Notícies: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=185&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Thu, 29 Jun 2017 05:19:43 GMT Govern de les Illes Balears 2017-06-29T05:19:43Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria del procediment per formar part de les borses de personal funcionari interí de policia local http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2950335&lang=ca&coduo=185 <p>Es publiquen les llistes definitives de composici&#243; de la borsa i es convoca a les persones incloses en aquestes llistes que es trobin en situaci&#243; de disponibilitat</p> Wed, 28 Jun 2017 13:07:08 GMT 2950335 2017-06-28T13:07:08Z Conferència: Quins són els canvis més rellevants de la norma ISO 9001:2015? http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2968493&lang=ca&coduo=185 <p>Inscripcions fins al 26 de juny</p> Wed, 28 Jun 2017 13:06:30 GMT 2968493 2017-06-28T13:06:30Z Proves selectives per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2975080&lang=ca&coduo=185 <p>Presentaci&#243; de sol&#183;licituds des del dia 28 de juny fins al 18 de juliol</p> Wed, 28 Jun 2017 12:35:55 GMT 2975080 2017-06-28T12:35:55Z Publicacions ocasionals de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2808104&lang=ca&coduo=185 Mon, 26 Jun 2017 10:25:09 GMT 2808104 2017-06-26T10:25:09Z Inscripció als cursos en el darrer moment http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=421384&lang=ca&coduo=185 <p>Com us podeu inscriure? A quins cursos?</p> Mon, 26 Jun 2017 08:37:00 GMT 421384 2017-06-26T08:37:00Z ​El Govern i la FELIB acorden augmentar l'aportació als municipis de Balears gradualment fins arribar a 18,5 milions d'euros en 2020. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2969707&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera i el president de la FELIB, Joan Carles Verd, fermem l&#8217;aportaci&#243; del Govern al Fons de Cooperaci&#243; Municipal de 2017 per 12,5 milions d&#8217;euros, i pacten que aquesta quantitat s&#8217;incrementar&#224; en dos milions addicionals cada any entre 2018 i 2020, fins a un augment total de 6 milions d&#8217;euros.</span></p> Thu, 22 Jun 2017 09:49:53 GMT 2969707 2017-06-22T09:49:53Z Govern, partits polítics i societat civil de les Illes Balears mostren el seu suport unànime a les mesures del projecte del nou Règim Especial de les Illes Balears (REIB) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2968521&lang=ca&coduo=185 <p><span>La presidenta del Govern assegura que la proposta &#8220;Cap a un nou REIB&#8221;, on s&#8217;apleguen les mesures de consens que formaran part de la base de negociaci&#243; per a la reforma del R&#232;gim Especial de les Illes Balears, est&#224; oberta a les &#8220;aportacions de tothom per tal d&#8217;aconseguir un document definitiu en un termini aproximat d&#8217;un mes&#8221;.&#160;</span></p> Mon, 19 Jun 2017 15:00:16 GMT 2968521 2017-06-19T15:00:16Z Borsa del cos subaltern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2891539&lang=ca&coduo=185 <p><span>Es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</span></p> Mon, 19 Jun 2017 13:19:00 GMT 2891539 2017-06-19T13:19:00Z Borses de personal funcionari interí http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2028931&lang=ca&coduo=185 <p>Novetats a les borses de subaltern i auxiliar</p> Mon, 19 Jun 2017 12:35:39 GMT 2028931 2017-06-19T12:35:39Z Borses extraordinàries del cos auxiliar - Menorca, Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2813541&lang=ca&coduo=185 <p><span>Modificaci&#243; de les llistes definitives de persones aspirants admeses i &#160;excloses</span></p> Mon, 19 Jun 2017 12:09:51 GMT 2813541 2017-06-19T12:09:51Z ​La Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques i SOM Hotels acorden sensibilitzar als turistes en matèria de seguretat a amb la difusió de la imatge i dels consells d'autoprotecció del Servei d'Emergències 112 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2967285&lang=ca&coduo=185 <p><span>La signatura d&#8217;aquest conveni permetr&#224; a SOM Hotels crear una habitaci&#243; inspirada en el Servei d&#8217;Emerg&#232;ncies 112, on els turistes podran con&#232;ixer les possibles situacions de perill en qu&#232; es podrien trobar i les mesures d&#8217;autoprotecci&#243; adequades per poder evitar-les.</span></p> Fri, 16 Jun 2017 17:30:54 GMT 2967285 2017-06-16T17:30:54Z ​El deute públic de Balears és de 8.745 milions d'euros, el 30,4% PIB, segons les dades del primer trimestre de 2017 ofertes pel Banc d'Espanya. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2967277&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera destaca que &#8220;el comportament del deute de Balears sobre el producte interior brut &#233;s el millor entre totes les comunitats aut&#242;nomes en els dos darrers anys, i en demostra la seva estabilitzaci&#243;&#8221;</span></p> Fri, 16 Jun 2017 17:29:10 GMT 2967277 2017-06-16T17:29:10Z Balears ja disposa de 42 nous agents de Policía Local aptes per al servei http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2967266&lang=ca&coduo=185 <p><em>La presidenta Francina Armengol i la consellera Catalina Cladera presideixen l&#8217;acte de lliurament de diplomes als alumnes de la 39&#170; Promoci&#243; del Curs B&#224;sic de Policia que han organitzat l&#8217;Escola Balear d&#8217;Administraci&#243; P&#250;blica i la Direcci&#243; general d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior del Govern</em></p> Fri, 16 Jun 2017 17:23:39 GMT 2967266 2017-06-16T17:23:39Z Pla de Formació de Llengua Catalana 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2755515&lang=ca&coduo=185 <p><span style="font-family: Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">Es publiquen els torns horaris per a les proves orals de catal&#224; dels diferents nivells.</span></span></p> Wed, 14 Jun 2017 12:43:21 GMT 2755515 2017-06-14T12:43:21Z Borsa especialitat informàtica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2749124&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de la llista definitiva de valoraci&#243; de m&#232;rits i composici&#243; de la borsa</p> Wed, 14 Jun 2017 09:11:21 GMT 2749124 2017-06-14T09:11:21Z Convocatòria de proves selectives per accedir, pel torn de promoció interna, al cos de l'advocacia de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2616565&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de la creaci&#243; de la borsa per a l&#8217;ocupaci&#243; temporal de llocs de treball en comissi&#243; de serveis del cos d&#8217;advocacia de la CAIB</p> Mon, 12 Jun 2017 12:53:49 GMT 2616565 2017-06-12T12:53:49Z Balears ja disposa de 42 nous agents de Policía Local aptes per al servei http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2964199&lang=ca&coduo=185 Mon, 12 Jun 2017 11:45:58 GMT 2964199 2017-06-12T11:45:58Z Borsa escala d'arquitectura tècnica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2964156&lang=ca&coduo=185 <p>Presentaci&#243; de sol&#183;licituds fins al 30 de juny</p> Mon, 12 Jun 2017 11:24:37 GMT 2964156 2017-06-12T11:24:37Z Borsa especialitat enginyeria industrial http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2964125&lang=ca&coduo=185 <p>Presentaci&#243; de sol&#183;licituds fins al 30 de juny</p> Mon, 12 Jun 2017 11:14:41 GMT 2964125 2017-06-12T11:14:41Z Borsa escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2964093&lang=ca&coduo=185 <p>Presentaci&#243; de sol&#183;licituds fins al 30 de juny</p> Mon, 12 Jun 2017 11:03:07 GMT 2964093 2017-06-12T11:03:07Z Accions formatives a la seu de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=187626&lang=ca&coduo=185 <p>Es publica la programaci&#243; corresponent a la setmana del 12 al 18 de juny</p> Fri, 09 Jun 2017 14:10:41 GMT 187626 2017-06-09T14:10:41Z Plans de Formació General i Sectorial 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2808444&lang=ca&coduo=185 <p><span></span></p> <p><span id="result_box" lang="es"><span><span>&#160;</span></span></span></p> Fri, 09 Jun 2017 08:06:17 GMT 2808444 2017-06-09T08:06:17Z SEVESO http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2960637&lang=ca&coduo=185 Fri, 09 Jun 2017 07:37:35 GMT 2960637 2017-06-09T07:37:35Z Borsa especialitat ajudant tècnic sanitari (ATS)/diplomat universitari en infermeria (DUI) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2744627&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de la composici&#243; de la borsa extraordin&#224;ria</p> Fri, 02 Jun 2017 08:04:41 GMT 2744627 2017-06-02T08:04:41Z El Govern col·labora en l'operatiu de seguretat de les Festes de Sant Joan 2017 a Ciutadella amb mitjans tècnics, humans i de coordinació. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2945292&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera ha assistit a la sessi&#243; de la Junta Local de Seguretat de Ciutadella en qu&#232; s&#8217;han tractat aspectes del Pla Director de Seguretat de les Festes de Sant Joan 2017</span></p> Wed, 31 May 2017 15:35:42 GMT 2945292 2017-05-31T15:35:42Z ​Catalina Cladera: "demanam a l'Estat que obri les negociacions amb el Govern pel Règim Especial per les Illes Balears" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2945306&lang=ca&coduo=185 <p><span>La titular d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques ha &#8220;criticat&#8221; l&#8217;actitud del Govern central per haver fet &#8220;concessions econ&#242;miques bilaterals a Can&#224;ries i Pa&#237;s Basc&#8221; en el proc&#233;s de negociaci&#243; dels Pressupostos Generals de l&#8217;Estat.</span></p> Wed, 31 May 2017 15:33:00 GMT 2945306 2017-05-31T15:33:00Z Aprovats plans de formació d'entitats locals http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2945228&lang=ca&coduo=185 Wed, 31 May 2017 12:26:36 GMT 2945228 2017-05-31T12:26:36Z Borsa especialitat delineant http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2889769&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</p> Wed, 31 May 2017 12:00:10 GMT 2889769 2017-05-31T12:00:10Z Borsa especialitat publicitat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2875196&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</p> Wed, 31 May 2017 11:56:24 GMT 2875196 2017-05-31T11:56:24Z El Govern impulsa la convocatòria de 7.750 places de funcionari de carrera en el període 2017-2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2943605&lang=ca&coduo=185 <p>Aquesta convocat&#242;ria representa el major proc&#233;s d&#8217;oposicions de la hist&#242;ria a la funci&#243; p&#250;blica de la CAIB</p> Tue, 30 May 2017 13:08:30 GMT 2943605 2017-05-30T13:08:30Z El Govern impulsa la convocatòria de 7.750 places de funcionari de carrera en el període 2017-2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2943709&lang=ca&coduo=185 <p><em>Aquesta convocat&#242;ria representa el major proc&#233;s d&#8217;oposicions de la hist&#242;ria a la funci&#243; p&#250;blica de la CAIB</em></p> Mon, 29 May 2017 17:36:34 GMT 2943709 2017-05-29T17:36:34Z ​Balears manté la qualificació de deute BBB amb perspectiva estable, en la revisió semestral realitzada per la firma d'auditoria Standard & Poor's. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2943700&lang=ca&coduo=185 <p><span>La qualificaci&#243; confirma la millora experimentada en el darrer an&#224;lisi de novembre de l&#8217;any passat i valora els aven&#231;os del Govern en la gesti&#243; pressupost&#224;ria i amb el compliment dels objectius de d&#232;ficit en 2016.</span></p> Mon, 29 May 2017 17:31:41 GMT 2943700 2017-05-29T17:31:41Z Informe definitiu de Control Financer AF 1/2017 de revisió del compliment de la legalitat de diferents contractes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2943694&lang=ca&coduo=185 <p><span>A petici&#243; del Consell de Govern, la Intervenci&#243; General del Govern de les Illes Balears va iniciar una revisi&#243; sobre l&#8217;adequaci&#243; a l&#8217;ordenament jur&#237;dic en mat&#232;ria de contractaci&#243; de sis contractes executats entre el mar&#231; de 2016 i el mar&#231; de 2017 a diferents conselleries.</span></p> Mon, 29 May 2017 17:29:17 GMT 2943694 2017-05-29T17:29:17Z ​Catalina Cladera destaca el clima de "col·laboració entre institucions" que fa possible la coordinació de Govern, Delegació del Govern i Guàrdia Civil en els operatius de rescat en muntanya a Balears. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2943669&lang=ca&coduo=185 <p><span>A Balears en 2016 es van practicar 207 actuacions de recerca i rescat en medi rural. Entre mar&#231; i octubre es concentren gaireb&#233; el 70% de les operacions.</span></p> Mon, 29 May 2017 13:01:43 GMT 2943669 2017-05-29T13:01:43Z ​L'Agència Tributària de les Illes Balears assessora els consistoris en matèria de gestió de l'impost sobre la plusvàlua municipal. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2943661&lang=ca&coduo=185 <p><span>L&#8217;ATIB ha tram&#232;s cartes informatives als departaments de gesti&#243; tribut&#224;ria dels 24 municipis de Balears amb els quals mant&#233; convenis de gesti&#243; d&#8217;aquest tribut.</span></p> Mon, 29 May 2017 12:57:38 GMT 2943661 2017-05-29T12:57:38Z Compartim recursos externs http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2941680&lang=ca&coduo=185 Thu, 25 May 2017 11:49:25 GMT 2941680 2017-05-25T11:49:25Z Pla de Formació per a Entitats Locals 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2478328&lang=ca&coduo=185 <p>Del 23 de maig al 16 de juliol de 2017 (ambd&#243;s inclosos), s&#8217;obre el termini d&#8217;inscripci&#243; al curs Atenci&#243; a la ciutadania en angl&#232;s per al personal al servei de l&#8217;Administraci&#243; local</p> Tue, 23 May 2017 12:18:52 GMT 2478328 2017-05-23T12:18:52Z ​Catalina Cladera apel·la a la "responsabilitat social" de les firmes d'auditoria en relació a la "generació de confiança als ciutadans" a través del foment de "la transparència i la rendició de comptes" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2938648&lang=ca&coduo=185 <p><span>Cladera ha intervingut en l&#8217;acte d&#8217;obertura de l&#8217;AuditForum2017, que han organitzat la corporaci&#243; REA-REGA Auditors, el Consell General d&#8217;Economistes i els col&#183;legis de Titulats Mercantils i Empresarials i el d&#8217;Economistes de Balears.</span></p> Thu, 18 May 2017 12:00:05 GMT 2938648 2017-05-18T12:00:05Z ​El període de pagament als proveïdors (PMP) del Govern encadena per l'abril el tercer mes consecutiu per sota de la fita dels 30 dies. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2937348&lang=ca&coduo=185 <p><span>El PMP de Balears compleix per tercer mes consecutiu amb la normativa de morositat de les administracions p&#250;bliques, i marca 28,5 dies de demora de pagament, segons la dada avan&#231;ada per la Intervenci&#243; General de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</span></p> Wed, 17 May 2017 13:33:12 GMT 2937348 2017-05-17T13:33:12Z ​La Direcció General d'Emergències i Interior ha col·laborat amb l'IronMan Mallorca en matèria de seguretat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2937335&lang=ca&coduo=185 <p>Voluntaris de Protecci&#243; Civil donen suport als participants y a l&#8217;organitzaci&#243; de la setena edici&#243; de l&#8217;IronMan Mallorca 70.3</p> Wed, 17 May 2017 13:29:04 GMT 2937335 2017-05-17T13:29:04Z La consellera Catalina Cladera i la presidenta del Consell de Menorca, Maite Salord, presideixen la sessió del Grup de feina per la millora del finançament Catalunya-Balears que s'ha celebrat a Menorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2937320&lang=ca&coduo=185 <p><span>Setena sessi&#243; del subgrup de finan&#231;ament derivat del Grup de feina per la millora del tracte financer i econ&#242;mic de l&#8217;Estat, format per experts de Balears i Catalunya, i que est&#224; coordinat pel catedr&#224;tic d&#8217;economia Guillem L&#243;pez Casasnovas. La sessi&#243; s&#8217;ha celebrat a Menorca, i amb aquest motiu tamb&#233; hi ha participat la presidenta del Consell Insular, Maite Salord.</span></p> Wed, 17 May 2017 13:25:03 GMT 2937320 2017-05-17T13:25:03Z ​El Govern recorda la normativa en vigor en matèria d'activitats itinerants com atraccions de fira i castells inflables. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2937301&lang=ca&coduo=185 <p><span>El director general d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior, Pere Perell&#243;, ha enviat cartes a tots els batles i batlesses de Balears per recordar les condicions b&#224;siques d&#8217;autoritzaci&#243; de les activitats itinerants, segons la normativa auton&#242;mica en vigor.</span></p> Wed, 17 May 2017 13:20:03 GMT 2937301 2017-05-17T13:20:03Z ​El Govern exigeix al Ministeri d'Economia i Competitivitat, poder ser partícip de l'evolució del procés de fusió entre Bankia i BMN. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2937277&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera ha apostat pel manteniment del personal i de la xarxa actual d'oficines de Bankia i de BMN a Balears durant la seva trobada amb la secret&#224;ria d'Estat d'Economia Irene Garrido i amb el president del Fons de Reestructuraci&#243; Ordenada Banc&#224;ria, Jaime Ponce.</span></p> Wed, 17 May 2017 13:15:59 GMT 2937277 2017-05-17T13:15:59Z La convocatòria 2016 de provisió de llocs de treball del personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es tanca amb l'adjudicació de 513 llocs. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2937251&lang=ca&coduo=185 <p><span>La publicaci&#243; de les llistes definitives al Butllet&#237; Oficial culmina el proc&#233;s del concurs de trasllats del personal funcionari de l&#8217;Administraci&#243; CAIB, que es va iniciar el 23 de juliol de 2016</span></p> Wed, 17 May 2017 13:13:34 GMT 2937251 2017-05-17T13:13:34Z El Govern publica l'informe "Els costos de la insularitat de les Illes Balears: avaluació de polítiques actuals i propostes de futur", elaborat per un equip de la Universitat de les Illes Balears dirigit pel Dr. José Luís Groizard http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2937234&lang=ca&coduo=185 <p><span>El document analitza el conjunt de propostes que ha d&#8217;incloure el nou R&#232;gim Especial de Balears, i servir&#224; com a refer&#232;ncia per la reforma de l&#8217;actual Llei del REB, de 1998.</span></p> Wed, 17 May 2017 13:09:36 GMT 2937234 2017-05-17T13:09:36Z L'EBAP ha publicat a l'espai MATCAT de Formació Oberta el Material didàctic dels nivells C1 i C2 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2716355&lang=ca&coduo=185 Wed, 17 May 2017 09:59:04 GMT 2716355 2017-05-17T09:59:04Z Borsa especialitat fisioteràpia - Menorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2929956&lang=ca&coduo=185 <p>Presentaci&#243; de sol&#183;licituds: del 12 de maig a l&#8217;1 de juny</p> Thu, 11 May 2017 10:42:21 GMT 2929956 2017-05-11T10:42:21Z Procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears - 2016 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2658848&lang=ca&coduo=185 <p>Publicada en el BOIB la Resoluci&#243; de la consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques de 3 de maig de 2017 per la qual s&#8217;adjudiquen, segons la proposta definitiva, els llocs de treball</p> Thu, 11 May 2017 08:21:28 GMT 2658848 2017-05-11T08:21:28Z ​El Grup de feina per temes de fiscalitat entre Illes Balears i Catalunya celebra una nova sessió a Palma. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2914187&lang=ca&coduo=185 <p><span>Aquest grup de treball conjunt sobre temes fiscals i tributaris ha aplegat responsables de les ag&#232;ncies tribut&#224;ries catalana i de les Illes Balears, i ha comptat amb la presencia de la consellera Catalina Cladera.</span></p> Thu, 04 May 2017 15:20:32 GMT 2914187 2017-05-04T15:20:32Z Comença la campanya Renda Àgil 2016 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2913988&lang=ca&coduo=185 <p><em>El servei del Govern de les Illes Balears torna a donar prioritat enguany als municipis de la Part Forana a fi que, juntament amb l&#8217;Ag&#232;ncia Estatal, es cobreixi pr&#224;cticament tot el territori de les illes</em><span>&#160;</span><br /><em>El servei de cita pr&#232;via comen&#231;a el 8 de maig, es prolongar&#224; fins al 29 de juny i es podr&#224; concertar per dues vies: el tel&#232;fon 971 76 76 76 i la web&#160;&#160;www.atib.es</em><span>&#160;</span><br /><em>Dilluns 15 de maig s&#8217;obre el per&#237;ode d&#8217;atenci&#243; personalitzada de les demandes ciutadanes per ajudar a complimentar la Declaraci&#243; de la Renda de les Persones F&#237;siques</em></p> Thu, 04 May 2017 12:10:47 GMT 2913988 2017-05-04T12:10:47Z