Logo del Gobierno de las Islas Baleares

El Gobierno

 • Fundació Balears d'Innovació i Tecnologia

  Fundació Balears d'Innovació i Tecnologia

  La Fundació Balears d'Innovació i Tecnologia es el instrumento del Gobierno de las Islas Baleares encargado de ejecutar las estrategias de I+D+I intermediando el fomento de las nuevas tecnologías y del espíritu emprendedor de base tecnológica. La nueva Fundación BIT contempla una estructura de partida organizada entorno a dos grandes departamentos: Infraestructuras (ParcBit) y Sistemas y Proyectos (Fundación Bit) que aglutina las antiguas áreas de sistemas y de proyectos de la Fundación IBIT (administración electrónica, turismo y sanidad y cibersocietat) y de Bitel, así como la Unidad de Innovación de ParcBIT

 • La Fundació Bit

  La Fundació Bit

  La Fundació Bit (Balears d'Innovació i Tecnologia) és un organisme d'investigació dedicat a l'anàlisi, desenvolupament i promoció de les noves tecnologies per conduir les Illes Balears cap a la Societat de la Informació i el Coneixement. Al Blog de la Fundació Bit es pretén contar en primera persona les feines que es desenvolupen a la Fundació.

 • El ParcBit

  El ParcBit

  Parc Balear d’Innovació Tecnològica, és un projecte impulsat pel Govern de les Illes Balears amb l’objectiu de servir de plataforma per implantar i desenvolupar la societat de la informació a les Illes Balears. La base fonamental del ParcBit consisteix a crear un punt d’atracció del talent innovador mitjançant la construcció de xarxes socials de transferència tecnològica alhora que implantar el desenvolupament regional i adaptar-lo a les noves formes de negoci.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears