Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

 • Jornada sobre accidents i malalties professionals en el sector miner

  Jornada sobre accidents i malalties professionals en el sector miner

  Maó, 12 de juny de 2017

  Aquesta jornada pretén explicar el marc normatiu actual, i ampliar els coneixements quant a la protecció de la salut dels treballadors així com analitzar la correcta metodologia a emprar en l'investigació d'accidents i malalties professionals dins del sector miner. Tot això mitjançant un exhaustiu anàlisi de les causes de la sinistralitat, de la implantació de les mesures de prevenció, del control i del seguiment.

Veure totes

Manuel Porras Romero
Director General

directorgeneraldgindust.caib.es

Accessos directes

 • Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
 • Tràmits d'Indústria
 • Tràmits telemàtics
 • Enviament telemàtic de documents
 • Convocatòria d'exàmens 2017
 • Llistat empreses habilitades
 • Normativa indústria
 • Reclamacions facturació elèctrica o gas
 • Tallers de reparació d'automòbils
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears