica&#8221;, de les jornades organitzades a Palma per l&#8217;Associaci&#243; Professional de T&#232;cnics Tributaris de Catalunya i Balears (APTTCB) amb motiu del 35&#232; aniversari d&#8217;aquesta entitat.</span></p> Wed, 28 Mar 2018 09:44:19 GMT 3291952 2018-03-28T09:44:19Z Borsa de medicina http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3160242&lang=ca&coduo=185 <p>Publicades les llistes definitives de persones aspirants admeses</p> Fri, 23 Mar 2018 14:41:44 GMT 3160242 2018-03-23T14:41:44Z Borsa d'educació social amb estudis de gènere http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3160256&lang=ca&coduo=185 <p>Publicades les llistes provisionals de persones admeses i excloses</p> Fri, 23 Mar 2018 14:40:00 GMT 3160256 2018-03-23T14:40:00Z Borsa cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3088696&lang=ca&coduo=185 <p>Publicades les llistes definitives de persones admeses i excloses</p> Fri, 23 Mar 2018 14:38:19 GMT 3088696 2018-03-23T14:38:19Z El telèfon d'emergències 112 va atendre 104.632 telefonades i va gestionar 18.803 incidents a les Pitiüses durant el 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288569&lang=ca&coduo=185 <p><em>Quasi un 5% de les telefonades &#8220;no procedents&#8221; van ser bromes, un fet que cal evitar</em></p> Thu, 22 Mar 2018 14:39:05 GMT 3288569 2018-03-22T14:39:05Z Els Policies Tutors han realitzat més de 2.500 actuacions a Eivissa i Formentera, dins i fora dels centres educatius, durant el curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288560&lang=ca&coduo=185 <p><span>M&#233;s de 2.500 actuacions dels Policies Tutors a Eivissa i Formentera durant el curs escolar 2016-2017, dins i fora de 57 centres educatius de les dues illes, i activitats que han arribat a prop de 20.500 alumnes.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:35:35 GMT 3288560 2018-03-22T14:35:35Z Balears planteja la seva sortida als mercats per obtenir finançament al marge dels mecanismes de l'Estat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288553&lang=ca&coduo=185 <p><span>Cladera destaca que l&#8217;operaci&#243;, de m&#233;s de 160 milions d&#8217;euros, suposaria un &#8220;canvi de tend&#232;ncia&#8221; i l&#8217;inici de la &#8220;desvinculaci&#243; gradual&#8221; dels mecanismes de finan&#231;ament de l&#8217;Estat</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:34:10 GMT 3288553 2018-03-22T14:34:10Z Balears tanca 2017 amb un superávit del 0,2% i reduirà el deute en 180 milions d'euros en 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288546&lang=ca&coduo=185 <p><span>Cladera presenta els resultats provisionals del tancament pressupostari de 2017 que suposen el compliment dels objectius d&#8217;estabilitat, &#8220;un repte compatible amb refor&#231;ar les pol&#237;tiques socials a trav&#233;s d&#8217;un augment continuat del pressupost&#8221;</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:32:12 GMT 3288546 2018-03-22T14:32:12Z 605 aspirants a una plaça de cos Superior de la CAIB es presenten a la primera prova de les Oposicions CAIB 2018 celebrada simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288537&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera presencia l&#8217;inici de les proves, i manifesta la satisfacci&#243; &#8220;per poder realitzar oposicions a la funci&#243; p&#250;blica de la CAIB 10 anys despr&#233;s de les darreres&#8221;</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:29:49 GMT 3288537 2018-03-22T14:29:49Z El Govern rebaixa el cost del contracte dels serveis bancaris i dels crèdits a curt termini de la CAIB en 2018. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288529&lang=ca&coduo=185 <p><span>6 entitats financeres es reparteixen la cobertura dels 450 milions d&#8217;euros de que consta el contracte marc de tresoreria per a la contractaci&#243; de serveis bancaris i d&#8217;operacions a curt termini per a la Comunitat Aut&#242;noma en 2018.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:25:45 GMT 3288529 2018-03-22T14:25:45Z L'Escola Balear d'Administració Pública destinarà 263.000 euros a cursos de formació per al personal de les Entitats Locals de Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288521&lang=ca&coduo=185 <p><span>La Comissi&#243; Parit&#224;ria de l&#8217;EBAP aprova la convocat&#242;ria de cursos de formaci&#243; per a Ajuntaments i Consells, que estan dotats amb finan&#231;ament procedent de l&#8217;INAP, Institut Nacional d&#8217;Administraci&#243; P&#250;blica.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:24:13 GMT 3288521 2018-03-22T14:24:13Z La consellera Cladera reclama que es flexibilitzi la Regla de la despesa després de l'acord entre sindicats i Govern central per la pujada salarial dels funcionaris http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288513&lang=ca&coduo=185 <p><span>El Govern disposa d&#8217;una partida de 26,6 milions d&#8217;euros per afrontar la pujada salarial del personal al servei de l&#8217;Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma en 2018</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:22:43 GMT 3288513 2018-03-22T14:22:43Z El programa Policia Tutor de les Illes Balears, protagonista del III Congrés Nacional de Còrdova http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288505&lang=ca&coduo=185 <p><span>El director general d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior, Pere Perell&#243;, i el coordinador del programa de Policia Tutor de les Illes Balears, Rafel Covas, han presentat avui mat&#237; a l&#8217;acte d&#8217;obertura del III Congr&#233;s Nacional d&#8217;Agents Tutors de C&#242;rdova el programa balear sobre policies locals especialitzats en tem&#224;tiques que afecten directament a menors.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:21:08 GMT 3288505 2018-03-22T14:21:08Z Balears reclama la millora de l'encaix de les comunitats autònomes per a col·laborar en la lluita contra el terrorisme gihadista http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288497&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera demanda una major dotaci&#243; de Forces i Cossos de Seguretat de l&#8217;Estat a les illes en temporada alta tur&#237;stica, en el decurs de la reuni&#243; dels responsables d&#8217;Interior de les comunitats aut&#242;nomes amb el ministre Juan Ignacio Zoido.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:19:42 GMT 3288497 2018-03-22T14:19:42Z L'112 inicia un procés de selecció de gestors telefònics d'emergències http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288484&lang=ca&coduo=185 <p><em>Els aspirants que superin les proves selectives formaran part del bors&#237; de personal de la sala d&#8217;Operacions del SEIB112</em></p> Thu, 22 Mar 2018 14:18:05 GMT 3288484 2018-03-22T14:18:05Z El seguiment de la vaga general feminista del 8 de març, al conjunt de la CAIB ha estat del 13,88% http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288477&lang=ca&coduo=185 Thu, 22 Mar 2018 14:15:40 GMT 3288477 2018-03-22T14:15:40Z Els Policies Tutors han realitzat prop de 800 actuacions a Menorca dins i fora dels centres educatius durant el curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288456&lang=ca&coduo=185 <p><span>Prop de 800 actuacions dels Policies Tutors a Menorca durant el curs escolar 2016-2017 dins i fora dels 38 centres educatius de l&#8217;illa, els quals agrupen m&#233;s de 13.800 alumnes.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:02:58 GMT 3288456 2018-03-22T14:02:58Z La consellera Cladera presideix el lliurament de la Creu al Mèrit Policial a 11 membres de les policies locals de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288448&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques, Catalina Cladera, ha presidit l&#8217;acte de lliurament de la Creu al M&#232;rit Policial amb distintiu Blanc de la Comunitat Aut&#242;noma a 11 membres de les policies locals de Menorca, dut a terme durant la jornada de la Policia Local a Menorca a Es Mercadal, a la qual tamb&#233; s&#8217;ha presentat la mem&#242;ria d&#8217;actuacions del programa de Policia Tutor a l&#8217;illa de Menorca durant el passat curs 2016-2017.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:59:25 GMT 3288448 2018-03-22T13:59:25Z La Direcció General d'Emergències i Interior activa el Pla d'Emergència Exterior de la instal·lació d' emmagatzematge de CLH Maó en el simulacre per fuita de benzina a un dipòsit http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288432&lang=ca&coduo=185 <p><em>Han intervingut 30 efectius de diferents organismes d&#8217;emerg&#232;ncies</em></p> Thu, 22 Mar 2018 13:56:23 GMT 3288432 2018-03-22T13:56:23Z El telèfon d'emergències 112 va atendre 26.497 telefonades i va gestionar 4.827 incidents a Menorca durant el 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288423&lang=ca&coduo=185 <p><em>Quasi un 5% de les telefonades &#8220;no procedents&#8221; van ser bromes, un fet que cal evitar</em></p> Thu, 22 Mar 2018 13:54:09 GMT 3288423 2018-03-22T13:54:09Z Les policies locals de Felanitx i Manacor incorporaran l'XPO, un nou programa informàtic de gestió i coordinació policial, que adoptaran progressivament tots els cossos dels municipis de Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288414&lang=ca&coduo=185 <p><span>L&#8217;XPO &#233;s un programa de gesti&#243; policial, desenvolupat pel Servei d&#8217;Inform&#224;tica Local de Menorca i que ja fan servir els cossos de Policia Local d&#8217;aquesta illa. Un acord amb el Govern permet desenvolupar aquesta eina inform&#224;tica i fer-la servir a tots els municipis, a partir de la prova pilot amb Felanitx, Manacor, i tamb&#233; amb Formentera.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:52:10 GMT 3288414 2018-03-22T13:52:10Z El Govern i la UIB col·laboren en l'organització de les proves de les Oposicions CAIB 2018 que s'inicien aquest mes de març http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288406&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera i el rector Lloren&#231; Huguet desvetllen la log&#237;stica de les proves que han motivat la presentaci&#243; de prop de 10.000 sol&#183;licituds pel total de 26 escales i cossos (generals i facultatius) de que consta la convocat&#242;ria.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:50:18 GMT 3288406 2018-03-22T13:50:18Z ​El PMP de gener tanca amb 27,8 dies de demora mitjana en el pagament de les factures del Govern als seus proveïdors http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288399&lang=ca&coduo=185 <p><span>Les dades del PMP del primer mes de l&#8217;any mantenen la tend&#232;ncia iniciada en 2017 i romanen per dessota de la marca legal dels 30 dies.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:48:30 GMT 3288399 2018-03-22T13:48:30Z Catalina Cladera rep els voluntaris de Protecció Civil, Premi Ramon Llull de les Illes Balears 2018 per la seva feina altruista http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288392&lang=ca&coduo=185 <p><span>150 dels 1.300 voluntaris de les 55 agrupacions de Protecci&#243; Civil de Balears assisteixen a l'acte d'homenatge realitzat amb car&#224;cter previ a la concessi&#243; del Premi en l'acte central de la Diada de les Illes Balears 2018</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:46:43 GMT 3288392 2018-03-22T13:46:43Z Els alumnes de l'IES de Sineu ja compten amb la figura del Policia Tutor http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288384&lang=ca&coduo=185 <p><em>L&#8217;Ajuntament de Sineu va signar ahir un conveni de col&#183;laboraci&#243; amb els ajuntaments de Maria de la Salut, Llub&#237;, Sencelles i Sant Joan per cobrir aquest servei</em></p> Thu, 22 Mar 2018 13:43:41 GMT 3288384 2018-03-22T13:43:41Z Els caps de policia local de les Illes Balears es formen per incrementar l'eficiència dels cossos policials http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288375&lang=ca&coduo=185 <p><em>Una cinquantena de caps de policia dels diferents cossos de policia local de les Illes Balears s&#8217;han format avui a la seu de l&#8217;EBAP en nous m&#232;todes d&#8217;an&#224;lisi de dades policials</em></p> Thu, 22 Mar 2018 13:41:38 GMT 3288375 2018-03-22T13:41:38Z ​Els Policies Tutors de les Illes Balears han realitzat més de 6.000 actuacions dins i fora dels centres educatius de les illes durant el curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288367&lang=ca&coduo=185 <p><span>Els consellers Cladera i March presenten a Valldemossa els resultats de la Mem&#242;ria d&#8217;actuaci&#243; del Programa Policia Tutor, amb un increment d&#8217;un 6,3% d&#8217;activitats respecte el curs anterior.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:38:50 GMT 3288367 2018-03-22T13:38:50Z Catalina Cladera rep la visita del cònsol general del Japó a Barcelona a la seu del Sistema d'Emergències de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288334&lang=ca&coduo=185 <p><em>L&#8217;any 2017 el SEIB112 va activar el protocol de comunicaci&#243; d&#8217;emerg&#232;ncies als consolats en 40 incidents</em></p> Thu, 22 Mar 2018 13:28:45 GMT 3288334 2018-03-22T13:28:45Z El telèfon d'emergències 112 Illes Balears va atendre prop de 650.000 telefonades i va gestionar 117.000 incidents durant l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288322&lang=ca&coduo=185 <p><span>La mem&#242;ria d&#8217;activitat del sistema integral de gesti&#243; d&#8217;emerg&#232;ncies 112 de les Illes Balears va incrementar un 4% el nombre d&#8217;incid&#232;ncies gestionades, i refor&#231;a el seu paper vital en casos de necessitat extrema dels ciutadans, en el seu vint-i-un&#232; any de funcionament</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:25:05 GMT 3288322 2018-03-22T13:25:05Z La intervenció psicològica en emergències a la Jornada commemorativa del Dia Europeu del telèfon Únic d'Emergències http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288310&lang=ca&coduo=185 <p><span>Un any m&#233;s el Sistema d&#8217;Emerg&#232;ncies de les Illes Balears (SEIB112) ha celebrat el Dia Europeu del Tel&#232;fon &#218;nic d&#8217;Emerg&#232;ncies 112 amb una Jornada que s&#8217;ha dut a terme avui horabaixa a l&#8217;espai Francesc Quetglas de Palma</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:22:21 GMT 3288310 2018-03-22T13:22:21Z La nova seu de l'Agència Tributària de les Illes Balears a Eivissa facilita la implantació de l'administració electrònica en el procés de les dades de tributació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288296&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera i la directora de l&#8217;ATIB, Maria Ant&#242;nia Truyols, visiten les noves instal&#183;lacions, que estan operatives des del passat mes de desembre.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:20:34 GMT 3288296 2018-03-22T13:20:34Z Nova passa endavant en les negociacions del nou Règim Especial de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288286&lang=ca&coduo=185 <p><strong>Cladera valora els &#8220;avan&#231;os&#8221; en les mesures fiscals i reclama treballar &#8220;amb el mateix ritme&#8221; en els altres blocs de la proposta</strong></p> Thu, 22 Mar 2018 13:19:06 GMT 3288286 2018-03-22T13:19:06Z ​L'ISPIB del Govern presenta una iniciativa del programa Policia Tutor de les Illes Balears per a detectar addiccions a jocs en línea en menors d'edat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288277&lang=ca&coduo=185 <p><span>La iniciativa, dirigida a joves, fam&#237;lies i centres de secund&#224;ria, coincideix amb la celebraci&#243; del Dia d&#8217;internet segur.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:16:34 GMT 3288277 2018-03-22T13:16:34Z L'Impost del turisme sostenible (ITS) recapta 64,3 milions d'euros en 2017, un 57% més que en 2016 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288268&lang=ca&coduo=185 <p><span>L&#8217;Ag&#232;ncia Tribut&#224;ria de les Illes Balears (ATIB) tanca a 31 de gener el per&#237;ode de liquidaci&#243; final de l&#8217;ITS corresponent a l&#8217;exercici de 2017, que ha comportat l&#8217;augment del 15,5% en la xifra global d&#8217;establiments que han tributat.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:13:03 GMT 3288268 2018-03-22T13:13:03Z ​El Govern i els ajuntaments de Palma, Calvià, Artà, Bunyola i Capdepera obren el període d'admissió de sol·licituds pels aspirants a 162 places fixes pels cossos respectius de Policia Local http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288258&lang=ca&coduo=185 <p><span>El proc&#233;s s&#8217;emmarca dins del pla impulsat pel Govern per a la conversi&#243; de les places interines en places de funcionari de carrera municipal dins dels cossos de Policia Local de Balears i es realitzar&#224; mitjan&#231;ant concurs oposici&#243;. L&#8217;experi&#232;ncia i m&#232;rits dels aspirants podran suposar fins un 40% del barem de la puntuaci&#243; final.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:10:12 GMT 3288258 2018-03-22T13:10:12Z Les platges de Menorca lideren la davallada d'incidents greus i mortals a Balears en 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288247&lang=ca&coduo=185 <p><span>La Mem&#242;ria de Platges 2017 posa de manifest la davallada del 30,1% en les incid&#232;ncies greus a Menorca i el descens de v&#237;ctimes mortals, segons les dades que han presentat el director general Pere Perell&#243; i la vicepresidenta del Consell de Menorca, Cristina G&#243;mez.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:06:40 GMT 3288247 2018-03-22T13:06:40Z L'EBAP coorganitza el Curs Bàsic de Bombers del Consell de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288237&lang=ca&coduo=185 <p> <div class="ficha-texto-titular"> <div>La consellera Catalina Cladera inaugura el curs, que compta amb 24 alumnes sorgits del proc&#233;s selectiu que ha fet el Consell de Mallorca.</div> </div> </p> Thu, 22 Mar 2018 13:04:36 GMT 3288237 2018-03-22T13:04:36Z La Sindicatura de Comptes considera que no hi ha risc d'insostenibilitat de les finances de la CAIB a llarg termini i coincideix en que Balears ha patit una manca de finançament històrica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288230&lang=ca&coduo=185 <p><span>Cladera valora l&#8217;an&#224;lisi i destaca que confirma &#8220;el greuge de finan&#231;ament&#8221; i &#8220;reafirma&#8221; el posicionament de Balears davant el Govern de l&#8217;Estat</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:02:30 GMT 3288230 2018-03-22T13:02:30Z El PMP de desembre marca un mínim històric de 17,9 dies de demora mitjana en el pagament de les factures del Govern als seus proveïdors http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288221&lang=ca&coduo=185 <p><span>L&#8217;avan&#231;ament de les dades del PMP de tancament de l&#8217;any 2017 indica una reducci&#243; de 14 dies respecte l&#8217;indicador del mes de novembre</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:00:25 GMT 3288221 2018-03-22T13:00:25Z El programa Policia Tutor del Govern, guardonat amb el 'Premi a les Bones Pràctiques de les Policies Locals' d'Unijepol http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288204&lang=ca&coduo=185 <p><span>El director general d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior, Pere Perell&#243;, ha recollit el premi en el decurs de l&#8217;acte celebrat a Fuenlabrada, en ocasi&#243; del VII&#232; Encontre nacional de responsables de seguretat local que organitza Unijepol</span></p> Thu, 22 Mar 2018 12:58:06 GMT 3288204 2018-03-22T12:58:06Z