Notícies: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=185&lang=ca&tipo=rss_0.92 Notícies d'actualitat ca Thu, 19 Oct 2017 12:57:26 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Consulta de pagaments de la Comunitat Autònoma http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1749747&lang=ca&coduo=185 <p>Per consultar l&#8217;estat de les obligacions reconegudes pendents de pagament a c&#224;rrec de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears, podeu contactar amb el Servei de Gesti&#243; Financera de la Direcci&#243; General del Tresor, Pol&#237;tica Financera i Patrimoni.</p> El Govern convoca oposicions amb una oferta pública de 395 places als Serveis Generals de la CAIB, de les quals 242 de torn lliure i 153 per promoció interna http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3105837&lang=ca&coduo=185 Borses de personal funcionari interí http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2028931&lang=ca&coduo=185 <p>Novetats a les borses d'infraestructures, formaci&#243;, enginyeria industrial i auxiliar</p> Proves selectives per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2975080&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de la llista definitiva d&#8217;aspirants que han superat les proves</p> Formulari de baixa d'Actius Fixos - Béns Mobles http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2848569&lang=ca&coduo=185 Borsa especialitat enginyeria industrial http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2964125&lang=ca&coduo=185 <p style="text-align: justify;">Publicaci&#243; de la llista definitiva de valoraci&#243; de m&#232;rits</p> Borses extraordinàries del cos auxiliar - Menorca, Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2813541&lang=ca&coduo=185 <p><span><span></span><span>Publicaci&#243; de la data i hora de la revisi&#243; de valoraci&#243; de m&#232;rits</span></span></p> Borsa especialitat formació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3005157&lang=ca&coduo=185 <p>Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses</p> Borsa escala d'infraestructures http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2995495&lang=ca&coduo=185 <p>Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses</p> Programa de mentoria http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3105111&lang=ca&coduo=185 Protocols d'actuació en matèria de gestió patrimonial http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=151703&lang=ca&coduo=185 <p style="text-align: justify;">En aquest manual trobareu els procediments de l'Administraci&#243; auton&#242;mica m&#233;s habituals en mat&#232;ria de patrimoni, amb totes les passes que s'han de seguir i la intervenci&#243; de les diferents unitats administratives, aix&#237; com alguns models de document a t&#237;tol d'exemple (en format PDF).</p> Borsa cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3088696&lang=ca&coduo=185 <p>Termini d'inscripci&#243;: del 13 al 24 d'octubre</p> Nou material en la modalitat d'autoformació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3096567&lang=ca&coduo=185 <p>Des de l'11 d'octubre, disponible al Programa d'Autoformaci&#243; el nou material <em>Les noves lleis de r&#232;gim jur&#237;dic del sector p&#250;blic i del procediment administratiu com&#250;</em></p> Convocatòria proves d'acreditació de l'aptitud física dels membres dels cossos de policia local http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3083262&lang=ca&coduo=185 <p><strong>Informaci&#243; respecte acreditaci&#243; d'estar o haver estat en actiu</strong></p> Borsa de vigilant de reserva marina http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3076516&lang=ca&coduo=185 <p>Termini d'inscripci&#243;: del 9 al 19 d'octubre</p> Accions formatives a la seu de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=187626&lang=ca&coduo=185 <p>Es publica la programaci&#243; corresponent a la setmana del 9 al 15 d'octubre</p> L'EBAP convoca proves d'aptitud física dels membres de policies locals per a 2017 en un primer pas cap a les noves oposicions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3083489&lang=ca&coduo=185 Borsa especialitat publicitat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2875196&lang=ca&coduo=185 <p>Llista definitiva de valoraci&#243; de m&#232;rits</p> Borsa especialitat cooperació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3005164&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</p> Publicacions ocasionals de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2808104&lang=ca&coduo=185 <p>Quarta publicaci&#243; de la segona s&#232;rie</p> Inventari General de Béns i Drets de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1300217&lang=ca&coduo=185 <p style="text-align: justify;">El Servei de Patrimoni de la Direcci&#243; General del Tresor, Pol&#237;tica Financera i Patrimoni &#233;s l'encarragat de gestionar l'Inventari General de B&#233;ns i Drets de l'Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> <p style="text-align: justify;">En aquest apartat podeu consultar els diferents tipus de b&#233;ns de l'Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears de la seva propietat, cedits o adscrits.</p> Borsa escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2964093&lang=ca&coduo=185 <p><span>Publicaci&#243; de la data i hora de la revisi&#243; de valoraci&#243; de m&#232;rits</span></p> Borsa especialitat fisioteràpia - Menorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2929956&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de la composici&#243; de la borsa extraordin&#224;ria</p> Plans de Formació General i Sectorial 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2808444&lang=ca&coduo=185 <p>Fins al 7 d'octubre, obert el termini d'inscripci&#243; per a les activitats que s&#8217;hagin d&#8217;impartir al mes de novembre.</p> Publicat en obert el material didàctic de nivell B2 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3069453&lang=ca&coduo=185 Inscripció als cursos en el darrer moment http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=421384&lang=ca&coduo=185 <p>Com us podeu inscriure? A quins cursos?</p> Borsa de sociologia o ciències polítiques, i títol oficial de postgrau amb estudis de gènere http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3066686&lang=ca&coduo=185 <p>Presentaci&#243; de sol&#183;licituds: del 25 de setembre al 4 d&#8217;octubre, (ambd&#243;s inclosos)</p> Borsa especialitat delineant http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2889769&lang=ca&coduo=185 <p>Publicaci&#243; de la composici&#243; de la borsa</p> Cursos FIOP-2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1746648&lang=ca&coduo=185 <p><span id="result_box" lang="es"><span></span><span></span></span></p> Proposta de temari de la primera fase de la prova de coneixements del procediment selectiu extraordinari per cobrir places de la categoria de policia local (Decret llei 1/2017, de 13 de gener) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3024869&lang=ca&coduo=185 <p>Nota informativa</p> Pla de Formació de Seguretat i Emergències http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2809768&lang=ca&coduo=185 <p>Del 13 al 22 de setembre, obert el termini d'inscripci&#243; a les activitats formatives</p> Govern i Ministeri d'Hisenda refermen el compromís comú per a comptar amb un Règim Especial de les Illes Balears abans de final d'any. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058843&lang=ca&coduo=185 <p><span>El Govern de l&#8217;Estat i el de les Illes Balears han tra&#231;at un calendari de reunions amb les secretaries d&#8217;Estat d&#8217;Hisenda, Pressupostos i Funci&#243; P&#250;blica, per afinar les diverses q&#252;estions contingudes dins del projecte de nou REIB</span></p> 119 policies locals de Balears han realitzat controls sobre l'ús dels sistemes de seguretat per a menors a turismes, motocicletes, ciclomotors, bicicletes i al transport escolar http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058855&lang=ca&coduo=185 <p><span>Aquesta campanya, coordinada per l&#8217;Institut de Seguretat P&#250;blica de les Illes Balears (ISPIB) incorpora novetats d&#8217;acord el Reial decret que modific&#224; l&#8217;article 117 del Reglament general de circulaci&#243; quant a l&#8217;&#250;s obligatori de cinturons de seguretat i dispositius de retenci&#243; infantils en vehicles, i que va entrar&#160; en vigor l&#8217;1 d&#8217;octubre de 2015.</span></p> Un exercici pràctic d'incendi en una planta d'emmagatzematge d'hidrocarburs posa punt final a les I Jornades Tècniques sobre Riscos Tecnològics http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058822&lang=ca&coduo=185 <p><span>La Direcci&#243; General d'Emerg&#232;ncies i Interior i el Grup d'Intervenci&#243; en Emerg&#232;ncies Tecnol&#242;giques i Mediambientals (GIETMA) de la UME han fet durant el dia d'avui un exercici d'intervenci&#243; davant de situacions d'emerg&#232;ncia per risc qu&#237;mic a la planta d'emmagatzematge d'hidrocarburs de CLH Son Banya.</span></p> ​La consellera Catalina Cladera confirma la convocatòria d'oposicions a la funció pública de la CAIB dins del darrer trimestre d'enguany, davant la secretària d'Estat de Funció Pública, Elena Collado. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058814&lang=ca&coduo=185 <p><span>Aquest proc&#233;s d&#8217;oferta p&#250;blica s&#8217;emmarca dins del pla de regularitzaci&#243; de l&#8217;interinatge a la CAIB, i tamb&#233; als cossos de policies locals de les Illes Balears, &#160;i suposar&#224; la convocat&#242;ria de m&#233;s de 8.000 places de funcionari de carrera durant els pr&#242;xims tres anys.</span></p> ​Catalina Cladera reclama una reforma del sistema de finançament que permeti a les comunitats adquirir major quota d'autonomia fiscal i de coresponsabilitat a l'Estat. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058790&lang=ca&coduo=185 <p><span>Cladera ha participat en una taula rodona organitzada per la Universitat Internacional Men&#233;ndez Pelayo (UIMP) i la AIReF, a Santander, sobre el paper de les administracions auton&#242;miques dins de la governan&#231;a fiscal a Espanya.</span></p> El Parlament aprova el sostre de despesa no financera dels pressuposts de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058775&lang=ca&coduo=185 <p><span>La cambra dona suport a l&#8217;acord del Govern de fixar aquesta xifra per primera vegada per damunt dels 4.000 milions d&#8217;euros</span></p> El Govern cedeix un immoble i un solar d'ús públic de Cala Rajada a l'Ajuntament de Capdepera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058767&lang=ca&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera i el batle Rafel Fern&#225;ndez signen l&#8217;acord, supeditat a que els b&#233;ns siguin destinats a activitats i serveis municipals</span></p> ​El Govern valora negativament que "un any més" el resultat de la balança fiscal entre Balears i l'Estat de 2014 hagi tornat a mostrar un saldo desfavorable a les arques insulars, per valor de 1.516 milions d'euros. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058758&lang=ca&coduo=185 <p><span>L&#8217;any 2014 cada ciutad&#224; de les Illes va aportar prop de 1.400 euros a l&#8217;Estat que van anar a parar a la dotaci&#243; financera de la resta de comunitats aut&#242;nomes, a excepci&#243; de Madrid, Catalunya i Comunitat Valenciana, &#250;nics territoris que com les Illes Balears, tamb&#233; presenten balances fiscals negatives amb l&#8217;Estat.</span></p> ​L'Escola Balear d'Administració Pública inclou plans de formació sobre delictes d'odi i de tracte en casos de discriminació per a policies locals. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058750&lang=ca&coduo=185 <p><span>&#160;L&#8217;EBAP inclour&#224; aquesta nova l&#237;nea formativa dins del seu pla anual de formaci&#243; en l&#8217;apartat de seguretat i emerg&#232;ncies, segons s&#8217;ha aprovat en el Consell de direcci&#243; de l&#8217;entitat.</span></p> El Govern suma sis mesos consecutius complint amb el període legal de pagament a proveïdors i deixa la demora mitjana en 19 dies. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058742&lang=ca&coduo=185 <p><span>El PMP ha baixat per primera vegada dels 20 dies, el millor registre de la s&#232;rie hist&#242;rica que s&#8217;inicia en 2014</span></p> EL GOVERN FIXA EL LÍMIT MÀXIM DE DESPESA NO FINANCERA DE 2018 EN 4.086,5 MILIONS D'EUROS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058733&lang=ca&coduo=185 <p><span>Aquesta quantitat suposa un increment del l&#237;mit m&#224;xim de despesa no financera d&#8217;un 6,43&#160;% sobre la quantitat de 2017</span></p> El Govern ajustarà a l'alça la tarifa de l'Impost del turisme sostenible en 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058721&lang=ca&coduo=185 <p><span>L&#8217;ajust d&#8217;aquesta eina de solidaritat dels visitants envers Balears proporcionar&#224; uns ingressos de 120 milions d&#8217;euros en 2018 que es destinaran de manera &#237;ntegra a la dotaci&#243; del Fons d&#8217;impuls del turisme sostenible per la millora de l&#8217;entorn i el producte tur&#237;stic.</span></p> El Projecte de la nova llei de coordinació de Policia Local de Balears pretén augmentar la presencia de dones a les plantilles. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058712&lang=ca&coduo=185 <p><span>Nom&#233;s un 8,5% dels 2.500 agents de Policia Local a les Illes s&#243;n dones, i la seva presencia entre els quadres de comandament encara &#233;s m&#233;s baixa. La nova normativa que ja es troba a tr&#224;mit en el Parlament promour&#224; la entrada i la integraci&#243; de les dones dins de la Policia Local.</span></p> L'112 incorpora 8 operadors telefònics a la sala d'Operacions del Centre d'Emergències http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058701&lang=ca&coduo=185 <p>El Sistema d&#8217;Emerg&#232;ncies de les Illes Balears - SEIB112 ha incorporat al seu bors&#237; de treball 9 gestors telef&#242;nics dels quals vuit ja s&#8217;han integrat a la sala d&#8217;Operacions per cobrir les places vacants actuals.</p> Balears ha pagat 257 milions d'euros a l'Estat des de 2012 en concepte d'interessos del deute per les aportacions dels mecanismes de liquiditat. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058694&lang=ca&coduo=185 <p><span>&#8220;Pagam interessos per uns doblers que ens haurien d&#8217;haver arribat com a finan&#231;ament ordinari&#8221;, ha dit la consellera Catalina Cladera, que ha xifrat en 5.000 milions d&#8217;euros la quantitat resultant de l&#8217;infrafinan&#231;ament de Balears des de 2002.</span></p> El 73,5% dels establiments de lloguer vacacional inscrits al cens han liquidat l'Impost del Turisme Sostenible de 2016 dins del període establert. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058686&lang=ca&coduo=185 <p><span>6.700 dels 9.100 establiments censats han liquidat l&#8217;ITS entre maig i juliol passats, segons les dades provisionals de l&#8217;Ag&#232;ncia Tribut&#224;ria de les Illes Balears.</span></p> Aquest dimecres acaba el termini de presentació d'ofertes per a les obres de condicionament de la nova seu de la Direcció general de Funció Pública i Administracions Públiques del Govern. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058642&lang=ca&coduo=185 <p><span>Es preveu que dins del primer trimestre de 2018 ja es pugui efectuar el trasllat dels 60 treballadors de la direcci&#243; general cap a les noves instal&#183;lacions al Pol&#237;gon de Son Rossinyol de Palma.</span></p> Acabada l'evacuació dels residents, els equips d'emergència se centren ara en obrir un camí provisional per permetre el pas dels serveis bàsics a la urbanització d'Es Cubells a Sant Josep de sa Talaia. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058625&lang=ca&coduo=185 <p><em>El PLATERBAL es mant&#233; en vigor a nivell 0 a la zona i garanteix l&#8217;actuaci&#243; coordinada de tots els serveis d&#8217;emerg&#232;ncia sota la supervisi&#243; de la Direcci&#243; general d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior del Govern.</em></p> Un operatiu d'emergència coordina l'evacuació de la urbanització d'Es Cubells a Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3058617&lang=ca&coduo=185 <p>Un operatiu d&#8217;emerg&#232;ncia coordina l&#8217;evacuaci&#243; de la urbanitzaci&#243; d&#8217;Es Cubells a Eivissa</p>