Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

Responsable

Jose Carlos Caballero Rubiato
Director/Gerente

  • Exposició pública Avaluació d'Impacte Ambiental

    Anunci d'informació pública del projecte i de l'estudi d'impacte ambiental del "segellament de l'antic abocador de Biniatria", en el terme municipal d'Alcúdia (Exp. 161i/2011).

  • Exposició pública Avaluació d'Impacte Ambiental

    Anunci d'informació pública del projecte i l'estudi d'impacte ambiental de la "Instal·lació de recepció i pretractament d'hidrocarburs, olis usats i aigües olioses", en el terme municipal de Palma (Exp. 276i/2012).

  • Esposició pública Avaluació d'Impacte Ambiental

    Anunci d'informació pública del projecte i l'estudi d'impacte ambiental de la "xarxa de Baixa Tensió, Mitja Tensió i nou Centre de Transformació prefabricat a Sant Mateu d'Aubarca", en el terme municipal de Sant Antoni de Portmany (Exp. 41696/2013).

 
Català - Castellano
Mapa  -  RSS  -  Móvil
© Govern de les Illes Balears