Notícies: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=138143&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Wed, 01 Apr 2020 23:26:34 GMT Govern de les Illes Balears 2020-04-01T23:26:34Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears L'observatori de preus constata el manteniment dels preus i canvis en els hàbits de compra http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4131532&lang=ca&coduo=138143 <p><span>Es tracta de les conclusions de la primera an&#224;lisi de l&#8217;observatori</span></p> Wed, 01 Apr 2020 09:47:33 GMT 4131532 2020-04-01T09:47:33Z Agricultura posa en marxa les ajudes als productors de xot, porcella i cabrit http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4124544&lang=ca&coduo=138143 <p><span>Es tracta d&#8217;una mesura de 200.000 euros en total dins el pla de xoc del sector primari, que s&#8217;aplicar&#224; des d&#8217;avui</span></p> Mon, 30 Mar 2020 15:14:16 GMT 4124544 2020-03-30T15:14:16Z Mantenim els mercats municipals oberts amb més garanties de seguretat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4123307&lang=ca&coduo=138143 Fri, 27 Mar 2020 12:33:19 GMT 4123307 2020-03-27T12:33:19Z El FOGAIBA executa el pagament d'1,3 milions d'euros del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4119793&lang=ca&coduo=138143 <p><span>Tamb&#233; ha abonat ja 537.000 euros d'ajudes de&#160;</span><span>m&#237;nimis</span><span>&#160;pel Manteniment del Paisatge Agrari, a c&#224;rrec de l'Impost de Turisme Sostenible (</span><span>ITS</span><span>)</span></p> Fri, 27 Mar 2020 11:33:38 GMT 4119793 2020-03-27T11:33:38Z Mantenim els mercats municipals oberts amb més garanties de seguretat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4119624&lang=ca&coduo=138143 <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Per garantir l&#8217;abastiment de queviures, tots els mercats poden mantenir l&#8217;activitat, fins i tot els exteriors, permanents o setmanals, sempre que estiguin delimitats per garantir el control d&#8217;accessos i l&#8217;aforament . I seguint les mesures de seguretat establertes a la instrucci&#243; de 25 de mar&#231; de 2020 de la Conselleria de Transici&#243; Energ&#232;tica, a proposta de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentaci&#243;, que fixa els criteris a seguir per garantir el funcionament dels mercats municipals.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">S&#8217;han de respectar les seg&#252;ents mesures de seguretat i contenci&#243;:</span></p> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-Disposar d&#8217;aigua corrent i sab&#243; per la neteja de mans dels placers, o com a m&#237;nim s&#8217;ha de disposar d&#8217;un dip&#242;sit d&#8217;aigua suficient per la neteja de mans durant la jornada. </span></p> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-Cada parada ha de tenir un pot de gel hidroalcoh&#242;lic i al mercat hi ha d&#8217;haver-hi una paperera de pedal amb bosses.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">-Ha d&#8217;haver-hi cartelles informatius pels ciutadants sobre les mesures higi&#232;niques</span></p> <p><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><a href="https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongspan-stylecolor1c697dcovid-19spanstrongvicepresidegravencia-i-agricultura-fixen-els-criteris-a-seguir-per-garantir-el-funcionament-dels-mercats-municipals"><span style="color: #1c1e21;"><span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span>Instrucci&#243; de funcionament del mercats</span></span></span></span></span></span></span></a></span></span><span style="color: #1c1e21;"><span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span> </span></span></span></span></span></span></span></p> <p>&#160;</p> Fri, 27 Mar 2020 08:57:07 GMT 4119624 2020-03-27T08:57:07Z Vicepresidència i Agricultura fixen els criteris a seguir per garantir el funcionament dels mercats municipals http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4119113&lang=ca&coduo=138143 <p>Defensen la necessitat de mantenir aquests canals de comer&#231; per incentivar la venda de producte local i evitar despla&#231;aments innecessaris i aglomeracions a grans superf&#237;cies</p> Thu, 26 Mar 2020 12:30:19 GMT 4119113 2020-03-26T12:30:19Z Agricultura presenta un pla xoc d' 1,85 milions d'euros per enfortir el sector primari http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4119097&lang=ca&coduo=138143 <p>Es tracta d&#8217;una bateria de mesures, establertes en funci&#243; de les necessitats de cada subsector, que s&#8217;allargaran fins al 30 de juny</p> Thu, 26 Mar 2020 12:21:15 GMT 4119097 2020-03-26T12:21:15Z El FOGAIBA executa el pagament de 3,1 milions d'euros de la PAC http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4115697&lang=ca&coduo=138143 <p>Amb aquest nou pagament, ja s&#8217;han abonat 26 milions d&#8217;euros en concepte de la PAC de 2019</p> Fri, 20 Mar 2020 10:41:09 GMT 4115697 2020-03-20T10:41:09Z Agricultura estudia amb les grans distribuïdores com donar sortida al producte fresc destinat a hotels i restaurants http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4115293&lang=ca&coduo=138143 <p>La conselleria d&#8217;Agricultura, Pesca i Alimentaci&#243; coordinar&#224; els actors implicats a partir d&#8217;un llistat amb la quantitat i el format dels productes existents</p> Thu, 19 Mar 2020 18:06:12 GMT 4115293 2020-03-19T18:06:12Z Agricultura demana al Ministeri disposar de fons extraordinaris per mantenir l'activitat pesquera habitual http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4115283&lang=ca&coduo=138143 <p>De la Concha ha reclamat tamb&#233; al ministre Planas fomentar un major consum de producte local per beneficiar tots els productors</p> Thu, 19 Mar 2020 17:46:10 GMT 4115283 2020-03-19T17:46:10Z Pesca aclareix al sector com mantenir l'activitat i garantir el subministrament http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4114360&lang=ca&coduo=138143 <p>El document proporciona informaci&#243; a la pesca professional, els treballadors i la Llotja de Palma per seguir fent feina amb seguretat</p> Wed, 18 Mar 2020 13:41:31 GMT 4114360 2020-03-18T13:41:31Z Agricultura aclareix al sector com mantenir l'activitat agroalimentària i l'abastiment normals http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4113692&lang=ca&coduo=138143 <p>La conselleria fa arribar una circular per deixar clar que el subministrament d'aliments &#233;s una activitat essencial, que s'ha de garantir especialment en una situaci&#243; com l&#8217;actual</p> Tue, 17 Mar 2020 15:08:43 GMT 4113692 2020-03-17T15:08:43Z <span style="color:blue;">Llicències de pesca marítima recreativa</span> IMPORTANT!! Actualment la pesca recreativa no està permesa (RD 463/2020) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1647804&lang=ca&coduo=138143 Mon, 16 Mar 2020 09:38:35 GMT 1647804 2020-03-16T09:38:35Z <span style="color:blue;">Autoritzacions de busseig a les reserves marines</span> IMPORTANT!! Actualment aquesta actividad no està permesa (RD 463/2020) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1647821&lang=ca&coduo=138143 Mon, 16 Mar 2020 09:36:44 GMT 1647821 2020-03-16T09:36:44Z <span style="color:blue;">Llibret de pesca recreativa a les Illes Balears</span> IMPORTANT!! Actualment la pesca recreativa no està permesa (RD 463/2020) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=32337&lang=ca&coduo=138143 Mon, 16 Mar 2020 08:56:36 GMT 32337 2020-03-16T08:56:36Z ACTUALITZACIÓ 13.03.20. AJORNAMENT FORMACIONS I EXÀMENS LLIURES (COVID-19) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4110742&lang=ca&coduo=138143 <p>La Direcci&#243; General de Pesca informa que degut a l'evoluci&#243; dels esdeveniments relacionats amb l'expansi&#243; del coronavirus (COVID-19), s'ajornen totes les activitats formatives i els ex&#224;mens lliures que estaven prevists a partir de dilluns dia 16 de mar&#231; de 2020 en envant fins a nova ordre. En tenir certesa de les noves dates de reinici de les activitats formatives, aquestes seran publicades.</p> <p>Demanam que aquets dies els interessats estiguin pendents de la informaci&#243; publicada a les planes web:</p> <p><a href="http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=1159&amp;lang=ca" target="_blank">- http://sorpes.caib.es</a></p> <p><a href="http://www.caib.es/sites/formacio/ca/inici/?campa=yes" target="_blank">- http://formacionp.caib.es</a></p> <p>i del seu correu electr&#242;nic.</p> Fri, 13 Mar 2020 11:37:35 GMT 4110742 2020-03-13T11:37:35Z Els sobrecosts de la insularitat comporten gairebé 38 milions d'euros anuals per al sector agrari i ramader http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4109420&lang=ca&coduo=138143 <p>&#201;s una de les conclusions de l&#8217;Informe per al reconeixement de la insularitat dins la futura PAC, que ja s&#8217;ha rem&#232;s al Ministeri d&#8217;Agricultura, Pesca i Alimentaci&#243;</p> Wed, 11 Mar 2020 13:16:27 GMT 4109420 2020-03-11T13:16:27Z INSCRITS, INFORMACIÓ I HORARIS EXÀMENS DE PATRÓ LOCAL DE PESCA I PATRÓ COSTANER POLIVALENT http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4075458&lang=ca&coduo=138143 <p>Els inscrits apareixen al document adjunt al final d'aquesta p&#224;gina</p> <p>Els horaris de la primera convocatoria de l&#8217;any 2020 per als examens de Patr&#243; Local de Pesca i Patr&#243; Costaner Polivalent son:</p> <p><strong>PATR&#211; LOCAL DE PESCA</strong></p> <p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<em> M&#210;DUL&#160; DE PONT</em></p> <p>a) Menorca: No es realitza degut a que no hi ha prou persones inscrites (5)</p> <p>b) Mallorca: dia 9 de mar&#231; de 16:30 a 20:00 al CIFPNP de Palma (Palma)</p> <p>c) Eivissa: No es realitza degut a que no hi ha prou persones inscrites (5)</p> <p>d) Formentera: No es realitza degut a que no hi ha prou persones inscrites (5)</p> <p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<em>&#160;&#160;&#160; M&#210;DUL&#160; DE COMUNS</em></p> <p>a) Menorca: No es realitza degut a que no hi ha prou persones inscrites (5)</p> <p>b) Mallorca: dia 23 de mar&#231; de 16:30 a 20:00 al CIFPNP de Palma (Palma)</p> <p>c) Eivissa: No es realitza degut a que no hi ha prou persones inscrites (5)</p> <p>d) Formentera: No es realitza degut a que no hi ha prou persones inscrites (5)</p> <p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<em>&#160; M&#210;DUL&#160; DE M&#192;QUINES</em></p> <p>a) Menorca: No es realitza degut a que no hi ha prou persones inscrites (5)</p> <p>b) Mallorca: dia 6 d&#8217;abril de 16:30 a 20:00 al CIFPNP de Palma (Palma)</p> <p>c) Eivissa: No es realitza degut a que no hi ha prou persones inscrites (5)</p> <p>d) Formentera: No es realitza degut a que no hi ha prou persones inscrites (5)</p> <p>- Els horaris es poden veure alterats (ampliats) &#160;si el desenvolupament de les proves ho requereixen.</p> <p>- Totes aquelles persones que s&#8217;hagin inscrit i que no es realitza examen a la seva illa, es poden despla&#231;ar a quansevol de les altres illes en el horari establert per cada examen.</p> <p><strong>PATR&#211; COSTANER POLIVALENT</strong></p> <p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<em>&#160; M&#210;DUL&#160; DE PONT</em></p> <p>a) Menorca: No es realitza degut a que no hi ha prou persones inscrites (5)</p> <p>b) Mallorca: dies 16 i 17 de mar&#231; de 16:30 a 21:00 al CIFPNP de Palma (Palma)</p> <p>c) Eivissa: dies 18 i 19 de mar&#231;. El dia 18 en horari de 10:30 a 14:30 i el 19 de 09:30 a 14:30 al CIFP Can Marines (Santa Eul&#224;ria des Riu)</p> <p>d) Formentera: No es realitza degut a que no hi ha prou persones inscrites (5)</p> <p>Totes aquelles persones que s&#8217;hagin inscrit i que no es realitza examen a la seva illa, es poden despla&#231;ar a quansevol de les altres illes en el horari establert per cada examen.</p> <p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<em>&#160;&#160; M&#210;DUL DE M&#192;QUINES</em></p> <p>a) Menorca: No es realitza degut a que no hi ha prou persones inscrites (5)</p> <p>b) Mallorca: dia 30 de mar&#231; de 16:30 a 20:30 al CIFPNP de Palma (Palma)</p> <p>c) Eivissa: dia 1 d&#8217;abril en horari de 10:30 a 14:30 al CIFP Can Marines (Santa Eul&#224;ria des Riu)</p> <p>d) Formentera: No es realitza degut a que no hi ha prou persones inscrites (5)</p> <p>- Els horaris es poden veure alterats (ampliats) &#160;si el desenvolupament de les proves ho requereixen.</p> <p>- Totes aquelles persones que s&#8217;hagin inscrit i que no es realitza examen a la seva illa, es poden despla&#231;ar a quansevol de les altres illes en el horari establert per cada examen.</p> Tue, 10 Mar 2020 12:44:57 GMT 4075458 2020-03-10T12:44:57Z PORTAL DE LES SUBVENCIONS DEL FOGAIBA http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1145982&lang=ca&coduo=138143 <p><span style="font-size: x-small; font-family: Helv;"><span style="font-size: x-small; font-family: Helv;"><span style="font-family: Helv;">&#160;</span></span></span></p> <p><strong>Acc&#233;s al portal amb la informaci&#243; actualitzada i organitzada dels ajuts que ofereix el FOGAIBA</strong></p> Tue, 10 Mar 2020 12:10:19 GMT 1145982 2020-03-10T12:10:19Z El sector agrari i pesquer de les Balears protagonitzen una penjada de cartells reivindicativa per al 8M http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4107477&lang=ca&coduo=138143 <p>La Conselleria d&#8217;Agricultura ha repartit prop de mil cartells entre associacions, cooperatives, confraries de pescadors i institucions p&#250;bliques</p> Mon, 09 Mar 2020 11:32:37 GMT 4107477 2020-03-09T11:32:37Z Pesca proposa l'horari de descans setmanal de la flota artesanal en aigües exteriors http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4107469&lang=ca&coduo=138143 <p>El descans setmanal ha de ser de 41 hores seguides i la proposta de la conselleria &#233;s que es faci els divendres a partir del vespre</p> Mon, 09 Mar 2020 11:29:19 GMT 4107469 2020-03-09T11:29:19Z Información sobre el coronavirus (Covid 19) en animales de compañía http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4105031&lang=ca&coduo=138143 <pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large tw-ta" style="text-align: left;" dir="ltr"><a href="http://www.covib.org/noticia/711/es/coronavirus-y-animales-de-compania/"><span style="font-family: Default Sans Serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><strong>Informaci&#243;n sobre el coronavirus&#160;(Covid 19) en animales de compa&#241;&#237;a</strong></span></a></pre> Fri, 06 Mar 2020 13:13:56 GMT 4105031 2020-03-06T13:13:56Z La investigació sobre xylella fastidiosa destaca la important resistència d'algunes varietats d'ametller http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4103626&lang=ca&coduo=138143 <p>La investigaci&#243; constata tamb&#233; els positius pel bacteri en cinc esp&#232;cies de la flora silvestre end&#232;mica de les Balears</p> Thu, 05 Mar 2020 13:52:37 GMT 4103626 2020-03-05T13:52:37Z Empreses o persones autoritzades per a realitzar treballs subaquàtics en aigües de les Illes Balears fins el 31 de desembre de 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2254800&lang=ca&coduo=138143 Thu, 05 Mar 2020 07:11:32 GMT 2254800 2020-03-05T07:11:32Z Tràmits per a centres de Busseig Recreatiu http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4023935&lang=ca&coduo=138143 Wed, 04 Mar 2020 11:43:07 GMT 4023935 2020-03-04T11:43:07Z Tràmits per a confraries de pescadors http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2254876&lang=ca&coduo=138143 <ul> <li><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&amp;modelo=AP0075CPRO&amp;version=1" target="_blank">Sol&#183;licitud professionalitat pesquera d'embarcacions d'arts menors (tr&#224;mit telem&#224;tic)</a>&#160;<a title="Tr&#224;mit telem&#224;tic" rel="noopener noreferrer" href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&amp;modelo=AP0075CPRO&amp;version=1" target="_blank"><img title="P&#224;gina&#160;Web" src="http://www.caib.es/sites/ordenaciopesquera/ca/tramits_per_a_confraries_de_pescadors/tinymce/plugins/tipoarchivos/images/htm.gif" border="0" alt="P&#224;gina&#160;Web" /></a></li> <li><a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4088198" target="_blank">Declaraci&#243; responsable del titular del vehicle destinat al transport de productes pesquers abans de la primera venda dins el territori de les Illes Balears</a> <a title="Tr&#224;mit telem&#224;tic" rel="noopener noreferrer" href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&amp;modelo=AP0082DRVT&amp;version=1" target="_blank"><img title="P&#224;gina&#160;Web" src="http://www.caib.es/sites/ordenaciopesquera/ca/tramits_per_a_confraries_de_pescadors/tinymce/plugins/tipoarchivos/images/htm.gif" border="0" alt="P&#224;gina&#160;Web" /></a></li> <li><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&amp;modelo=AP0008PVPP&amp;version=1" target="_blank">Autoritzaci&#243; per a la primera venda dels productes de la pesca i del marisqueig (tr&#224;mit telem&#224;tic)</a>&#160;<a title="Tr&#224;mit telem&#224;tic" rel="noopener noreferrer" href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&amp;modelo=AP0008PVPP&amp;version=1" target="_blank"><img title="P&#224;gina&#160;Web" src="http://www.caib.es/sites/ordenaciopesquera/ca/tramits_per_a_confraries_de_pescadors/tinymce/plugins/tipoarchivos/images/htm.gif" border="0" alt="P&#224;gina&#160;Web" /></a></li> <li><a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&amp;modelo=AP0080DRPQ&amp;version=1">Autoritzaci&#243; per a l'emmagatzematge de productes pesquers (tr&#224;mit telem&#224;tic)</a>&#160;<img title="P&#224;gina&#160;Web" src="http://www.caib.es/sites/ordenaciopesquera/ca/tramits_per_a_confraries_de_pescadors/tinymce/plugins/tipoarchivos/images/htm.gif" border="0" alt="P&#224;gina&#160;Web" /></li> </ul> Wed, 04 Mar 2020 11:42:45 GMT 2254876 2020-03-04T11:42:45Z El Govern augmenta la línia de subvenció dels escorxadors de les Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4096816&lang=ca&coduo=138143 <p>La consellera De la Concha anuncia una l&#237;nia de 420.000 euros per a l'escorxador de Palma a partir de 2019</p> Mon, 02 Mar 2020 12:19:05 GMT 4096816 2020-03-02T12:19:05Z De la Concha demana a Madrid justícia a la cadena alimentària i el reconeixement dels costs afegits de la insularitat a les Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4077081&lang=ca&coduo=138143 <p>La consellera d&#8217;Agricultura ha assistit a una reuni&#243; extraordin&#224;ria al Ministeri per tractar les mobilitzacions del sector a tot el pa&#237;s</p> Thu, 13 Feb 2020 09:06:08 GMT 4077081 2020-02-13T09:06:08Z La Conselleria d'Agricultura tramita un estudi d'anàlisi de les cadenes alimentàries i de diagnosi de la producció local http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4076381&lang=ca&coduo=138143 <p>L&#8217;objectiu &#233;s con&#232;ixer el potencial de producci&#243; i els fluxos alimentaris a les Balears</p> Wed, 12 Feb 2020 13:32:41 GMT 4076381 2020-02-12T13:32:41Z LA TÈCNICA DE LA PODA I EMPELT EN EL CULTIU D'AMETLER http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4074584&lang=ca&coduo=138143 <p class="western" lang="ca-ES"><span style="font-family: &quot;Bariol Regular&quot;, monospace;"><span>L&#8217;IRFAP ofereix jornades pr&#224;ctiques sobre la poda de producci&#243; de noves varietats i l&#8217;empelt per multiplicar varietats antigues.</span></span></p> <p class="western" lang="ca-ES"><span style="font-family: &quot;Bariol Regular&quot;, monospace;"><span>La jornada fou acollida la setmana passada amb gran entusiasme a Eivissa i n&#8217;est&#224; prevista una de nova a Mallorca el proper 14 de febrer</span></span></p> <p class="western" lang="ca-ES"><br /><br /></p> Mon, 10 Feb 2020 14:23:39 GMT 4074584 2020-02-10T14:23:39Z De la Concha reclama la implicació del sector hoteler i de la restauració en favor del producte local http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4070823&lang=ca&coduo=138143 <p>La conselleria d&#8217;Agricultura participa per primer cop amb estand propi a la 4a edici&#243; de la fira Horeca</p> Wed, 05 Feb 2020 14:34:23 GMT 4070823 2020-02-05T14:34:23Z La singularitat dels vins de Mallorca, al descobert a la Barcelona Wine Week http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4070812&lang=ca&coduo=138143 <p>El sommelier del Grup Santi Taura, Joan Arboix, ha protagonitzat una pon&#232;ncia i un tast amb quatre vins de l&#8217;illa</p> Wed, 05 Feb 2020 14:30:36 GMT 4070812 2020-02-05T14:30:36Z El FOGAIBA executa el pagament de 5,3 milions d'euros del Programa de Desenvolupament Rural en una setmana http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4066964&lang=ca&coduo=138143 <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">Tamb&#233; s&#8217;abonaran 2,3 milions d&#8217;euros de la PAC de 2019</p> Mon, 03 Feb 2020 08:22:18 GMT 4066964 2020-02-03T08:22:18Z Agricultura preveu 94.000 euros per millorar la qualitat de l'aigua de la bassa de reg de Formentera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4057055&lang=ca&coduo=138143 <p><span>La consellera De la Concha ha visitat la infraestructura amb la presidenta del Consell, Alejandra Ferrer</span></p> Wed, 29 Jan 2020 11:59:33 GMT 4057055 2020-01-29T11:59:33Z El nou escorxador d'aviram d'Inca ja està en funcionament http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4054308&lang=ca&coduo=138143 <p>La consellera De la Concha ha assegurat que &#171;era una reivindicaci&#243; hist&#242;rica del sector&#187; que suposar&#224; &#171;un gran impuls per al sector, per al comer&#231; i el consum de producte local&#187;</p> Wed, 22 Jan 2020 15:04:02 GMT 4054308 2020-01-22T15:04:02Z L'oli de Menorca i la tortada d'ametla, inclosos al Catàleg d'aliments tradicionals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4054299&lang=ca&coduo=138143 <p>Menorca incorpora aix&#237; dos nous aliments a la llista, que se sumen al formatge, el gin i el vi</p> Wed, 22 Jan 2020 15:00:57 GMT 4054299 2020-01-22T15:00:57Z Agricultura planteja mesures per augmentar la producció local d'aliments al primer Consell Agrari Interinsular de la legislatura http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4054287&lang=ca&coduo=138143 <p>&#8216;&#8217;Tenir producte de proximitat &#233;s important no nom&#233;s per l&#8217;abastiment sin&#243; tamb&#233; per reduir la petjada ecol&#242;gica&#8216;&#8217;, ha explicat De la Concha</p> Wed, 22 Jan 2020 14:50:57 GMT 4054287 2020-01-22T14:50:57Z El FOGAIBA fa efectiu el pagament de 8,5 milions d'euros de la PAC http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4029488&lang=ca&coduo=138143 <p>En total, s&#8217;han abonat ja 20,9 milions d&#8217;euros entre el pagament anticipat i aquest</p> Mon, 23 Dec 2019 08:51:55 GMT 4029488 2019-12-23T08:51:55Z Sol·licitud d'autorització de centres per realitzar cursos de formació nàuticopesquera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3687245&lang=ca&coduo=138143 Wed, 18 Dec 2019 09:08:49 GMT 3687245 2019-12-18T09:08:49Z El FOGAIBA destina 1.700.000 euros a la prevenció dels danys causats als boscs per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4024699&lang=ca&coduo=138143 <p>Es tracta d&#8217;una l&#237;nia d&#8217;ajuda prevista al PDR per a l&#8217;any 2019 i dotada amb fons de l&#8217;ITS</p> Tue, 17 Dec 2019 08:32:50 GMT 4024699 2019-12-17T08:32:50Z El FOGAIBA destina 2,6 milions d'euros a ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4024014&lang=ca&coduo=138143 <p>La partida prov&#233; de l'ITS i serveix per recon&#232;ixer la tasca agroambiental beneficiosa d&#8217;aquestes explotacions</p> Mon, 16 Dec 2019 11:38:00 GMT 4024014 2019-12-16T11:38:00Z El Consell de Govern autoritza incrementar en 237.000 les ajudes de minimis per replantar arbres fruiters de secà http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4024003&lang=ca&coduo=138143 <p>Es destinaran 950.000 &#8364; en total per a l&#8217;exercici de 2019 provinents de l&#8217;impost del turisme sostenible</p> Mon, 16 Dec 2019 11:34:47 GMT 4024003 2019-12-16T11:34:47Z El Consell de Govern autoritza encomanar a TRAGSA els treballs de control i contenció de la xilel·la fastidiosa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4023988&lang=ca&coduo=138143 <p>El termini d&#8217;execuci&#243; de les tasques &#233;s de 24 mesos, a partir de l&#8217;1 de gener de 2020</p> Mon, 16 Dec 2019 11:29:33 GMT 4023988 2019-12-16T11:29:33Z Estadístiques agràries i pesqueres. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2481944&lang=ca&coduo=138143 Mon, 16 Dec 2019 10:41:22 GMT 2481944 2019-12-16T10:41:22Z La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació gestionarà un pressupost total de 122,8 milions d'euros el 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4020819&lang=ca&coduo=138143 <p>El 40% dels comptes de la Conselleria provenen de fons propis de la Comunitat, una xifra molt superior a la mitjana d'altres comunitats</p> Wed, 11 Dec 2019 13:29:22 GMT 4020819 2019-12-11T13:29:22Z Agricultura i el Ministeri avancen en el reconeixement de la insularitat de les Balears a la futura PAC http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4020798&lang=ca&coduo=138143 <p>La consellera Mae de la Concha, esperan&#231;ada despr&#233;s de la reuni&#243; a Madrid del Consell Consultiu presidida pel ministre en funcions Luis Planas</p> Wed, 11 Dec 2019 13:25:38 GMT 4020798 2019-12-11T13:25:38Z Agricultura destinarà més de 3 milions d'euros a la incorporació de joves agricultors el 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4020781&lang=ca&coduo=138143 <p>La conselleria posa en marxa tamb&#233; una nova l&#237;nia d&#8217;ajuda dotada amb 200.000 euros per assessorar-los</p> Wed, 11 Dec 2019 13:19:58 GMT 4020781 2019-12-11T13:19:58Z SEMILLA subministra els productes fitosanitaris per combatre la xilel·la http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4001814&lang=ca&coduo=138143 <p>La campanya t&#233; un cost de 200.000 &#8364; i els productes s&#243;n per aplicar en cultius de vinya, olivera i ametler</p> Fri, 29 Nov 2019 14:23:30 GMT 4001814 2019-11-29T14:23:30Z SEMILLA posa en marxa la campanya de subministrament de llavors certificades de cereals i lleguminoses http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3915294&lang=ca&coduo=138143 <p>Es poden sol&#183;licitar les llavors fins al 27 de setembre</p> Fri, 29 Nov 2019 14:09:19 GMT 3915294 2019-11-29T14:09:19Z Sobirania Alimentària i Pesca volen ampliar el programa 'Conèixer els productors' amb visites a confraries http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4001660&lang=ca&coduo=138143 <p>L&#8217;objectiu &#233;s fer visites escolars perqu&#232; l&#8217;alumnat conegui la import&#224;ncia de la feina dels pescadors i els productes locals de la nostra mar</p> Fri, 29 Nov 2019 11:48:00 GMT 4001660 2019-11-29T11:48:00Z