Notícies: CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Notícies d'actualitat 2017-10-19T03:34:10Z Govern de les Illes Balears 2017-10-19T03:34:10Z ca El Govern convoca oposicions amb una oferta pública de 395 places als Serveis Generals de la CAIB, de les quals 242 de torn lliure i 153 per promoció interna 3105837 2017-10-18T13:16:34Z 2017-10-18T13:16:34Z 2017-10-18T13:16:34Z Borses de personal funcionari interí 2028931 2017-10-18T11:26:23Z 2017-10-18T11:26:23Z <p>Novetats a les borses d'infraestructures, formaci&#243;, enginyeria industrial i auxiliar</p> 2017-10-18T11:26:23Z Proves selectives per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca 2975080 2017-10-18T11:26:08Z 2017-10-18T11:26:08Z <p>Publicaci&#243; de la llista definitiva d&#8217;aspirants que han superat les proves</p> 2017-10-18T11:26:08Z Formulari de baixa d'Actius Fixos - Béns Mobles 2848569 2017-10-18T07:10:15Z 2017-10-18T07:10:15Z 2017-10-18T07:10:15Z Borsa especialitat enginyeria industrial 2964125 2017-10-17T13:47:36Z 2017-10-17T13:47:36Z <p style="text-align: justify;">Publicaci&#243; de la llista definitiva de valoraci&#243; de m&#232;rits</p> 2017-10-17T13:47:36Z Borses extraordinàries del cos auxiliar - Menorca, Eivissa i Formentera 2813541 2017-10-17T13:43:52Z 2017-10-17T13:43:52Z <p><span><span></span><span>Publicaci&#243; de la data i hora de la revisi&#243; de valoraci&#243; de m&#232;rits</span></span></p> 2017-10-17T13:43:52Z Borsa especialitat formació 3005157 2017-10-17T10:26:45Z 2017-10-17T10:26:45Z <p>Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses</p> 2017-10-17T10:26:45Z Borsa escala d'infraestructures 2995495 2017-10-17T10:16:58Z 2017-10-17T10:16:58Z <p>Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses</p> 2017-10-17T10:16:58Z Programa de mentoria 3105111 2017-10-17T10:12:52Z 2017-10-17T10:12:52Z 2017-10-17T10:12:52Z Protocols d'actuació en matèria de gestió patrimonial 151703 2017-10-16T07:58:48Z 2017-10-16T07:58:48Z <p style="text-align: justify;">En aquest manual trobareu els procediments de l'Administraci&#243; auton&#242;mica m&#233;s habituals en mat&#232;ria de patrimoni, amb totes les passes que s'han de seguir i la intervenci&#243; de les diferents unitats administratives, aix&#237; com alguns models de document a t&#237;tol d'exemple (en format PDF).</p> 2017-10-16T07:58:48Z Borsa cos facultatiu tècnic, especialitat informàtica 3088696 2017-10-13T07:28:47Z 2017-10-13T07:28:47Z <p>Termini d'inscripci&#243;: del 13 al 24 d'octubre</p> 2017-10-13T07:28:47Z Nou material en la modalitat d'autoformació 3096567 2017-10-11T14:58:22Z 2017-10-11T14:58:22Z <p>Des de l'11 d'octubre, disponible al Programa d'Autoformaci&#243; el nou material <em>Les noves lleis de r&#232;gim jur&#237;dic del sector p&#250;blic i del procediment administratiu com&#250;</em></p> 2017-10-11T14:58:22Z Convocatòria proves d'acreditació de l'aptitud física dels membres dels cossos de policia local 3083262 2017-10-11T09:01:20Z 2017-10-11T09:01:20Z <p><strong>Informaci&#243; respecte acreditaci&#243; d'estar o haver estat en actiu</strong></p> 2017-10-11T09:01:20Z Borsa de vigilant de reserva marina 3076516 2017-10-09T07:27:45Z 2017-10-09T07:27:45Z <p>Termini d'inscripci&#243;: del 9 al 19 d'octubre</p> 2017-10-09T07:27:45Z Accions formatives a la seu de l'EBAP 187626 2017-10-06T11:51:45Z 2017-10-06T11:51:45Z <p>Es publica la programaci&#243; corresponent a la setmana del 9 al 15 d'octubre</p> 2017-10-06T11:51:45Z L'EBAP convoca proves d'aptitud física dels membres de policies locals per a 2017 en un primer pas cap a les noves oposicions 3083489 2017-10-06T08:59:07Z 2017-10-06T08:59:07Z 2017-10-06T08:59:07Z Borsa especialitat publicitat 2875196 2017-10-05T14:21:56Z 2017-10-05T14:21:56Z <p>Llista definitiva de valoraci&#243; de m&#232;rits</p> 2017-10-05T14:21:56Z Borsa especialitat cooperació 3005164 2017-10-05T14:21:10Z 2017-10-05T14:21:10Z <p>Publicaci&#243; de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicaci&#243; de les causes de l&#8217;exclusi&#243;</p> 2017-10-05T14:21:10Z Publicacions ocasionals de l'EBAP 2808104 2017-10-05T13:20:39Z 2017-10-05T13:20:39Z <p>Quarta publicaci&#243; de la segona s&#232;rie</p> 2017-10-05T13:20:39Z Inventari General de Béns i Drets de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 1300217 2017-10-05T07:11:30Z 2017-10-05T07:11:30Z <p style="text-align: justify;">El Servei de Patrimoni de la Direcci&#243; General del Tresor, Pol&#237;tica Financera i Patrimoni &#233;s l'encarragat de gestionar l'Inventari General de B&#233;ns i Drets de l'Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> <p style="text-align: justify;">En aquest apartat podeu consultar els diferents tipus de b&#233;ns de l'Administraci&#243; de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears de la seva propietat, cedits o adscrits.</p> 2017-10-05T07:11:30Z Borsa escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació 2964093 2017-10-04T08:09:45Z 2017-10-04T08:09:45Z <p><span>Publicaci&#243; de la data i hora de la revisi&#243; de valoraci&#243; de m&#232;rits</span></p> 2017-10-04T08:09:45Z Servei de Prevenció de Riscs Laborals 674831 2017-10-04T06:32:45Z 2017-10-04T06:32:45Z <p>Publicaci&#243; llistats d'admesos a les sessions formatives que organitza el Servei de Prevenci&#243; de Riscs Laborals aquest segon semestre</p> 2017-10-04T06:32:45Z Borsa especialitat fisioteràpia - Menorca 2929956 2017-10-03T10:47:17Z 2017-10-03T10:47:17Z <p>Publicaci&#243; de la composici&#243; de la borsa extraordin&#224;ria</p> 2017-10-03T10:47:17Z Plans de Formació General i Sectorial 2017 2808444 2017-10-02T12:00:55Z 2017-10-02T12:00:55Z <p>Fins al 7 d'octubre, obert el termini d'inscripci&#243; per a les activitats que s&#8217;hagin d&#8217;impartir al mes de novembre.</p> 2017-10-02T12:00:55Z Publicat en obert el material didàctic de nivell B2 3069453 2017-09-29T12:13:46Z 2017-09-29T12:13:46Z 2017-09-29T12:13:46Z Inscripció als cursos en el darrer moment 421384 2017-09-29T11:09:25Z 2017-09-29T11:09:25Z <p>Com us podeu inscriure? A quins cursos?</p> 2017-09-29T11:09:25Z Borsa de sociologia o ciències polítiques, i títol oficial de postgrau amb estudis de gènere 3066686 2017-09-25T12:00:43Z 2017-09-25T12:00:43Z <p>Presentaci&#243; de sol&#183;licituds: del 25 de setembre al 4 d&#8217;octubre, (ambd&#243;s inclosos)</p> 2017-09-25T12:00:43Z Borsa especialitat delineant 2889769 2017-09-21T12:12:38Z 2017-09-21T12:12:38Z <p>Publicaci&#243; de la composici&#243; de la borsa</p> 2017-09-21T12:12:38Z Cursos FIOP-2017 1746648 2017-09-21T10:54:48Z 2017-09-21T10:54:48Z <p><span id="result_box" lang="es"><span></span><span></span></span></p> 2017-09-21T10:54:48Z Proposta de temari de la primera fase de la prova de coneixements del procediment selectiu extraordinari per cobrir places de la categoria de policia local (Decret llei 1/2017, de 13 de gener) 3024869 2017-09-21T10:05:34Z 2017-09-21T10:05:34Z <p>Nota informativa</p> 2017-09-21T10:05:34Z Pla de Formació de Seguretat i Emergències 2809768 2017-09-20T11:26:50Z 2017-09-20T11:26:50Z <p>Del 13 al 22 de setembre, obert el termini d'inscripci&#243; a les activitats formatives</p> 2017-09-20T11:26:50Z Govern i Ministeri d'Hisenda refermen el compromís comú per a comptar amb un Règim Especial de les Illes Balears abans de final d'any. 3058843 2017-09-19T12:44:08Z 2017-09-19T12:44:08Z <p><span>El Govern de l&#8217;Estat i el de les Illes Balears han tra&#231;at un calendari de reunions amb les secretaries d&#8217;Estat d&#8217;Hisenda, Pressupostos i Funci&#243; P&#250;blica, per afinar les diverses q&#252;estions contingudes dins del projecte de nou REIB</span></p> 2017-09-19T12:44:08Z 119 policies locals de Balears han realitzat controls sobre l'ús dels sistemes de seguretat per a menors a turismes, motocicletes, ciclomotors, bicicletes i al transport escolar 3058855 2017-09-18T13:07:09Z 2017-09-18T13:07:09Z <p><span>Aquesta campanya, coordinada per l&#8217;Institut de Seguretat P&#250;blica de les Illes Balears (ISPIB) incorpora novetats d&#8217;acord el Reial decret que modific&#224; l&#8217;article 117 del Reglament general de circulaci&#243; quant a l&#8217;&#250;s obligatori de cinturons de seguretat i dispositius de retenci&#243; infantils en vehicles, i que va entrar&#160; en vigor l&#8217;1 d&#8217;octubre de 2015.</span></p> 2017-09-18T13:07:09Z Un exercici pràctic d'incendi en una planta d'emmagatzematge d'hidrocarburs posa punt final a les I Jornades Tècniques sobre Riscos Tecnològics 3058822 2017-09-18T12:54:14Z 2017-09-18T12:54:14Z <p><span>La Direcci&#243; General d'Emerg&#232;ncies i Interior i el Grup d'Intervenci&#243; en Emerg&#232;ncies Tecnol&#242;giques i Mediambientals (GIETMA) de la UME han fet durant el dia d'avui un exercici d'intervenci&#243; davant de situacions d'emerg&#232;ncia per risc qu&#237;mic a la planta d'emmagatzematge d'hidrocarburs de CLH Son Banya.</span></p> 2017-09-18T12:54:14Z ​La consellera Catalina Cladera confirma la convocatòria d'oposicions a la funció pública de la CAIB dins del darrer trimestre d'enguany, davant la secretària d'Estat de Funció Pública, Elena Collado. 3058814 2017-09-18T12:50:20Z 2017-09-18T12:50:20Z <p><span>Aquest proc&#233;s d&#8217;oferta p&#250;blica s&#8217;emmarca dins del pla de regularitzaci&#243; de l&#8217;interinatge a la CAIB, i tamb&#233; als cossos de policies locals de les Illes Balears, &#160;i suposar&#224; la convocat&#242;ria de m&#233;s de 8.000 places de funcionari de carrera durant els pr&#242;xims tres anys.</span></p> 2017-09-18T12:50:20Z ​Catalina Cladera reclama una reforma del sistema de finançament que permeti a les comunitats adquirir major quota d'autonomia fiscal i de coresponsabilitat a l'Estat. 3058790 2017-09-18T12:26:32Z 2017-09-18T12:26:32Z <p><span>Cladera ha participat en una taula rodona organitzada per la Universitat Internacional Men&#233;ndez Pelayo (UIMP) i la AIReF, a Santander, sobre el paper de les administracions auton&#242;miques dins de la governan&#231;a fiscal a Espanya.</span></p> 2017-09-18T12:26:32Z El Parlament aprova el sostre de despesa no financera dels pressuposts de 2018 3058775 2017-09-18T12:21:12Z 2017-09-18T12:21:12Z <p><span>La cambra dona suport a l&#8217;acord del Govern de fixar aquesta xifra per primera vegada per damunt dels 4.000 milions d&#8217;euros</span></p> 2017-09-18T12:21:12Z El Govern cedeix un immoble i un solar d'ús públic de Cala Rajada a l'Ajuntament de Capdepera 3058767 2017-09-18T12:15:20Z 2017-09-18T12:15:20Z <p><span>La consellera Catalina Cladera i el batle Rafel Fern&#225;ndez signen l&#8217;acord, supeditat a que els b&#233;ns siguin destinats a activitats i serveis municipals</span></p> 2017-09-18T12:15:20Z ​El Govern valora negativament que "un any més" el resultat de la balança fiscal entre Balears i l'Estat de 2014 hagi tornat a mostrar un saldo desfavorable a les arques insulars, per valor de 1.516 milions d'euros. 3058758 2017-09-18T12:12:32Z 2017-09-18T12:12:32Z <p><span>L&#8217;any 2014 cada ciutad&#224; de les Illes va aportar prop de 1.400 euros a l&#8217;Estat que van anar a parar a la dotaci&#243; financera de la resta de comunitats aut&#242;nomes, a excepci&#243; de Madrid, Catalunya i Comunitat Valenciana, &#250;nics territoris que com les Illes Balears, tamb&#233; presenten balances fiscals negatives amb l&#8217;Estat.</span></p> 2017-09-18T12:12:32Z ​L'Escola Balear d'Administració Pública inclou plans de formació sobre delictes d'odi i de tracte en casos de discriminació per a policies locals. 3058750 2017-09-18T12:08:42Z 2017-09-18T12:08:42Z <p><span>&#160;L&#8217;EBAP inclour&#224; aquesta nova l&#237;nea formativa dins del seu pla anual de formaci&#243; en l&#8217;apartat de seguretat i emerg&#232;ncies, segons s&#8217;ha aprovat en el Consell de direcci&#243; de l&#8217;entitat.</span></p> 2017-09-18T12:08:42Z El Govern suma sis mesos consecutius complint amb el període legal de pagament a proveïdors i deixa la demora mitjana en 19 dies. 3058742 2017-09-18T12:05:15Z 2017-09-18T12:05:15Z <p><span>El PMP ha baixat per primera vegada dels 20 dies, el millor registre de la s&#232;rie hist&#242;rica que s&#8217;inicia en 2014</span></p> 2017-09-18T12:05:15Z EL GOVERN FIXA EL LÍMIT MÀXIM DE DESPESA NO FINANCERA DE 2018 EN 4.086,5 MILIONS D'EUROS 3058733 2017-09-18T12:00:12Z 2017-09-18T12:00:12Z <p><span>Aquesta quantitat suposa un increment del l&#237;mit m&#224;xim de despesa no financera d&#8217;un 6,43&#160;% sobre la quantitat de 2017</span></p> 2017-09-18T12:00:12Z El Govern ajustarà a l'alça la tarifa de l'Impost del turisme sostenible en 2018 3058721 2017-09-18T11:57:10Z 2017-09-18T11:57:10Z <p><span>L&#8217;ajust d&#8217;aquesta eina de solidaritat dels visitants envers Balears proporcionar&#224; uns ingressos de 120 milions d&#8217;euros en 2018 que es destinaran de manera &#237;ntegra a la dotaci&#243; del Fons d&#8217;impuls del turisme sostenible per la millora de l&#8217;entorn i el producte tur&#237;stic.</span></p> 2017-09-18T11:57:10Z El Projecte de la nova llei de coordinació de Policia Local de Balears pretén augmentar la presencia de dones a les plantilles. 3058712 2017-09-18T11:54:42Z 2017-09-18T11:54:42Z <p><span>Nom&#233;s un 8,5% dels 2.500 agents de Policia Local a les Illes s&#243;n dones, i la seva presencia entre els quadres de comandament encara &#233;s m&#233;s baixa. La nova normativa que ja es troba a tr&#224;mit en el Parlament promour&#224; la entrada i la integraci&#243; de les dones dins de la Policia Local.</span></p> 2017-09-18T11:54:42Z L'112 incorpora 8 operadors telefònics a la sala d'Operacions del Centre d'Emergències 3058701 2017-09-18T11:49:28Z 2017-09-18T11:49:28Z <p>El Sistema d&#8217;Emerg&#232;ncies de les Illes Balears - SEIB112 ha incorporat al seu bors&#237; de treball 9 gestors telef&#242;nics dels quals vuit ja s&#8217;han integrat a la sala d&#8217;Operacions per cobrir les places vacants actuals.</p> 2017-09-18T11:49:28Z Balears ha pagat 257 milions d'euros a l'Estat des de 2012 en concepte d'interessos del deute per les aportacions dels mecanismes de liquiditat. 3058694 2017-09-18T11:46:20Z 2017-09-18T11:46:20Z <p><span>&#8220;Pagam interessos per uns doblers que ens haurien d&#8217;haver arribat com a finan&#231;ament ordinari&#8221;, ha dit la consellera Catalina Cladera, que ha xifrat en 5.000 milions d&#8217;euros la quantitat resultant de l&#8217;infrafinan&#231;ament de Balears des de 2002.</span></p> 2017-09-18T11:46:20Z El 73,5% dels establiments de lloguer vacacional inscrits al cens han liquidat l'Impost del Turisme Sostenible de 2016 dins del període establert. 3058686 2017-09-18T11:42:56Z 2017-09-18T11:42:56Z <p><span>6.700 dels 9.100 establiments censats han liquidat l&#8217;ITS entre maig i juliol passats, segons les dades provisionals de l&#8217;Ag&#232;ncia Tribut&#224;ria de les Illes Balears.</span></p> 2017-09-18T11:42:56Z Aquest dimecres acaba el termini de presentació d'ofertes per a les obres de condicionament de la nova seu de la Direcció general de Funció Pública i Administracions Públiques del Govern. 3058642 2017-09-18T11:19:31Z 2017-09-18T11:19:31Z <p><span>Es preveu que dins del primer trimestre de 2018 ja es pugui efectuar el trasllat dels 60 treballadors de la direcci&#243; general cap a les noves instal&#183;lacions al Pol&#237;gon de Son Rossinyol de Palma.</span></p> 2017-09-18T11:19:31Z Acabada l'evacuació dels residents, els equips d'emergència se centren ara en obrir un camí provisional per permetre el pas dels serveis bàsics a la urbanització d'Es Cubells a Sant Josep de sa Talaia. 3058625 2017-09-18T11:15:38Z 2017-09-18T11:15:38Z <p><em>El PLATERBAL es mant&#233; en vigor a nivell 0 a la zona i garanteix l&#8217;actuaci&#243; coordinada de tots els serveis d&#8217;emerg&#232;ncia sota la supervisi&#243; de la Direcci&#243; general d&#8217;Emerg&#232;ncies i Interior del Govern.</em></p> 2017-09-18T11:15:38Z Un operatiu d'emergència coordina l'evacuació de la urbanització d'Es Cubells a Eivissa 3058617 2017-09-18T11:13:12Z 2017-09-18T11:13:12Z <p>Un operatiu d&#8217;emerg&#232;ncia coordina l&#8217;evacuaci&#243; de la urbanitzaci&#243; d&#8217;Es Cubells a Eivissa</p> 2017-09-18T11:13:12Z