Notícies: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=185&lang=ca&tipo=rss_0.92 Notícies d'actualitat ca Tue, 12 Dec 2017 21:47:42 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Pla de Formació per al Personal Docent 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3174717&lang=ca&coduo=185 <p>Termini d&#8217;inscripci&#243;: del 12 al 31 de desembre de 2017 (ambd&#243;s inclosos).</p> Inventari General de Béns i Drets de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1300217&lang=ca&coduo=185 <p style="text-align: justify;">El Servei de Patrimoni de la Direcci&#243; General del Tresor, Pol&#237;tica Financera i Patrimoni &#233;s l'encarragat de gestionar l'Inventari General de B&#233;ns i Drets de l'Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> <p style="text-align: justify;">En aquest apartat podeu consultar els diferents tipus de b&#233;ns de l'Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears de la seva propietat, cedits o adscrits.</p> Pla de Llengua Catalana 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3173626&lang=ca&coduo=185 <p><span>Termini d'inscripci&#243;: del&#160;8 al 20 de desembre de 2017 (ambd&#243;s inclosos) </span></p> Més de 8.100 sol·licituds per a les oposicions dels serveis generals de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3173674&lang=ca&coduo=185 Proves de certificació de coneixements (PCC) de 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3171471&lang=ca&coduo=185 Borsa d'educació social amb estudis de gènere http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3160256&lang=ca&coduo=185 Borsa de medicina http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3160242&lang=ca&coduo=185 Borsa capità o capitana de la marina mercant http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3157301&lang=ca&coduo=185 Accions formatives a la seu de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=187626&lang=ca&coduo=185 <p>Es publica la programaci&#243; corresponent a la setmana del 27 de novembre al 3 de desembre</p> Borsa escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2964093&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de la llista definitiva de valoraci&#243; de m&#232;rits</p> Borsa de vigilant de reserva marina http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3076516&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l'exclusi&#243;</p> Convocatòria proves d'acreditació de l'aptitud física dels membres dels cossos de policia local http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3083262&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses de la seu de Mallorca, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</p> Borsa de sociologia o ciències polítiques, i títol oficial de postgrau amb estudis de gènere http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3066686&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</p> Borsa especialitat cooperació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3005164&lang=ca&coduo=185 <p>Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses</p> Borsa del cos subaltern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2891539&lang=ca&coduo=185 <p><span>Llista definitiva de valoraci&#243; de m&#232;rits</span></p> Inscripció als cursos en el darrer moment http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=421384&lang=ca&coduo=185 <p>Com us podeu inscriure? A quins cursos?</p> L'EBAP preveu prop de 1.000 places per a cursos de català per a personal de les Administracions Públiques, segons el Pla de Formació de Llengua Catalana de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3144861&lang=ca&coduo=185 Borsa d'enginyeria tècnica naval http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3143273&lang=ca&coduo=185 NORMATIVA http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2890966&lang=ca&coduo=185 <p>Text &#237;ntegre dels Plans Especials d'Emerg&#232;ncies</p> SEVESO http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2960637&lang=ca&coduo=185 Els policies locals de les Illes Balears continuen les campanyes de control de vehicles http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3142651&lang=ca&coduo=185 <p><em>En el control hi han participat 111 agents de Policia Local de 35 municipis</em></p> Convocatòria de beques per l'assistència al Curs bàsic de policia local (39a promoció) executat durant l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3132433&lang=ca&coduo=185 Borsa escala d'arquitectura tècnica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2964156&lang=ca&coduo=185 <p>Es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses</p> Pressuposts Generals 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=32147&lang=ca&coduo=185 <p>Pressuposts generals de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> ADQUISICIONS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3111798&lang=ca&coduo=185 <p>En aquest apartat podeu consultar les convocat&#242;ries per a la concertaci&#243; de contractes adquisicions d'immobles, les adquisicions adjudicades, els concursos que hagin quedat deserts, aix&#237; com la normativa espec&#237;fica que regula les adquisicions a favor de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> Oposicions CAIB 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3111442&lang=ca&coduo=185 Aquest diumenge s'obre el termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria d'Oposicions CAIB 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3111435&lang=ca&coduo=185 MOOC. Planificació i gestió de projectes en l'Administració Pública http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3108609&lang=ca&coduo=185 Borses extraordinàries del cos auxiliar - Menorca, Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2813541&lang=ca&coduo=185 <p><span><span>Revisi&#243; de la valoraci&#243; de m&#232;rits</span></span></p> Pere Perelló presenta el curs d'utilització de la guia didàctica d'educació viària per a les policies locals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3108704&lang=ca&coduo=185 <p><em>Es tracta del primer manual perqu&#232; els policies locals puguin dur a terme els programes d&#8217;educaci&#243; vi&#224;ria a les escoles</em></p> Formulari de baixa d'Actius Fixos - Béns Mobles http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2848569&lang=ca&coduo=185 Publicacions ocasionals de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2808104&lang=ca&coduo=185 <p>Quarta publicaci&#243; de la segona s&#232;rie</p> Consulta de pagaments de la Comunitat Autònoma http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1749747&lang=ca&coduo=185 <p>Per consultar l&#8217;estat de les obligacions reconegudes pendents de pagament a c&#224;rrec de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears, podeu contactar amb el Servei de Gesti&#243; Financera de la Direcci&#243; General del Tresor, Pol&#237;tica Financera i Patrimoni.</p> El Govern convoca oposicions amb una oferta pública de 395 places als Serveis Generals de la CAIB, de les quals 242 de torn lliure i 153 per promoció interna http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3105837&lang=ca&coduo=185 Borses de personal funcionari interí http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2028931&lang=ca&coduo=185 <p>Novetats a les borses d'infraestructures, formaci&#243;, enginyeria industrial i auxiliar</p> Borsa especialitat formació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3005157&lang=ca&coduo=185 <p>Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses</p> Borsa escala d'infraestructures http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2995495&lang=ca&coduo=185 <p>Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses</p> Programa de mentoria http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3105111&lang=ca&coduo=185 Protocols d'actuació en matèria de gestió patrimonial http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=151703&lang=ca&coduo=185 <p style="text-align: justify;">En aquest manual trobareu els procediments de l'Administraci&#243; auton&#242;mica m&#233;s habituals en mat&#232;ria de patrimoni, amb totes les passes que s'han de seguir i la intervenci&#243; de les diferents unitats administratives, aix&#237; com alguns models de document a t&#237;tol d'exemple (en format PDF).</p> Borsa cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3088696&lang=ca&coduo=185 <p>Termini d'inscripci&#243;: del 13 al 24 d'octubre</p> Nou material en la modalitat d'autoformació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3096567&lang=ca&coduo=185 <p>Des de l'11 d'octubre, disponible al Programa d'Autoformaci&#243; el nou material <em>Les noves lleis de r&#232;gim jur&#237;dic del sector p&#250;blic i del procediment administratiu com&#250;</em></p> L'EBAP convoca proves d'aptitud física dels membres de policies locals per a 2017 en un primer pas cap a les noves oposicions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3083489&lang=ca&coduo=185 Plans de Formació General i Sectorial 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2808444&lang=ca&coduo=185 <p>Fins al 7 d'octubre, obert el termini d'inscripci&#243; per a les activitats que s&#8217;hagin d&#8217;impartir al mes de novembre.</p> Publicat en obert el material didàctic de nivell B2 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3069453&lang=ca&coduo=185 Cursos FIOP-2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1746648&lang=ca&coduo=185 <p><span id="result_box" lang="es"><span></span><span></span></span></p> Proposta de temari de la primera fase de la prova de coneixements del procediment selectiu extraordinari per cobrir places de la categoria de policia local (Decret llei 1/2017, de 13 de gener) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3024869&lang=ca&coduo=185 <p>Nota informativa</p> Pla de Formació de Seguretat i Emergències http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2809768&lang=ca&coduo=185 <p>Del 13 al 22 de setembre, obert el termini d'inscripci&#243; a les activitats formatives</p> Govern i Ministeri d'Hisenda refermen el compromís comú per a comptar amb un Règim Especial de les Illes Balears abans de final d'any. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058843&lang=ca&coduo=185 <p><span>El Govern de l&#8217;Estat i el de les Illes Balears han tra&#231;at un calendari de reunions amb les secretaries d&#8217;Estat d&#8217;Hisenda, Pressupostos i Funci&#243; P&#250;blica, per afinar les diverses q&#252;estions contingudes dins del projecte de nou REIB</span></p> 119 policies locals de Balears han realitzat controls sobre l'ús dels sistemes de seguretat per a menors a turismes, motocicletes, ciclomotors, bicicletes i al transport escolar http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058855&lang=ca&coduo=185 <p><span>Aquesta campanya, coordinada per l&#8217;Institut de Seguretat P&#250;blica de les Illes Balears (ISPIB) incorpora novetats d&#8217;acord el Reial decret que modific&#224; l&#8217;article 117 del Reglament general de circulaci&#243; quant a l&#8217;&#250;s obligatori de cinturons de seguretat i dispositius de retenci&#243; infantils en vehicles, i que va entrar&#160; en vigor l&#8217;1 d&#8217;octubre de 2015.</span></p> Un exercici pràctic d'incendi en una planta d'emmagatzematge d'hidrocarburs posa punt final a les I Jornades Tècniques sobre Riscos Tecnològics http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058822&lang=ca&coduo=185 <p><span>La Direcci&#243; General d'Emerg&#232;ncies i Interior i el Grup d'Intervenci&#243; en Emerg&#232;ncies Tecnol&#242;giques i Mediambientals (GIETMA) de la UME han fet durant el dia d'avui un exercici d'intervenci&#243; davant de situacions d'emerg&#232;ncia per risc qu&#237;mic a la planta d'emmagatzematge d'hidrocarburs de CLH Son Banya.</span></p>