Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

  • Junta Consultiva de Contractació Administrativa

    Junta Consultiva de Contractació Administrativa

    La Junta Consultiva de Contractació Administrativa és l'òrgan consultiu específic de l'Administració de la comunitat autònoma en matèria de contractació.


    Clicau sobre el nom per accedir a la nostra pàgina web

Flor Espinar Maat
Secretària

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears