Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

  • Control de la fusta

    Control de la fusta

    El comerç de la fusta i dels productes de la fusta dins la Unió europea ha de disposar d’una normativa pròpia per evitar la tala il·legal dels boscos i l'entrada de fusta aprofitada il·legalment d’altre països i territoris. Així sorgeixen el Reglament CE 995/2010 i el Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes de la fusta.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears