Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

Clara del Moral Torres

Clara del Moral Torres
Directora/Gerent

  • Portal FEDAP de les Illes Balears

    El portal FEDAP de les Illes Balears és una aplicació informàtica facilitada per l’INAP, que permet a les entitats locals de la nostra comunitat autònoma presentar les sol·licituds, les adaptacions, les modificacions i les justificacions de subvencions destinades al finançament dels seus plans de formació. En la convocatòria actual, el termini per presentar sol·licituds és del 29 de juny al 14 de juliol, ambdós inclosos.

Vegeu tots

 
Català - Castellano
Mapa  -  RSS  -  Mòbil
© Govern de les Illes Balears