Logo del Gobierno de las Islas Baleares

El Gobierno

 • Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere

  Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere

  Cursos d'estiu 2017 XVIII Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere: + fenismes que mai

 • CURSO: La atención profesional a las víctimas de violencia machista (4ª Edición)

  Formación semipresencial de 50 horas

  Del 1 de junio al 28 de julio

  Lugar: 2 ediciones en Palma (30 plazas por edición)

  El Instituto Balear de la Dona organiza este curso dirigido a profesionales funcionarios y laborales de los ámbitos de servicios sociales, educación, sanidad, laboral, seguridad o judicial que puedan intervenir en la detección o la atención a las víctimas de violencia machista en cualquier nivel.

  Tiene como objetivo central sensibilizar y capacitar al personal funcionario o laboral, de cualquier Servicio o Administración, que pueda intervenir en cualquier fase del proceso en que se encuentre inmersa una víctima de violencia machista.

 • Programa ADA "Formació en TIC a l'àmbit educatiu"

  Programa ADA "Formació en TIC a l'àmbit educatiu"

  L’Institut  de la Dona i per  la Igualtat d’Oportunitats (IMIO) ens ofereix  la possibilitat de poder participar en el Programa Ada “Formació en TIC a l’àmbit educatiu”.

  El programa Ada, posa en marxa un seguit d'activitats en centres educatius amb la finalitat de promoure l'interès de les nenes i joves en les branques tecnològiques d'estudi.

                         
  Aquest programa planteja la vida d'Ada Byron com a fil conductor en el desenvolupament de les activitats, en un procés gradual de motivació i descobriment, seguint els passos d'Ada. Així s’ explorarà i descobrirà des de la seva infància, en la qual va tenir els primers contactes amb una tecnologia florent, i, fins les seves aportacions al món de la tecnologia i de la informàtica

  Els tallersvan dirigits a l’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è de primària i 1r d’ESO.

  S’ofereixen 4 tallers a les Illes Balears, on a cada taller hi pot participar una classe.

  Si algun centre hi està interessat, s’ha de posar en contacte amb na Margalida Cantallops, treballadora social de l’IB Dona al mcantallops@ibdona.caib.es o al 971 17 89 89.

  La data màxima per fer la sol·licitud és el 2 de maig. Es tendrà en compte l’ordre d’inscripció.

  Podeu ampliar més informació sobre el Programa Ada al següent enllaç: http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Ada.htm

 • Certamen artístico: "La liga de la Igualdad. Haz equipo", dirigido a alumnado de 6 a 20 años

  Certamen artístico: "La liga de la Igualdad. Haz equipo", dirigido a alumnado de 6 a 20 años

  El Instituto de la Mujer y para la igualdad de Oportunidades ha puesto en marcha el programa "La liga de la Igualdad" con el objetiu de fomentar la igualdad y la corresponsabilidad en el ámbito familiar y escolar.

  El programa incluye un Certamen Artístico que consta de tres categorías (fotografía, diseño y vídeo) donde pueden participar alumnos de entre 6 y 20 años.

  El plazo para participar en el concurso ya está abierto y finaliza el 3 de junio.

  Podéis encontrar más información en el siguiente enlace:

  http://www.laligadelaigualdad.es/concurso

 • ESPAI DE DONES INCA

  ESPAI DE DONES INCA


  L'espai de Dones d'Inca és un lloc de trobada, de participació i apoderament; de reflexió, creixement personal i de creació de xarxes per a les dos d'Inca i comarca, impulsat per l'Ajuntament d'Inca, el Consell Insular i l'Institut Balear de la Dona, per tal de fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

 • Jornada "Violència sexual contra les dones: l'abordatge des dels diferents àmbits professionals"

  El pròxim 25 de novembre, día Internacional contra la Violència de Gènere, l'Institut Balear de la Dona organitza la jornada "Violència sexual contra les dones. L'abordatge des dels diferents àmbits profesionals."

 • CURSO: La atención profesional a las víctimas de violencia de género.

  Formación semipresencial de 40 horas

  Del 26 de septiembre al 2 de diciembre

  Lugares: Palma, Manacor, Ibiza y Maó (30 plazas por edición)

  El Instituto Balear de la Dona organiza este curso dirigido a profesionales funcionarios y laborales de los ámbitos de servicios sociales, educación, sanidad, laboral, seguridad o judicial que puedan intervenir en la detección o la atención a las víctimas de violencia de género en cualquier nivel.

 • CURSO: El personal docente como agente de coeducación

  El Instituto Balear de la Dona, con la colaboración de la Consejería de Educación, organiza el curso El personal docente como agente de coeducación , semipresencial, dirigido al personal docente de educación primaria y secundaria de las Islas Baleares, tendrán preferencia en el acceso a la formación el personal que forme parte de: Equipos directivos, Agentes de coeducación que forman parte de la comisión de convivencia de cada centro educativo, Equipos de orientación.

 • Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes

  Publicada la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes

 • CICLE LA DONA I EL CINEMA

  CICLE LA DONA I EL CINEMA

Ver todas

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears