Notícies: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=185&lang=ca&tipo=rss_0.93 Notícies d'actualitat ca Sat, 23 Jun 2018 23:41:16 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Accions formatives a la seu de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=187626&lang=ca&coduo=185 <p>Es publica la programaci&#243; corresponent a la setmana del 25 de juny a l'1 de juliol</p> Sat, 23 Jun 2018 21:29:50 GMT Pla de Llengua Catalana 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3173626&lang=ca&coduo=185 <p>Consultau aqu&#237; les dates previstes de publicaci&#243; dels resultats provisionals</p> Thu, 21 Jun 2018 07:42:42 GMT SUBHASTES http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1300362&lang=ca&coduo=185 <p style="text-align: justify;">En aquest apartat podeu trobar la normativa d'aplicaci&#243;, les convocat&#242;ries, els immobles adjudicats, aix&#237; com les subhastes que han quedat desertes.</p> Mon, 11 Jun 2018 08:14:50 GMT Protocols d'actuació en matèria de gestió patrimonial http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=151703&lang=ca&coduo=185 <p style="text-align: justify;">En aquest manual trobareu els procediments de l'Administraci&#243; auton&#242;mica m&#233;s habituals en mat&#232;ria de patrimoni, amb totes les passes que s'han de seguir i la intervenci&#243; de les diferents unitats administratives, aix&#237; com alguns models de document a t&#237;tol d'exemple (en format PDF).</p> Mon, 11 Jun 2018 08:14:03 GMT Legislació de patrimoni de les Administracions públiques http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=873451&lang=ca&coduo=185 <p style="text-align: justify;">Aquesta edici&#243;, preparada per funcionaris de l'Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears, &#233;s el n&#250;m. 15 de la <em>Col&#183;lecci&#243; Legislativa</em> que&#160;l'Institut d'Estudis Auton&#242;mics va editar en catal&#224; l'any 2011. L'obra recull la legislaci&#243; d'&#224;mbit estatal, auton&#242;mic&#160;i local relativa al patrimoni de les Administracions p&#250;bliques (en format PDF).</p> Mon, 11 Jun 2018 08:12:49 GMT ARRENDAMENTS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2385254&lang=ca&coduo=185 <p style="text-align: justify;">En aquest apartat podeu consultar les convocat&#242;ries per a la concertaci&#243; de contractes d'arrendament d'immobles, els arrendaments adjudicats, els concursos que hagin quedat deserts, aix&#237; com la normativa espec&#237;fica que regula els arrendaments a favor de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> Mon, 11 Jun 2018 08:10:08 GMT ADQUISICIONS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3111798&lang=ca&coduo=185 <p>En aquest apartat podeu consultar les convocat&#242;ries per a la concertaci&#243; de contractes adquisicions d'immobles, les adquisicions adjudicades, els concursos que hagin quedat deserts, aix&#237; com la normativa espec&#237;fica que regula les adquisicions a favor de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> Mon, 11 Jun 2018 08:09:43 GMT ABINTESTATOS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3313711&lang=ca&coduo=185 <p>Procedimiento Juridico / Notarial previsto en el caso de defunci&#243;n sin testamento ni herederos.</p> Mon, 11 Jun 2018 08:09:23 GMT Plans de Formació de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3263248&lang=ca&coduo=185 <p>Terminis oberts&#160;</p> Wed, 30 May 2018 09:18:27 GMT Control policial de vehicles per garantir la seguretat al volant http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3365838&lang=ca&coduo=185 <p><span>&#160;Es tracta del primer control organitzat enguany de manera simult&#224;nia a 40 municipis de les Illes Balears.</span></p> Mon, 28 May 2018 14:45:42 GMT Prop de 500 persones presenten sol·licituds a les oposicions per optar a 162 places de les Policies Locals de cinc municipis de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3365829&lang=ca&coduo=185 <p><span>L&#8217;Escola Balear d&#8217;Administracions P&#250;bliques (EBAP) ha rebut m&#233;s de 950 sol&#183;licituds, corresponents a 481 persones, a les oposicions per optar a 162 places de les Policies Locals, als cossos de Palma, Calvi&#224;, Bunyola, Capdepera i Art&#224;, mitjan&#231;ant el procediment de concurs-oposici&#243;.</span></p> Mon, 28 May 2018 14:42:28 GMT 535 aspirants a les places del cos de Gestió de la CAIB es presenten a les Oposicions 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3365820&lang=ca&coduo=185 <p><span>535 persones aspirants s&#8217;han presentat a la primera prova de les oposicions del cos de Gesti&#243; de l&#8217;Administraci&#243; General de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears, celebrada al campus universitari de la UIB a Mallorca i a les seves extensions universit&#224;ries de Menorca i Eivissa.&#160;</span></p> Mon, 28 May 2018 14:38:03 GMT La directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears imparteix la ponència a les jornades del 35è aniversari de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3365812&lang=ca&coduo=185 <p><span>La directora de l&#8217;Ag&#232;ncia Tribut&#224;ria de les Illes Balears (ATIB), Maria Ant&#242;nia Truyols, ha&#160; impartit la pon&#232;ncia, relativa a les &#8220;Perspectives de futur de la fiscalitat auton&#242;mica&#8221;, de les jornades organitzades a Palma per l&#8217;Associaci&#243; Professional de T&#232;cnics Tributaris de Catalunya i Balears (APTTCB) amb motiu del 35&#232; aniversari d&#8217;aquesta entitat.</span></p> Mon, 28 May 2018 14:35:19 GMT Inscripció als cursos en el darrer moment http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=421384&lang=ca&coduo=185 <p>Com us podeu inscriure? A quins cursos?</p> Fri, 25 May 2018 15:14:09 GMT Sol·licitud de certificats de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1321811&lang=ca&coduo=185 Wed, 23 May 2018 12:27:11 GMT Borsa especialitat teràpia ocupacional a Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3358681&lang=ca&coduo=185 <p>Presentaci&#243; de sol&#183;licituds del 23 de maig al 12 de juny</p> Tue, 22 May 2018 10:57:40 GMT Noves activitats formatives d'autoaprenentatge http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3355615&lang=ca&coduo=185 <p>Noves activitats formatives d'autoaprenentatge</p> Tue, 22 May 2018 06:19:10 GMT DADES ESTADÍSTIQUES http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2892070&lang=ca&coduo=185 Fri, 11 May 2018 06:59:27 GMT Atenció al públic a Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1202438&lang=ca&coduo=185 <p>Horaris d'atenci&#243; al p&#250;blic a la seu de l'EBAP a Eivissa</p> Thu, 10 May 2018 13:30:27 GMT Publicacions ocasionals de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2808104&lang=ca&coduo=185 <p>Tercera publicaci&#243; de la tercera s&#232;rie</p> Fri, 06 Apr 2018 07:27:34 GMT El Govern i els sindicats defensen de manera conjunta la carrera professional del personal de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3292257&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques, Catalina Cladera, ha presidit una mesa informativa amb els representants dels sindicats UGT, CCOO, CSI-F, STEI, SIMEBAL i SATSE juntament amb el director general de Funci&#243; P&#250;blica i Administracions P&#250;bliques, Pedro J. Jim&#233;nez.&#160;</span></p> Wed, 28 Mar 2018 14:18:05 GMT Macro control policial de vehicles a 38 municipis de les Illes Balears per garantir la seguretat de tothom a la carretera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3292249&lang=ca&coduo=185 <p><span>Es tracta del primer macro control que s&#8217;ha organitzat enguany de manera simult&#224;nia i coordinat des de l&#8217;ISPIB a 38 municipis de les Illes Balears.</span></p> Wed, 28 Mar 2018 14:15:50 GMT Control policial de vehicles per garantir la seguretat al volant http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3291992&lang=ca&coduo=185 <p><span>&#8217;Institut de Seguretat P&#250;blica de les Illes Balears (ISPIB), depenent de la Direcci&#243; General d&#8217;Emerg&#232;ncies &#160;i Interior de la Conselleria d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques, ha coordinat avui mat&#237; un control policial sobre la documentaci&#243; de cotxes, motocicletes i ciclomotors pel que fa a la Inspecci&#243; T&#232;cnica de Vehicles (ITV) i a l&#8217;Asseguran&#231;a Obligat&#242;ria d&#8217;Autom&#242;bils (SOA).</span></p> Wed, 28 Mar 2018 09:53:21 GMT Prop de 500 persones presenten sol·licituds a les oposicions per optar a 162 places de les Policies Locals de cinc municipis de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3291982&lang=ca&coduo=185 <p><span>L&#8217;Escola Balear d&#8217;Administracions P&#250;bliques (EBAP) ha rebut m&#233;s de 950 sol&#183;licituds, corresponents a 481 persones, a les oposicions per optar a 162 places de les Policies Locals, als cossos de Palma, Calvi&#224;, Bunyola, Capdepera i Art&#224;, mitjan&#231;ant el procediment de concurs-oposici&#243;.</span></p> Wed, 28 Mar 2018 09:51:45 GMT 535 aspirants a les places del cos de Gestió de la CAIB es presenten a les Oposicions 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3291966&lang=ca&coduo=185 <p><span>535 persones aspirants s&#8217;han presentat a la primera prova de les oposicions del cos de Gesti&#243; de l&#8217;Administraci&#243; General de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears, celebrada al campus universitari de la UIB a Mallorca i a les seves extensions universit&#224;ries de Menorca i Eivissa.</span></p> Wed, 28 Mar 2018 09:48:08 GMT La directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears imparteix la ponència a les jornades del 35è aniversari de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3291952&lang=ca&coduo=185 <p><span>La directora de l&#8217;Ag&#232;ncia Tribut&#224;ria de les Illes Balears (ATIB), Maria Ant&#242;nia Truyols, ha&#160; impartit la pon&#232;ncia, relativa a les &#8220;Perspectives de futur de la fiscalitat auton&#242;mica&#8221;, de les jornades organitzades a Palma per l&#8217;Associaci&#243; Professional de T&#232;cnics Tributaris de Catalunya i Balears (APTTCB) amb motiu del 35&#232; aniversari d&#8217;aquesta entitat.</span></p> Wed, 28 Mar 2018 09:44:19 GMT Borsa d'educació social amb estudis de gènere http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3160256&lang=ca&coduo=185 <p>Publicades les llistes provisionals de persones admeses i excloses</p> Fri, 23 Mar 2018 14:40:00 GMT Borsa cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3088696&lang=ca&coduo=185 <p>Publicades les llistes definitives de persones admeses i excloses</p> Fri, 23 Mar 2018 14:38:19 GMT El telèfon d'emergències 112 va atendre 104.632 telefonades i va gestionar 18.803 incidents a les Pitiüses durant el 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288569&lang=ca&coduo=185 <p><em>Quasi un 5% de les telefonades &#8220;no procedents&#8221; van ser bromes, un fet que cal evitar</em></p> Thu, 22 Mar 2018 14:39:05 GMT Els Policies Tutors han realitzat més de 2.500 actuacions a Eivissa i Formentera, dins i fora dels centres educatius, durant el curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288560&lang=ca&coduo=185 <p><span>M&#233;s de 2.500 actuacions dels Policies Tutors a Eivissa i Formentera durant el curs escolar 2016-2017, dins i fora de 57 centres educatius de les dues illes, i activitats que han arribat a prop de 20.500 alumnes.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:35:35 GMT Balears planteja la seva sortida als mercats per obtenir finançament al marge dels mecanismes de l'Estat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288553&lang=ca&coduo=185 <p><span>Cladera destaca que l&#8217;operaci&#243;, de m&#233;s de 160 milions d&#8217;euros, suposaria un &#8220;canvi de tend&#232;ncia&#8221; i l&#8217;inici de la &#8220;desvinculaci&#243; gradual&#8221; dels mecanismes de finan&#231;ament de l&#8217;Estat</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:34:10 GMT Balears tanca 2017 amb un superávit del 0,2% i reduirà el deute en 180 milions d'euros en 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288546&lang=ca&coduo=185 <p><span>Cladera presenta els resultats provisionals del tancament pressupostari de 2017 que suposen el compliment dels objectius d&#8217;estabilitat, &#8220;un repte compatible amb refor&#231;ar les pol&#237;tiques socials a trav&#233;s d&#8217;un augment continuat del pressupost&#8221;</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:32:12 GMT 605 aspirants a una plaça de cos Superior de la CAIB es presenten a la primera prova de les Oposicions CAIB 2018 celebrada simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288537&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera presencia l&#8217;inici de les proves, i manifesta la satisfacci&#243; &#8220;per poder realitzar oposicions a la funci&#243; p&#250;blica de la CAIB 10 anys despr&#233;s de les darreres&#8221;</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:29:49 GMT El Govern rebaixa el cost del contracte dels serveis bancaris i dels crèdits a curt termini de la CAIB en 2018. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288529&lang=ca&coduo=185 <p><span>6 entitats financeres es reparteixen la cobertura dels 450 milions d&#8217;euros de que consta el contracte marc de tresoreria per a la contractaci&#243; de serveis bancaris i d&#8217;operacions a curt termini per a la Comunitat Aut&#242;noma en 2018.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:25:45 GMT L'Escola Balear d'Administració Pública destinarà 263.000 euros a cursos de formació per al personal de les Entitats Locals de Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288521&lang=ca&coduo=185 <p><span>La Comissi&#243; Parit&#224;ria de l&#8217;EBAP aprova la convocat&#242;ria de cursos de formaci&#243; per a Ajuntaments i Consells, que estan dotats amb finan&#231;ament procedent de l&#8217;INAP, Institut Nacional d&#8217;Administraci&#243; P&#250;blica.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:24:13 GMT La consellera Cladera reclama que es flexibilitzi la Regla de la despesa després de l'acord entre sindicats i Govern central per la pujada salarial dels funcionaris http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288513&lang=ca&coduo=185 <p><span>El Govern disposa d&#8217;una partida de 26,6 milions d&#8217;euros per afrontar la pujada salarial del personal al servei de l&#8217;Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma en 2018</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:22:43 GMT El programa Policia Tutor de les Illes Balears, protagonista del III Congrés Nacional de Còrdova http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288505&lang=ca&coduo=185 <p><span>El director general d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior, Pere Perell&#243;, i el coordinador del programa de Policia Tutor de les Illes Balears, Rafel Covas, han presentat avui mat&#237; a l&#8217;acte d&#8217;obertura del III Congr&#233;s Nacional d&#8217;Agents Tutors de C&#242;rdova el programa balear sobre policies locals especialitzats en tem&#224;tiques que afecten directament a menors.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:21:08 GMT Balears reclama la millora de l'encaix de les comunitats autònomes per a col·laborar en la lluita contra el terrorisme gihadista http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288497&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera demanda una major dotaci&#243; de Forces i Cossos de Seguretat de l&#8217;Estat a les illes en temporada alta tur&#237;stica, en el decurs de la reuni&#243; dels responsables d&#8217;Interior de les comunitats aut&#242;nomes amb el ministre Juan Ignacio Zoido.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:19:42 GMT L'112 inicia un procés de selecció de gestors telefònics d'emergències http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288484&lang=ca&coduo=185 <p><em>Els aspirants que superin les proves selectives formaran part del bors&#237; de personal de la sala d&#8217;Operacions del SEIB112</em></p> Thu, 22 Mar 2018 14:18:05 GMT El seguiment de la vaga general feminista del 8 de març, al conjunt de la CAIB ha estat del 13,88% http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288477&lang=ca&coduo=185 Thu, 22 Mar 2018 14:15:40 GMT Els Policies Tutors han realitzat prop de 800 actuacions a Menorca dins i fora dels centres educatius durant el curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288456&lang=ca&coduo=185 <p><span>Prop de 800 actuacions dels Policies Tutors a Menorca durant el curs escolar 2016-2017 dins i fora dels 38 centres educatius de l&#8217;illa, els quals agrupen m&#233;s de 13.800 alumnes.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 14:02:58 GMT La consellera Cladera presideix el lliurament de la Creu al Mèrit Policial a 11 membres de les policies locals de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288448&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques, Catalina Cladera, ha presidit l&#8217;acte de lliurament de la Creu al M&#232;rit Policial amb distintiu Blanc de la Comunitat Aut&#242;noma a 11 membres de les policies locals de Menorca, dut a terme durant la jornada de la Policia Local a Menorca a Es Mercadal, a la qual tamb&#233; s&#8217;ha presentat la mem&#242;ria d&#8217;actuacions del programa de Policia Tutor a l&#8217;illa de Menorca durant el passat curs 2016-2017.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:59:25 GMT La Direcció General d'Emergències i Interior activa el Pla d'Emergència Exterior de la instal·lació d' emmagatzematge de CLH Maó en el simulacre per fuita de benzina a un dipòsit http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288432&lang=ca&coduo=185 <p><em>Han intervingut 30 efectius de diferents organismes d&#8217;emerg&#232;ncies</em></p> Thu, 22 Mar 2018 13:56:23 GMT El telèfon d'emergències 112 va atendre 26.497 telefonades i va gestionar 4.827 incidents a Menorca durant el 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288423&lang=ca&coduo=185 <p><em>Quasi un 5% de les telefonades &#8220;no procedents&#8221; van ser bromes, un fet que cal evitar</em></p> Thu, 22 Mar 2018 13:54:09 GMT Les policies locals de Felanitx i Manacor incorporaran l'XPO, un nou programa informàtic de gestió i coordinació policial, que adoptaran progressivament tots els cossos dels municipis de Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288414&lang=ca&coduo=185 <p><span>L&#8217;XPO &#233;s un programa de gesti&#243; policial, desenvolupat pel Servei d&#8217;Inform&#224;tica Local de Menorca i que ja fan servir els cossos de Policia Local d&#8217;aquesta illa. Un acord amb el Govern permet desenvolupar aquesta eina inform&#224;tica i fer-la servir a tots els municipis, a partir de la prova pilot amb Felanitx, Manacor, i tamb&#233; amb Formentera.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:52:10 GMT El Govern i la UIB col·laboren en l'organització de les proves de les Oposicions CAIB 2018 que s'inicien aquest mes de març http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288406&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera i el rector Lloren&#231; Huguet desvetllen la log&#237;stica de les proves que han motivat la presentaci&#243; de prop de 10.000 sol&#183;licituds pel total de 26 escales i cossos (generals i facultatius) de que consta la convocat&#242;ria.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:50:18 GMT ​El PMP de gener tanca amb 27,8 dies de demora mitjana en el pagament de les factures del Govern als seus proveïdors http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288399&lang=ca&coduo=185 <p><span>Les dades del PMP del primer mes de l&#8217;any mantenen la tend&#232;ncia iniciada en 2017 i romanen per dessota de la marca legal dels 30 dies.</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:48:30 GMT Catalina Cladera rep els voluntaris de Protecció Civil, Premi Ramon Llull de les Illes Balears 2018 per la seva feina altruista http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288392&lang=ca&coduo=185 <p><span>150 dels 1.300 voluntaris de les 55 agrupacions de Protecci&#243; Civil de Balears assisteixen a l'acte d'homenatge realitzat amb car&#224;cter previ a la concessi&#243; del Premi en l'acte central de la Diada de les Illes Balears 2018</span></p> Thu, 22 Mar 2018 13:46:43 GMT Els alumnes de l'IES de Sineu ja compten amb la figura del Policia Tutor http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288384&lang=ca&coduo=185 <p><em>L&#8217;Ajuntament de Sineu va signar ahir un conveni de col&#183;laboraci&#243; amb els ajuntaments de Maria de la Salut, Llub&#237;, Sencelles i Sant Joan per cobrir aquest servei</em></p> Thu, 22 Mar 2018 13:43:41 GMT Els caps de policia local de les Illes Balears es formen per incrementar l'eficiència dels cossos policials http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3288375&lang=ca&coduo=185 <p><em>Una cinquantena de caps de policia dels diferents cossos de policia local de les Illes Balears s&#8217;han format avui a la seu de l&#8217;EBAP en nous m&#232;todes d&#8217;an&#224;lisi de dades policials</em></p> Thu, 22 Mar 2018 13:41:38 GMT