Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

 • Seguretat Minera. Campanya 2016.

  Seguretat Minera. Campanya 2016.

  Campanyes de prevenció enfront del risc per exposició a la sílice i d'assessorament en matèria de seguretat i salut en el treball en l'àmbit de les explotacions mineres

Bartomeu Morro Oliver
Director General

directorgeneraldgindust.caib.es

Accessos directes

 • Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
 • Tràmits d'Indústria
 • Tràmits telemàtics
 • Enviament telemàtic de documents
 • Convocatòria d'exàmens
 • Llistat empreses habilitades
 • Normativa indústria
 • Reclamacions facturació elèctrica o gas
 • Tallers de reparació d'automòbils
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears