Logo del Gobierno de las Islas Baleares

El Gobierno

 • Jornades "Violència sexual contra les dones: l'abordatge des dels diferents àmbits professionals"

  L'Institut Balear de la dona organitza les jornades "Violència sexual contra les dones: l'abordatge des dels diferents àmbits professionals"

 • Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere

  Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere

  Cursos d'estiu 2017 XVIII Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere: + fenismes que mai

 • CURSO: La atención profesional a las víctimas de violencia machista (4ª Edición)

  Formación semipresencial de 50 horas

  Del 1 de junio al 28 de julio

  Lugar: 2 ediciones en Palma (30 plazas por edición)

  El Instituto Balear de la Dona organiza este curso dirigido a profesionales funcionarios y laborales de los ámbitos de servicios sociales, educación, sanidad, laboral, seguridad o judicial que puedan intervenir en la detección o la atención a las víctimas de violencia machista en cualquier nivel.

  Tiene como objetivo central sensibilizar y capacitar al personal funcionario o laboral, de cualquier Servicio o Administración, que pueda intervenir en cualquier fase del proceso en que se encuentre inmersa una víctima de violencia machista.

 • Programa ADA "Formació en TIC a l'àmbit educatiu"

  Programa ADA "Formació en TIC a l'àmbit educatiu"

  L’Institut  de la Dona i per  la Igualtat d’Oportunitats (IMIO) ens ofereix  la possibilitat de poder participar en el Programa Ada “Formació en TIC a l’àmbit educatiu”.

  El programa Ada, posa en marxa un seguit d'activitats en centres educatius amb la finalitat de promoure l'interès de les nenes i joves en les branques tecnològiques d'estudi.

                         
  Aquest programa planteja la vida d'Ada Byron com a fil conductor en el desenvolupament de les activitats, en un procés gradual de motivació i descobriment, seguint els passos d'Ada. Així s’ explorarà i descobrirà des de la seva infància, en la qual va tenir els primers contactes amb una tecnologia florent, i, fins les seves aportacions al món de la tecnologia i de la informàtica

  Els tallersvan dirigits a l’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è de primària i 1r d’ESO.

  S’ofereixen 4 tallers a les Illes Balears, on a cada taller hi pot participar una classe.

  Si algun centre hi està interessat, s’ha de posar en contacte amb na Margalida Cantallops, treballadora social de l’IB Dona al mcantallops@ibdona.caib.es o al 971 17 89 89.

  La data màxima per fer la sol·licitud és el 2 de maig. Es tendrà en compte l’ordre d’inscripció.

  Podeu ampliar més informació sobre el Programa Ada al següent enllaç: http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Ada.htm

 • Certamen artístico: "La liga de la Igualdad. Haz equipo", dirigido a alumnado de 6 a 20 años

  Certamen artístico: "La liga de la Igualdad. Haz equipo", dirigido a alumnado de 6 a 20 años

  El Instituto de la Mujer y para la igualdad de Oportunidades ha puesto en marcha el programa "La liga de la Igualdad" con el objetiu de fomentar la igualdad y la corresponsabilidad en el ámbito familiar y escolar.

  El programa incluye un Certamen Artístico que consta de tres categorías (fotografía, diseño y vídeo) donde pueden participar alumnos de entre 6 y 20 años.

  El plazo para participar en el concurso ya está abierto y finaliza el 3 de junio.

  Podéis encontrar más información en el siguiente enlace:

  http://www.laligadelaigualdad.es/concurso

 • ESPAI DE DONES INCA

  ESPAI DE DONES INCA


  L'espai de Dones d'Inca és un lloc de trobada, de participació i apoderament; de reflexió, creixement personal i de creació de xarxes per a les dos d'Inca i comarca, impulsat per l'Ajuntament d'Inca, el Consell Insular i l'Institut Balear de la Dona, per tal de fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Ver todas

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears