Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

 • Control de la fusta

  Control de la fusta

  El comerç de la fusta i dels productes de la fusta dins la Unió europea ha de disposar d’una normativa pròpia per evitar la tala il·legal dels boscos i l'entrada de fusta aprofitada il·legalment d’altre països i territoris. Així sorgeixen el Reglament CE 995/2010 i el Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes de la fusta.

Bartomeu Morro Oliver
Director General

directorgeneraldgindust.caib.es

Accessos directes

 • Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
 • Tràmits d'Indústria
 • Tràmits telemàtics
 • Enviament telemàtic de documents
 • Convocatòria d'exàmens 2017
 • Llistat empreses habilitades
 • Normativa indústria
 • Reclamacions facturació elèctrica o gas
 • Tallers de reparació d'automòbils
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears