Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

Responsable

Jose Carlos Caballero Rubiato
Director/Gerente

  • Exposició pública Avaluació d'Impacte Ambiental
    Anunci d’informació pública del projecte i l’estudi d’impacte ambiental de parc solar, xarxa elèctrica de 66 kV i Centre Transformació a la finca “Sa Caseta”, en el terme municipal de Llucmajor.
 
Català - Castellano
Mapa  -  RSS  -  Móvil
© Govern de les Illes Balears