Logo del Govern de les Illes Balears

El Govern

  • IAQSE

    IAQSE

    L'IAQSE és l'òrgan de coordinació, de consulta i tècnic de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, amb l'objectiu de dur a terme tasques d'anàlisi i avaluació externa del sistema educatiu de les Illes Balears.

Pere Moyà Niell
Director/Gerent

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears