Notícies: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=185&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Sat, 29 Apr 2017 05:21:45 GMT Govern de les Illes Balears 2017-04-29T05:21:45Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Accions formatives a la seu de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=187626&lang=ca&coduo=185 <p>Es publica la programaci&#243; corresponent a la setmana de l'1 al 5 de maig</p> Fri, 28 Apr 2017 05:45:48 GMT 187626 2017-04-28T05:45:48Z Inscripció als cursos en el darrer moment http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=421384&lang=ca&coduo=185 <p>Com us podeu inscriure? A quins cursos?</p> Fri, 28 Apr 2017 05:41:07 GMT 421384 2017-04-28T05:41:07Z Convocatòria de proves selectives per accedir, pel torn de promoció interna, al cos de l'advocacia de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2616565&lang=ca&coduo=185 <p><span><span>Publicades la llista definitiva d&#8217;aprovats del tercer exercici i la llista provisional d'aprovats de l'oposici&#243;<br /></span></span></p> Thu, 27 Apr 2017 12:43:40 GMT 2616565 2017-04-27T12:43:40Z La Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Unitat Militar d'Emergències (UME) han realitzat un simulacre de salvament en situació d'incendi forestal amb afectació a habitatges a Palma http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2902669&lang=ca&coduo=185 Thu, 27 Apr 2017 12:31:20 GMT 2902669 2017-04-27T12:31:20Z Tràmit d'informació pública del Projecte d'ordre d'aprovació de les bases que regulen la concessió de beques per l'assistència als cursos bàsics de capacitació per a l'accés a la policia local http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2902558&lang=ca&coduo=185 Thu, 27 Apr 2017 10:53:44 GMT 2902558 2017-04-27T10:53:44Z Borses de personal funcionari interí http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2028931&lang=ca&coduo=185 <p>Novetats a la borsa d'ATS/DUI</p> Tue, 25 Apr 2017 11:17:50 GMT 2028931 2017-04-25T11:17:50Z Borsa especialitat ajudant tècnic sanitari (ATS)/diplomat universitari en infermeria (DUI) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2744627&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de la llista definitiva de valoraci&#243; de m&#232;rits</p> Tue, 25 Apr 2017 11:16:38 GMT 2744627 2017-04-25T11:16:38Z Ponència sobre les lleis 39/2015 i 40/2015 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2899575&lang=ca&coduo=185 Mon, 24 Apr 2017 09:50:28 GMT 2899575 2017-04-24T09:50:28Z Els empleats de serveis generals de l'Administració de la CAIB ja tenen a la seva disposició el Pla de Formació General 2017 de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), després que l'hagi aprovat el Consell de Direcció http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2897251&lang=ca&coduo=185 <p style="text-align: justify;">El Pla de Formaci&#243; General compta amb un pressupost de 120.000 euros, presenta un augment d&#8217;activitats en el Programa d&#8217;Autoformaci&#243; i introdueix el concepte d&#8217;<em>aprofitament excel&#183;lent </em>per als alumnes que obtenguin en l&#8217;avaluaci&#243; de la formaci&#243; una qualificaci&#243; de 8,5 punts o m&#233;s sobre 10.</p> Wed, 19 Apr 2017 09:25:14 GMT 2897251 2017-04-19T09:25:14Z Pla de Formació per a Entitats Locals 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2478328&lang=ca&coduo=185 <p><span>Termini d'inscripcions: del 18 al 30 d'abril, ambd&#243;s inclosos.</span></p> Tue, 18 Apr 2017 12:15:10 GMT 2478328 2017-04-18T12:15:10Z El Govern posa en marxa el pla de formació de les Entitats Locals de les Illes Balears per 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2895723&lang=ca&coduo=185 <p style="text-align: justify;">El programa de formaci&#243; per a empleats p&#250;blics dels ajuntaments de Balears compta amb una dotaci&#243; de 250.000 euros, i estar&#224; gestionat directament per l&#8217;Escola Balear d&#8217;Administraci&#243; P&#250;blica en un 25%, mentre que la resta es destinar&#224; a plans organitzats per les mateixes Entitats Locals.</p> Wed, 12 Apr 2017 12:02:34 GMT 2895723 2017-04-12T12:02:34Z Plans de Formació General i Sectorial 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2808444&lang=ca&coduo=185 <p><span></span></p> Mon, 10 Apr 2017 14:25:48 GMT 2808444 2017-04-10T14:25:48Z Govern, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma tanquen l'acord per la dotació per les inversions en el si del Consell de Capitalitat de Palma. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2894231&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera, en representaci&#243; del Govern, ha destacat l&#8217;acord que &#8220;beneficia els ciutadans i que suposa una aportaci&#243; directa d&#8217;11 milions d&#8217;euros (del Govern i del Consell de Mallorca) i compensacions per inversions del Govern executades a Palma per valor de 19 milions d&#8217;euros.</span></p> Mon, 10 Apr 2017 11:21:25 GMT 2894231 2017-04-10T11:21:25Z El Grup de treball per la millora de les relacions econòmiques i financeres de Catalunya i Balears amb l'Estat analitza el comportament de l'IVA dins del sistema de finançament. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2894219&lang=ca&coduo=185 <p><span>Nova sessi&#243; del Grup de treball a Barcelona, amb la pres&#232;ncia del director general de Pressuposts i Finan&#231;ament, Joan Carri&#243; i la coordinaci&#243; de l&#8217;economista Guillem L&#243;pez Casasnovas, qui tamb&#233; &#233;s el representant de Balears, a proposta del Govern dins de la Comissi&#243; d&#8217;experts per la redacci&#243; d&#8217;un nou sistema de finan&#231;ament.</span></p> Mon, 10 Apr 2017 11:14:14 GMT 2894219 2017-04-10T11:14:14Z ​Cladera: "La millora del finançament de Balears no serveix per amagar l'atac del Govern central contra els ciutadans de les illes, amb la rebaixa d'inversions que suposa el projecte de llei de PGE 2017" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2894211&lang=ca&coduo=185 <p><span>Per la consellera Cladera, &#8220;aquest augment no &#233;s una concessi&#243; de Montoro ni del Govern de l&#8217;Estat, sin&#243; que reflecteix l&#8217;expectativa de qu&#232; en 2017 els contribuents de Balears augmentaran la seva aportaci&#243; tribut&#224;ria&#8221;.</span></p> Mon, 10 Apr 2017 11:10:35 GMT 2894211 2017-04-10T11:10:35Z El Govern posa en marxa el pla de formació de les Entitats Locals de les Illes Balears per 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2894197&lang=ca&coduo=185 <p><span>El programa de formaci&#243; per a empleats p&#250;blics dels ajuntaments de Balears compta amb una dotaci&#243; de 250.000 euros, i estar&#224; gestionat directament per l&#8217;Escola Balear d&#8217;Administraci&#243; P&#250;blica en un 25%, mentre que la resta es destinar&#224; a plans organitzats per les mateixes Entitats Locals.</span></p> Mon, 10 Apr 2017 11:07:14 GMT 2894197 2017-04-10T11:07:14Z El Consell Rector de l'EBAP ha rebut informació sobre la memòria del 2016 i els objectius del 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2892320&lang=ca&coduo=185 Thu, 06 Apr 2017 12:50:01 GMT 2892320 2017-04-06T12:50:01Z Borsa del cors subaltern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2891539&lang=ca&coduo=185 <p>Presentaci&#243; de sol&#183;licituds: del 7 al 21 d'abril</p> Thu, 06 Apr 2017 11:37:26 GMT 2891539 2017-04-06T11:37:26Z Taller d'avaluació de competències professionals: aplicació de la tècnica 360º http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2891383&lang=ca&coduo=185 Thu, 06 Apr 2017 11:03:54 GMT 2891383 2017-04-06T11:03:54Z DADES ESTADÍSTIQUES http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2892070&lang=ca&coduo=185 Thu, 06 Apr 2017 10:08:48 GMT 2892070 2017-04-06T10:08:48Z NORMATIVA http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2890966&lang=ca&coduo=185 <p>Text &#237;ntegre dels Plans Especials d'Emerg&#232;ncies</p> Thu, 06 Apr 2017 10:01:08 GMT 2890966 2017-04-06T10:01:08Z Borsa especialitat delineant http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2889769&lang=ca&coduo=185 <p>Presentaci&#243; de sol&#183;licituds del dia 5 al 28 d&#8217;abril</p> Tue, 04 Apr 2017 12:26:54 GMT 2889769 2017-04-04T12:26:54Z Borsa especialitat logopèdia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2744620&lang=ca&coduo=185 <p><span>Publicaci&#243; de la composici&#243; de la borsa extraordin&#224;ria</span></p> Mon, 03 Apr 2017 11:15:43 GMT 2744620 2017-04-03T11:15:43Z Procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears - 2016 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2658848&lang=ca&coduo=185 <p>Es publica el calendari amb els torns de revisions<br />Canvi dels dies de revisi&#243; de la Comisi&#243; del grup A2/C1<br />Es publiquen els torns de revisi&#243; de la Comisi&#243; del grup A2/C1</p> Mon, 03 Apr 2017 07:18:54 GMT 2658848 2017-04-03T07:18:54Z Protocols d'actuació en matèria de gestió patrimonial http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=151703&lang=ca&coduo=185 <p style="text-align: justify;">En aquest manual trobareu els procediments de l'Administraci&#243; auton&#242;mica m&#233;s habituals en mat&#232;ria de patrimoni, amb totes les passes que s'han de seguir i la intervenci&#243; de les diferents unitats administratives, aix&#237; com alguns models de document a t&#237;tol d'exemple (en format PDF).</p> Fri, 31 Mar 2017 07:37:50 GMT 151703 2017-03-31T07:37:50Z ​Balears redueix el seu dèficit en un 75,5% durant 2016, segons les xifres del Ministeri d'Hisenda http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2877379&lang=ca&coduo=185 <p><span>Les xifres oficials de tancament de 2016 confirmen la tend&#232;ncia ja apuntada pel Govern, i fan que Balears compleixi el l&#237;mit de d&#232;ficit que imposa l&#8217;Estat, amb un -0,41% sobre el PIB, per un total de 116 milions d&#8217;euros.</span></p> Thu, 30 Mar 2017 15:13:23 GMT 2877379 2017-03-30T15:13:23Z ​Cladera destaca la importància de tenir uns serveis d'emergència ben preparats a les platges per a poder "garantir la seguretat dels ciutadans". http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2877372&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques obre la Jornada t&#232;cnica de coordinaci&#243; a les platges de Mallorca, una trobada de responsables municipals de seguretat i d&#8217;empreses de salvament, que ha servit per analitzar el resultat de la temporada de bany de 2016 i anticipar les novetats de la temporada 2017.</span></p> Thu, 30 Mar 2017 15:10:23 GMT 2877372 2017-03-30T15:10:23Z Unes 7.000 places de funcionaris interins de la CAIB i altres 600 de funcionaris dels ajuntaments de Balears es convertiran en places de fixes de carrera des d'ara i fins 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2877364&lang=ca&coduo=185 <p><em>L&#8217;acord per la millora de l&#8217;ocupaci&#243; p&#250;blica que s&#8217;ha referendat en la Mesa General de Negociaci&#243; de les Administracions P&#250;bliques permetr&#224;, tamb&#233;, la cobertura de llocs de feina p&#250;blics essencials per l&#8217;equivalent a les baixes que es puguin produir, en major mesura que fins a la data.</em></p> Thu, 30 Mar 2017 14:59:23 GMT 2877364 2017-03-30T14:59:23Z El Govern de les Illes Balears ha quedat integrat dins del Consell Nacional de Protecció Civil que s'ha constituït a Madrid, amb la presidència del ministre de l'Interior. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2877355&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera &#233;s la representant del Govern dins d&#8217;aquest nou &#242;rgan de coordinaci&#243; entre administracions en mat&#232;ria de prevenci&#243; i actuaci&#243; davant de situacions d&#8217;emerg&#232;ncia.</span></p> Thu, 30 Mar 2017 14:56:47 GMT 2877355 2017-03-30T14:56:47Z L'EBAP continua el seu compromís amb la qualitat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2875393&lang=ca&coduo=185 Mon, 27 Mar 2017 11:29:57 GMT 2875393 2017-03-27T11:29:57Z Borsa especialitat publicitat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2875196&lang=ca&coduo=185 <p>Presentaci&#243; de sol&#183;licituds fins al 19 d'abril</p> Mon, 27 Mar 2017 08:38:10 GMT 2875196 2017-03-27T08:38:10Z Borsa especialitat medicina http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2744595&lang=ca&coduo=185 <p><span>Publicaci&#243; de la composici&#243; de la borsa</span></p> Mon, 27 Mar 2017 07:42:47 GMT 2744595 2017-03-27T07:42:47Z ​El Govern aconsegueix acotar el període de pagament als seus proveïdors fins a 28,5 dies en el mes de febrer, el menor índex de demora de tota la sèrie històrica, des de 2014. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2874954&lang=ca&coduo=185 <p><span>El PMP de Balears compleix per primer cop amb la normativa de morositat de les administracions p&#250;bliques, que marca un m&#224;xim de 30 dies per pagar als prove&#239;dors des del lliurament efectiu de la mercaderia o del servei.</span></p> Fri, 24 Mar 2017 15:21:25 GMT 2874954 2017-03-24T15:21:25Z La consellera Catalina Cladera presideix el Consell de Coordinació de les policies locals dels municipis d'Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2874943&lang=ca&coduo=185 <p><em>"Estam satisfets per que el Govern de l'Estat estigui disposat a autoritzar el proc&#233;s de regularitzaci&#243; de la funci&#243; p&#250;blica com en repetides vegades hem demanat des de Balears".&#160;</em></p> Fri, 24 Mar 2017 15:10:31 GMT 2874943 2017-03-24T15:10:31Z La convocatòria del concurs de trasllats per a funcionaris de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears adjudica 514 places. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2874934&lang=ca&coduo=185 <p><span>Els resultats provisionals de la convocat&#242;ria es poden consultar a partir d&#8217;avui al lloc web de l&#8217;Escola Balear d&#8217;Administraci&#243; P&#250;blica, http://ebap.caib.es, aix&#237; com als taulells d&#8217;anuncis de les seus de totes les conselleries.&#160;</span></p> Fri, 24 Mar 2017 15:04:30 GMT 2874934 2017-03-24T15:04:30Z El Govern abarateix en un 74% el cost del contracte amb entitats bancàries per a cobrir operacions de crèdit a curt termini. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2872898&lang=ca&coduo=185 <p><span>6 entitats financeres es reparteixen la cobertura dels 450 milions d&#8217;euros de qu&#232; consta el contracte marc de tresoreria per a la contractaci&#243; d&#8217;operacions de curt termini per a la Comunitat Aut&#242;noma en 2017.</span></p> Fri, 24 Mar 2017 13:42:45 GMT 2872898 2017-03-24T13:42:45Z Pere Perelló ha presidit la reunió del Consell de Coordinació Policial del Nord de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2873548&lang=ca&coduo=185 <p>S'ha reunit avui al municipi de B&#250;ger</p> Tue, 21 Mar 2017 13:35:29 GMT 2873548 2017-03-21T13:35:29Z EAPC, IVAP i EBAP crearan un grup de treball sobre formació de directius http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2872834&lang=ca&coduo=185 Tue, 21 Mar 2017 10:55:42 GMT 2872834 2017-03-21T10:55:42Z Borses extraordinàries del cos auxiliar - Menorca, Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2813541&lang=ca&coduo=185 <p>Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</p> Tue, 21 Mar 2017 09:52:34 GMT 2813541 2017-03-21T09:52:34Z El Govern fa compatible el compliment dels compromisos en despesa social amb la millora de la gestio financera en 2016. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2872886&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera i el director general Carri&#243; presenten les xifres provisionals del tancament pressupostari de 2016, que confirmen l&#8217;estabilitzaci&#243; del deute p&#250;blic, el compliment dels objectius de d&#232;ficit, i la baixada del termini de pagament a prove&#239;dors per sota dels m&#224;xims legals de morositat.</span></p> Mon, 20 Mar 2017 16:47:49 GMT 2872886 2017-03-20T16:47:49Z ​Catalina Cladera defensa l'augment d'autonomia fiscal i de corresponsabilitat de Balears en la seva intervenció en el VI Foro de la Autonomía, celebrat a l'edifici del Senat. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2872878&lang=ca&coduo=185 <p><span>Cladera ha intervingut en una mesa de debat on hi han participat el secretari d&#8217;Estat d&#8217;Administracions Territorials, Roberto Berm&#250;dez de Castro, el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Madrid, Tom&#224;s de la Quadra-Salcedo Janini, el representant del Banc d'Espanya, Javier J. P&#233;rez i el viceconseller d'Hisenda del Govern de Can&#224;ries,Guillermo Padilla, &#160;amb el t&#237;tol de &#8220;La reforma del finan&#231;ament i els efectes de l&#8217;art. 135 CE sobre les CA&#8221;.</span></p> Mon, 20 Mar 2017 16:44:53 GMT 2872878 2017-03-20T16:44:53Z ​L'Agència Tributària de les Illes Balears reforça la seva capacitat inspectora mentre es prepara per donar cabuda a la gestió de nous impostos en virtut de la demanda de major autonomia fiscal que planteja el Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2872870&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera i la directora de l&#8217;ATIB, Maria Ant&#242;nia Truyols, han presentat els resultats del primer dels quatre anys del Pla de prevenci&#243; i lluita contra el frau fiscal 2016-2019, en qu&#232; s&#8217;ha aconseguit aflorar 41,3 milions d&#8217;euros de frau.</span></p> Mon, 20 Mar 2017 16:29:40 GMT 2872870 2017-03-20T16:29:40Z El programa Policia Tutor de l'ISPIB augmenta la seva eficàcia per garantir la seguretat dels menors tant dins com fora de l'àmbit escolar durant el curs 2015-2016 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2872732&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera i el conseller Marti March presenten la mem&#242;ria del programa Policia Tutor que ja cobreix gaireb&#233; 90.000 alumnes de centres d&#8217;educaci&#243; infantil, prim&#224;ria i secund&#224;ria de Balears, a 63 municipis.</span></p> Mon, 20 Mar 2017 12:28:40 GMT 2872732 2017-03-20T12:28:40Z La proposta de la "doble via" del Govern, entre els temes a debat de la segona sessió del Comitè d'experts per la reforma del sistema de finançament. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2872664&lang=ca&coduo=185 <p><span>Aquest dimarts s&#8217;ha reunit per segona vegada el f&#242;rum d&#8217;experts per la reforma del sistema de finan&#231;ament auton&#242;mic, amb la pres&#232;ncia del representant balear, el doctor Guillem L&#243;pez Casasnovas.</span></p> Mon, 20 Mar 2017 11:45:54 GMT 2872664 2017-03-20T11:45:54Z Formulari de baixa d'Actius Fixos - Béns Mobles http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2848569&lang=ca&coduo=185 Thu, 16 Mar 2017 12:06:51 GMT 2848569 2017-03-16T12:06:51Z Grup per impulsar la recerca sobre gestió pública a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2736981&lang=ca&coduo=185 Thu, 16 Mar 2017 10:55:45 GMT 2736981 2017-03-16T10:55:45Z Pla de Formació de Llengua Catalana 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2755515&lang=ca&coduo=185 <p><span style="font-family: Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Es publica el calendari de les proves de catal&#224; de l'EBAP, corresponents a la convocat&#242;ria de juny de 2017.</span></p> Wed, 15 Mar 2017 12:39:18 GMT 2755515 2017-03-15T12:39:18Z El programa Policia Tutor de l'ISPIB augmenta la seva eficàcia per garantir la seguretat dels menors tant dins com fora de l'àmbit escolar durant el curs 2015-2016 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2859717&lang=ca&coduo=185 Mon, 13 Mar 2017 13:15:17 GMT 2859717 2017-03-13T13:15:17Z Borsa especialitat auxiliar de recepció i telèfon http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2563797&lang=ca&coduo=185 <p>Modificaci&#243; de la llista d&#8217;aspirants seleccionats</p> Fri, 10 Mar 2017 13:08:11 GMT 2563797 2017-03-10T13:08:11Z Borsa especialitat farmàcia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2616384&lang=ca&coduo=185 <p>Modificaci&#243; de la llista d&#8217;aspirants seleccionats</p> Fri, 10 Mar 2017 13:05:13 GMT 2616384 2017-03-10T13:05:13Z