Logo del Gobierno de las Islas Baleares

El Gobierno

  • Secretaria General

    Secretaria General

    Les Secretaries generals existents a cada Conselleria són un òrgan directiu amb funcions de caràcter transversal. El Secretari general és l’encarregat de la gestió dels serveis comuns i de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic als altres òrgans de la Conselleria.
    De la Secretaria General en depenen les Unitats de Gestió Econòmica  i de Contractació, el Servei de Personal i el Servei Jurídic.

Jaume Colom Adrover
Secretari

secretariageneralsgtci.caib.es
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears