Notícies: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Notícies d'actualitat 2017-12-11T11:28:50Z Govern de les Illes Balears 2017-12-11T11:28:50Z ca Pla de Formació per al Personal Docent 2018 3174717 2017-12-11T09:18:38Z 2017-12-11T09:18:38Z <p>Termini d&#8217;inscripci&#243;: del 12 al 31 de desembre de 2017 (ambd&#243;s inclosos).</p> 2017-12-11T09:18:38Z Pla de Llengua Catalana 2018 3173626 2017-12-11T08:40:32Z 2017-12-11T08:40:32Z <p><span>Termini d'inscripci&#243;: del&#160;8 al 20 de desembre de 2017 (ambd&#243;s inclosos) </span></p> 2017-12-11T08:40:32Z Més de 8.100 sol·licituds per a les oposicions dels serveis generals de la CAIB 3173674 2017-12-07T14:56:52Z 2017-12-07T14:56:52Z 2017-12-07T14:56:52Z Inventari General de Béns i Drets de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 1300217 2017-12-07T12:41:06Z 2017-12-07T12:41:06Z <p style="text-align: justify;">El Servei de Patrimoni de la Direcci&#243; General del Tresor, Pol&#237;tica Financera i Patrimoni &#233;s l'encarragat de gestionar l'Inventari General de B&#233;ns i Drets de l'Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> <p style="text-align: justify;">En aquest apartat podeu consultar els diferents tipus de b&#233;ns de l'Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears de la seva propietat, cedits o adscrits.</p> 2017-12-07T12:41:06Z Proves de certificació de coneixements (PCC) de 2017 3171471 2017-12-04T10:50:28Z 2017-12-04T10:50:28Z 2017-12-04T10:50:28Z Borsa d'educació social amb estudis de gènere 3160256 2017-11-30T13:03:21Z 2017-11-30T13:03:21Z 2017-11-30T13:03:21Z Borsa de medicina 3160242 2017-11-30T12:54:21Z 2017-11-30T12:54:21Z 2017-11-30T12:54:21Z Borsa capità o capitana de la marina mercant 3157301 2017-11-23T15:59:17Z 2017-11-23T15:59:17Z 2017-11-23T15:59:17Z Accions formatives a la seu de l'EBAP 187626 2017-11-23T14:36:01Z 2017-11-23T14:36:01Z <p>Es publica la programaci&#243; corresponent a la setmana del 27 de novembre al 3 de desembre</p> 2017-11-23T14:36:01Z Borsa escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació 2964093 2017-11-22T12:19:10Z 2017-11-22T12:19:10Z <p>Publicaci&#243; de la llista definitiva de valoraci&#243; de m&#232;rits</p> 2017-11-22T12:19:10Z Borsa de vigilant de reserva marina 3076516 2017-11-20T15:40:17Z 2017-11-20T15:40:17Z <p>Publicaci&#243; de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l'exclusi&#243;</p> 2017-11-20T15:40:17Z Convocatòria proves d'acreditació de l'aptitud física dels membres dels cossos de policia local 3083262 2017-11-17T14:05:55Z 2017-11-17T14:05:55Z <p>Publicaci&#243; de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses de la seu de Mallorca, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</p> 2017-11-17T14:05:55Z Borsa de sociologia o ciències polítiques, i títol oficial de postgrau amb estudis de gènere 3066686 2017-11-17T08:45:01Z 2017-11-17T08:45:01Z <p>Publicaci&#243; de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</p> 2017-11-17T08:45:01Z Borsa especialitat cooperació 3005164 2017-11-13T13:44:12Z 2017-11-13T13:44:12Z <p>Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses</p> 2017-11-13T13:44:12Z Borsa del cos subaltern 2891539 2017-11-10T13:40:55Z 2017-11-10T13:40:55Z <p><span>Llista definitiva de valoraci&#243; de m&#232;rits</span></p> 2017-11-10T13:40:55Z Inscripció als cursos en el darrer moment 421384 2017-11-10T11:57:05Z 2017-11-10T11:57:05Z <p>Com us podeu inscriure? A quins cursos?</p> 2017-11-10T11:57:05Z L'EBAP preveu prop de 1.000 places per a cursos de català per a personal de les Administracions Públiques, segons el Pla de Formació de Llengua Catalana de 2018 3144861 2017-11-10T09:18:34Z 2017-11-10T09:18:34Z 2017-11-10T09:18:34Z Borsa d'enginyeria tècnica naval 3143273 2017-11-09T09:53:12Z 2017-11-09T09:53:12Z 2017-11-09T09:53:12Z NORMATIVA 2890966 2017-11-08T11:43:14Z 2017-11-08T11:43:14Z <p>Text &#237;ntegre dels Plans Especials d'Emerg&#232;ncies</p> 2017-11-08T11:43:14Z SEVESO 2960637 2017-11-08T11:08:46Z 2017-11-08T11:08:46Z 2017-11-08T11:08:46Z Els policies locals de les Illes Balears continuen les campanyes de control de vehicles 3142651 2017-11-07T13:32:15Z 2017-11-07T13:32:15Z <p><em>En el control hi han participat 111 agents de Policia Local de 35 municipis</em></p> 2017-11-07T13:32:15Z Convocatòria de beques per l'assistència al Curs bàsic de policia local (39a promoció) executat durant l'any 2017 3132433 2017-11-04T09:52:15Z 2017-11-04T09:52:15Z 2017-11-04T09:52:15Z Borsa escala d'arquitectura tècnica 2964156 2017-10-31T13:47:52Z 2017-10-31T13:47:52Z <p>Es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses</p> 2017-10-31T13:47:52Z Pressuposts Generals 2018 32147 2017-10-30T14:34:14Z 2017-10-30T14:34:14Z <p>Pressuposts generals de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> 2017-10-30T14:34:14Z ADQUISICIONS 3111798 2017-10-30T10:56:21Z 2017-10-30T10:56:21Z <p>En aquest apartat podeu consultar les convocat&#242;ries per a la concertaci&#243; de contractes adquisicions d'immobles, les adquisicions adjudicades, els concursos que hagin quedat deserts, aix&#237; com la normativa espec&#237;fica que regula les adquisicions a favor de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> 2017-10-30T10:56:21Z Oposicions CAIB 2018 3111442 2017-10-28T09:13:23Z 2017-10-28T09:13:23Z 2017-10-28T09:13:23Z Aquest diumenge s'obre el termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria d'Oposicions CAIB 2018 3111435 2017-10-28T08:50:12Z 2017-10-28T08:50:12Z 2017-10-28T08:50:12Z MOOC. Planificació i gestió de projectes en l'Administració Pública 3108609 2017-10-26T08:11:31Z 2017-10-26T08:11:31Z 2017-10-26T08:11:31Z Borses extraordinàries del cos auxiliar - Menorca, Eivissa i Formentera 2813541 2017-10-24T14:38:44Z 2017-10-24T14:38:44Z <p><span><span>Revisi&#243; de la valoraci&#243; de m&#232;rits</span></span></p> 2017-10-24T14:38:44Z Pere Perelló presenta el curs d'utilització de la guia didàctica d'educació viària per a les policies locals de les Illes Balears 3108704 2017-10-24T11:55:13Z 2017-10-24T11:55:13Z <p><em>Es tracta del primer manual perqu&#232; els policies locals puguin dur a terme els programes d&#8217;educaci&#243; vi&#224;ria a les escoles</em></p> 2017-10-24T11:55:13Z Formulari de baixa d'Actius Fixos - Béns Mobles 2848569 2017-10-24T11:46:12Z 2017-10-24T11:46:12Z 2017-10-24T11:46:12Z Publicacions ocasionals de l'EBAP 2808104 2017-10-23T12:55:15Z 2017-10-23T12:55:15Z <p>Quarta publicaci&#243; de la segona s&#232;rie</p> 2017-10-23T12:55:15Z Consulta de pagaments de la Comunitat Autònoma 1749747 2017-10-20T07:43:08Z 2017-10-20T07:43:08Z <p>Per consultar l&#8217;estat de les obligacions reconegudes pendents de pagament a c&#224;rrec de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears, podeu contactar amb el Servei de Gesti&#243; Financera de la Direcci&#243; General del Tresor, Pol&#237;tica Financera i Patrimoni.</p> 2017-10-20T07:43:08Z El Govern convoca oposicions amb una oferta pública de 395 places als Serveis Generals de la CAIB, de les quals 242 de torn lliure i 153 per promoció interna 3105837 2017-10-18T13:16:34Z 2017-10-18T13:16:34Z 2017-10-18T13:16:34Z Borses de personal funcionari interí 2028931 2017-10-18T11:26:23Z 2017-10-18T11:26:23Z <p>Novetats a les borses d'infraestructures, formaci&#243;, enginyeria industrial i auxiliar</p> 2017-10-18T11:26:23Z Borsa especialitat formació 3005157 2017-10-17T10:26:45Z 2017-10-17T10:26:45Z <p>Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses</p> 2017-10-17T10:26:45Z Borsa escala d'infraestructures 2995495 2017-10-17T10:16:58Z 2017-10-17T10:16:58Z <p>Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses</p> 2017-10-17T10:16:58Z Programa de mentoria 3105111 2017-10-17T10:12:52Z 2017-10-17T10:12:52Z 2017-10-17T10:12:52Z Protocols d'actuació en matèria de gestió patrimonial 151703 2017-10-16T07:58:48Z 2017-10-16T07:58:48Z <p style="text-align: justify;">En aquest manual trobareu els procediments de l'Administraci&#243; auton&#242;mica m&#233;s habituals en mat&#232;ria de patrimoni, amb totes les passes que s'han de seguir i la intervenci&#243; de les diferents unitats administratives, aix&#237; com alguns models de document a t&#237;tol d'exemple (en format PDF).</p> 2017-10-16T07:58:48Z Borsa cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica 3088696 2017-10-13T07:28:47Z 2017-10-13T07:28:47Z <p>Termini d'inscripci&#243;: del 13 al 24 d'octubre</p> 2017-10-13T07:28:47Z Nou material en la modalitat d'autoformació 3096567 2017-10-11T14:58:22Z 2017-10-11T14:58:22Z <p>Des de l'11 d'octubre, disponible al Programa d'Autoformaci&#243; el nou material <em>Les noves lleis de r&#232;gim jur&#237;dic del sector p&#250;blic i del procediment administratiu com&#250;</em></p> 2017-10-11T14:58:22Z L'EBAP convoca proves d'aptitud física dels membres de policies locals per a 2017 en un primer pas cap a les noves oposicions 3083489 2017-10-06T08:59:07Z 2017-10-06T08:59:07Z 2017-10-06T08:59:07Z Plans de Formació General i Sectorial 2017 2808444 2017-10-02T12:00:55Z 2017-10-02T12:00:55Z <p>Fins al 7 d'octubre, obert el termini d'inscripci&#243; per a les activitats que s&#8217;hagin d&#8217;impartir al mes de novembre.</p> 2017-10-02T12:00:55Z Publicat en obert el material didàctic de nivell B2 3069453 2017-09-29T12:13:46Z 2017-09-29T12:13:46Z 2017-09-29T12:13:46Z Cursos FIOP-2017 1746648 2017-09-21T10:54:48Z 2017-09-21T10:54:48Z <p><span id="result_box" lang="es"><span></span><span></span></span></p> 2017-09-21T10:54:48Z Proposta de temari de la primera fase de la prova de coneixements del procediment selectiu extraordinari per cobrir places de la categoria de policia local (Decret llei 1/2017, de 13 de gener) 3024869 2017-09-21T10:05:34Z 2017-09-21T10:05:34Z <p>Nota informativa</p> 2017-09-21T10:05:34Z Pla de Formació de Seguretat i Emergències 2809768 2017-09-20T11:26:50Z 2017-09-20T11:26:50Z <p>Del 13 al 22 de setembre, obert el termini d'inscripci&#243; a les activitats formatives</p> 2017-09-20T11:26:50Z Govern i Ministeri d'Hisenda refermen el compromís comú per a comptar amb un Règim Especial de les Illes Balears abans de final d'any. 3058843 2017-09-19T12:44:08Z 2017-09-19T12:44:08Z <p><span>El Govern de l&#8217;Estat i el de les Illes Balears han tra&#231;at un calendari de reunions amb les secretaries d&#8217;Estat d&#8217;Hisenda, Pressupostos i Funci&#243; P&#250;blica, per afinar les diverses q&#252;estions contingudes dins del projecte de nou REIB</span></p> 2017-09-19T12:44:08Z 119 policies locals de Balears han realitzat controls sobre l'ús dels sistemes de seguretat per a menors a turismes, motocicletes, ciclomotors, bicicletes i al transport escolar 3058855 2017-09-18T13:07:09Z 2017-09-18T13:07:09Z <p><span>Aquesta campanya, coordinada per l&#8217;Institut de Seguretat P&#250;blica de les Illes Balears (ISPIB) incorpora novetats d&#8217;acord el Reial decret que modific&#224; l&#8217;article 117 del Reglament general de circulaci&#243; quant a l&#8217;&#250;s obligatori de cinturons de seguretat i dispositius de retenci&#243; infantils en vehicles, i que va entrar&#160; en vigor l&#8217;1 d&#8217;octubre de 2015.</span></p> 2017-09-18T13:07:09Z Un exercici pràctic d'incendi en una planta d'emmagatzematge d'hidrocarburs posa punt final a les I Jornades Tècniques sobre Riscos Tecnològics 3058822 2017-09-18T12:54:14Z 2017-09-18T12:54:14Z <p><span>La Direcci&#243; General d'Emerg&#232;ncies i Interior i el Grup d'Intervenci&#243; en Emerg&#232;ncies Tecnol&#242;giques i Mediambientals (GIETMA) de la UME han fet durant el dia d'avui un exercici d'intervenci&#243; davant de situacions d'emerg&#232;ncia per risc qu&#237;mic a la planta d'emmagatzematge d'hidrocarburs de CLH Son Banya.</span></p> 2017-09-18T12:54:14Z