Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

 • Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI)

  Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI)

  NOVETAT: Instruccions d'escolarització  20/03/2017 

 • Instruccions curs 2016-2017

  Instruccions curs 2016-2017

  Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents no universitaris

  Novetat 9/11/2016 - Instruccions referides als ensenyaments cofinançats pels Fons Social Europetu: CFGM, FPB i 3r i4td'ESO

 • Projecte modificació ordre directors

  Projecte modificació ordre directors

  Novetat 09/12/2016 Esborrany 2 ordre per la qual s'aproven les bases per a la selecció, nomenament, avaluació, renovació i cesament dels directors de centres públics.

  Novetat 07/12/2016   Informe referent a les aportacions presentades al Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat.

 • Proves lliures de certificació dels nivells d'idiomes de les EOI 2017

  Proves lliures de certificació dels nivells d'idiomes de les EOI 2017

  NOVETAT: Resolució del director general de Planificació Ordenació i Centres de 23 de febrer de 2017 per la qual s'autoritza la creació d'un tribunal únic per a la correcció de les proves de certificació de català per a l'alumnat no presencial de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears de l’any 2017

 • Convocatòria Programa EOIES curs 2016-17

  Convocatòria Programa EOIES curs 2016-17

  NOVETAT:  Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, per la qual es convoquen les proves de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes per a l'alumnat participant en el "programa EOIES" el curs 2016-17

Veure totes

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears