Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

  • L'Institut Balear de la Joventut convoca per primera vegada el Programa de Beques Carnet Jove

    L'Institut Balear de la Joventut convoca per primera vegada el Programa de Beques Carnet Jove

    L'Institut Balear de la Joventut, depenent de la Direcció General d’Esports i Joventut de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, convoca per primera vegada, en els trenta anys d'existència del Carnet Jove a les Illes Balears, el primer Programa de Beques Carnet Jove per a l'any 2016. La intenció és donar visibilitat a les dificultats dels joves de Balears en la inserció laboral i la professionalització, així com afavorir-ne els processos d’emancipació, promoure’n la formació i l’experiència en diferents àmbits professionals, i potenciar sectors de difícil accés al mercat de feina pels joves illencs.

Cap de departament
Cap de departament

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears