Notícies: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=185&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Fri, 24 Mar 2017 21:34:19 GMT Govern de les Illes Balears 2017-03-24T21:34:19Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears ​El Govern aconsegueix acotar el període de pagament als seus proveïdors fins a 28,5 dies en el mes de febrer, el menor índex de demora de tota la sèrie històrica, des de 2014. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2874954&lang=ca&coduo=185 <p><span>El PMP de Balears compleix per primer cop amb la normativa de morositat de les administracions p&#250;bliques, que marca un m&#224;xim de 30 dies per pagar als prove&#239;dors des del lliurament efectiu de la mercaderia o del servei.</span></p> Fri, 24 Mar 2017 15:21:25 GMT 2874954 2017-03-24T15:21:25Z La consellera Catalina Cladera presideix el Consell de Coordinació de les policies locals dels municipis d'Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2874943&lang=ca&coduo=185 <p><em>"Estam satisfets per que el Govern de l'Estat estigui disposat a autoritzar el proc&#233;s de regularitzaci&#243; de la funci&#243; p&#250;blica com en repetides vegades hem demanat des de Balears".&#160;</em></p> Fri, 24 Mar 2017 15:10:31 GMT 2874943 2017-03-24T15:10:31Z La convocatòria del concurs de trasllats per a funcionaris de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears adjudica 514 places. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2874934&lang=ca&coduo=185 <p><span>Els resultats provisionals de la convocat&#242;ria es poden consultar a partir d&#8217;avui al lloc web de l&#8217;Escola Balear d&#8217;Administraci&#243; P&#250;blica, http://ebap.caib.es, aix&#237; com als taulells d&#8217;anuncis de les seus de totes les conselleries.&#160;</span></p> Fri, 24 Mar 2017 15:04:30 GMT 2874934 2017-03-24T15:04:30Z El Govern abarateix en un 74% el cost del contracte amb entitats bancàries per a cobrir operacions de crèdit a curt termini. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2872898&lang=ca&coduo=185 <p><span>6 entitats financeres es reparteixen la cobertura dels 450 milions d&#8217;euros de qu&#232; consta el contracte marc de tresoreria per a la contractaci&#243; d&#8217;operacions de curt termini per a la Comunitat Aut&#242;noma en 2017.</span></p> Fri, 24 Mar 2017 13:42:45 GMT 2872898 2017-03-24T13:42:45Z Accions formatives a la seu de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=187626&lang=ca&coduo=185 <p>Es publica la programaci&#243; corresponent a la setmana del 27 al 31 de mar&#231;</p> Fri, 24 Mar 2017 11:16:05 GMT 187626 2017-03-24T11:16:05Z Procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears - 2016 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2658848&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de la proposta provisional d&#8217;adjudicaci&#243; dels llocs de treball</p> Wed, 22 Mar 2017 10:06:30 GMT 2658848 2017-03-22T10:06:30Z Pere Perelló ha presidit la reunió del Consell de Coordinació Policial del Nord de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2873548&lang=ca&coduo=185 <p>S'ha reunit avui al municipi de B&#250;ger</p> Tue, 21 Mar 2017 13:35:29 GMT 2873548 2017-03-21T13:35:29Z EAPC, IVAP i EBAP crearan un grup de treball sobre formació de directius http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2872834&lang=ca&coduo=185 Tue, 21 Mar 2017 10:55:42 GMT 2872834 2017-03-21T10:55:42Z Borses de personal funcionari interí http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2028931&lang=ca&coduo=185 <p>Novetat a la borsa d'auxiliar</p> Tue, 21 Mar 2017 09:53:20 GMT 2028931 2017-03-21T09:53:20Z Borses extraordinàries del cos auxiliar - Menorca, Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2813541&lang=ca&coduo=185 <p>Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</p> Tue, 21 Mar 2017 09:52:34 GMT 2813541 2017-03-21T09:52:34Z Borsa especialitat logopèdia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2744620&lang=ca&coduo=185 <p><span>Publicaci&#243; de la llista definitiva de valoraci&#243; de m&#232;rits i composici&#243; de la borsa<br /></span></p> Tue, 21 Mar 2017 09:45:52 GMT 2744620 2017-03-21T09:45:52Z El Govern fa compatible el compliment dels compromisos en despesa social amb la millora de la gestio financera en 2016. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2872886&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera i el director general Carri&#243; presenten les xifres provisionals del tancament pressupostari de 2016, que confirmen l&#8217;estabilitzaci&#243; del deute p&#250;blic, el compliment dels objectius de d&#232;ficit, i la baixada del termini de pagament a prove&#239;dors per sota dels m&#224;xims legals de morositat.</span></p> Mon, 20 Mar 2017 16:47:49 GMT 2872886 2017-03-20T16:47:49Z ​Catalina Cladera defensa l'augment d'autonomia fiscal i de corresponsabilitat de Balears en la seva intervenció en el VI Foro de la Autonomía, celebrat a l'edifici del Senat. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2872878&lang=ca&coduo=185 <p><span>Cladera ha intervingut en una mesa de debat on hi han participat el secretari d&#8217;Estat d&#8217;Administracions Territorials, Roberto Berm&#250;dez de Castro, el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Madrid, Tom&#224;s de la Quadra-Salcedo Janini, el representant del Banc d'Espanya, Javier J. P&#233;rez i el viceconseller d'Hisenda del Govern de Can&#224;ries,Guillermo Padilla, &#160;amb el t&#237;tol de &#8220;La reforma del finan&#231;ament i els efectes de l&#8217;art. 135 CE sobre les CA&#8221;.</span></p> Mon, 20 Mar 2017 16:44:53 GMT 2872878 2017-03-20T16:44:53Z ​L'Agència Tributària de les Illes Balears reforça la seva capacitat inspectora mentre es prepara per donar cabuda a la gestió de nous impostos en virtut de la demanda de major autonomia fiscal que planteja el Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2872870&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera i la directora de l&#8217;ATIB, Maria Ant&#242;nia Truyols, han presentat els resultats del primer dels quatre anys del Pla de prevenci&#243; i lluita contra el frau fiscal 2016-2019, en qu&#232; s&#8217;ha aconseguit aflorar 41,3 milions d&#8217;euros de frau.</span></p> Mon, 20 Mar 2017 16:29:40 GMT 2872870 2017-03-20T16:29:40Z El programa Policia Tutor de l'ISPIB augmenta la seva eficàcia per garantir la seguretat dels menors tant dins com fora de l'àmbit escolar durant el curs 2015-2016 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2872732&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera i el conseller Marti March presenten la mem&#242;ria del programa Policia Tutor que ja cobreix gaireb&#233; 90.000 alumnes de centres d&#8217;educaci&#243; infantil, prim&#224;ria i secund&#224;ria de Balears, a 63 municipis.</span></p> Mon, 20 Mar 2017 12:28:40 GMT 2872732 2017-03-20T12:28:40Z La proposta de la "doble via" del Govern, entre els temes a debat de la segona sessió del Comitè d'experts per la reforma del sistema de finançament. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2872664&lang=ca&coduo=185 <p><span>Aquest dimarts s&#8217;ha reunit per segona vegada el f&#242;rum d&#8217;experts per la reforma del sistema de finan&#231;ament auton&#242;mic, amb la pres&#232;ncia del representant balear, el doctor Guillem L&#243;pez Casasnovas.</span></p> Mon, 20 Mar 2017 11:45:54 GMT 2872664 2017-03-20T11:45:54Z Convocatòria de proves selectives per accedir, pel torn de promoció interna, al cos de l'advocacia de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2616565&lang=ca&coduo=185 <p><span>Desenvolupament del segon exercici de les proves</span></p> Thu, 16 Mar 2017 13:59:17 GMT 2616565 2017-03-16T13:59:17Z Formulari de baixa d'Actius Fixos - Béns Mobles http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2848569&lang=ca&coduo=185 Thu, 16 Mar 2017 12:06:51 GMT 2848569 2017-03-16T12:06:51Z Grup per impulsar la recerca sobre gestió pública a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2736981&lang=ca&coduo=185 Thu, 16 Mar 2017 10:55:45 GMT 2736981 2017-03-16T10:55:45Z Pla de Formació de Llengua Catalana 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2755515&lang=ca&coduo=185 <p><span style="font-family: Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Es publica el calendari de les proves de catal&#224; de l'EBAP, corresponents a la convocat&#242;ria de juny de 2017.</span></p> Wed, 15 Mar 2017 12:39:18 GMT 2755515 2017-03-15T12:39:18Z Pla de Formació per a Entitats Locals 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2860308&lang=ca&coduo=185 <p>Nota informativa reuni&#243; amb entitats locals</p> Tue, 14 Mar 2017 14:26:37 GMT 2860308 2017-03-14T14:26:37Z El programa Policia Tutor de l'ISPIB augmenta la seva eficàcia per garantir la seguretat dels menors tant dins com fora de l'àmbit escolar durant el curs 2015-2016 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2859717&lang=ca&coduo=185 Mon, 13 Mar 2017 13:15:17 GMT 2859717 2017-03-13T13:15:17Z Borsa especialitat auxiliar de recepció i telèfon http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2563797&lang=ca&coduo=185 <p>Modificaci&#243; de la llista d&#8217;aspirants seleccionats</p> Fri, 10 Mar 2017 13:08:11 GMT 2563797 2017-03-10T13:08:11Z Borsa especialitat farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2616384&lang=ca&coduo=185 <p>Modificaci&#243; de la llista d&#8217;aspirants seleccionats</p> Fri, 10 Mar 2017 13:05:13 GMT 2616384 2017-03-10T13:05:13Z Borsa especialitat medicina http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2744595&lang=ca&coduo=185 <p><span>Publicaci&#243; de la llista definitiva de valoraci&#243; de m&#232;rits <br /></span></p> Fri, 10 Mar 2017 13:01:33 GMT 2744595 2017-03-10T13:01:33Z Plans de Formació General i Sectorial 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2808444&lang=ca&coduo=185 <p><span id="result_box" lang="es"><span></span><span></span></span></p> Fri, 10 Mar 2017 08:50:13 GMT 2808444 2017-03-10T08:50:13Z Curs Competències directives de nivell inicial http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2639032&lang=ca&coduo=185 Fri, 10 Mar 2017 08:49:31 GMT 2639032 2017-03-10T08:49:31Z Borsa d'auxiliar tècnic educatiu (ATE) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2638686&lang=ca&coduo=185 <p>Se cita a termini les persones interessades en el recurs contenci&#243;s administratiu PA 239/2016</p> Thu, 09 Mar 2017 13:42:01 GMT 2638686 2017-03-09T13:42:01Z Borsa de personal de neteja http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2638703&lang=ca&coduo=185 <p>Se cita a termini les persones interessades en el recurs contenci&#243;s administratiu PA 239/2016</p> Thu, 09 Mar 2017 13:41:39 GMT 2638703 2017-03-09T13:41:39Z Portal d'Intervenció http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2852034&lang=ca&coduo=185 Wed, 08 Mar 2017 12:14:57 GMT 2852034 2017-03-08T12:14:57Z Borsa especialitat ajudant tècnic sanitari (ATS)/diplomat universitari en infermeria (DUI) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2744627&lang=ca&coduo=185 <p>Es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</p> Tue, 07 Mar 2017 14:30:12 GMT 2744627 2017-03-07T14:30:12Z Borsa especialitat informàtica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2749124&lang=ca&coduo=185 <p>Es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</p> Tue, 07 Mar 2017 13:38:41 GMT 2749124 2017-03-07T13:38:41Z Aquest dimarts es reuneix per segona vegada la Comissió d'experts per la reforma del sistema de finançament autonòmic, amb el propòsit que es pugui "reconduir" la seva funcionalitat. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2854366&lang=ca&coduo=185 <p><span>La representaci&#243; de Balears l&#8217;ostentar&#224; el professor i economista Guillem L&#243;pez Casasnovas.&#160; Aquesta segona trobada ha de servir, en opini&#243; de Catalina Cladera, &#8220;per fer que el Ministeri recondueixi el Comit&#232;, que el faci &#250;til i que es puguin considerar les propostes que aporten les comunitats aut&#242;nomes&#8221;.</span></p> Mon, 06 Mar 2017 10:47:48 GMT 2854366 2017-03-06T10:47:48Z Les Illes Balears i el País València refermen el compromís comú per obtenir un nou finançament autonòmic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2853807&lang=ca&coduo=185 <p><span>Els consellers Catalina Cladera i Vicent Soler signen un document conjunt de vuit punts que suposa un full de ruta de cara als punts b&#224;sics que ha de resoldre el nou finan&#231;ament auton&#242;mic, la reforma del qual s&#8217;afronta ara a partir de la feina del Comit&#232; d&#8217;Experts del Ministeri d&#8217;Hisenda.</span></p> Sun, 05 Mar 2017 19:15:03 GMT 2853807 2017-03-05T19:15:03Z Catalina Cladera proposa l'increment de l'autonomia fiscal i la coresponsabilitat de gestió amb l'Estat, com el camí que cal seguir per la millora del finançament de Balears. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2853797&lang=ca&coduo=185 <p><span>El Govern, a la jornada &#8220;L&#8217;hora de les decisions&#8221; de l&#8217;EURAM, a Ciutat de Val&#232;ncia.</span></p> Sun, 05 Mar 2017 19:09:22 GMT 2853797 2017-03-05T19:09:22Z Protocols d'actuació en matèria de gestió patrimonial http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=151703&lang=ca&coduo=185 <p style="text-align: justify;">En aquest manual trobareu els procediments de l'Administraci&#243; auton&#242;mica m&#233;s habituals en mat&#232;ria de patrimoni, amb totes les passes que s'han de seguir i la intervenci&#243; de les diferents unitats administratives, aix&#237; com alguns models de document a t&#237;tol d'exemple (en format PDF).</p> Fri, 03 Mar 2017 08:22:36 GMT 151703 2017-03-03T08:22:36Z L'EBAP, entre els finalistes dels premis estatals a la innovació CNIS 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2849462&lang=ca&coduo=185 <p>Juntament amb Eivissa i Algaida, s&#243;n els tres projectes de les administracions de les Illes Balears</p> Thu, 02 Mar 2017 14:13:31 GMT 2849462 2017-03-02T14:13:31Z El Govern imposa la medalla al mèrit policial a 6 policies locals de Manacor amb més de 30 anys de servei. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2839975&lang=ca&coduo=185 <p><span>Catalina Cladera, el batle de la localitat, Pedro Rossell&#243;, i el director general d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior, Pere Perell&#243; han lliurat les condecoracions a &#160;l'Inspector Antoni Sureda Vicens, el subinspector Miquel Febrer Mir&#243;n, els oficials Joan Riera Grimalt, Eduardo Mi&#241;ana Fern&#225;ndez i Pere Mart&#237;nez Rubio i el policia Pere Gili Barcel&#243;.</span></p> Mon, 27 Feb 2017 11:37:00 GMT 2839975 2017-02-27T11:37:00Z El Govern manifesta la seva decepció per la forma en què s'ha iniciat la feina de la Comissió d'Experts per la reforma del Sistema de Finançament Autonòmic. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2839367&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera fa una crida al Ministeri d&#8217;Hisenda per a &#8220;reconduir&#8221; la Comissi&#243; per que sigui un &#8220;f&#242;rum real de debat entre experts&#8221; i no una mera &#8220;politja de transmissi&#243; de les propostes de l&#8217;Estat&#8221; en mat&#232;ria de finan&#231;ament auton&#242;mic.</span></p> Thu, 23 Feb 2017 19:10:58 GMT 2839367 2017-02-23T19:10:58Z Els policies tutor d'Eivissa i Formentera feren el curs passat més de 2.300 actuacions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2839051&lang=ca&coduo=185 <p>La mem&#242;ria del curs 2015-2016 registra una augment significatiu pel que fa a les actuacions per absentisme escolar dins l&#8217;&#224;mbit escolar</p> Thu, 23 Feb 2017 10:12:15 GMT 2839051 2017-02-23T10:12:15Z Balears i Madrid enceten un marc de col·laboració en matèria de finançament, en la vigília de la primera sessió del Comitè d'Experts per la redacció d'un nou sistema de finançament de les autonomies. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2838889&lang=ca&coduo=185 <p><span>El director general de Pressuposts i Finan&#231;ament, Joan Carri&#243;, i la directora general de l&#8217;Ag&#232;ncia Tribut&#224;ria de les Illes Balears, Maria Ant&#242;nia Truyols es reuneixen amb els seus hom&#242;legs de la Comunitat de Madrid, Fernando Prats i &#211;scar Alcalde.</span></p> Wed, 22 Feb 2017 17:28:52 GMT 2838889 2017-02-22T17:28:52Z Catalina Cladera i Joan Carrió tracten amb el representant de Balears a la Comissió d'Experts, Guillem López Casasnovas les línies fonamentals dels arguments que defensarà en el fòrum de debat sobre reforma del finançament http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2838882&lang=ca&coduo=185 <p>M&#233;s autonomia financera, corresponsabilitat fiscal i compensaci&#243; del deute, sera<strong>n els fonaments&#160;de la proposta de Balears a la Comissi&#243; d&#8217;Experts pel nou sistema de finan&#231;ament auton&#242;mic que es reuneix aquest dijous per primer cop.</strong></p> Wed, 22 Feb 2017 17:25:41 GMT 2838882 2017-02-22T17:25:41Z Els policies tutor de Menorca feren el curs passat prop de 800 actuacions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2838542&lang=ca&coduo=185 <p>La mem&#242;ria del curs 2015-2016 registra una augment significatiu pel que fa a les actuacions realitzades en mat&#232;ria de seguretat ciutadana dins l&#8217;&#224;mbit escolar</p> Wed, 22 Feb 2017 09:00:55 GMT 2838542 2017-02-22T09:00:55Z L'atenció psicològica en emergències a la segona jornada del Dia Europeu de l'112 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2835942&lang=ca&coduo=185 <p>L&#8217;any passat el SEIB112 va activar el protocol d&#8217;atenci&#243; psicol&#242;gica a les Illes Balears en 120 ocasions, 82 a Mallorca, 21 a Eivissa, 10 a Menorca i 7 a Formentera.</p> Wed, 22 Feb 2017 08:58:28 GMT 2835942 2017-02-22T08:58:28Z Els rescats en muntanya a la jornada del Dia Europeu de l'112 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2835925&lang=ca&coduo=185 <p><span>Balears va ser la primera Comunitat d&#8217;Espanya en la implantaci&#243; de l&#8217;112 el 2 de febrer de 1996. Aquest car&#224;cter pioner ha fet que en aquests moments el tel&#232;fon &#250;nic d&#8217;emerg&#232;ncies es trobi consolidat a les Illes i que l&#8217;&#250;s que el ciutad&#224; en fa hagi millorat precisament pel seu elevat grau de coneixement.</span></p> Wed, 22 Feb 2017 08:55:20 GMT 2835925 2017-02-22T08:55:20Z Aprovació dels exercicis i temaris de les proves selectives per a l'ingrés a l'Administració de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2837986&lang=ca&coduo=185 Tue, 21 Feb 2017 13:13:31 GMT 2837986 2017-02-21T13:13:31Z Balears acudirà dijous que ve a la primera reunió del Grup d'Experts per la reforma del Sistema de Finançament Autonòmic que ha convocat el Ministeri d'Hisenda, amb el professor Guillem López Casasnovas com a representant. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2835899&lang=ca&coduo=185 <p><span>Aquest grup d&#8217;experts est&#224; format per 21 economistes i est&#224; presidida per Manuel Gonz&#225;lez S&#225;nchez, que est&#224; proposat per l&#8217;Estat, a l&#8217;igual que altres quatre dels membres. La resta dels integrants corresponen, com en el cas de L&#243;pez Casasnovas, a designacions que s&#8217;han fet des de cada comunitat aut&#242;noma, a excepci&#243; de Catalunya que ha declinat enviar-hi representant. &#160;</span></p> Mon, 20 Feb 2017 10:34:40 GMT 2835899 2017-02-20T10:34:40Z MOOC "Direcció Pública: Introducció" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2807544&lang=ca&coduo=185 Fri, 17 Feb 2017 08:55:00 GMT 2807544 2017-02-17T08:55:00Z Pla de Formació de Seguretat i Emergències http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2809768&lang=ca&coduo=185 Fri, 17 Feb 2017 08:54:38 GMT 2809768 2017-02-17T08:54:38Z La reforma de la Llei de coordinació de la Policia Local de Balears inicia el tràmit d'exposició pública inicial, amb la publicació al BOIB del primer esborrany de l'avantprojecte. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2834292&lang=ca&coduo=185 <p><span>El text &#233;s la base de la reforma legislativa que promou la implantaci&#243; d&#8217;un nou model policial de proximitat a Balears, despr&#233;s de la feina d&#8217;un any de debat i propostes de tots els actors que hi tenen a veure.</span></p> Tue, 14 Feb 2017 16:16:25 GMT 2834292 2017-02-14T16:16:25Z