Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

Veure totes

Jordi Escudero Tomàs
Cap de servei

Accessos directes

  • Emergències i Riscs Meteorològics
  • Ús d'instal·lacions
  • Activitats complementàries i extraescolars
  • Simulacre d'evacuació d'emergència
  • Accidents Escolars.
  • Protocol de primers auxilis i altres problemes de salut als centres educatius
  • IBISEC
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears