Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

Antònia Serra Capó
Cap de servei

Accessos directes

  • Normativa i documentació d'autorització de Centres d'Educació Infantil 0-3 anys
  • Autorització de centres de règim general
  • Autorització centres de règim especial
  • Autorització de Centres Estrangers
  • Escoles reconegudes de música i dansa i art dramàtic
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears