Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

 • Jornada sobre el Control de l'Exposició i l'Emissió de Pols en Explotacions Mineres

  Jornada sobre el Control de l'Exposició i l'Emissió de Pols en Explotacions Mineres

  El dijous 18 de maig de 2017, tindrà lloc a l'Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (Edifici Arxiduc Lluís Salvador. Ctra. de Valldemossa, km 7,5 07122 Palma) la Jornada sobre el Control de l’Exposició i l’Emissió de Pols en Explotacions Mineres on es pretén explicar el marc normatiu actual, i ampliar els coneixements sobre la protecció de la salut dels treballadors, com també el control i l’emissió de pols en explotacions mineres.

Bartomeu Morro Oliver
Director General

directorgeneraldgindust.caib.es

Accessos directes

 • Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
 • Tràmits d'Indústria
 • Tràmits telemàtics
 • Enviament telemàtic de documents
 • Convocatòria d'exàmens 2017
 • Llistat empreses habilitades
 • Normativa indústria
 • Reclamacions facturació elèctrica o gas
 • Tallers de reparació d'automòbils
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears