Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

Fina Santiago Rodríguez

Fina Santiago Rodríguez
Consellera

conselleraserveissocialsicooperaciocaib.es

Accessos directes

 • Agenda de la consellera
 • Nou Son Dureta
 • Renda Social Garantida
 • Renda d'Emancipació per a joves extutelats
 • Revista Afers Socials i Cooperació
 • Campanya contra la xenofòbia i pel foment de la convivència
 • L'Institut Balear de la Dona llença la campanya 'Aturem les violències masclistes'
 • Acollida de persones refugiades a la comunitat autònoma de les Illes Balears
 • Actuacions cofinançades amb Fons Europeus. Període 2014-2020
 • Oficina de Defensa dels Drets del Menor
 • Atenció a Persones en Situació Especial
 • Menors i Família
 • Planificació i Formació de Serveis Socials
 • Direcció general de Cooperació
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears