Logo del Gobierno de las Islas Baleares

El Gobierno

  • Exposició pública Avaluació d'Impacte Ambiental

    Exposició pública Avaluació d'Impacte Ambiental

    Anunci d’informació pública del projecte i de l’estudi d’impacte ambiental de “canvi d’ús d’edificació existent per a destinar-la a bodega”, en el terme municipal de Manacor. (Exp. 175A/2014).

  • Exposició pública Avaluació d'Impacte Ambiental

    Exposició pública Avaluació d'Impacte Ambiental

    Anunci d’informació pública del projecte i de l’estudi d’impacte ambiental de “construcció d’una oficina d’informació i serveis a Es Culleram”, en el terme municipal de Sant Joan de Labritja. (Exp. 120A/2014)

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears