Notícies: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=185&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Fri, 18 Aug 2017 15:59:18 GMT Govern de les Illes Balears 2017-08-18T15:59:18Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Proposta de temari de la primera fase de la prova de coneixements del procediment selectiu extraordinari per cobrir places de la categoria de policia local (Decret llei 1/2017, de 13 de gener) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3024869&lang=ca&coduo=185 <p>Nota informativa</p> Wed, 09 Aug 2017 12:56:57 GMT 3024869 2017-08-09T12:56:57Z Borsa del cos subaltern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2891539&lang=ca&coduo=185 <p><span>Es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</span></p> Fri, 04 Aug 2017 12:52:40 GMT 2891539 2017-08-04T12:52:40Z Borsa escala d'arquitectura tècnica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2964156&lang=ca&coduo=185 <p>Es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l'exclusi&#243;</p> Fri, 04 Aug 2017 10:32:47 GMT 2964156 2017-08-04T10:32:47Z Borsa especialitat enginyeria industrial http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2964125&lang=ca&coduo=185 <p>Es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</p> Fri, 04 Aug 2017 09:52:12 GMT 2964125 2017-08-04T09:52:12Z Borsa escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2964093&lang=ca&coduo=185 <p>Es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</p> Fri, 04 Aug 2017 09:31:45 GMT 2964093 2017-08-04T09:31:45Z I Jornades de Comunicació des de les Administracions Públiques http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3019225&lang=ca&coduo=185 <p>Tindran lloc a Calvi&#224; amb la participaci&#243; de diverses administracions i entitats com l&#8217;Ajuntament de Calvi&#224;, l&#8217;EBAP i la FUEIB-UIB, i amb la col&#183;laboraci&#243; del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, IB3 i R&#224;dio Calvi&#224;</p> Thu, 03 Aug 2017 13:20:46 GMT 3019225 2017-08-03T13:20:46Z El Govern recull del Cercle d'Economia de Mallorca la demanda de consens intel·ligent entre forces polítiques de cara al procés negociador amb l'Estat per al nou Règim Especial de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3018671&lang=ca&coduo=185 <p><span>Els consellers Catalina Cladera i Marc Pons, i els directors generals Joan Carri&#243; i Xavier Ramis han abordat els principals aspectes de la proposta de mesures per a un nou REIB, davant els membres de junta del Cercel d&#8217;Econimia de Mallorca, encap&#231;alada pel seu president Andreu Rotger.</span></p> Thu, 03 Aug 2017 08:14:51 GMT 3018671 2017-08-03T08:14:51Z Compte General 2016 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3015973&lang=ca&coduo=185 Wed, 02 Aug 2017 11:41:19 GMT 3015973 2017-08-02T11:41:19Z Proves selectives per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2975080&lang=ca&coduo=185 <p>Es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;<br />Es publiquen data, lloc i desenvolupament dels exercicis</p> Wed, 02 Aug 2017 10:03:39 GMT 2975080 2017-08-02T10:03:39Z La Llar de Calvià, premi NovaGob a l'Excel·lència 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3015925&lang=ca&coduo=185 <p>NovaGob concedeix els premis a l&#8217;Excel&#183;l&#232;ncia 2017</p> Wed, 02 Aug 2017 09:04:59 GMT 3015925 2017-08-02T09:04:59Z El Govern denuncia que les conclusions de l'Informe del Comitè d'experts per la reforma del sistema de finançament autonòmic suposen una involució sobre l'actual model. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3012923&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera i l&#8217;expert per designaci&#243; del Govern, Guillem L&#243;pez Casasnovas han valorat l&#8217;abast de les conclusions del Comit&#232;, i la proposta de nou sistema de finan&#231;ament que Balears ha expressat a trav&#233;s d&#8217;un extens vot particular dins de l&#8217;Informe.</span></p> Tue, 01 Aug 2017 13:58:02 GMT 3012923 2017-08-01T13:58:02Z ​L'empresariat de Balears ofereix la seva col·laboració al Govern en el procés de negociació del nou Règim Especial de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3012907&lang=ca&coduo=185 <p><span>Els consellers Catalina Cladera i Marc Pons expliquen als membres de les diferents branques empresarials de la CAEB les mesures contingudes en el projecte de nou REIB que aquest dimecres passat es va presentar al ministre d&#8217;Hisenda Crist&#243;bal Montoro, i recullen el suport de les diferents associacions empresarials davant del proc&#233;s negociador amb el Govern de l&#8217;Estat.</span></p> Tue, 01 Aug 2017 13:56:29 GMT 3012907 2017-08-01T13:56:29Z EL GOVERN APROVA LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS DE LES ILLES BALEARS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3012887&lang=ca&coduo=185 <p><span>La modificaci&#243; d&#8217;aquesta Llei promou millores en l&#8217;&#224;mbit de la coordinaci&#243; i l&#8217;estabilitzaci&#243; de les plantilles de la Policia Local.&#160;</span><span>La proximitat al ciutad&#224;, l&#8217;aposta per l&#8217;&#232;tica professional i el foment de la igualtat entre dones i homes tamb&#233; destaquen en la modificaci&#243;</span></p> Tue, 01 Aug 2017 13:51:23 GMT 3012887 2017-08-01T13:51:23Z L'Estat incrementa un 6% l'aportació del sistema de finançament de 2018 per Balears, però la pujada no reflecteix "l'actual dinamisme econòmic" de les Illes, segons Catalina Cladera. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3012847&lang=ca&coduo=185 <p>El Ministeri d&#8217;Hisenda ha anunciat l&#8217;aportaci&#243; de l&#8217;Estat a cada comunitat aut&#242;noma per 2018, dins de la sessi&#243; del Consell de Pol&#237;tica Fiscal i Financera. Per Balears suposaran 2.558 milions d&#8217;euros, un increment del 6% respecte l&#8217;aportaci&#243; de 2017.</p> Tue, 01 Aug 2017 13:42:24 GMT 3012847 2017-08-01T13:42:24Z Balears aconsegueix el compromís del ministre Montoro per consensuar un projecte de nou Règim Especial de les Illes Balears a finals d'enguany. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3012824&lang=ca&coduo=185 <p><span>La proposta es definir&#224; en base les mesures per al nou REIB que la consellera Cladera ha presentat avui en la reuni&#243;, que ha partit de l'acord un&#224;nime de la societat civil i de tots els partits pol&#237;tics de Balears. Govern i Ministeri d'Hisenda acorden una nova trobada bilateral per a aquest mes de setembre, i la convocat&#242;ria de la Comissi&#243; Mixta per a temes d'Economia i Hisenda al desembre d'aquest any.</span></p> Tue, 01 Aug 2017 13:38:04 GMT 3012824 2017-08-01T13:38:04Z Borses de personal funcionari interí http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2028931&lang=ca&coduo=185 <p>Convocades noves borses: infraestructures, formaci&#243; i cooperaci&#243;<br />Novetats a les proves d'advocacia</p> Tue, 01 Aug 2017 12:29:44 GMT 2028931 2017-08-01T12:29:44Z Publicacions ocasionals de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2808104&lang=ca&coduo=185 <p>Quarta publicaci&#243; de la segona s&#232;rie</p> Mon, 31 Jul 2017 12:49:52 GMT 2808104 2017-07-31T12:49:52Z Pla de Formació de Llengua Catalana 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2755515&lang=ca&coduo=185 <p>Es publiquen les llistes definitives d'aptes i no aptes de tots els certificats de nivell, corresponents a la convocat&#242;ria de llengua catalana de l'EBAP de 2017</p> Mon, 31 Jul 2017 12:26:53 GMT 2755515 2017-07-31T12:26:53Z Borsa especialitat cooperació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3005164&lang=ca&coduo=185 <p>Presentaci&#243; de sol&#183;licituds fins al 9 d'agost</p> Mon, 31 Jul 2017 11:00:14 GMT 3005164 2017-07-31T11:00:14Z Borsa especialitat formació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3005157&lang=ca&coduo=185 <p>Presentaci&#243; de sol&#183;licituds fins al 9 d'agost</p> Mon, 31 Jul 2017 10:38:48 GMT 3005157 2017-07-31T10:38:48Z Borsa escala d'infraestructures http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2995495&lang=ca&coduo=185 <p>Presentaci&#243; de sol&#183;licituds fins al 21 d'agost</p> Mon, 31 Jul 2017 09:52:27 GMT 2995495 2017-07-31T09:52:27Z Borsa especialitat informàtica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2749124&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de la composici&#243; de la borsa extraordin&#224;ria</p> Mon, 31 Jul 2017 09:23:56 GMT 2749124 2017-07-31T09:23:56Z El Govern i l'Associació de Castells i Jocs inflables de Mallorca col·laboren per garantir la seguretat a aquest tipus d'instal·lacions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3006301&lang=ca&coduo=185 Wed, 26 Jul 2017 07:40:25 GMT 3006301 2017-07-26T07:40:25Z Borsa especialitat publicitat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2875196&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</p> Tue, 25 Jul 2017 10:40:33 GMT 2875196 2017-07-25T10:40:33Z Borsa especialitat fisioteràpia - Menorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2929956&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses</p> Tue, 25 Jul 2017 10:24:38 GMT 2929956 2017-07-25T10:24:38Z JORNADA TÈCNICA SOBRE EMERGÈNCIES PRODUÏDES PER METEOROLOGIA ADVERSA (METEOALERTA) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3004402&lang=ca&coduo=185 <p>Parc Bit, 15 de setembre de 2017</p> <p>Inscripci&#243; gratu&#239;ta a l'adre&#231;a: planificacio@dgiej.caib.es</p> Tue, 25 Jul 2017 07:13:25 GMT 3004402 2017-07-25T07:13:25Z El Govern reclama el suport del sector hoteler de Mallorca de cara a la negociació del nou Règim Especial de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3005833&lang=ca&coduo=185 <p><em>El vicepresident Biel Barcel&#243;, i la consellera Catalina Cladera intervenen a l&#8217;Assemblea General Extraordin&#224;ria de la Federaci&#243; Empresarial Hotelera de Mallorca, i refermen el comprom&#237;s del Govern pel turisme de qualitat, vinculat a l&#8217;augment de sous del personal del sector i l&#8217;ampliaci&#243; de la temporada.</em></p> Mon, 24 Jul 2017 16:53:13 GMT 3005833 2017-07-24T16:53:13Z ​Govern i sindicats de la funció pública aproven per unanimitat el sistema d'avaluació de competències professionals que s'aplicarà al personal funcionari de serveis generals de la CAIB. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3005825&lang=ca&coduo=185 <p><span>El director general de Funci&#243; P&#250;blica i Administraci&#243; P&#250;blica,Pedro Jim&#233;nez, valora &#8220;la passa endavant&#8221; que fa l&#8217;Administraci&#243; de la CAIB per haver posat en marxa &#8220;per primer cop&#8221; un sistema que permetr&#224; qualificar la feina dels empleats p&#250;blics &#8220;amb base a criteris objectius i amb qualificacions homologables&#8221;.</span></p> Mon, 24 Jul 2017 16:48:57 GMT 3005825 2017-07-24T16:48:57Z Borsa especialitat delineant http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2889769&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de la llista provisional de valoraci&#243; de m&#232;rits i de la relaci&#243; de persones aspirants que han acreditat m&#232;rits amb defectes formals</p> Thu, 20 Jul 2017 13:20:47 GMT 2889769 2017-07-20T13:20:47Z UGT i CCOO ofereixen el seu suport al Govern pel procés de negociació del nou Règim Especial de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3003293&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera s'ha reunit amb sengles delegacions dels dos sindicats, encap&#231;alades pels secretaris generals de Balears, Jos&#233; Lu&#237;s Garc&#237;a, per CCOO i Alejandro Teix&#237;as d'UGT.</span></p> Tue, 18 Jul 2017 18:15:32 GMT 3003293 2017-07-18T18:15:32Z El Govern recull les aportacions dels representants del Tercer Sector de Balears per a incloure en el document de la proposta per un nou Règim Especial de les Illes Balears.La consellera Catalina Cladera diu que es tracta "d'obrir http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3003285&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera diu que es tracta "d'obrir portes" als suggeriments de la societat.</span></p> Tue, 18 Jul 2017 18:11:15 GMT 3003285 2017-07-18T18:11:15Z Aprovat l'increment retributiu de l'1 % per al personal de la CAIB previst en els Pressuposts Generals de l'Estat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3003271&lang=ca&coduo=185 <p><span>\&#160;</span><span>La mesura afecta el personal al servei de la CAIB i del Sector P&#250;blic Instrumental (SPI), els membres del Govern i altres c&#224;rrecs p&#250;blics</span><br /><span>\&#160;</span><span>El pressupost de la CAIB per a l&#8217;any 2017 va preveure el cr&#232;dit corresponent per aplicar aquesta mesura&#160;</span></p> Tue, 18 Jul 2017 16:52:33 GMT 3003271 2017-07-18T16:52:33Z El Govern ratifica l'acord de la Mesa Sectorial de serveis generals sobre condicions de treball i conciliació laboral. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3003255&lang=ca&coduo=185 <p><span>\&#160;</span><span>L&#8217;Acord ratificat va ser aprovat per la Mesa Sectorial de Serveis Generals del passat 23 de juny</span><br /><span>\</span><span>&#160;L&#8217;Acord es va aprovar per unanimitat dels membres de la Mesa Sectorial</span></p> Tue, 18 Jul 2017 16:41:38 GMT 3003255 2017-07-18T16:41:38Z El Govern aprova l'Oferta d'ocupació pública del 2017 de personal de serveis generals de l'Administració de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3003246&lang=ca&coduo=185 <p><span>\&#160;</span><span>L&#8217;oferta d&#8217;ocupaci&#243; p&#250;blica per a l&#8217;any 2017 preveu 160 places, 109&#160;de torn lliure i&#160;51&#160;de&#160;promoci&#243;&#160;interna</span><br /><span>\&#160;</span><span>Aix&#237; mateix, cal tenir en compte les places que es varen aprovar els&#160;anys 2014, 2015 i 2016, que&#160;s&#243;n 235 m&#233;s</span></p> Tue, 18 Jul 2017 16:38:59 GMT 3003246 2017-07-18T16:38:59Z ​El Govern inicia el procediment per a la confecció dels pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3003238&lang=ca&coduo=185 <p><span>La publicaci&#243; de les normes per a l&#8217;elaboraci&#243; del pressupost CAIB 2018 al butllet&#237; oficial obre el termini als ens p&#250;blics, a l&#8217;administraci&#243; de la comunitat, i del sector p&#250;blic instrumental per a presentar la documentaci&#243; adient que permeti elaborar un avantprojecte de llei, a cura de la Direcci&#243; general de Pressuposts i Finan&#231;ament de la Conselleria d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques.</span></p> Tue, 18 Jul 2017 16:32:44 GMT 3003238 2017-07-18T16:32:44Z Armengol acorda amb Sáenz de Santamaria fer feina per aprovar el 2018 un nou Règim Especial per a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3003230&lang=ca&coduo=185 <p><span>A l'encontre tamb&#233; hi ha assistit la consellera d'Hisenda i Administracions P&#250;bliques, Catalina Cladera.</span></p> Tue, 18 Jul 2017 16:24:01 GMT 3003230 2017-07-18T16:24:01Z ​El servei Renda Àgil 2016 ha ajudat a completar la declaració de renda a més de 7.300 persones a Balears. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3003222&lang=ca&coduo=185 <p><span>M&#233;s d&#8217;una vintena de t&#232;cnics de l&#8217;Ag&#232;ncia Tribut&#224;ria de les Illes Balears s&#8217;han desplegat per 31 municipis de les Illes, entre el 15 de maig i el 30 de juny, per donar forma a aquest servei d&#8217;ajuda a l&#8217;emplenament de la declaraci&#243; de la renda, que enguany ha cobert la seva vint-i-unena edici&#243;.</span></p> Tue, 18 Jul 2017 16:19:18 GMT 3003222 2017-07-18T16:19:18Z L'impost del turisme sostenible i el nou REIB centren el tercer consell agrari interinsular de la legislatura http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3003213&lang=ca&coduo=185 <p><span>Catalina Cladera ha detallat les al&#183;legacions i els suggeriments que les organitzacions agr&#224;ries i la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca han aportat a la proposta.</span></p> Tue, 18 Jul 2017 16:15:27 GMT 3003213 2017-07-18T16:15:27Z Acció formativa "Polítiques Actives d'Ocupació a les Illes Balears 2017" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2997087&lang=ca&coduo=185 <p>Aquesta acci&#243; va dirigida <strong>exclusivament </strong>al personal del Servei d'Ocupaci&#243; de les Illes Balears (SOIB) i tindr&#224; lloc el dia 20 de setembre, de 8.30 a 14.30 hores.</p> Fri, 14 Jul 2017 06:18:28 GMT 2997087 2017-07-14T06:18:28Z ​L'Escola Balear d'Administració Pública assigna les destinacions de 42 nous policies locals a Balears. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2993095&lang=ca&coduo=185 <p><span>Els nous policies locals han escollit la localitat a on prestaran servei, despr&#233;s que els municipis haguessin fet arribar a la Direcci&#243; general d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior les seves demandes d&#8217;increment d&#8217;agents.</span></p> Thu, 13 Jul 2017 09:43:00 GMT 2993095 2017-07-13T09:43:00Z Consell de Govern: JAIME TOVAR JOVER ÉS EL NOU DIRECTOR GERENT DE L'ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2993113&lang=ca&coduo=185 <p><span>\&#160;</span><span>Tovar prov&#233; de l&#8217;Ajuntament de Calvi&#224; en qu&#232; ha estat director general de Transpar&#232;ncia i Innovaci&#243; a l&#8217;Administraci&#243;</span><br /><span>\&#160;</span><span>Tovar substitueix en el c&#224;rrec Fernando Monar, qui renuncia volunt&#224;riament per acollir-se a la jubilaci&#243; anticipada</span></p> Tue, 11 Jul 2017 11:25:29 GMT 2993113 2017-07-11T11:25:29Z Nou material en la modalitat d'autoformació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2994710&lang=ca&coduo=185 <p>Des de l'11 de juliol, disponible al Programa d'Autoformaci&#243; el nou material d'Igualtat d'oportunitats i prevenci&#243; de la viol&#232;ncia de g&#232;nere</p> Tue, 11 Jul 2017 11:19:09 GMT 2994710 2017-07-11T11:19:09Z El Govern s'oposa formalment en el CPFF a la nova proposta dels criteris d'estabilitat pressupostària per les comunitats autònomes que marca el Ministeri d'Hisenda. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2993153&lang=ca&coduo=185 <p><em>La consellera d&#8217;Hisenda, Catalina Cladera, expressa el vot negatiu del Govern de les Illes Balears, davant la nova proposta de l&#237;mit de d&#232;ficit per a les Administracions P&#250;bliques. El ministre d&#8217;Hisenda ha aprofitat la reuni&#243; per comunicar la liquidaci&#243; definitiva del pressupost de 2015, segons la qual Balears rebr&#224; 23 milions d&#8217;euros addicionals de finan&#231;ament per enguany, dins del sistema de finan&#231;ament.</em></p> Fri, 07 Jul 2017 17:40:07 GMT 2993153 2017-07-07T17:40:07Z Govern, Consell Insular, ajuntaments i societat civil d'Eivissa mostren el seu suport unànime a les mesures del projecte del nou Règim Especial de les Illes Balears (REIB) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2993144&lang=ca&coduo=185 <p><span>Les conselleres Catalina Cladera i Pilar Costa presenten a Eivissa el conjunt de mesures proposades per a compensar la insularitat a trav&#233;s d&#8217;un nou R&#232;gim Especial de Balears, en un acte organitzat pel Consell d&#8217;Eivissa, representat per la vicepresidenta Viviana de Sans, i el conseller Gonzalo Juan. &#160;</span></p> Fri, 07 Jul 2017 17:35:59 GMT 2993144 2017-07-07T17:35:59Z La Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible aprova el Pla Anual de 2017, dotat amb 64 milions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2993130&lang=ca&coduo=185 <p><span>Les prioritats d&#8217;enguany s&#243;n la rehabilitaci&#243; de patrimoni hist&#242;ric i cultural, la diversificaci&#243; econ&#242;mica aix&#237; com la protecci&#243; del medi natural i la millora del cicle de l&#8217;aigua &#160;</span></p> Fri, 07 Jul 2017 17:31:47 GMT 2993130 2017-07-07T17:31:47Z ​La Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques i el Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears col·laboren en matèria de protecció i auxili social de persones davant situacions d'emergència http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2993120&lang=ca&coduo=185 <p><span>L&#8217;objecte del conveni signat regula la col&#183;laboraci&#243; per millorar l&#8217;atenci&#243; a les v&#237;ctimes, familiars i dem&#233;s persones afectades per una cat&#224;strofe o calamitat</span></p> Fri, 07 Jul 2017 17:28:28 GMT 2993120 2017-07-07T17:28:28Z Balears manté el seu vot negatiu a la proposta d'objectius d'estabilitat per les comunitats autònomes pel trienni 2018-2020 en el Consell de Política Fiscal i Financera. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2993105&lang=ca&coduo=185 <p><span>Balears i vuit comunitats m&#233;s no aproven la proposta del Ministeri d&#8217;Hisenda, per un l&#237;mit de d&#232;ficit del 0,3% PIB en 2018, i d&#8217;estabilitat pressupost&#224;ria en 2019 i 2020.</span></p> Fri, 07 Jul 2017 17:22:17 GMT 2993105 2017-07-07T17:22:17Z Catalina Cladera referma el compromís i el suport del Govern cap a les Entitats Locals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2993085&lang=ca&coduo=185 <p>La consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques explica les pol&#237;tiques municipalistes del Govern als batles i representants dels quatre consells que s&#8217;han aplegat a l&#8217;Assemblea anual de la Federaci&#243; d&#8217;Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).</p> Fri, 07 Jul 2017 17:15:28 GMT 2993085 2017-07-07T17:15:28Z El Govern cedeix el complex Costa Nord a l'Ajuntament de Valldemossa, per a ús públic social i administratiu. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2993077&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera i el batle de la localitat, Nadal Torres Bujosa, han signat l&#8217;escriptura de cessi&#243; definitiva de l&#8217;immoble.</span></p> Fri, 07 Jul 2017 17:12:12 GMT 2993077 2017-07-07T17:12:12Z ​Catalina Cladera, sobre l'acord de valoració de BMN en el procés de fusió amb Bankia: "cal preservar la plantilla i evitar el tancament d'oficines bancàries" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2993070&lang=ca&coduo=185 <p><span>Segons l&#8217;acord, la relaci&#243; de bescanvi establerta per a l'operaci&#243; ser&#224; d'una acci&#243; ordin&#224;ria de Bankia per cada 7,83 accions ordin&#224;ries de BMN. Prenent com a preu de refer&#232;ncia la cotitzaci&#243; de Bankia al tancament del 23 de juny passat, aquesta relaci&#243; de bescanvi estableix el preu pagat per BMN en 825 milions d'euros, la qual cosa suposa 0,41 vegades el seu valor en llibres tangible a 31 de mar&#231; del present any (2.011 milions d'euros).</span></p> Fri, 07 Jul 2017 17:09:43 GMT 2993070 2017-07-07T17:09:43Z