Notícies: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA Notícies d'actualitat 2018-04-26T15:15:16Z Govern de les Illes Balears 2018-04-26T15:15:16Z ca Tres anys d'aturades biològiques permeten recuperar els recursos pesquers 3320843 2018-04-26T14:04:49Z 2018-04-26T14:04:49Z 2018-04-26T14:04:49Z Renovem la col·lecció de varietats minoritàries de vinya de sa Granja 3320129 2018-04-26T12:12:41Z 2018-04-26T12:12:41Z <p><em>S&#8217;hi han empeltat 320 plantes que corresponen a unes 30 varietats minorit&#224;ries de vinya</em></p> 2018-04-26T12:12:41Z El grup de treball d'observació de grumers a les Illes Balears es reuneix per avaluar el sistema d'observació i analitzar els darrers casos d'aparicions de caravel·les portugueses 3320191 2018-04-25T12:48:38Z 2018-04-25T12:48:38Z 2018-04-25T12:48:38Z El Govern demana reactivar la proposició de llei contra les prospeccions 3319837 2018-04-25T08:08:50Z 2018-04-25T08:08:50Z 2018-04-25T08:08:50Z PERFIL DEL CONTRACTANT 3319581 2018-04-24T13:17:57Z 2018-04-24T13:17:57Z <p><strong style="font-size: 0.8em;">NOVETATS de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector P&#250;blic</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Licitaci&#243; electr&#242;nica</span></p> <p>Amb l&#8217;entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del sector P&#250;blic (LCSP) es fa obligat&#242;ria la licitaci&#243; electr&#242;nica.</p> <p>Aquest fet implica que a totes les licitacions que promogui FOGAIBA, excepte aquelles en qu&#232; el procediment d&#8217;adjudicaci&#243; elegit sigui el contracte menor, l&#8217;operador econ&#242;mic o licitador haur&#224; de preparar i presentar les seves ofertes telem&#224;ticament mitjan&#231;ant la <a href="https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma">Plataforma de Contractaci&#243; del Sector P&#250;blic</a>. Aquesta eina us permetr&#224; realitzar el seguiment de les licitacions a les que hagueu accedit i us facilitar&#224; la comunicaci&#243; amb l&#8217;&#242;rgan que tramita l&#8217;expedient.</p> <p>Per tal de fer &#250;s d&#8217;aquest servei, &#233;s requisit necessari ser un usuari registrat de la Plataforma i emplenar no sols les dades b&#224;siques de l&#8217;alta d&#8217;usuari, sin&#243; tamb&#233; les dades addicionals <a href="https://contrataciondelestado.es/wps/portal/registrarse">Registre d&#8217;usuaris</a>. Us adjuntem aqu&#237; la <a href="file:///H:/escrit/Licitaci%C3%B3%20electr%C3%B2nica/GuiaOperadorEconomico_v03+05.pdf">Guia de l&#8217;Operador Econ&#242;mic</a> que us servir&#224; d&#8217;ajuda.</p> <p>Els requisits per el seu &#250;s s&#243;n molt simples: connexi&#243; a Internet, navegador amb versi&#243; Java actualitzada (a partir de la v. 1.8) i el certificat electr&#242;nic reconegut per l&#8217;Administraci&#243; general de l&#8217;Estat (@firma).</p> <p>A fi de facilitar al m&#224;xim aquests tr&#224;mits us recomanem que si encara no disposeu de certificat electr&#242;nic (DNI-e o similar) faceu les gestions oportunes per activar-lo.</p> <p>Igualment, i als efectes establerts a l&#8217;article 159 de la LCSP, relatiu al procediment simplificat, &#233;s recomanable que us registreu al Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l&#8217;Estat (<a href="http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Patrimonio%20del%20Estado/Contratacion%20del%20Sector%20Publico/Paginas/ROLECE.aspx">ROLECE</a>), per tal de poder conc&#243;rrer a aquest tipus de procediment.</p> <p>Si voleu participar en properes licitacions us aconsellem que no espereu a realitzar aquests tr&#224;mits al darrer moment.</p> <p>En el cas que tingueu dubtes relacionats amb el registre a la Plataforma de Contractaci&#243; teniu a la vostra disposici&#243; les guies per als licitadors que us serviran d&#8217;ajuda, o us podeu posar en contacte amb el departament de contractaci&#243; p&#250;blica del Ministeri d&#8217;Hisenda i Funci&#243; P&#250;blica al correu&#160; <a href="mailto:licitacionE@minhap.es">licitacionE@minhap.es</a>, indicant quin &#233;s el problema i totes les evid&#232;ncies que els puguin aidar a resoldre&#8217;l.</p> 2018-04-24T13:17:57Z PORTAL DE LES SUBVENCIONS DEL FOGAIBA. 1145982 2018-04-24T13:09:38Z 2018-04-24T13:09:38Z <p><span style="font-size: x-small; font-family: Helv;"><span style="font-size: x-small; font-family: Helv;"><span style="font-family: Helv;">&#160;</span></span></span></p> <p><strong>Acc&#233;s al portal amb la informaci&#243; actualitzada i organitzada dels ajuts que ofereix el FOGAIBA</strong></p> 2018-04-24T13:09:38Z La Conselleria de Medi Ambient presenta accions i infraestructures que fomenten l'estima i la conservació de l'avifauna de les Illes 3319159 2018-04-23T14:07:39Z 2018-04-23T14:07:39Z 2018-04-23T14:07:39Z LA LLEI D'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL EXIGIRÀ UNA ANÀLISI DE LA CAPACITAT DE CÀRREGA DELS PLANS URBANÍSTICS 3319151 2018-04-23T14:05:14Z 2018-04-23T14:05:14Z 2018-04-23T14:05:14Z L'IBANAT DISPOSARÀ D'1,9 MILIONS D'EUROS FINS AL 2021 PER CONTROLAR ELS FONDEIGS DAMUNT LA POSIDÒNIA 3319142 2018-04-23T14:02:04Z 2018-04-23T14:02:04Z 2018-04-23T14:02:04Z Els municipis de la comarca des Raiguer de Mallorca es formen en la prevenció d'incendis forestals 3319134 2018-04-23T13:58:13Z 2018-04-23T13:58:13Z 2018-04-23T13:58:13Z L'estació enològica de Felanitx acull la Jornada per la recuperació de les varietats minoritàries de vinya 3319063 2018-04-23T11:24:14Z 2018-04-23T11:24:14Z <p><em>L&#8217;inter&#232;s per aquestes varietats va omplir la sala de l&#8217;estaci&#243; enol&#242;gica</em></p> 2018-04-23T11:24:14Z El Govern recull experiències en economia circular a la regió holandesa de Gelderland 3314782 2018-04-19T11:48:36Z 2018-04-19T11:48:36Z 2018-04-19T11:48:36Z Els productes de qualitat de les Illes Balears són presents a la Fira Alimentaria de Barcelona 3314409 2018-04-18T13:59:52Z 2018-04-18T13:59:52Z 2018-04-18T13:59:52Z Bases ecològiques preliminars per a la conservació dels tipus d'hàbitat d'interès comunitari 3314310 2018-04-18T12:25:58Z 2018-04-18T12:25:58Z 2018-04-18T12:25:58Z Fitxes Tipus d'Hàbitat d'Interès Comunitari 3314292 2018-04-18T12:10:25Z 2018-04-18T12:10:25Z 2018-04-18T12:10:25Z S'inicien les tasques de delimitació i tancament del sistema dunar del Parc Natural Es Trenc-Salobrar de Campos 3314257 2018-04-18T11:20:35Z 2018-04-18T11:20:35Z 2018-04-18T11:20:35Z El Projecte de PRUG i Pla de Gestió de sa Dragonera pot rebre aportacions prèvies dels ciutadans fins al 7 de maig 3314248 2018-04-18T11:17:40Z 2018-04-18T11:17:40Z 2018-04-18T11:17:40Z Sistemes Integrats de Gestió 823863 2018-04-17T12:27:34Z 2018-04-17T12:27:34Z <p>Autoritzacions de SIG<br /><br /></p> 2018-04-17T12:27:34Z El 100 % dels positius de Xylella detectats fins al març ja s'han eliminat 3311017 2018-04-12T14:25:33Z 2018-04-12T14:25:33Z 2018-04-12T14:25:33Z El nou Pla d'Inspecció de Trasllats Transfronterers de Residus de les Illes Balears preveu inspeccions més exhaustives 3310475 2018-04-12T08:04:11Z 2018-04-12T08:04:11Z 2018-04-12T08:04:11Z Les entitats sense ànim de lucre rebran 100.000 euros per a projectes d'educació ambiental 3310463 2018-04-12T07:57:35Z 2018-04-12T07:57:35Z 2018-04-12T07:57:35Z Inspecció trasllat de residus 3147629 2018-04-10T11:41:57Z 2018-04-10T11:41:57Z 2018-04-10T11:41:57Z Les obres de connexió de la xarxa de sanejament del nucli urbà de Llucmaçanes amb la ciutat estaran enllestides abans de l'estiu 3308882 2018-04-10T10:12:18Z 2018-04-10T10:12:18Z 2018-04-10T10:12:18Z El GALP de Menorca rebrà 1.026.176,50 d'euros fins al 2020 3308868 2018-04-10T08:58:12Z 2018-04-10T08:58:12Z 2018-04-10T08:58:12Z El GALP d'Eivissa i Formentera rebrà 1.060.000 euros fins al 2020 3308854 2018-04-10T08:47:55Z 2018-04-10T08:47:55Z 2018-04-10T08:47:55Z Dues noves espècies micològiques trobades a tres espais naturals protegits de les Illes Balears 3308835 2018-04-10T08:40:50Z 2018-04-10T08:40:50Z 2018-04-10T08:40:50Z Empreses o persones autoritzades per a realitzar treballs subaquàtics en aigües de les Illes Balears fins el 31 de desembre de 2018 2254800 2018-04-09T07:33:06Z 2018-04-09T07:33:06Z 2018-04-09T07:33:06Z L'índex de sequera es troba, per primera vegada en un any, per sobre del llindar de normalitat a totes les unitats de demanda 3302167 2018-04-06T11:20:55Z 2018-04-06T11:20:55Z 2018-04-06T11:20:55Z Llibret de pesca recreativa a les Illes Balears 32337 2018-04-05T13:20:37Z 2018-04-05T13:20:37Z 2018-04-05T13:20:37Z La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca aprova 12.000 euros en ajudes al foment de la raça frisona 3305006 2018-04-05T11:32:55Z 2018-04-05T11:32:55Z 2018-04-05T11:32:55Z Semilla posa en marxa la campanya de subministrament de productes fitosanitaris per combatre el vector de la Xylella 3302203 2018-04-04T15:27:10Z 2018-04-04T15:27:10Z 2018-04-04T15:27:10Z L'IRFAP cedeix a la UIB temporalment el seu laboratori i molí d'oli per a un estudi de qualitat d'oli de cultius d'olivera en bardissa 3301787 2018-04-04T09:38:33Z 2018-04-04T09:38:33Z 2018-04-04T09:38:33Z Els alumnes de l'escola d'enginyers agrònoms de Montpeller (França) visiten l'IRFAP i la finca de Son Mut Nou 3301764 2018-04-04T09:33:15Z 2018-04-04T09:33:15Z 2018-04-04T09:33:15Z L'impost del turisme sostenible garanteix la conservació de la flora amenaçada de les Pitiüses 3301620 2018-04-04T07:28:38Z 2018-04-04T07:28:38Z 2018-04-04T07:28:38Z Ajuntaments i empreses municipals ja poden sol·licitar les ajudes del Govern per a l'adaptació a la nova llei de residus 3300659 2018-04-03T14:06:45Z 2018-04-03T14:06:45Z 2018-04-03T14:06:45Z Guia per reconèixer les espècies de peixos protegides a les Illes Balears 2597351 2018-04-03T10:36:01Z 2018-04-03T10:36:01Z 2018-04-03T10:36:01Z Els vins de qualitat de les Illes Balears aconsegueixen rècord de vendes 3300114 2018-04-03T08:11:46Z 2018-04-03T08:11:46Z 2018-04-03T08:11:46Z Catalina Puig Prohens, primera directora del Parc Natural des Trenc- Salobrar de Campos 3300104 2018-04-03T08:08:39Z 2018-04-03T08:08:39Z 2018-04-03T08:08:39Z Els refugis de l'IBANAT tenen un 18 % més d'estades i reben un 14 % més de visitants 3300090 2018-04-03T08:05:29Z 2018-04-03T08:05:29Z 2018-04-03T08:05:29Z La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca treballa en la investigació del paràsit que mata les nacres 3300069 2018-04-03T08:02:35Z 2018-04-03T08:02:35Z 2018-04-03T08:02:35Z Surt a informació pública el procediment per aprovar el Decret del pla de gestió Natura 2000 dels illots del llevant d'Eivissa 3292137 2018-03-28T10:59:40Z 2018-03-28T10:59:40Z 2018-03-28T10:59:40Z Amollada de tortugues salvades i rehabilitades a través d'un programa de recuperació de fauna 3290779 2018-03-26T15:06:35Z 2018-03-26T15:06:35Z 2018-03-26T15:06:35Z La nova instal·lació fotovoltaica a l'estació depuradora de Llucmajor comporta un 6,7 % del consum anual 3290766 2018-03-26T15:03:38Z 2018-03-26T15:03:38Z 2018-03-26T15:03:38Z 3.600 hectàrees de les Illes Balears es reguen amb aigües depurades 3288656 2018-03-22T15:06:44Z 2018-03-22T15:06:44Z 2018-03-22T15:06:44Z Alliberada una milana adulta recuperada pel COFIB 3288647 2018-03-22T15:03:55Z 2018-03-22T15:03:55Z 2018-03-22T15:03:55Z Les ajudes del Programa de Desenvolupament Rural s'incrementen en 3,2 milions d'euros del fons de l'impost del turisme sostenible 3288593 2018-03-22T14:53:30Z 2018-03-22T14:53:30Z 2018-03-22T14:53:30Z L'Abaqua adjudica les obres d'ampliació del dipòsit de la dessalinitzadora de Santa Eulària des Riu 3288580 2018-03-22T14:47:33Z 2018-03-22T14:47:33Z 2018-03-22T14:47:33Z Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual es convoca el procediment de proveïment per concurs de mèrits del lloc de treball Auxiliar d'atenció al públic (FGB050505) adscrit a la delegació de Felanitx del FOGAIBA 3285403 2018-03-21T12:43:15Z 2018-03-21T12:43:15Z 2018-03-21T12:43:15Z Es planten 6.855 plantes de ribera per recuperar els boscs de ribera a l'illa de Mallorca 3285723 2018-03-19T14:44:32Z 2018-03-19T14:44:32Z 2018-03-19T14:44:32Z El Govern espanyol afirma que no bloqueja l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera 3283330 2018-03-15T13:02:07Z 2018-03-15T13:02:07Z 2018-03-15T13:02:07Z