Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

 • Jornades "Violència sexual contra les dones: l'abordatge des dels diferents àmbits professionals"

  L'Institut Balear de la dona organitza les jornades "Violència sexual contra les dones: l'abordatge des dels diferents àmbits professionals"

 • Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere

  Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere

  Cursos d'estiu 2017 XVIII Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere: + fenismes que mai

 • CURS: L'atenció professional a les víctimes de violència masclista (4ª Edició)

  Formació semipresencial de 50 hores

  De l’1 de juny al 28 de juliol

  Lloc:  2 edicions a Palma(30 places per edició)

  L'Institut Balear de la Dona organitza aquest curs dirigit a professionals funcionaris i laborals dels àmbits de serveis socials, educació, sanitat, laboral, seguretat o judicial que puguin intervenir en la detecció o l'atenció a les víctimes de violència masclista en qualsevol nivell.

  Té com a objectiu central sensibilitzar i capacitar el personal funcionari o laboral, de qualsevol Servei o Administració, que pugui intervenir en qualsevol fase del procés en què es trobi immersa una víctima de violència masclista.

 • Programa ADA "Formació en TIC a l'àmbit educatiu"

  Programa ADA "Formació en TIC a l'àmbit educatiu"

  Aquest programa planteja la vida d'Ada Byron com a fil conductor en el desenvolupament de les activitats, en un procés gradual de motivació i descobriment, seguint els passos d'Ada. Així s’ explorarà i descobrirà des de la seva infància, en la qual va tenir els primers contactes amb una tecnologia florent, i, fins les seves aportacions al món de la tecnologia i de la informàtic.

 • Certamen artístic : "La liga de la Igualdad. Haz equipo", dirigit a alumnat de 6 a 20 anys

  Certamen artístic : "La liga de la Igualdad. Haz equipo", dirigit a alumnat de 6 a 20 anys

  L'Institut de la Dona i per a la igualtat d'Oportunitats ha posat en marxa el programa "La liga de la Igualdad" amb l'objetiu de fomentar la igualtat i la corresponsabilitat en l'àmbit familiar i escolar.

  El programa inclou un Certamen Artístic que consta de tres categories (fotografia, disseny i vídeo) on hi poden participar alumnes d'entre 6 i 20 anys.

  El plaç per participar al concurs ja està obert i finalitza el 3 de juny.

  Podeu Trobar més informació a:

  http://www.laligadelaigualdad.es/concurso

 • ESPAI DE DONES INCA

  ESPAI DE DONES INCA


  L'espai de Dones d'Inca és un lloc de trobada, de participació i apoderament; de reflexió, creixement personal i de creació de xarxes per a les dos d'Inca i comarca, impulsat per l'Ajuntament d'Inca, el Consell Insular i l'Institut Balear de la Dona, per tal de fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

 • Jornada "Violència sexual contra les dones: l'abordatge des dels diferents àmbits professionals"

  El pròxim 25 de novembre, día Internacional contra la Violència de Gènere, l'Institut Balear de la Dona organitza la jornada "Violència sexual contra les dones. L'abordatge des dels diferents àmbits profesionals."

 • CURS: L'atenció professional a les víctimes de violència de gènere.

  Formació semipresencial de 40 hores

  Del 26 de setembre al 2 de desembre

  Llocs: Palma, Manacor, Eivissa i Maó(30 places per edició)  

  L'Institut Balear de la Dona organitza aquest curs dirigit a professionals funcionaris i laborals dels àmbits de serveis socials, educació, sanitat, laboral, seguretat o judicial que puguin intervenir en la detecció o l'atenció a les víctimes de violència de gènere en qualsevol nivell.

 • CURS: El personal docent com a agent de coeducació

  L'Institut Balear de la Dona, amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, organitza el curs El personal docent com a agent de coeducació , semipresencial, dirigit al personal docent d’educació primària i secundària de les Illes Balears, i on tindran preferència en l’accés a la formació el personal que formi part de: Equips directius, Agents de coeducació que formen part de la comissió de convivència de cada centre educatiu, Equips d’orientació.

 • Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes

  En data del 4 d'agost del 2016 s'ha publicat al BOIB la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. Amb la finalitat, com diu al seu Article 1, de fer efectiu el dret a la igualtat real i efectiva de les dones i els homes, aquesta llei té per objecte establir i regular els mecanismes i dispositius, com també les mesures i els recursos, adreçats a promoure i garantir la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació per raó de sexe, en qualsevol dels àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Tenim, per tant, un instrument que ens permet avançar en la necessària igualtat de dones i homes.

Veure totes

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears